Skocz do zawartości

Gra Akcji 3D w AutoIT


Rekomendowane odpowiedzi

Witam,
dziś przedstawiam zrobiony przeze mnie "szkic" gry 3D w AutoIT. Dla wszystkich niedowiarków(to razem czy oddzielnie ?) ,którzy nie wierzyli,że można coś takiego zrobić w AutoIT :)
Mapę wziąłem z Unreal Tournament, wlasciwie ktoś ją po prostu zrobił jeszcze raz i jest w formacie .pk3 dzięki czemu działa chociaż jest mniejsza od oryginału :)

Narazie da się strzelać (potwór stoi pod jedną z wież) , biegać ,skakać i cieszyć się kolizją i badziewnym tłem zrobionym przeze mnie jako ,że te z mapy niestety nie działało.
Tutaj kod(wybaczcie za masę zmiennych ale na początku starałem robić od zera i jechałem ze wszystkim i zrobił mi się burdel ostry ):

 

#include <au3Irrlicht2.au3>
#include <array.au3>
#include <sound.au3>
;opt("MustDeclareVars", True)
HotKeySet("{ESC}", "_exit")
HotKeySet("k","test")
;HotKeySet("{SPACe}","postacverkamera")DIM $BSPMesh ; mesh
DIM $BSPNode ; irr_node
DIM $kamera ; irr_node
DIM $BitmapFont ; irr_font
DIM $metrics ; String
DIM $MapCollision ; irr_selector
DIM $MD2Mesh ; irr_mesh
DIM $MeshTexture ; irr_texture
DIM $przeciwnik ; irr_node
DIM $TestNode ; irr_node
DIM $OurCamera ; irr_camera
DIM $CollisionGroup ; irr_selector
DIM $StartVector[3] ; $IRR_VECTOR
DIM $EndVector[3] ; $IRR_VECTOR
DIM $CollideAt[3] ; $IRR_VECTOR
Dim $keyStruct
Global $Terrain ; irr_terrain
Global $TerrainNode ; irr_node
Global $TerrainTexture0 ; irr_texture
Global $TerrainTexture1 ; irr_texture
DIM $Light ; irr_node
DIM $SkyBox ; irr_node
Dim $Trigger
Dim $Playing
Dim $Target
Dim $pMouseEvent
Dim $NodeHit
Dim $Ray
Dim $Ray1[3]
Dim $Ray2[3]
Local $celownik
Local $szer_roz=1024
Local $wys_roz=768


Local $x=1200
Local $y=400;wysokosc
Local $z=00

Local $r=1020
Local $t=50
Local $u=20

Local $st1=160
Local $st2=180
Local $st3=120

Local $grawitacja=-9
Local $hp=100
local $pMouseEvent;zmienna do eventu myszy
dim $null


_IrrStart( $IRR_EDT_DIRECT3D9, $szer_roz, $wys_roz, $IRR_BITS_PER_PIXEL_32, _
$IRR_fullscreen , $IRR_NO_SHADOWS, $IRR_CAPTURE_EVENTS, $IRR_VERTICAL_SYNC_ON )
_IrrSetWindowCaption( "test irrlicht" )

;WIDOK:
;tlo
$SkyBox = _IrrAddSkyBoxToScene( _
_IrrGetTexture("Datass/stars.jpg"), _
_IrrGetTexture("Datass/stars.jpg"), _
_IrrGetTexture("Datass/stars.jpg"), _
_IrrGetTexture("Datass/stars.jpg"), _
_IrrGetTexture("Datass/stars.jpg"), _
_IrrGetTexture("Datass/stars.jpg"))
;>>ENDTLO

;dodanie 1st person kamery:
$Camera = _IrrAddFPSCamera( _
0, _ ; parent
150.0, _ ; rotate speed
0.25, _ ; speed
-1, _ ; camera ID
__CreatePtrKeyMapArray($keyStruct, $KEY_KEY_W, $KEY_KEY_S, $KEY_KEY_A, $KEY_KEY_D, $KEY_SPACE), _ ; address of keyMap - using defaults for rest of params: $KEY_KEY_W,$KEY_KEY_S,$KEY_KEY_A,$KEY_KEY_D
5, _ ; number of entries in the keymap
100, _ ; no vertical movement
5.0) ; jumpspeed
$keyStruct = 0 ; struct no longer needed
$kamera = $Camera

_IrrSetNodePosition( $kamera, $x, $y, $z );nadanie pozycji kamery
_IrrSetNodeRotation( $camera, $st1, $st2, $st3 );wektor kamery
;/widok

;ZUMLIN:
$MD2Mesh = _IrrGetMesh( "Datass/zumlin.md2" )
$MeshTexture = _IrrGetTexture( "Datass/zumlin.pcx" )
$przeciwnik = _IrrAddMeshToScene( $MD2Mesh )
_IrrSetNodeMaterialTexture( $przeciwnik, $MeshTexture, 0 );naniesienie tekstury postaci
_IrrSetNodeMaterialFlag( $przeciwnik, $IRR_EMF_LIGHTING, $IRR_OFF );wylaczenie padania swiatla na postac
_IrrPlayNodeMD2Animation($przeciwnik, $IRR_EMAT_STAND)
_IrrSetNodePosition( $przeciwnik, $r,$t,$u )
_IrrGetCollisionGroupFromMesh($md2mesh, $przeciwnik)
;=>ZUMLIN

;MAPA:
_IrrAddZipFile( "Datass/face.pk3", $IRR_IGNORE_CASE, $IRR_IGNORE_PATHS );zaladowanie mapy
$BSPMesh = _IrrGetMesh( "face.bsp" );pobranie rysu
$BSPNode = _IrrAddMeshToSceneAsOcttree( $BSPMesh );tekstury


;==> MAPA

;CELOWNIK:
$celownik=_IrrGetTexture("Datass\cel.bmp")
_IrrColorKeyTexture($celownik,255, 255, 255)
;>>

;BRON
$bron = _IrrGetMesh("Datass\bron.b3d")
$bron2 = _IrrAddMeshToScene($bron)
_IrrSetNodeMaterialFlag($bron2, $IRR_EMF_LIGHTING, $IRR_OFF)
_IrrSetNodePosition($bron2, 5, -15, 15)
_IrrSetNodeRotation($bron2, 0, -95, 0)
_IrrSetNodeScale($bron2, .1, .1, .1)
_IrrAddChildToParent($bron2, $kamera)
kolizje()
;>>BRON
_IrrHideMouse();ukrycie myszy

$liczby=_irrgettexture('Datass/czcionka.png')
$krzyz=_irrgettexture('Datass/health.png')
_IrrColorKeyTexture($liczby,255, 255, 255)
_IrrColorKeyTexture($krzyz,255, 255, 255)$fire=_SoundOpen("GFX/fire.wav")$poz=_IrrGetNodePosition($Camera)
AdlibRegister("guard",0.5)
WHILE _IrrRunning()

While _IrrMouseEventAvailable()
$pMouseEvent = _IrrReadMouseEvent()
If __getMouseEvt($pMouseEvent, $EVT_MOUSE_IACTION) = $IRR_EMIE_LMOUSE_PRESSED_DOWN Then
$Trigger = 1
EndIf

If __getMouseEvt($pMouseEvent, $EVT_MOUSE_IACTION) = $IRR_EMIE_LMOUSE_LEFT_UP Then
$Trigger = 0
EndIf

WEnd

If $Trigger = 1 Then
$target=_IrrGetCameraTarget($kamera)
$Ray = _IrrGetRayFromScreenCoordinates(512, 384, $camera)

$Ray1[0] = $Ray[0][0]
$Ray1[1] = $Ray[0][1]
$Ray1[2] = $Ray[0][2]
$Ray2[0] = $Ray[1][0]
$Ray2[1] = $Ray[1][1]
$Ray2[2] = $Ray[1][2]
_IrrGetNodeAndCollisionPointFromRay($Ray1, $Ray2, $NodeHit, $Target[0], $Target[1], $Target[2], $Null, $Null, $Null, 0, $IRR_NO_OBJECT)
EndIf


If $NodeHit = $przeciwnik and $playing<>3 Then
_IrrPlayNodeMD2Animation($przeciwnik, $IRR_EMAT_PAIN_A)
$Playing = 3
EndIf

If $Trigger = 0 And $Playing <> 0 Or $NodeHit <> $przeciwnik And $Playing <> 0 Then
$NodeHit = 0
_IrrPlayNodeMD2Animation($przeciwnik, $IRR_EMAT_STAND)
$Playing = 0
EndIf


_IrrBeginScene( 0, 0, 25 )
_IrrDrawScene()
_IrrDraw2DImageElement($celownik,$szer_roz/2, $wys_roz/2, 0, 0, 32, 32, $IRR_USE_ALPHA)
_IrrDraw2DImageElement($krzyz,10, 688, 0, 0, 80, 80, $IRR_USE_ALPHA)
$poz=_IrrGetNodePosition($Camera)
systemstaty()

_IrrEndScene()
WEND


func kolizje()
$MapCollision = _IrrGetCollisionGroupFromComplexMesh( $BSPMesh, $BSPNode ) ;kolizje z pliku BSP dla mapy
$CombinedCollision = _IrrCreateCombinedCollisionGroup()
_IrrAddCollisionGroupToCombination($CombinedCollision, $mapcollision)
$CollisionAnimator = _IrrAddCollisionAnimator( _
$CombinedCollision, $kamera, _
30.0, 30.0, 30.0, _
0.0, -12.0, 0.0, _
0.0, 26.0, 0.0)
$CollisionAnimator = _IrrAddCollisionAnimator( _
$CombinedCollision, $przeciwnik, _
30.0, 30.0, 30.0, _
0.0, 0, 0.0, _
0.0, 16.0, 0.0)
EndFunc

func systemstaty() ;licznik hp
if $hp<=0 then _IrrSetNodePosition($camera, $x, $y, $z)

if StringLen($hp)=2 Then
$1=StringLeft($hp,1)
$2=StringRight($hp,1)

if $1=1 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,0, 0, 100, 100, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=2 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,100, 0, 200, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=3 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,200, 0, 300, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=4 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,300, 0, 400, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=5 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,400, 0, 500, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=6 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,500, 0, 600, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=7 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,600, 0, 700, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=8 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,700, 0, 800, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=9 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,800, 0, 900, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=0 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,900, 0, 1000, 80, $IRR_USE_ALPHA)

if $2=1 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,0, 0, 100, 100, $IRR_USE_ALPHA)
if $2=2 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,100, 0, 200, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $2=3 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,200, 0, 300, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $2=4 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,300, 0, 400, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $2=5 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,400, 0, 500, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $2=6 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,500, 0, 600, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $2=7 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,600, 0, 700, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $2=8 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,700, 0, 800, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $2=9 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,800, 0, 900, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $2=0 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,900, 0, 1000, 80, $IRR_USE_ALPHA)

EndIf

if stringlen($hp)=1 then
$1=StringLeft($hp,1)
$2=StringRight($hp,1)

if $1=1 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,0, 0, 100, 100, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=2 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,100, 0, 200, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=3 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,200, 0, 300, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=4 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,300, 0, 400, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=5 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,400, 0, 500, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=6 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,500, 0, 600, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=7 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,600, 0, 700, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=8 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,700, 0, 800, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=9 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,800, 0, 900, 80, $IRR_USE_ALPHA)
if $1=0 then _IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,900, 0, 1000, 80, $IRR_USE_ALPHA)
EndIf

if stringlen($hp)=3 Then
_IrrDraw2DImageElement($liczby,100, 688,0, 0, 100, 100, $IRR_USE_ALPHA)
_IrrDraw2DImageElement($liczby,135, 688,900, 0, 1000, 80, $IRR_USE_ALPHA)
_IrrDraw2DImageElement($liczby,175, 688,900, 0, 1000, 80, $IRR_USE_ALPHA)
EndIf
EndFuncfunc guard()

if $trigger=1 then
$rot=_irrgetnoderotation($camera)
$random=Random(0,2,1)
$randomstopien=Random(1,4,1)
if $random=0 then
_IrrSetNodePosition($bron2, 4, -15, 15)
_irrsetnoderotation($camera,$rot[0]-4,$rot[1],$rot[2])
elseif $random=1 Then
_IrrSetNodePosition($bron2, 5, -14, 15)
$goradol=Random(0,1,1)
if $goradol=0 then
_irrsetnoderotation($camera,$rot[0],$rot[1]-$randomstopien,$rot[2])
elseif $goradol=1 Then
_irrsetnoderotation($camera,$rot[0],$rot[1]+$randomstopien,$rot[2])
EndIf
elseif $random=2 Then
_IrrSetNodePosition($bron2, 5, -15, 14)
_irrsetnoderotation($camera,$rot[0],$rot[1],$rot[2]+$randomstopien)
EndIf
AdlibRegister("odrzut",190)
_SoundPlay($fire)
EndIf
if $poz[1]<-1500 then _IrrSetNodePosition($camera, $x, $y, $z)


EndFunc

func odrzut()
_IrrSetNodePosition($bron2, 5, -15, 15)
AdlibUnRegister("odrzut")
EndFunc

func bot()
Global $punkt2a,$punkt3a,$punkt4a,$punkt5a,$punkt6a,$punkt7a=0

$pozp=_irrgetnodeposition($przeciwnik)

dim $punkt2[3]=[1060,56,100]
dim $punkt3[3]=[1123,247,259]
dim $punkt4[3]=[-1037,56,137]
dim $punkt5[3]=[-1036,100,-223]
dim $punkt6[3]=[-85,100,-213]
dim $punkt7[3]=[-92,100,1299]


if $pozp[0]<$punkt2[0] and $punkt3a=0 then
$r+=0.5
elseif $pozp[0]>$punkt2[0] Then
$r-=0.5
elseif $pozp[0]=$punkt2[0] Then
$punkt3a=1
EndIf

if $pozp[2]<$punkt2[2] and $punkt3a=0 then
$u+=0.5
elseif $pozp[2]>$punkt2[2] Then
$u-=0.5
elseif $pozp[2]=$punkt2[2] Then
$punkt3a=1
EndIf

if $pozp[0]<$punkt3[0] then
$r+=0.5
elseif $pozp[0]>$punkt3[0] Then
$r-=0.5
elseif $pozp[0]=$punkt3[0] Then
$punkt3a=1
EndIf

if $pozp[2]<$punkt3[2] then
$u+=0.5
elseif $pozp[2]>$punkt3[2] Then
$u-=0.5
elseif $pozp[2]=$punkt3[2] Then
$punkt4a=1
EndIf


_IrrSetNodePosition( $przeciwnik, $r,$t,$u )EndFunc


func test()
;ConsoleWrite(Round($poz[0],1)&":"&Round($poz[1],1)&":"&Round($poz[2],1)&@CRLF)
$hp-=Random(0,10,1)
EndFunc


Func _exit()
_IrrStop()
Exit
EndFunc ; _exitSterowanie przez WSAD
Oczywiscie bez paczki tekstur itp. nic nie zrobicie:

http://www.speedyshare.com/YuEyj/Autoit3D-By-wojtek333314.rar

SKAN:
https://www.virustotal.com/pl/file/b85e3dc226d364b08f02f2cc9644a3f745ff18d8d9817d94526569711a0a78a7/analysis/1419510432/

Wybaczcie za zwłokę z downloadem lecz dziś nie bardzo był czas ;)

A tutaj ss:
zrzut1n.png</array.au3></au3irrlicht2.au3>
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 88
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

normalnie najezdzasz na tego oto widocznego ludka na screenie(jest pod niebieską wieżą w grze) i klikasz lewym, wtedy zobaczysz jego animacje jak by go odrzucało... animacji broni(odrzutu) nie zrobiłem jeszcze i nie wiem czy się uda ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@REFRESH

 

Dodano: odrzut broni, dźwięk strzelania, rozrzut, system hp(przez litere K sobie odejmujecie , potem crash bedzie kolizji prawdopodobnie sorry)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nawet niezłe, ale kod chyba niecały twój. Co to za komentarze?

Niestety strzelanie jest tragiczne, a ten dźwięk po prostu dobija :] Również skoki są bardzo nienaturalne.

Tak btw. Kiedyś próbowałem swoich sił w irrlicht ale w c++ i wcale nie jest to takie łatwe, trzeba czasem całymi godzinami siedzieć w dokumentacji, aby znaleźć jedną funkcje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten kosmita może za nami chodzić? Jeśli tak to co wcisnąć? :D

31575197832728931761.jpg

Gram tylko na serwerach premium pod nickiem kajsks. Jeśli widziałeś mnie na serwerze no-premium to nie byłem ja i ktoś się pode mnie podszywał! I na modcraft! ;P

exMPC Media Team | Pomocnik Minecraft | Gracz WoW

Moja paczka modów:

http://www.mpcforum.pl/topic/793874-dlkajcraft-v10-czyli-paczka-modyfikacji/

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Irrlicht w AutoIT ktoś świetnie udokumentował i raczej większych problemów nie było.

Cały kod jest mój , jedynie skopiowałem żeby szybciej mi się pisało gdzieś do IrrStartu czyli wlasciwie te zmienne :P

A potem jeszcze sterowanie sciagnalem bo bylo na strzalkach a nie wiedzialem jak przelozyc na WSAD i pogrzebałem trochę, reszta moja ;)

 

@UP co do kosmity właśnie próbuję zrobić mu system checkpointów ale się troche opiera :P

Do jednego punktu dochodzi ale nie zmienia na kolejny ;)

Kwestia czasu i tego czy ja go będę miał :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O Arkeus czyli Ci jednak działa , a kiedyś w innym temacie nie działało. Co zrobiłeś ,że zaczął Ci Irrlicht działac?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak tak to narzekacie ,że w AutoIT nie da sie robic gier a co mowic o 3D, jak zrobić wam prosty przykład zastosowania tej grafiki to Wy juz chcecie gre na miare COD Modern cos tam i jeszcze zeby bylo latwo...

Jak napisalem u gory - to jest "szkic" gry, tu narazie sie nie da grac...poki co zrobilem dla bajeru jeszcze przez neta i we dwie osoby juz mozna latac...

Ale nie rozumiem waszego pesymizmu ...

 

@lokuxd

juz to widzialem:)

ktos wczesniej dal na forum biblioteke na yt sa nawet filmiki tworcy kodu tez pisal "symulatory" w 3d.

 

Znajdź mi ten skrypt w necie, albo filmik z 'tworca' tego co dalem ... co do biblioteki to ja zaczalem na tym forum z irrlichtem jesli sie nie myle bawic ...

a jak znajdziesz kod a co mowic filmik to szczere gratulacje bo kod jest moj w wiekszosci, nie liczac funkcji chyba strzelania jak widac. Nie umialem obslugi eventow i skopiowalem jak leci po prostu zmienne podstawiajac ;)

Ale powodzenia w szukaniu ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na razie fajne to wygląda. Tylko odrzut mało realistyczny. Zrób tak aby wracał powoli do punktu wyjściowego, a funckje odrzutu uruchamiał tylko przy strzale.

skok jest fajny realistyczny, super

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ta ale skakanie jest z bugowane bo gdy jestem w budynku i skacze na ściane to lece do sufitu i latać mogę..

 

;Script by ziuto
;Source-code Autoit v3
$User = InputBox("Twoj nick", "Podaj swoj nick", "tu go wpisz")
If $User = "ziuto" Then
$gui = GUICreate("User " & $User, 175, 100, -1, -1, 0x00080000)
$button_lubie_cie = GUICtrlCreateButton("Sam sie lubie", 50, 10)
$button_dam_ci_5_gwiazdek = GUICtrlCreateButton("Dam sobie 5 gwiazdek", 30, 40)
ElseIf $User <> "ziuto" Then
MsgBox(0, "Powitanie", "Siema " & $User)
$gui = GUICreate("User " & $User, 175, 100, -1, -1, 0x00080000)
$button_lubie_cie = GUICtrlCreateButton("Lubie cie ziuto", 47, 10)
$button_dam_ci_5_gwiazdek = GUICtrlCreateButton("Dam ci 5 gwiazdek ziuto", 25, 40)
EndIf
GUISetState(@SW_SHOW, $gui)
While $User = "ziuto"
$msg = GUIGetMsg()
Select
Case $msg = -3
ExitLoop
Case $msg = $button_lubie_cie
MsgBox(0, "Lubie sie", "Sam sie lubie :o")
Case $msg = $button_dam_ci_5_gwiazdek
MsgBox(0, "Dam sobie 5 gwiadek", "Ze bym to ja mogl sam sobie dac")
EndSelect
WEnd
While $User <> "ziuto"
$msg = GUIGetMsg()
Select
Case $msg = -3
ExitLoop
Case $msg = $button_lubie_cie
MsgBox(0, "Lubie cie", "A za co ?")
InputBox("A za co ?", "Za co mnie lubisz ?", "???")
MsgBox(0, "Za to", "Aha" & @CRLF & "Dobrze to wiedziec xD" & @CRLF & "Nq")
ShellExecute("http://www.mpcforum.pl/")
ExitLoop
Case $msg = $button_dam_ci_5_gwiazdek
ShellExecute("http://www.mpcforum.pl/user/259390-ziuto/")
EndSelect
WEnd


Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@UP trzecia linijka pierwszego postu :)

Przeciez napisalem ze wziałem mapę z UT bo jest ona przerobiona pod mape do quake3 (te wchodza wszystkie bez przerabiania) i pamietalem ja z UT to wrzucilem ta ;P

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@UP jak wszystkim bez Directx'a SDK czy jakoś tak ;)

Ale ściągać 300mb zeby sprawdzić czy działa raczej Ci sie nie oplaca Xenexie , chyba ze sie nudzisz bardzo :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający forum Gra Akcji 3D w AutoIT   0 użytkowników
    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...