Skocz do zawartości

Mało TPS na serwerze/Lagi!

Polecane posty

Siemka, wczoraj założyłem z kolega serwer na Enderchest tak żeby wspólnie pograć na świecie, jedyne pluginy to essentials i treecapitator, kupiłem serwer z 1,5GB Ramu, wszystko było ok tylko czasami pojawiały się małe lagi przy zapisie świata, ale to normalne przy takim serwerze, więc powiększyłem Ram do 2048mb czyli te 2 GB, no i zaczeły sie problemy serwer momentalnie jakby zamiast 2Gb miał tylko 200mb, właczą się aż 57 sekund, po wejściu laguje, nic nie da się zrobić po wpisaniu komendy /tps po około 20 sekundach wyskakuje mi tps od 12-14 maksymalnie miałem może z 18. Raz podczas włączenia pojawiło mi sie w konsoli "Out of Memory Error" Domyślam się ze chodzi o pamięć RAM czyli że jest coś nie tak, najprawdopodobniej serwer mógł mi przypisać zepsutą kość pamięci Ram. Wie ktoś jak to naprawić, lub miał ktos podobny problem? Czy mam sie kontaktować z biurem obsługi klienta? 
Edit1: Kupiłem do 3 GB Ramu na serwer i nadal nie ma poprawy tylko czasami chodzi płynnie ale po minucie płynności jest znowu dno.... xD

Edit2: pojawił mi sie log problemu w plikach serwerowych oto on:

Spoiler

 

#
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (mmap) failed to map 2118123520 bytes for committing reserved memory.
# Possible reasons:
#   The system is out of physical RAM or swap space
#   The process is running with CompressedOops enabled, and the Java Heap may be blocking the growth of the native heap
# Possible solutions:
#   Reduce memory load on the system
#   Increase physical memory or swap space
#   Check if swap backing store is full
#   Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
#   Decrease number of Java threads
#   Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
#   Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
# This output file may be truncated or incomplete.
#
#  Out of Memory Error (os_linux.cpp:2647), pid=110, tid=111
#
# JRE version:  (9.0+11) (build )
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (9.0.1+11, mixed mode, aot, tiered, compressed oops, g1 gc, linux-amd64)
# No core dump will be written. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
#

---------------  S U M M A R Y ------------

Command Line: -DIReallyKnowWhatIAmDoingISwear -Xmx2560M -XX:+UseG1GC mc.jar nogui

Host: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz, 12 cores, 126G, Debian GNU/Linux 8 (jessie)
Time: Wed Apr 10 18:42:24 2019 CEST elapsed time: 0 seconds (0d 0h 0m 0s)

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x00007fdd98012800):  JavaThread "Unknown thread" [_thread_in_vm, id=111, stack(0x00007fdd9f5c5000,0x00007fdd9f6c5000)]

Stack: [0x00007fdd9f5c5000,0x00007fdd9f6c5000],  sp=0x00007fdd9f6c32c0,  free space=1016k
Native frames: (J=compiled Java code, A=aot compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V  [libjvm.so+0xd4c1e2]  VMError::report_and_die(int, char const*, char const*, __va_list_tag*, Thread*, unsigned char*, void*, void*, char const*, int, unsigned long)+0x162
V  [libjvm.so+0xd4ce4b]  VMError::report_and_die(Thread*, char const*, int, unsigned long, VMErrorType, char const*, __va_list_tag*)+0x2b
V  [libjvm.so+0x6548f8]  report_vm_out_of_memory(char const*, int, unsigned long, VMErrorType, char const*, ...)+0xd8
V  [libjvm.so+0xb67f21]  os::pd_commit_memory_or_exit(char*, unsigned long, unsigned long, bool, char const*)+0x101
V  [libjvm.so+0xb625ad]  os::commit_memory_or_exit(char*, unsigned long, unsigned long, bool, char const*)+0x1d
V  [libjvm.so+0x7632a2]  G1PageBasedVirtualSpace::commit_preferred_pages(unsigned long, unsigned long)+0x62
V  [libjvm.so+0x7635be]  G1PageBasedVirtualSpace::commit(unsigned long, unsigned long)+0x11e
V  [libjvm.so+0x766523]  G1RegionsLargerThanCommitSizeMapper::commit_regions(unsigned int, unsigned long, WorkGang*)+0x43
V  [libjvm.so+0x7f741c]  HeapRegionManager::commit_regions(unsigned int, unsigned long, WorkGang*)+0x7c
V  [libjvm.so+0x7f7fe4]  HeapRegionManager::make_regions_available(unsigned int, unsigned int, WorkGang*)+0x34
V  [libjvm.so+0x7f8501]  HeapRegionManager::expand_by(unsigned int, WorkGang*)+0x71
V  [libjvm.so+0x729897]  G1CollectedHeap::expand(unsigned long, WorkGang*, double*)+0xd7
V  [libjvm.so+0x72c74a]  G1CollectedHeap::initialize()+0x6da
V  [libjvm.so+0xd0ba1f]  Universe::initialize_heap()+0x2f
V  [libjvm.so+0xd0bf96]  universe_init()+0x46
V  [libjvm.so+0x80f077]  init_globals()+0x57
V  [libjvm.so+0xced98e]  Threads::create_vm(JavaVMInitArgs*, bool*)+0x2ae
V  [libjvm.so+0x8ad9ec]  JNI_CreateJavaVM+0x5c
C  [libjli.so+0x3a01]  JavaMain+0x81
C  [libpthread.so.0+0x80a4]  start_thread+0xc4


---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )

Other Threads:
  0x00007fdd98029800 GCTaskThread "GC Thread#0" [stack: 0x00007fdd7d725000,0x00007fdd7d825000] [id=112]
  0x00007fdd9805c000 ConcurrentGCThread "G1 Main Marker" [stack: 0x00007fdd6af00000,0x00007fdd6b000000] [id=115]
  0x00007fdd9805d800 ConcurrentGCThread "G1 Marker#0" [stack: 0x00007fdd6adff000,0x00007fdd6aeff000] [id=116]
  0x00007fdd9802b000 ConcurrentGCThread "G1 Refine#0" [stack: 0x00007fdd7d523000,0x00007fdd7d623000] [id=113]
  0x00007fdd9802d000 ConcurrentGCThread "G1 Young RemSet Sampling" [stack: 0x00007fdd7d422000,0x00007fdd7d522000] [id=114]

=>0x00007fdd98012800 (exited) JavaThread "Unknown thread" [_thread_in_vm, id=111, stack(0x00007fdd9f5c5000,0x00007fdd9f6c5000)]

Threads with active compile tasks:

VM state:not at safepoint (not fully initialized)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread:  ([mutex/lock_event])
[0x00007fdd9800ecc0] Heap_lock - owner thread: 0x00007fdd98012800

Heap address: 0x0000000720000000, size: 2560 MB, Compressed Oops mode: Non-zero based: 0x0000000720000000
Narrow klass base: 0x0000000000000000, Narrow klass shift: 0

GC Heap History (0 events):
No events

Deoptimization events (0 events):
No events

Classes redefined (0 events):
No events

Internal exceptions (0 events):
No events

Events (0 events):
No events


Dynamic libraries:
00400000-00401000 r-xp 00000000 09:01 398756                             /home/java9/bin/java
00600000-00601000 rw-p 00000000 09:01 398756                             /home/java9/bin/java
02113000-02134000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
79e400000-7c0000000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd5c000000-7fdd5c021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd5c021000-7fdd60000000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd64000000-7fdd64021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd64021000-7fdd68000000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd689cf000-7fdd68dfe000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd68dfe000-7fdd6adfe000 rwxp 00000000 00:00 0 
7fdd6adfe000-7fdd6adff000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd6adff000-7fdd6aeff000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack:7140]
7fdd6aeff000-7fdd6af00000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd6af00000-7fdd6b000000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack:7139]
7fdd6b000000-7fdd70000000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd70000000-7fdd70021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd70021000-7fdd74000000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd74000000-7fdd74021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd74021000-7fdd78000000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd78000000-7fdd78021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd78021000-7fdd7c000000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd7c021000-7fdd7d421000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd7d421000-7fdd7d422000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd7d422000-7fdd7d522000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack:7137]
7fdd7d522000-7fdd7d523000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd7d523000-7fdd7d724000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack:7136]
7fdd7d724000-7fdd7d725000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd7d725000-7fdd7d82a000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack:7135]
7fdd7d82a000-7fdd7d910000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd7d910000-7fdd7db80000 rwxp 00000000 00:00 0 
7fdd7db80000-7fdd7de9f000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd7de9f000-7fdd7e10f000 rwxp 00000000 00:00 0 
7fdd7e10f000-7fdd853d7000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd853d7000-7fdd85647000 rwxp 00000000 00:00 0 
7fdd85647000-7fdd8c910000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd8c910000-7fdd97dd3000 r--s 00000000 09:01 399479                     /home/java9/lib/modules
7fdd97dd3000-7fdd97ded000 r-xp 00000000 09:01 399553                     /home/java9/lib/libjimage.so
7fdd97ded000-7fdd97fec000 ---p 0001a000 09:01 399553                     /home/java9/lib/libjimage.so
7fdd97fec000-7fdd97fee000 rw-p 00019000 09:01 399553                     /home/java9/lib/libjimage.so
7fdd97fee000-7fdd98000000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd98000000-7fdd98075000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd98075000-7fdd9c000000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd9c027000-7fdd9c0cc000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd9c0cc000-7fdd9c1b2000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd9c1b2000-7fdd9c1b9000 r-xp 00000000 09:01 399606                     /home/java9/lib/libzip.so
7fdd9c1b9000-7fdd9c3b8000 ---p 00007000 09:01 399606                     /home/java9/lib/libzip.so
7fdd9c3b8000-7fdd9c3b9000 rw-p 00006000 09:01 399606                     /home/java9/lib/libzip.so
7fdd9c3b9000-7fdd9c3c4000 r-xp 00000000 09:02 11800979                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
7fdd9c3c4000-7fdd9c5c3000 ---p 0000b000 09:02 11800979                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
7fdd9c5c3000-7fdd9c5c4000 r--p 0000a000 09:02 11800979                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
7fdd9c5c4000-7fdd9c5c5000 rw-p 0000b000 09:02 11800979                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
7fdd9c5c5000-7fdd9c5cf000 r-xp 00000000 09:02 11800981                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
7fdd9c5cf000-7fdd9c7ce000 ---p 0000a000 09:02 11800981                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
7fdd9c7ce000-7fdd9c7cf000 r--p 00009000 09:02 11800981                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
7fdd9c7cf000-7fdd9c7d0000 rw-p 0000a000 09:02 11800981                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
7fdd9c7d0000-7fdd9c7e5000 r-xp 00000000 09:02 11800976                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.19.so
7fdd9c7e5000-7fdd9c9e4000 ---p 00015000 09:02 11800976                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.19.so
7fdd9c9e4000-7fdd9c9e5000 r--p 00014000 09:02 11800976                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.19.so
7fdd9c9e5000-7fdd9c9e6000 rw-p 00015000 09:02 11800976                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.19.so
7fdd9c9e6000-7fdd9c9e8000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd9c9e8000-7fdd9c9ef000 r-xp 00000000 09:02 11800977                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so
7fdd9c9ef000-7fdd9cbee000 ---p 00007000 09:02 11800977                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so
7fdd9cbee000-7fdd9cbef000 r--p 00006000 09:02 11800977                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so
7fdd9cbef000-7fdd9cbf0000 rw-p 00007000 09:02 11800977                   /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so
7fdd9cbf0000-7fdd9cc1b000 r-xp 00000000 09:01 399490                     /home/java9/lib/libjava.so
7fdd9cc1b000-7fdd9ce1a000 ---p 0002b000 09:01 399490                     /home/java9/lib/libjava.so
7fdd9ce1a000-7fdd9ce1c000 rw-p 0002a000 09:01 399490                     /home/java9/lib/libjava.so
7fdd9ce1c000-7fdd9ce29000 r-xp 00000000 09:01 399487                     /home/java9/lib/libverify.so
7fdd9ce29000-7fdd9d028000 ---p 0000d000 09:01 399487                     /home/java9/lib/libverify.so
7fdd9d028000-7fdd9d02a000 rw-p 0000c000 09:01 399487                     /home/java9/lib/libverify.so
7fdd9d02a000-7fdd9d031000 r-xp 00000000 09:02 11800992                   /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.19.so
7fdd9d031000-7fdd9d230000 ---p 00007000 09:02 11800992                   /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.19.so
7fdd9d230000-7fdd9d231000 r--p 00006000 09:02 11800992                   /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.19.so
7fdd9d231000-7fdd9d232000 rw-p 00007000 09:02 11800992                   /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.19.so
7fdd9d232000-7fdd9d332000 r-xp 00000000 09:02 11800971                   /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.19.so
7fdd9d332000-7fdd9d531000 ---p 00100000 09:02 11800971                   /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.19.so
7fdd9d531000-7fdd9d532000 r--p 000ff000 09:02 11800971                   /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.19.so
7fdd9d532000-7fdd9d533000 rw-p 00100000 09:02 11800971                   /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.19.so
7fdd9d533000-7fdd9e547000 r-xp 00000000 09:01 399610                     /home/java9/lib/server/libjvm.so
7fdd9e547000-7fdd9e747000 ---p 01014000 09:01 399610                     /home/java9/lib/server/libjvm.so
7fdd9e747000-7fdd9e818000 r--p 01014000 09:01 399610                     /home/java9/lib/server/libjvm.so
7fdd9e818000-7fdd9e84f000 rw-p 010e5000 09:01 399610                     /home/java9/lib/server/libjvm.so
7fdd9e84f000-7fdd9e8b8000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd9e8b8000-7fdd9ea59000 r-xp 00000000 09:02 11800950                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so
7fdd9ea59000-7fdd9ec59000 ---p 001a1000 09:02 11800950                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so
7fdd9ec59000-7fdd9ec5d000 r--p 001a1000 09:02 11800950                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so
7fdd9ec5d000-7fdd9ec5f000 rw-p 001a5000 09:02 11800950                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so
7fdd9ec5f000-7fdd9ec63000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd9ec63000-7fdd9ec66000 r-xp 00000000 09:02 11800957                   /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.19.so
7fdd9ec66000-7fdd9ee65000 ---p 00003000 09:02 11800957                   /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.19.so
7fdd9ee65000-7fdd9ee66000 r--p 00002000 09:02 11800957                   /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.19.so
7fdd9ee66000-7fdd9ee67000 rw-p 00003000 09:02 11800957                   /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.19.so
7fdd9ee67000-7fdd9ee75000 r-xp 00000000 09:01 522331                     /home/java9/lib/jli/libjli.so
7fdd9ee75000-7fdd9f075000 ---p 0000e000 09:01 522331                     /home/java9/lib/jli/libjli.so
7fdd9f075000-7fdd9f076000 rw-p 0000e000 09:01 522331                     /home/java9/lib/jli/libjli.so
7fdd9f076000-7fdd9f08e000 r-xp 00000000 09:02 11800989                   /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.19.so
7fdd9f08e000-7fdd9f28d000 ---p 00018000 09:02 11800989                   /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.19.so
7fdd9f28d000-7fdd9f28e000 r--p 00017000 09:02 11800989                   /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.19.so
7fdd9f28e000-7fdd9f28f000 rw-p 00018000 09:02 11800989                   /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.19.so
7fdd9f28f000-7fdd9f293000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd9f293000-7fdd9f2ad000 r-xp 00000000 09:02 11801006                   /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fdd9f2ad000-7fdd9f4ac000 ---p 0001a000 09:02 11801006                   /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fdd9f4ac000-7fdd9f4ad000 r--p 00019000 09:02 11801006                   /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fdd9f4ad000-7fdd9f4ae000 rw-p 0001a000 09:02 11801006                   /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fdd9f4ae000-7fdd9f4ce000 r-xp 00000000 09:02 11800905                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.19.so
7fdd9f557000-7fdd9f5b5000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd9f5b5000-7fdd9f5bc000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd9f5bc000-7fdd9f5c4000 rw-s 00000000 09:02 11807492                   /tmp/hsperfdata_e192451/110
7fdd9f5c4000-7fdd9f5c9000 ---p 00000000 00:00 0 
7fdd9f5c9000-7fdd9f6cb000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack:7131]
7fdd9f6cb000-7fdd9f6cc000 r--p 00000000 00:00 0 
7fdd9f6cc000-7fdd9f6ce000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fdd9f6ce000-7fdd9f6cf000 r--p 00020000 09:02 11800905                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.19.so
7fdd9f6cf000-7fdd9f6d0000 rw-p 00021000 09:02 11800905                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.19.so
7fdd9f6d0000-7fdd9f6d1000 rw-p 00000000 00:00 0 
7ffc7d4bb000-7ffc7d4dc000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
7ffc7d4f7000-7ffc7d4f9000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
7ffc7d4f9000-7ffc7d4fb000 r--p 00000000 00:00 0                          [vvar]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]

VM Arguments:
jvm_args: -DIReallyKnowWhatIAmDoingISwear -Xmx2560M -XX:+UseG1GC 
java_command: mc.jar nogui
java_class_path (initial): mc.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Logging:
Log output configuration:
#0: stdout all=warning uptime,level,tags
#1: stderr all=off uptime,level,tags

Environment Variables:
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
SHELL=/bin/bash

Signal Handlers:
SIGSEGV: [libjvm.so+0xd4ce90], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGBUS: [libjvm.so+0xd4ce90], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGFPE: [libjvm.so+0xd4ce90], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGPIPE: [libjvm.so+0xb64460], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGXFSZ: [libjvm.so+0xb64460], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGILL: [libjvm.so+0xd4ce90], sa_mask[0]=11111111011111111101111111111110, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGUSR2: [libjvm.so+0xb64320], sa_mask[0]=00000000000000000000000000000000, sa_flags=SA_RESTART|SA_SIGINFO
SIGHUP: SIG_DFL, sa_mask[0]=00000000000000000000000000000000, sa_flags=none
SIGINT: SIG_DFL, sa_mask[0]=00000000000000000000000000000000, sa_flags=none
SIGTERM: SIG_DFL, sa_mask[0]=00000000000000000000000000000000, sa_flags=none
SIGQUIT: SIG_DFL, sa_mask[0]=00000000000000000000000000000000, sa_flags=none


---------------  S Y S T E M  ---------------

OS:PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
uname:Linux 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07) x86_64
libc:glibc 2.19 NPTL 2.19 
rlimit: STACK 8192k, CORE 0k, NPROC 516609, NOFILE 65536, AS infinity
load average:75.32 131.29 147.70

/proc/meminfo:
MemTotal:       132271116 kB
MemFree:          623868 kB
MemAvailable:    1767644 kB
Buffers:          165112 kB
Cached:           819836 kB
SwapCached:        47484 kB
Active:         89446396 kB
Inactive:       39482744 kB
Active(anon):   88999164 kB
Inactive(anon): 39054964 kB
Active(file):     447232 kB
Inactive(file):   427780 kB
Unevictable:           4 kB
Mlocked:             288 kB
SwapTotal:      53475316 kB
SwapFree:              8 kB
Dirty:              1040 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:      127899960 kB
Mapped:           394084 kB
Shmem:            108688 kB
Slab:            1052960 kB
SReclaimable:     522168 kB
SUnreclaim:       530792 kB
KernelStack:      146896 kB
PageTables:       568388 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:    119610872 kB
Committed_AS:   272195516 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:      558100 kB
VmallocChunk:   34359068952 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:      108860 kB
DirectMap2M:     7196672 kB
DirectMap1G:    128974848 kB


CPU:total 12 (initial active 1) (6 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 62 stepping 4, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, avx, aes, clmul, erms, ht, tsc, tscinvbit
CPU Model and flags from /proc/cpuinfo:
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms

Memory: 4k page, physical 132271116k(623868k free), swap 53475316k(12k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (9.0.1+11) for linux-amd64 JRE (9.0.1+11), built on Sep 27 2017 20:48:27 by "mach5one" with gcc 4.9.2

END.

 

 


-----> Poszukujesz najlepszego budowniczego? ja nim zostane! <-----

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

Generalnie - enderchest to tragiczny wybór. Może być, że lagi przy renderowaniu się świata, sproboj poczekac / pluginem worldborder zrenderowac cala mape. Jak nie pyknie pisz do Biura obslugi klienta.


 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, Paderur napisał:

Generalnie - enderchest to tragiczny wybór. Może być, że lagi przy renderowaniu się świata, sproboj poczekac / pluginem worldborder zrenderowac cala mape. Jak nie pyknie pisz do Biura obslugi klienta.

sam jestes tragiczny

 

podaj liste pluginow


4Headzik

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

4 minuty temu, renexo napisał:

sam jestes tragiczny

 

podaj liste pluginow

"jedyne pluginy to essentials i treecapitator". Jeżeli dla Ciebie ec to dobry wybór to współczuje wymagań.


 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Paderur napisał:

"jedyne pluginy to essentials i treecapitator". Jeżeli dla Ciebie ec to dobry wybór to współczuje wymagań.

czemuż to tak nie lubisz ec?


4Headzik

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, renexo napisał:

czemuż to tak nie lubisz ec?

bo to syf? :4_joy:


 7349614947681291555072.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

Właczyłem serwer na noc i czekałem, rano gdy wszedłem na serwer było 18TPS było lepiej ale też nie najlepiej, bo czasami bloki potrafiły się cofać, a co do pluginów to na pewno nie jest to ich wina, bo próbowałem bez nich, i był ten sam efekt, świat też na pewno nie obciąza serwera bo nie ma tam żadnych mechanizmów jedynie świat waży 200mb ale dlatego że jest tak duzo wygenerowanego terenu, próbowałem reinstalować serwer ale też nie dało to poprawy, jedyna odpowiedz co mi sie nasuwa to że Enderchest albo jest słabym hostingiem albo mają jakies problemy techniczne z serwerami, jezeli ktoś by szukał dobrego hostingu to polecam titanaxe, ceny może są trochę wyższe ale na pewno hosting lepszy :D


-----> Poszukujesz najlepszego budowniczego? ja nim zostane! <-----

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

hm, hosting w huja leci :/ , zaklada sie ze 100 mb wymaga utrzymanie jednego gracza (chodzi tutaj glownie o generowanie i utrzymanie w pamieci mapy dookola gracza < czyli dla kazdego gracza oddalonego od siebie o kilka/kilkanascie chunkow)) + do 500mb na utrzymanie maszyny (tutaj może być nawet 0 nie wiem jak ten hosting to liczy),

więc serwer wymaga ~500mb aby dzialac :{ , ważniejszy jest cpu aby go sprawdzic korzysta sie z timings

jesli byly by to strikte problemy z  cpu to nie wywalilo by memory , a tutaj ewidentnie minio 128 gb ram serwera twoj serwer dostaje ochlapy , i nie wyrabia do tego dochodzi gb ktory przy zawalonym calym ramie nie wyrabia .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

@damianq20 Serwer ma 3GB Ramu i procesor 1x3,5Ghz na 2 graczy praktycznie bez pluginów, jak on może lagować? xD Pamietam że kiedyś na pukawce miałem serwer z 2GB ramu miałem 15 pluginów i było około 5 graczy na serwerze i serwer jakoś dawał radę, lagi były jedynie przy zapisie świata, ale to chyba normalne


-----> Poszukujesz najlepszego budowniczego? ja nim zostane! <-----

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

19 minut temu, GreQu napisał:

@damianq20 Serwer ma 3GB Ramu i procesor 1x3,5Ghz na 2 graczy praktycznie bez pluginów, jak on może lagować? xD Pamietam że kiedyś na pukawce miałem serwer z 2GB ramu miałem 15 pluginów i było około 5 graczy na serwerze i serwer jakoś dawał radę, lagi były jedynie przy zapisie świata, ale to chyba normalne

Nie ma co, enderchest dziala na smiesznej zasasdzie (jak wiekszosc tanich syf...yy hostingow) że na jednym dedyku potrafi stac po 13 serwerów. Stąd mogli Cię źle przypisac, kontaktuj sie z nimi w celu wyjasnienia.


 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Napisałem do biura obsługi, teraz tylko czekać na odpowiedz....


-----> Poszukujesz najlepszego budowniczego? ja nim zostane! <-----

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 godzin temu, GreQu napisał:

@damianq20 Serwer ma 3GB Ramu i procesor 1x3,5Ghz na 2 graczy praktycznie bez pluginów, jak on może lagować? xD Pamietam że kiedyś na pukawce miałem serwer z 2GB ramu miałem 15 pluginów i było około 5 graczy na serwerze i serwer jakoś dawał radę, lagi były jedynie przy zapisie świata, ale to chyba normalne

 

dales crash-report i troche tam pisze , wiec wisz..

wlasnie w tym sprawa ze nie ma :l,

serwer(maszyna) ma j^ 128 GB ramu oraz procek 12 x3.5 GHZ z czego 600 mb jest wolne :/ ,

chcialbym zobaczyc ten jeden rdzen :l (wiesz ze serwer posiada hyper-threading , wiesz co to k^ jest ?) gdybys mial faktycznie jeden rdzen byl bys panie krolem

java nie wyrabia na gc , a wieksze zapotrzebowanie ramu wy&la serwer ...
skoro sie lepiej znasz to po h&j szukasz pomocy i zawracasz glowe ?

na przyszlosc racze czytac umowy pisze jak by ze gwarantuje ram , nic o procesorze a najczesciej wtedy maszyna jest zajebana w 99% co skutkuje problemami z ramem
 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

@GreQu mi się wydaje, czy masz jave 9? Zmień na jave 8.


Jeśli w poście masz do mnie sprawę dodaj @dawidex335

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam. Proszę napisać do nas o serwer testowy i sobie Pan przetestuje wszystko. Zapraszamy do konsultacji na LiveChat.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zmień na craftserve najlepiej, tam za 10 zł masz serwer do pogrania ze znajomymi a napewno jest 10x lepszy od enderchesta. Jak nie chcesz zmieniać to wypróbuj silnik paperspigot oraz lepiej skonfiguruj spigot.yml, bukkit.yml, paper.yml i serwer.properties, uwierz mi to bardzo poprawia wydajność serwera.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Serwer sie "ogarnął" chodź to dużo powiedziane, mam już stałe 19 tps xD biuro klienta ma kompletnie wyrąbene na mój problem, napisałem do nich o 10 rano a odpisali mi dzień później O 1:30 W NOCY XD, to jest żart, ostatni mój serwer na tym hostingu, Chyba zmienie hosting na titanaxe? Macie jakieś rady albo propozycje na dobry hosting? 


-----> Poszukujesz najlepszego budowniczego? ja nim zostane! <-----

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...