Skocz do zawartości

Skrypty TibiaBot NG

Polecane posty

Pani Kasia

Ma ktoś może jakiegoś dobrego depositera ? bo ten co jest podany w tych 90 skryptach nie działa ... I jeszcze coś do ucieczki przed PK i z powrotem po np 10 minutach w miejsce expa. Za sktrypty dam 5* ! :) z góry dzięki !

Udostępnij ten post


Link to postu

const

RampsID = [1950, 1952, 1954, 1956, 385, 1947, 434, 414, 604, 7020]

Wanted='Burning Dragon';// which monster to keep diagonal, see lines 113 and 485 for more options

Wanted2='Burning Dragon';// which monster to keep diagonal, see lines 113 and 485 for more options

AttackAt = 16;//will chase out of fire range when creatures health is at or below this amount

//set to 100 to always keep distance

 

function GetCreatureByID(ID: integer): TCreature;

var

x: integer;

Finished: boolean;

begin

Result := nil;

for x := 0 to Creatures.Count - 1 do

begin

if x >= Creatures.Count then Break;

if Creatures.Creature[x].ID = ID then

begin

Result := Creatures.Creature[x];

Exit;

end;

end;

end;

 

function GetTileFromXYZ(X, Y, Z: integer): TTile;

begin

Result := nil;

if abs((Self.X - 7) - X) > 14 then Exit;

if abs((Self.Y - 5) - Y) > 11 then Exit;

if Self.Z <> Z then Exit;

Result := Screen.Tile[abs((Self.X - 7) - X), abs((Self.Y - 5) - Y)];

end;

 

function TileIsWalkable(X, Y, Z: integer): boolean;

var Tile: TTile;

begin

Result := True;

Tile := GetTileFromXYZ(X, Y, Z);

If (Tile <> nil) and (Tile.Count <> 0) then

for Z := 0 to Tile.Count - 1 do

begin

if Tile.Item[Z].Properties.Hole then Result := False;

else if Tile.Item[Z].Properties.Stairs then Result := False;

else if not Tile.Item[Z].Properties.Walkable then Result := False;

else

begin

for x := low(RampsID) to high(RampsID) do

begin

if Tile.Item[Z].ID = RampsID[x] then Result := False;

end;

end;

end;

end;

 

Function MoveFromRange: boolean;

begin

Result := True;

Creature := GetCreatureByID(Self.Attacking);

if Creature <> nil then

//northwest

if ((Creature.X-self.X = 2) and (Creature.Y-self.Y = 2)) or

((Creature.X-self.X = 2) and (Creature.Y-self.Y = 3)) or

((Creature.X-self.X = 3) and (Creature.Y-self.Y = 2)) or

((Creature.X-self.X = 3) and (Creature.Y-self.Y = 3)) or

//southwest

((Creature.X-self.X = 2) and (Creature.Y-self.Y = -2)) or

((Creature.X-self.X = 2) and (Creature.Y-self.Y = -3)) or

((Creature.X-self.X = 3) and (Creature.Y-self.Y = -2)) or

((Creature.X-self.X = 3) and (Creature.Y-self.Y = -3)) or

//northeast

((Creature.X-self.X = -2) and (Creature.Y-self.Y = 2)) or

((Creature.X-self.X = -2) and (Creature.Y-self.Y = 3)) or

((Creature.X-self.X = -3) and (Creature.Y-self.Y = 2)) or

((Creature.X-self.X = -3) and (Creature.Y-self.Y = 3)) or

//southeast

((Creature.X-self.X = -2) and (Creature.Y-self.Y = -2)) or

((Creature.X-self.X = -2) and (Creature.Y-self.Y = -3)) or

((Creature.X-self.X = -3) and (Creature.Y-self.Y = -2)) or

((Creature.X-self.X = -3) and (Creature.Y-self.Y = -3)) then

Result := False;

end;

 

begin

while not Terminated do

begin

UpdateWorld;

if Self.Attacking <> 0 then

begin

Creature := GetCreatureByID(Self.Attacking);

if Terminated=True then exit;

if (Creature <> nil) and (MoveFromRange) then

if (Creature.Health<=AttackAt) then

if (Creature.Name=Wanted) or (Creature.Name=Wanted2) then

//// Add more monsters here in the same format if you want to run from them

//// make sure to add them also to the constant list at the top

begin

//Northwest of Creature

if (Creature.X > Self.X) and (Creature.Y > Self.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y - 2, Creature.Z)=true) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y - 3, Creature.Z)=true) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y - 2, Creature.Z)=true) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y - 3, Creature.Z)=true) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

end;

//Southwest of Creature

if (Creature.X > Self.X) and (Creature.Y < Self.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.X, Creature.Y - 1, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Self.X, Creature.Y - 1, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Self.X, Creature.Y - 1, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

end;

//Northeast of Creature

if (Creature.X < Self.X) and (Creature.Y > Self.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

end;

//Southeast of Creature

if (Creature.X < Self.X) and (Creature.Y < Self.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.X, Creature.Y - 1, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Self.X, Creature.Y - 1, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Self.X, Creature.Y - 1, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

end;

//North of Creature

if (Creature.X = Self.X) and (Creature.Y > Self.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

end;

//East of Creature

if (Creature.X < Self.X) and (Creature.Y = Self.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.X, Creature.Y -1, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Self.X, Creature.Y -1, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Self.X, Creature.Y -1, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

end;

//South of Creature

if (Creature.X = Self.X) and (Creature.Y < Self.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 1, Self.Y, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 1, Self.Y, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 2, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X + 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X + 3, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X + 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

end;

//West of Creature

if (Creature.X > Self.X) and (Creature.Y = Self.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.X, Creature.Y - 1, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Self.X, Creature.Y - 1, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Self.X, Creature.Y - 1, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Self.X, Creature.Y + 1, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y + 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y + 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y + 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y + 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 2, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 2, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y - 2, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y - 2, Creature.Z);

end;

Tile:=GetTileFromXYZ(Creature.X - 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

if (Tile<>nil) and (TileIsWalkable(Creature.X - 3, Creature.Y - 3, Creature.Z)) then

begin

Self.MoveTo(Creature.X - 3, Creature.Y - 3, Creature.Z);

end;

end;

end;

//Diagonal if higher than Attackat health and 1sqm away

Creature := GetCreatureByID(Self.Attacking);

if Terminated=True then exit;

if (Creature <> nil) and (MoveFromRange) then

if (Creature.Health>AttackAt) then

if (Creature.Name=Wanted) or (Creature.Name=Wanted2) then

//// Add more monsters here in the same format if you want to be diagonal from them

//// make sure to add them also to the constant list at the top.

if (abs(Creature.X-self.X) <= 1) and (abs(Creature.Y-self.Y) <= 1) then

begin

if (Self.X<>Creature.X) and (Self.Y=Creature.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.x,Self.y-1,self.z);

if Tile<>nil then

if TileIsWalkable(Self.x,Self.y-1,self.z) then

begin

Self.MoveUp;

Moved:=true;

end;

If (Moved=False) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.x,Self.y+1,self.z);

if Tile<>nil then

if TileIsWalkable(Self.x,Self.y+1,self.z) then

Self.MoveDown;

end;

end;

Moved:=false;

if (Self.X=Creature.X) and (Self.Y<>Creature.Y) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.x-1,Self.y,self.z);

if Tile<>nil then

if TileIsWalkable(Self.x-1,Self.y,self.z) then

begin

Self.MoveLeft;

Moved:=true;

end;

If (Moved=False) then

begin

Tile:=GetTileFromXYZ(Self.x+1,Self.y,self.z);

if Tile<>nil then

if TileIsWalkable(Self.x+1,Self.y,self.z) then

Self.MoveRight;

end;

end;

end;

end;

sleep(500);

end;

end;

 

To moj skrypt na uciekanie od moba, tyle ze mam problem to uciekac zaczyna jak mob ma reda. Jak to zmienic zeby caly czas uciekal? Z gory thx

Udostępnij ten post


Link to postu
Pani Kasia

Pani Kasia

Witam. Moge otrzymac taki skrypt ze jak zobaczy troll championa to zmienia bron na jagged sworda a jak zwykly jest troll to na knife . Mozna cos takiego zrobic?

Udostępnij ten post


Link to postu

Kurde.. idiotyczny ten topic prawie nikt nie daje skryptów tylko prosi.. :P i robi się to bezsensu proponuje close : s

i lepiej napisać osobny topic "Szukam skrypta na : . .. . . . . bo taki temat dla mnie jest bezsensu ;s

Udostępnij ten post


Link to postu

 

mam oytanko czy mógłbyś przeprawić ten skrypt żeby zanosił nie small stone tylko dvarven shield i kusze do dp w kazz ?

 

no i oczywiście goldy do banku ^^

Udostępnij ten post


Link to postu
Witam, potrzebuje kilku skryptow :)

1. Jezeli ma w bp Honeycomb to tego nie zjada

2. Jezeli ma 200hp lub mniej to zmienia bron na bright sworda i zabija slima matke (w slime treiner)

 

 

postacie nie jedzą honeycombow ...

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Pani Kasia

Siemanko potrzebuje skrypta na NG zeby mi sam lowil rybki :) ma ktos moze ?:D Z góry dzienki :P

 

LOL CZŁOWIEKU JEST TAKIE COŚ W NG JAK "AUTO FISHING".............

Udostępnij ten post


Link to postu

jak zrobic w ng bocie zeby jak widzi potworka to do niego podchodzil a nie ze on ma go zaatakowac ????

jak daje autoaim to nic nie daje


Pomogłem? Daj + :)

Udostępnij ten post


Link to postu

Jak ustawic zeby sam podchodzil do potworka a nie zeby potworek moja postac najpierw musial zaatakowac ???? plz pomocy


Pomogłem? Daj + :)

Udostępnij ten post


Link to postu

Mam ten sam problem co kolega UP. Nie wiem jak zrobić, aby postać atakowała potwora niezależnie, czy ktoś inny ją atakuje. Z góry dziękuje. ;)

Udostępnij ten post


Link to postu

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...