Skocz do zawartości

Polecane posty

Autor tematu Napisano (edytowany)

Witam, chciałbym wam przedstawić mojego bota na serwer ts3, który posiada następujące funkcje. ?

 • addRank() - Funkcja nadaje rangę o podanym ID gdy użytkownik wejdzie na kanał o podanym ID.
 • adminLog() - Funkcja zapisuje logi podanych grup.
 • aktualna_data() – Funkcja ustawia aktualną datę jako nazwa kanału o podanym ID.
 • aktualnie_online() – Funkcja ustawia aktualną liczbę osób online jako nazwa kanału o podanym ID.
 • anty_vpn() – Funkcja wyrzuca osobę jeżeli korzysta z VPN funkcja ta używa API https://iphub.info .
 • banHistory - Funkcja zapisuje w bazie wszystkie bany co pozwala sprawdzić komendą !banhistory czy użytkownik  miał wcześniej bana
 • banList() - Funkcja ustawia aktualną listę osób zbanowanych w opisie kanału.
 • cleanChannel() – Funkcja czyści kanały, które nie są aktywne dłużej niż 7 dni w podanym sektorze.
 • clearImg() - Funkcja usuwa z opisu kanału.
 • channelCreate() – Funkcja tworzy kanał w strefie prywatnej lub gdy jest dostępny wolny kanał to zostanie on przydzielony użytkownikowi.
 • channelNumber() - Funkcja sprawdza i w razie, czego poprawia numer kanału.
 • delInfoChannel() - Funkcja ustawia w opisie kanały które zostaną usunięte w razie braku aktywności.
 • delPermissions() - Funkcja usuwa prywatne uprawnienia.
 • delRank() - Funkcja usuwa range po wejściu na kanał o podanym ID.
 • groupOnline() - Funkcja ustawia w opisie kanału osoby z podanej grupy jeżeli jest online oraz czas ostatniej aktywności jeżeli jest offline.
 • limitIp() - Funkcja wywala użytkownika jeżeli przekroczy liczbę połączeń z tego samego IP.
 • lvl() - Funkcja pozwala zdobywać exp oraz awansować na wyższy lvl. Bot może też nadawać rangi po wbiciu lvl.
 • moveAfk() - Funkcja przenosi nieaktywne osoby na kanał o podanym ID.
 • newUser() - Funkcja ustawia listę nowych użytkowników w opisie kanału.
 • points() - Funkcja pozwala zdobywać punkty za siedzenie na ts. Punkami można sprawdzić za pomocą komendy !points oraz można nimi grać za pomocą komendy !gamble.
 • poke() - Funkcja puka podane grupy jeżeli ktoś wbije na podany kanał.
 • register() - Funkcja automatycznie rejestruje użytkownika gdy on wbije na podane id kanału.
 • rekord_online() - Funkcja ustawia rekord osób online jako nazwa kanału o podanym ID.
 • sendAd() - Funkcja wysyła reklamę co określony czas.
 • servername() - Funkcja ustawia nazwę serwera wraz z liczbą osób online.
 • sprchannel() - Funkcja sprawdza nazwy kanału pod względem wulgaryzmów.
 • sprnick() - Funkcja sprawdza nicki użytkowników czy nie zawierają wulgaryzmów lub podanych w configu słów.
 • statusTwitch() - Funkcja ustawia w opisie kanału aktualny status z kanału na twitch.tv.
 • statusYt() - Funkcja ustawia liczbę subskrypcji w nazwie oraz podstawowe informacje w opisie.
 • top_activity_time() - Funkcja ustawia w opisie kanału o podanym ID TOP 10 aktywnych użytkowników.
 • top_connections() - Funkcja ustawia w opisie kanału o podanym ID TOP 10 połączeń z serwerem.
 • top_longest_connection() - Funkcja ustawia w opisie kanału o podanym ID TOP 10 Najdłuższych połączeń z serwerem.
 • visit() - Funkcja ustawia w nazwie kanału liczbę osób, które odwiedziły serwer.
 • welcome_messege() - Funkcja wysyła wiadomość powitalną.

 

Komendy:

 • addcmd - dodaje komendy tekstowe do bota.
 • adminlog - wyświetla ostatnie akcje użytkownika o podanym DBID
 • banhistory - pozwala sprawdzić osobę czy miała bana.
 • channelowner - służy do oddania owera kanału prywatnego (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).
 • channelpin - pozwala odzyskać kanał właścicielowi, jeżeli np. zmieni uid (wymaga podania pinu, który jest wysyłany przy zakładaniu kanału można to wyłączyć w config.php).
 • delcmd - usuwa komendę tekstową.
 • delgroup - pozwala zabrać sobie grupy.
 • gamble - pozwala obstawić punkty
 • give - pozwala przekazać monety innemu użytkownikowi.
 • givegroup - pozwala nadać sobie grupę (wymaga podania grup możliwych do nadania w config_cmd.php).
 • groupcmd - pozwala ustawić wymaganą grupę do użycia komendy.
 • help - wyświetla listę dostępnych komendy.
 • punkty - pozwala sprawdzić ile mamy punktów
 • poke - puka użytkowników z podanej grupy lub wszystkich, którzy znajdują się na ts.
 • staff - pozwala nadać indywidualne uprawnienia do komend podanemu użytkownikowi.
 • staffcmd - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy.
 • staffcmdtxt - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy tekstowej.
 • stats - wyświetla nasze statystki lub podanego użytkownika.
 • userinfo - wyświetla szczegółowe informacje o użytkowniku (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).

 

Uruchomienie bota odbywa się poprzez wpisanie ./start.sh start, gdzie przed pierwszym uruchomieniem należy pamiętać o skonfigurowaniu go.
Plik konfiguracyjny znajduje się w folderze includes i nosi nazwę config.php.

 

WYMAGANIA

Wersja PHP 7.1. lub większa.
https://www.colinodell.com/blog/2016-12/installing-php-7-1
Wymagane pakiety instalujemy komendą.

sudo apt install php7.1-curl php7.1-mbstring

 

Download

 https://github.com/Majcon94/TS3Bot

 

Instalacja

 • Pobierz pliki.
 • Wrzuć na serwer.
 • Skonfiguruj bota includes/config.default.php.
 • Zmień nazwę pliku config.default.php na config.php.
 • Przejdź do głównego katalogu bota wpisz ./start.sh start.

Jeżeli bot nie wejdzie na serwer lub wejdzie i wyjdzie błędy php można sprawdzić w log/php_error.log.

Changelog

 
## [4.1.3] - 09.01.2020
* Aktualizacja API w funkcji statusTwitch() oraz dodanie możliwości włączenia wiadomości gdy zacznie się live.
* Naprawienie błędu z only_full_group_by.
* Poprawka kilku innych drobnych błędów.

Aby zaktualizować bota należy zrobić backupa, pobrać pliki, nadpisać oraz wpisać ./start.sh update
W razie błędu przy aktualizacji należy ponowanie skonfigurować bota

## [4.1.2] - 15.09.2019
Naprawa kilku błędów
Od teraz w większości komend zamiast dbid lub uid można podać nick ( żeby nick zadziałał osoba ta musi być online i jeżeli nick osoby składa się z kilku członów należy go podać w "" przykładowo "Andrzej Grabowski"
Dodałem komendę !give która pozwala przekazać monety

## [4.1.0] - 06.06.2019
* Dodanie funkcji banhistory(), która zapisuje w bazie wszystkie bany co pozwala sprawdzić komendą !banhistory czy użytkownik o podanym DBID lub UID miał wcześniej bana.
* Dodanie funkcji lvl(), która pozwala zdobywać exp oraz awansować na wyższy lvl. Bot może też nadawać rangi po wbiciu lvl.
* Dodanie funkcji points(), która pozwala zdobywać punkty za siedzenie na ts. Punkami można sprawdzić za pomocą komendy !points oraz można nimi grać za pomocą komendy !gamble.
* Dodanie funkcji visit(), która ustawia w nazwie kanału liczbę osób, które odwiedziły serwer.
* Dodatkowo poprawiona została funkcja statusTwitch() oraz dodano możliwość ustawienia w nazwię czy strim jest online czy też offline.
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w configu oraz wykonania pliku update2.php jeżeli aktualizujesz bota z poprzedniej wersji.

## [4.0.0] - 05.04.2018
* Przebudowa silnika.
* Przejście z sqlite na MySql.
* Dodanie funkcji adminLog(), która zapisuje logi podanych grup.
* Dodanie funkcji limitIp(), która wywala z serwera po przekroczeniu liczby osób z tego samego IP.
* Dodano komendę adminlog, która wyświetla ostatnie akcje użytkownika o podanych ID.
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

## [3.0.0] - 05.04.2018
* Podzieliłem bota na dwie instancje, żeby uniknąć laga.
* Zmiany w odbieraniu wiadomości wysłanych do bota. Od teraz oba boty, które wchodzą na serwer są w stanie odbierać wiadomości, co prawda nie działa to jeszcze, aż tak dobrze, jak powinno, ale działa i będę starał się to poprawić.
* Nowe komendy
  * addcmd - dodaje komendy tekstowe do bota.
  * channelowner - służy do oddania owera kanału prywatnego (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).
  * channelpin - pozwala odzyskać kanał właścicielowi, jeżeli np. zmieni uid (wymaga podania pinu, który jest wysyłany przy zakładaniu kanału można to wyłączyć w config.php).
  * delcmd - usuwa komendę tekstową.
  * delgroup - pozwala zabrać sobie grupy.
  * givegroup - pozwala nadać sobie grupę (wymaga podania grup możliwych do nadania w config_cmd.php).
  * groupcmd - pozwala ustawić wymaganą grupę do użycia komendy.
  * help - wyświetla listę dostępnych komendy.
  * poke - puka użytkowników z podanej grupy lub wszystkich, którzy znajdują się na ts.
  * staff - pozwala nadać indywidualne uprawnienia do komend podanemu użytkownikowi.
  * staffcmd - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy.
  * staffcmdtxt - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy tekstowej.
  * stats - wyświetla nasze statystki lub podanego użytkownika.
  * serinfo - wyświetla szczegółowe informacje o użytkowniku (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).
* Kilka drobnych poprawek.

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w configu oraz wykonania pliku update.php.

## [2.9.0] - 07.10.2018
* Dodanie funkcji banList(), która w opisie kanału ustawia listę osób zbanowanych.
* Dodanie funkcji clearImg(), która usuwa zakazane linki w tagu [img].
* Dodanie daty pobicia rekordu w opisie kanału.
* Dodanie drugiej instalacji, która służy do komend [BETA].

## [2.8.0] - 12.04.2018
* Dodanie funkcji delInfoChannel() funkcja ustawia w opisie kanału listę kanałów, które zostaną usunięte w najbliższym czasie.
* Przebudowa funkcji poke() co sprawiło lepsze działanie oraz konfiguracje.
* Naprawiono błąd, przez który ucinało topki.
* Kilka drobnych poprawek oraz zmian w konfiguracji bota.

## [2.7.2] - 01.03.2018
* Dodanie funkcji delPermissions(), która zabiera prywatne uprawnienia.
* Dodanie licznika do funkcji newUse().
* Dodanie awataru do funkcji statusYt().
* Zastępiono ostatniego ss z gry awatarem w funkcji statusTwitch().
* Naprawiono błąd w funkcji sprchannel(), który powodował, że sprawdzało oraz zmieniało tylko jeden podkanał.


## [2.7.0] - 27.02.2018
* Rozbicie funkcji na dwa pliki.
* Dodano funckję moveAfk() do przenoszenia osób nieaktywnych na kanał o podanym ID
* Dodano funkcję newUser(), która w opisie kanału ustawia osoby zarejestrowane w przeciągu 24h (Czas można ustawić w configu).
* Dodatkowa konfiguracja bota w config.php
* Poprawka kilku błedów złgoszonych przez Bloodthirster 

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w configu oraz wykonania pliku update.php.
Wystarczy wpisać php update.php.

## [2.3.4] - 15.12.2017
* Zmiana funkcji admins_ts_online() na groupOnline()
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

## [2.2.1] - 04.12.2017
* Dodanie funkcji statusYt(), która ustawia w opisie kanału takie informacje jak liczba subskrypcji, liczba wyświetleń oraz zmienia nazwę kanału na nick z liczbą subskrypcji.
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

## [2.1.1] - 17.09.2017
* Dodanie funkcji sendAd(), która wysyła losową wiadomość.
* Dodanie funkcji statusTwitch(), która ustawia w opisie status na kanale twitch.
* Dodano TOP 10 najdłuższe połączenie oraz TOP 10 najwięcej połączeń.
* Zmiana API do AntyVPN.
* Kilka drobnych poprawek.

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w konfigu oraz wykonania pliku update.php.
Wystarczy wpisać php update.php.

## [2.0.6] - 25.06.2017
* Dodanie funkcji addrank(), która ustawia rangę po wejściu na kanał.
* Dodanie możliwości ustawienia opisu kanału można podać %CLIENT_NICKNAME% - Nick właściciela %DATE% - Data założenia %HOUR% - Godzina założenia.
* Dodano możliwość wyboru czy ma pukać administratora czy wysyłać prywatną wiadomość.
* Poprawienie błędu, gdzie podczas zakładania kanału nie dodawało sub kanału.
* Poprawienie błędu z odświeżaniem administracji online podziękowania za zgłoszenie dla Pir3x.
* Poprawienie błędu z numerowaniem kanałów prywatnych podziękowanie za zgłoszenie dla Majako.
* Inne drobne poprawki.
Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w konofitu.

## [2.0.4] - 17.06.2017
* Poprawki w kodzie - dodanie elementów statycznych.
* Naprawa błędu w funkcji sprchannel wynikającego z błędnego klucza.
Aktualizacja ta wymaga nadpisania config.php lub edycji linijki 149 mianowicie zamiany 'cid' na 'pid'.


## [2.0.3] - 12.06.2017

* Dodano funkcję ChannelNumber (), która ustawia numer kanału w razie jego braku.
* Zmniejszenie spamu, który wywoływała funkcja admits_ts_online().

 

 

Edytowano przez Majcon

Kontakt

TS3: TeamOkon.pl
Discord: Majcon#9704

76561197969016953.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

Twoja aplikacja nie posiada nic specjalnego co można było by ją wyróżnić do pozostałych aplikacji.. 

Nie wiem po co funkcja z datą ;)

Dodaj jakieś funkcję, dzięki których twoja aplikacja będzie się wyróżniać. 

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

@Lukass może może napisałem chciałem się podzielić i wrzuciłem ;p
Jeżeli pojawią się jakieś sensowne propozycję które będę mógł dodać to dodam;p


Kontakt

TS3: TeamOkon.pl
Discord: Majcon#9704

76561197969016953.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

5 godzin temu, Majcon napisał:

@Lukass może może napisałem chciałem się podzielić i wrzuciłem ;p
Jeżeli pojawią się jakieś sensowne propozycję które będę mógł dodać to dodam;p

Rozumiem, doceniam.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

Nawet ma dużo funkcji :) Rozwijaj go dalej :) 


Moje życie. Moje wybory. Moje błędy. Moje lekcje. NIE TWÓJ biznes!
Nie wystarczy chcieć. Trzeba wszystko wprowadzić w życie

BATTLE-TS.PL

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

@Kalambur99 racja config wygląda fatalnie, ale tutaj chodziło bardziej o to, że ma działać, a nie wyglądać postaram się go poprawić.
@RistirDesign bot będzie cały czas rozwijany o ile dostanę jakąś propozycję funkcji to ją wstawię. ;)


Kontakt

TS3: TeamOkon.pl
Discord: Majcon#9704

76561197969016953.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Po co krytykujecie? Jak na darmowego bota to ma bardzo dużo funkcji, jeśli chcecie więcej funkcji pomyślcie o zakupie ABota lub MBota. Leci + ;) 

Edytowano przez gosc123123

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, gosc123123 napisał:

Po co krytykujecie?

Krytyka jest dla mnie bardzo ważna bo pozwala mi poprawić to co zepsute i to co może być lepsze.

 

 

4 godziny temu, gosc123123 napisał:

Jak na darmowego bota to ma bardzo dużo funkcji

Może mieć ich więcej tylko potrzebuje propozycję ;) Bot był pisany pod mój serwer ts3 dlatego dodałem funkcję które były mi potrzebne
 


Kontakt

TS3: TeamOkon.pl
Discord: Majcon#9704

76561197969016953.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

Możesz dodać tak ze jezeli osoba wejdzie na kanał "przydzielenie rangi dodatkowej " to  mova go na kanał "nadawanie rangi w toku" i wyskakuje mu czat w ktorym pisze z botem jakie rangi chce np. !add <id_rangi> lub !rmv <id_rangi>.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mógł byś dodać automatyczne nadawanie i zabieranie rangi gildyjnej po wejsciu na kanał? :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, livart napisał:

Mógł byś dodać automatyczne nadawanie i zabieranie rangi gildyjnej po wejsciu na kanał? :)

Oczywiście jestem w stanie to zrobić i postaram się napisać ową funkcję jak najszybciej. :)
Najpierw muszę poukładać sobie w głowie jak to ma wyglądać. 

 

8 godzin temu, capanda12 napisał:

Możesz dodać tak ze jezeli osoba wejdzie na kanał "przydzielenie rangi dodatkowej " to  mova go na kanał "nadawanie rangi w toku" i wyskakuje mu czat w ktorym pisze z botem jakie rangi chce np. !add <id_rangi> lub !rmv <id_rangi>.

Trochę blokuje mnie język w jakim jest napisany bot, ale pomyślę.

 

Dodatkowo wczoraj wieczorem poprawiłem i wrzuciłem na githuba wygląd configu mam nadzieje, że teraz będzie się podobać.
A i teraz tekst z powitaniem po wejściu na serwer znajduje się w oddzielnym pliku.


Kontakt

TS3: TeamOkon.pl
Discord: Majcon#9704

76561197969016953.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jak na Darmowy bot to bardzo dużo funkcji których na pewno się użyje :)

Co można dodać ? 

Myslales zeby dodać cos do tworzenia kanałow ale VIP ? Ze np jak wejdzie dana liczba na kanal z przykladową ranga np : ' KOTY ' to dopiero im zaloży VIPA jezeli wszyscy sa z tej samej gildi ?

Leci +

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
15 godzin temu, Majcon napisał:

Oczywiście jestem w stanie to zrobić i postaram się napisać ową funkcję jak najszybciej. :)
Najpierw muszę poukładać sobie w głowie jak to ma wyglądać. 

 

Trochę blokuje mnie język w jakim jest napisany bot, ale pomyślę.

 

Dodatkowo wczoraj wieczorem poprawiłem i wrzuciłem na githuba wygląd configu mam nadzieje, że teraz będzie się podobać.
A i teraz tekst z powitaniem po wejściu na serwer znajduje się w oddzielnym pliku.

PHP obsłuży bez problemu - nie przesadzajmy :P

Co do githuba, bardzo dobry pomysł. 

Jak dla mnie, kod jest mało przejrzysty - połowa zmiennych w angielskim, połowa w polskim, nazwy funkcji tak samo.

Globale - bardzo super fajny i dobry pomysł - czyt. sarkazm.

Egzekwowanie funkcji jest też bardzo mało wydajne.

Popracowałbym nad tymi szczegółami, co poprawi nie tylko wygląd aplikacji jak i jej sposób działania, ale również pomoże Ci na przyszłość go ulepszać przy czym BOT nie będzie zużywał tylu zasobów, nawet przy większej ilości funkcji. Optymalizacja, optymalizacja, optymalizacja.

Nie wspomnę o tym że robisz coś co po angielsku nazywa się "re-inventing the wheel" czyli "odkrywasz ameryke" potocznie w języku polskim. Robisz funkcje pod metody w klasie ts3admin które klasa ts3admin potrafi zrobić sama. Bez sensu, nie mówiąc o zasobach które marnujesz kopiując / wiecznie przesyłając dane.

Fajnie jednak że dział się rozwija. Powodzenia.


Desktop - Procesor: Intel i7-7700k 4.20Ghz  | Karta Graficzna: EVGA Geforce GTX 1070 | RAM: 16GB 

Laptop - Procesor: Intel i5-8250U 2.5Ghz | Karta Graficzna: Radeon 530 | RAM: 8GB

 

 

 

 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bardzo ciekawy i działający bot, wszystko sprawuje się naprawdę dobrze.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

dobra wszytko skonfigurowałem , zrobiłem update i upgrade php i mam versje 7.0

Wrzuciłem to na maszyne skonfigurowałem i ndalem permisje , a bot nie startuje . Co jest grane? Pomożesz?

@Majcon

LOGI w folderze log

[10-Jun-2017 12:28:27 America/New_York] PHP Fatal error:  Uncaught PDOException: could not find driver in /home/TS3Bot-master/bot.php:26
Stack trace:
#0 /home/TS3Bot-master/bot.php(26): PDO->__construct('sqlite:ts3bot.s...')
#1 {main}
  thrown in /home/TS3Bot-master/bot.php on line 26

Edytowano przez capanda12

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

aj brak pakietu sqlite

sudo apt-get install php7.1-sqlite3

Pamiętaj że wymagana wersja do php 7.1 na 7.0 też pójdzie ale trzeba wywalić voida 


Kontakt

TS3: TeamOkon.pl
Discord: Majcon#9704

76561197969016953.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nawet zainstalowałbym, możesz dodać że sprawdza numer w strefie kanałów prywatnych kto usunie np to dopisuje numer i jego nazwę kanału 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Autor tematu Napisano (edytowany)

@up pewnie że mogę i postaram się to zrobić w następnej aktualizacji 
 

Edytowano przez Majcon

Kontakt

TS3: TeamOkon.pl
Discord: Majcon#9704

76561197969016953.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taki błąd mi wyskakuje po uruchomieniu.


[11-Jun-2017 03:02:42 America/New_York] PHP Parse error:  syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /root/4/class/functions.class.php on line 9
[11-Jun-2017 03:03:13 America/New_York] PHP Parse error:  syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /root/4/class/functions.class.php on line 9
[11-Jun-2017 03:03:24 America/New_York] PHP Parse error:  syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /root/4/class/functions.class.php on line 9
[11-Jun-2017 03:04:57 America/New_York] PHP Parse error:  syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /root/4/class/functions.class.php on line 9
 


614201483176397906935.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Autor tematu Napisano (edytowany)

@up błąd wynika prawdopodobnie z Twojej wersji php pewnie masz 7.0 w której jeszcze nie ma deklaracji void która oznajmia że funkcja nic nie zwróci
Aby to naprawić musisz zaktualizować php do 7.1 lub usunąć : void po wszystkich funkcjach 

Wrazie problemów możecie również pisać do mnie na PW steam/gg

Edytowano przez Majcon

Kontakt

TS3: TeamOkon.pl
Discord: Majcon#9704

76561197969016953.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Fajnie, że coraz więcej botów darmowych jest na forum może i ktoś na pewno użyje.
Życzy samych sukcesów w rozwijaniu się.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Spoko ten bocik leci +


Masz jakieś wątpliwości? Zapraszam do kontaktu PW!

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 10.06.2017 o 20:08, Majcon napisał:

aj brak pakietu sqlite

sudo apt-get install php7.1-sqlite3

Pamiętaj że wymagana wersja do php 7.1 na 7.0 też pójdzie ale trzeba wywalić voida 

 

Moje logi:

Cytat

:/home/sinusbot# sudo apt-get install php7.1-sqlite3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package php7.1-sqlite3
E: Couldn't find any package by regex 'php7.1-sqlite3'


 

Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...