Skocz do zawartości

Minecraft się wyłącza


f0red

Rekomendowane odpowiedzi

Witam przeszukałem już wiele poradników ale w żadnym nie znalazłem odpowiedzi na wyłączanie sie minecrafta .

Problem zaczął się wtedy , gdy zrobiłem system dodam , że mam windows xp s2 . Gdy włączam minecraft pogram chwilkę i się wyłącza, ale gdy nic nie ruszam wyłącza się pózniej nwm czy to jest związane.

 

Proszę O Pomoc !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zrobiłem wcześniej niż napisałem krok po kroku no ale nic a i do tego jeszcze black screen pojawił się gdy włączam minecraft

 

hss_err na pulpicie to było może to coś pomoże w rozwiązaniu

 

 

#

# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:

#

# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000084c1, pid=4024, tid=2880

#

# JRE version: 7.0_09-b05

# Java VM: Java HotSpot Client VM (23.5-b02 mixed mode windows-x86 )

# Problematic frame:

# C 0x000084c1

#

# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows

#

# If you would like to submit a bug report, please visit:

# http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp

# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.

# See problematic frame for where to report the bug.

#

 

--------------- T H R E A D ---------------

 

Current thread (0x48e6a400): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=2880, stack(0x59d30000,0x59d80000)]

 

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x000084c1

 

Registers:

EAX=0x61b6373c, EBX=0x00000000, ECX=0x69630c84, EDX=0x00000000

ESP=0x59d7f870, EBP=0x59d7f8a8, ESI=0x59d7f894, EDI=0x49c7673b

EIP=0x000084c1, EFLAGS=0x00010246

 

Top of Stack: (sp=0x59d7f870)

0x59d7f870: 48e6a528 59d7f894 000084c1 43500000

0x59d7f880: 43400000 69411ad0 00000000 c043b999

0x59d7f890: 00000000 19e83c10 1a573588 fffffdd1

0x59d7f8a0: 0000000c c023e667 59d7fa9c 00d841db

0x59d7f8b0: 69411ad0 00000000 00000000 4050a7ae

0x59d7f8c0: 2b32be78 c0727e15 59d7fa9c 00dd51e0

0x59d7f8d0: 3d712ea7 00000000 59d7fa9c 00cf828e

0x59d7f8e0: 00000000 401fda00 aa6df1cf c02daa82

 

Instructions: (pc=0x000084c1)

0x000084a1:

[error occurred during error reporting (printing registers, top of stack, instructions near pc), id 0xc0000005]

 

Register to memory mapping:

 

EAX=0x61b6373c is an unknown value

EBX=0x00000000 is an unknown value

ECX=0x69630c84 is an unknown value

EDX=0x00000000 is an unknown value

ESP=0x59d7f870 is pointing into the stack for thread: 0x48e6a400

EBP=0x59d7f8a8 is pointing into the stack for thread: 0x48e6a400

ESI=0x59d7f894 is pointing into the stack for thread: 0x48e6a400

EDI=0x49c7673b is an unknown value

 

 

Stack: [0x59d30000,0x59d80000], sp=0x59d7f870, free space=318k

Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)

C 0x000084c1

J bdl.a(Lanq;F)V

j bac.b(F)V+510

J net.minecraft.client.Minecraft.J()V

j java.lang.Thread.run()V+11

v ~StubRoutines::call_stub

V [jvm.dll+0x12a39a]

V [jvm.dll+0x1d978e]

V [jvm.dll+0x12a583]

V [jvm.dll+0x12a5e7]

V [jvm.dll+0xd315f]

V [jvm.dll+0x14a697]

V [jvm.dll+0x14a800]

V [jvm.dll+0x17efe9]

C [msvcr100.dll+0x5c6de] endthreadex+0x3a

C [msvcr100.dll+0x5c788] endthreadex+0xe4

C [KERNEL32.dll+0xb50b] GetModuleFileNameA+0x1b4

 

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)

J org.lwjgl.opengl.GL13.nglMultiTexCoord2f(IFFJ)V

J bdl.a(Lanq;F)V

J bak.a(Laob;Lbas;F)V

j bac.a(FJ)V+651

j bac.b(F)V+510

J net.minecraft.client.Minecraft.J()V

j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+90

j java.lang.Thread.run()V+11

v ~StubRoutines::call_stub

 

--------------- P R O C E S S ---------------

 

Java Threads: ( => current thread )

0x61409c00 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=2076, stack(0x670a0000,0x670f0000)]

0x495fec00 JavaThread "Client write thread" daemon [_thread_blocked, id=1672, stack(0x49970000,0x499c0000)]

0x49535400 JavaThread "Client read thread" daemon [_thread_in_native, id=1360, stack(0x49920000,0x49970000)]

0x4952e400 JavaThread "Thread-11" daemon [_thread_in_native, id=3100, stack(0x5a120000,0x5a170000)]

0x48e1f800 JavaThread "Resource download thread" daemon [_thread_in_native, id=3220, stack(0x5c260000,0x5c2b0000)]

0x48e20400 JavaThread "Thread-8" daemon [_thread_blocked, id=2592, stack(0x5ab10000,0x5ab60000)]

0x49510c00 JavaThread "Thread-7" daemon [_thread_blocked, id=3192, stack(0x5aac0000,0x5ab10000)]

=>0x48e6a400 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=2880, stack(0x59d30000,0x59d80000)]

0x48e80000 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=1540, stack(0x59ce0000,0x59d30000)]

0x4940cc00 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=2360, stack(0x49a80000,0x49ad0000)]

0x00888400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3844, stack(0x00930000,0x00980000)]

0x49369800 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=2552, stack(0x49750000,0x497a0000)]

0x49353000 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2524, stack(0x491d0000,0x49220000)]

0x48ed8400 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=2864, stack(0x49220000,0x49270000)]

0x48ed5800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3136, stack(0x49180000,0x491d0000)]

0x48e0e400 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=3228, stack(0x490d0000,0x49120000)]

0x48e00000 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3040, stack(0x49080000,0x490d0000)]

0x48dfe800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3108, stack(0x49030000,0x49080000)]

0x48dfd400 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=2688, stack(0x48fe0000,0x49030000)]

0x02b14c00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3784, stack(0x48d90000,0x48de0000)]

0x02b0fc00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3888, stack(0x48d40000,0x48d90000)]

 

Other Threads:

0x02b0a000 VMThread [stack: 0x48cf0000,0x48d40000] [id=3764]

0x48e22000 WatcherThread [stack: 0x49120000,0x49170000] [id=3300]

 

VM state:not at safepoint (normal execution)

 

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

 

Heap

def new generation total 157376K, used 119768K [0x02b30000, 0x0d5f0000, 0x18080000)

eden space 139904K, 85% used [0x02b30000, 0x0a026300, 0x0b3d0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3d0000, 0x0b3d0000, 0x0c4e0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4e0000, 0x0c4e0000, 0x0d5f0000)

tenured generation total 349568K, used 46611K [0x18080000, 0x2d5e0000, 0x42b30000)

the space 349568K, 13% used [0x18080000, 0x1ae04d70, 0x1ae04e00, 0x2d5e0000)

compacting perm gen total 13056K, used 12874K [0x42b30000, 0x437f0000, 0x46b30000)

the space 13056K, 98% used [0x42b30000, 0x437c2ac0, 0x437c2c00, 0x437f0000)

No shared spaces configured.

 

Card table byte_map: [0x48930000,0x48b60000] byte_map_base: 0x4891a680

 

Polling page: 0x00980000

 

Code Cache [0x009b0000, 0x00e30000, 0x029b0000)

total_blobs=2250 nmethods=1899 adapters=285 free_code_cache=28177Kb largest_free_block=28853056

 

Compilation events (10 events):

Event: 150.882 Thread 0x48e00000 1896 qx::bg (20 bytes)

Event: 150.883 Thread 0x48e00000 nmethod 1896 0x00e29cc8 code [0x00e29dc0, 0x00e29e70]

Event: 150.883 Thread 0x48e00000 1897 qx::bn (5 bytes)

Event: 150.883 Thread 0x48e00000 nmethod 1897 0x00e29ec8 code [0x00e29fc0, 0x00e2a04c]

Event: 150.883 Thread 0x48e00000 1898 qx::e (113 bytes)

Event: 150.884 Thread 0x48e00000 nmethod 1898 0x00e2a0c8 code [0x00e2a1f0, 0x00e2a360]

Event: 150.884 Thread 0x48e00000 1899 qx::f_ (16 bytes)

Event: 150.884 Thread 0x48e00000 nmethod 1899 0x00e2a4c8 code [0x00e2a5c0, 0x00e2a660]

Event: 150.884 Thread 0x48e00000 1900 qx::j (278 bytes)

Event: 150.888 Thread 0x48e00000 nmethod 1900 0x00e2a6c8 code [0x00e2aa40, 0x00e2b3cc]

 

GC Heap History (8 events):

Event: 49.849 GC heap before

{Heap before GC invocations=0 (full 0):

def new generation total 157248K, used 123621K [0x02b30000, 0x0d5d0000, 0x18080000)

eden space 139776K, 88% used [0x02b30000, 0x0a3e94f8, 0x0b3b0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3b0000, 0x0b3b0000, 0x0c4c0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4c0000, 0x0c4c0000, 0x0d5d0000)

tenured generation total 349568K, used 0K [0x18080000, 0x2d5e0000, 0x42b30000)

the space 349568K, 0% used [0x18080000, 0x18080000, 0x18080200, 0x2d5e0000)

compacting perm gen total 12288K, used 11791K [0x42b30000, 0x43730000, 0x46b30000)

the space 12288K, 95% used [0x42b30000, 0x436b3f68, 0x436b4000, 0x43730000)

No shared spaces configured.

Event: 50.240 GC heap after

Heap after GC invocations=1 (full 1):

def new generation total 157376K, used 0K [0x02b30000, 0x0d5f0000, 0x18080000)

eden space 139904K, 0% used [0x02b30000, 0x02b30000, 0x0b3d0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3d0000, 0x0b3d0000, 0x0c4e0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4e0000, 0x0c4e0000, 0x0d5f0000)

tenured generation total 349568K, used 33109K [0x18080000, 0x2d5e0000, 0x42b30000)

the space 349568K, 9% used [0x18080000, 0x1a0d5490, 0x1a0d5600, 0x2d5e0000)

compacting perm gen total 12288K, used 11791K [0x42b30000, 0x43730000, 0x46b30000)

the space 12288K, 95% used [0x42b30000, 0x436b3f68, 0x436b4000, 0x43730000)

No shared spaces configured.

}

Event: 58.721 GC heap before

{Heap before GC invocations=1 (full 1):

def new generation total 157376K, used 88948K [0x02b30000, 0x0d5f0000, 0x18080000)

eden space 139904K, 63% used [0x02b30000, 0x0820d3b8, 0x0b3d0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3d0000, 0x0b3d0000, 0x0c4e0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4e0000, 0x0c4e0000, 0x0d5f0000)

tenured generation total 349568K, used 33109K [0x18080000, 0x2d5e0000, 0x42b30000)

the space 349568K, 9% used [0x18080000, 0x1a0d5490, 0x1a0d5600, 0x2d5e0000)

compacting perm gen total 12544K, used 12398K [0x42b30000, 0x43770000, 0x46b30000)

the space 12544K, 98% used [0x42b30000, 0x4374b878, 0x4374ba00, 0x43770000)

No shared spaces configured.

Event: 59.070 GC heap after

Heap after GC invocations=2 (full 2):

def new generation total 157376K, used 0K [0x02b30000, 0x0d5f0000, 0x18080000)

eden space 139904K, 0% used [0x02b30000, 0x02b30000, 0x0b3d0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3d0000, 0x0b3d0000, 0x0c4e0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4e0000, 0x0c4e0000, 0x0d5f0000)

tenured generation total 349568K, used 54539K [0x18080000, 0x2d5e0000, 0x42b30000)

the space 349568K, 15% used [0x18080000, 0x1b5c2d68, 0x1b5c2e00, 0x2d5e0000)

compacting perm gen total 12544K, used 12398K [0x42b30000, 0x43770000, 0x46b30000)

the space 12544K, 98% used [0x42b30000, 0x4374b878, 0x4374ba00, 0x43770000)

No shared spaces configured.

}

Event: 92.565 GC heap before

{Heap before GC invocations=2 (full 2):

def new generation total 157376K, used 134901K [0x02b30000, 0x0d5f0000, 0x18080000)

eden space 139904K, 96% used [0x02b30000, 0x0aeed788, 0x0b3d0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3d0000, 0x0b3d0000, 0x0c4e0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4e0000, 0x0c4e0000, 0x0d5f0000)

tenured generation total 349568K, used 54539K [0x18080000, 0x2d5e0000, 0x42b30000)

the space 349568K, 15% used [0x18080000, 0x1b5c2d68, 0x1b5c2e00, 0x2d5e0000)

compacting perm gen total 12800K, used 12778K [0x42b30000, 0x437b0000, 0x46b30000)

the space 12800K, 99% used [0x42b30000, 0x437aa890, 0x437aaa00, 0x437b0000)

No shared spaces configured.

Event: 92.884 GC heap after

Heap after GC invocations=3 (full 3):

def new generation total 157376K, used 0K [0x02b30000, 0x0d5f0000, 0x18080000)

eden space 139904K, 0% used [0x02b30000, 0x02b30000, 0x0b3d0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3d0000, 0x0b3d0000, 0x0c4e0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4e0000, 0x0c4e0000, 0x0d5f0000)

tenured generation total 349568K, used 54853K [0x18080000, 0x2d5e0000, 0x42b30000)

the space 349568K, 15% used [0x18080000, 0x1b611510, 0x1b611600, 0x2d5e0000)

compacting perm gen total 12800K, used 12778K [0x42b30000, 0x437b0000, 0x46b30000)

the space 12800K, 99% used [0x42b30000, 0x437aa890, 0x437aaa00, 0x437b0000)

No shared spaces configured.

}

Event: 93.975 GC heap before

{Heap before GC invocations=3 (full 3):

def new generation total 157376K, used 43169K [0x02b30000, 0x0d5f0000, 0x18080000)

eden space 139904K, 30% used [0x02b30000, 0x05558708, 0x0b3d0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3d0000, 0x0b3d0000, 0x0c4e0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4e0000, 0x0c4e0000, 0x0d5f0000)

tenured generation total 349568K, used 54853K [0x18080000, 0x2d5e0000, 0x42b30000)

the space 349568K, 15% used [0x18080000, 0x1b611510, 0x1b611600, 0x2d5e0000)

compacting perm gen total 12800K, used 12781K [0x42b30000, 0x437b0000, 0x46b30000)

the space 12800K, 99% used [0x42b30000, 0x437ab690, 0x437ab800, 0x437b0000)

No shared spaces configured.

Event: 94.399 GC heap after

Heap after GC invocations=4 (full 4):

def new generation total 157376K, used 0K [0x02b30000, 0x0d5f0000, 0x18080000)

eden space 139904K, 0% used [0x02b30000, 0x02b30000, 0x0b3d0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3d0000, 0x0b3d0000, 0x0c4e0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4e0000, 0x0c4e0000, 0x0d5f0000)

tenured generation total 349568K, used 46611K [0x18080000, 0x2d5e0000, 0x42b30000)

the space 349568K, 13% used [0x18080000, 0x1ae04d70, 0x1ae04e00, 0x2d5e0000)

compacting perm gen total 12800K, used 12774K [0x42b30000, 0x437b0000, 0x46b30000)

the space 12800K, 99% used [0x42b30000, 0x437a9850, 0x437a9a00, 0x437b0000)

No shared spaces configured.

}

 

Deoptimization events (0 events):

No events

 

Internal exceptions (10 events):

Event: 150.721 Thread 0x49510c00 Threw 0x09bea180 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 150.721 Thread 0x49510c00 Threw 0x09bea320 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 150.874 Thread 0x495fec00 Threw 0x08b1a180 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 150.875 Thread 0x495fec00 Threw 0x08b1a310 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 150.889 Thread 0x495fec00 Threw 0x08b1a470 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 150.890 Thread 0x495fec00 Threw 0x09ffec00 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 150.893 Thread 0x495fec00 Threw 0x09ffed88 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 150.893 Thread 0x495fec00 Threw 0x09ffeee8 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 150.895 Thread 0x49510c00 Threw 0x09bea4a0 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 150.895 Thread 0x49510c00 Threw 0x09bea620 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

 

Events (10 events):

Event: 143.619 Thread 0x49721800 Thread exited: 0x49721800

Event: 144.673 Thread 0x49569000 Thread added: 0x49569000

Event: 145.566 Executing VM operation: RevokeBias

Event: 145.569 Executing VM operation: RevokeBias done

Event: 145.570 Thread 0x49569000 Thread exited: 0x49569000

Event: 148.739 Thread 0x61409c00 Thread added: 0x61409c00

Event: 149.639 Thread 0x48f59400 Thread added: 0x48f59400

Event: 150.586 Executing VM operation: RevokeBias

Event: 150.588 Executing VM operation: RevokeBias done

Event: 150.589 Thread 0x48f59400 Thread exited: 0x48f59400

 

 

Dynamic libraries:

0x00400000 - 0x0042f000 C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

0x7c900000 - 0x7c9b2000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

0x64d00000 - 0x64d3c000 C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll

0x7c800000 - 0x7c8fb000 C:\WINDOWS\system32\KERNEL32.dll

0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x77e70000 - 0x77f01000 C:\WINDOWS\system32\MPCRT4.dll

0x77d30000 - 0x77dc0000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x77f10000 - 0x77f56000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x773c0000 - 0x774c2000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\COMCTL32.dll

0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x78aa0000 - 0x78b5e000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\msvcr100.dll

0x6e750000 - 0x6ea9d000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\client\jvm.dll

0x71a70000 - 0x71a7a000 C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

0x6e6a0000 - 0x6e6ac000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\verify.dll

0x6d480000 - 0x6d4a0000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.dll

0x6e730000 - 0x6e743000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\zip.dll

0x6d000000 - 0x6d142000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\awt.dll

0x77110000 - 0x7719c000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

0x774d0000 - 0x7760c000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll

0x746d0000 - 0x7471b000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

0x49310000 - 0x49338000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

0x769a0000 - 0x76a54000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

0x6ff40000 - 0x6ff94000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll

0x6e490000 - 0x6e4a4000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\net.dll

0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll

0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll

0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll

0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll

0x6e4b0000 - 0x6e4bf000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\nio.dll

0x6e610000 - 0x6e630000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunec.dll

0x6d270000 - 0x6d29a000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\fontmanager.dll

0x74de0000 - 0x74e4c000 C:\WINDOWS\system32\RICHED20.DLL

0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

0x6e640000 - 0x6e671000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\t2k.dll

0x49c70000 - 0x49cdb000 C:\Documents and Settings\Stachu\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll

0x5f190000 - 0x5f25c000 C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll

0x5c8f0000 - 0x5c911000 C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll

0x736f0000 - 0x73739000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll

0x73b50000 - 0x73b56000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll

0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

0x6d560000 - 0x6d566000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\jawt.dll

0x69000000 - 0x69658000 C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll

0x5ab60000 - 0x5abc7000 C:\Documents and Settings\Stachu\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\OpenAL32.dll

0x7c9c0000 - 0x7d1db000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

0x76fc0000 - 0x7703f000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

0x77040000 - 0x7710d000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

0x73ea0000 - 0x73efc000 C:\WINDOWS\system32\dsound.dll

0x76c20000 - 0x76c4e000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

0x77a70000 - 0x77b05000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x76c80000 - 0x76ca8000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

0x72cb0000 - 0x72cb9000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

0x72ca0000 - 0x72ca8000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

0x77bd0000 - 0x77be5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

0x77bc0000 - 0x77bc7000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

0x73e70000 - 0x73e74000 C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll

0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll

0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll

0x6e3f0000 - 0x6e3fa000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\management.dll

0x76d50000 - 0x76d69000 C:\WINDOWS\system32\IPHLPAPI.DLL

0x6e630000 - 0x6e639000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunmscapi.dll

0x671e0000 - 0x67281000 C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll

 

VM Arguments:

jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.opengl=false -Dsun.java2d.pmoffscreen=false

java_command: net.minecraft.LauncherFrame

Launcher Type: SUN_STANDARD

 

Environment Variables:

PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\Java\jre7\bin;c:\program files\java\jre7\bin

USERNAME=Stachu

OS=Windows_NT

PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 8 Stepping 1, AuthenticAMD

 

 

 

--------------- S Y S T E M ---------------

 

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 2

 

CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 8 stepping 1, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, mmxext, 3dnowpref, tsc

 

Memory: 4k page, physical 1048048k(18484k free), swap 2521296k(1134288k free)

 

vm_info: Java HotSpot Client VM (23.5-b02) for windows-x86 JRE (1.7.0_09-b05), built on Sep 24 2012 22:01:33 by "java_re" with unknown MS VC++:1600

 

time: Tue Dec 11 19:06:40 2012

elapsed time: 151 seconds

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@up ale relog to jest przeładowanie chodziło ci chyba o usunięcie tego wszystkiego czy coś

 

@topic tak jak napisałem usuń .minecraft i zupdatuj oraz zainstaluj to co ci koledzy wyżej mówili

Moje Pluginy!

1.Cobble Drop

Jak Możesz To Daj Lajka,Życie To Nie Bajka :D

Ciekawostka Minecraft możesz mieć max 32767 Lvl ponieważ przy 32768 Lvl znika ci napis z twoim aktualnym LVL`em

Potrzebujesz jakiegoś spigota,craftbukkita lecz nie możesz go znaleźć(DMCA)? Wejdź Tutaj!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pograłem chwilkę w minecrafta i się wyłączył i oto taki błąd :

 

#

# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:

#

# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000084c1, pid=2644, tid=2692

#

# JRE version: 7.0_09-b05

# Java VM: Java HotSpot Client VM (23.5-b02 mixed mode windows-x86 )

# Problematic frame:

# C 0x000084c1

#

# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows

#

# If you would like to submit a bug report, please visit:

# http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp

# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.

# See problematic frame for where to report the bug.

#

 

--------------- T H R E A D ---------------

 

Current thread (0x49457c00): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=2692, stack(0x59d40000,0x59d90000)]

 

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x000084c1

 

Registers:

EAX=0x5a9b153c, EBX=0x00000000, ECX=0x69630c84, EDX=0x00000000

ESP=0x59d8f2f0, EBP=0x59d8f328, ESI=0x59d8f314, EDI=0x49c3673b

EIP=0x000084c1, EFLAGS=0x00010246

 

Top of Stack: (sp=0x59d8f2f0)

0x59d8f2f0: 49457d28 59d8f314 000084c1 43400000

0x59d8f300: 43000000 69411ad0 00000000 c0420000

0x59d8f310: 20000000 197c33f0 19fbdf40 000002e2

0x59d8f320: 00000008 c0404000 59d8faa0 00d84a1b

0x59d8f330: 69411ad0 00000000 00000000 405167ae

0x59d8f340: 00000000 40820400 00000000 00000000

0x59d8f350: 3ff00000 00000000 59d8faa0 00cd5e8e

0x59d8f360: 00000001 59d8f364 432f7e00 59d8f39c

 

Instructions: (pc=0x000084c1)

0x000084a1:

[error occurred during error reporting (printing registers, top of stack, instructions near pc), id 0xc0000005]

 

Register to memory mapping:

 

EAX=0x5a9b153c is an unknown value

EBX=0x00000000 is an unknown value

ECX=0x69630c84 is an unknown value

EDX=0x00000000 is an unknown value

ESP=0x59d8f2f0 is pointing into the stack for thread: 0x49457c00

EBP=0x59d8f328 is pointing into the stack for thread: 0x49457c00

ESI=0x59d8f314 is pointing into the stack for thread: 0x49457c00

EDI=0x49c3673b is an unknown value

 

 

Stack: [0x59d40000,0x59d90000], sp=0x59d8f2f0, free space=316k

Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)

C 0x000084c1

J bdl.a(Lanq;F)V

j java.lang.Thread.run()V+11

v ~StubRoutines::call_stub

V [jvm.dll+0x12a39a]

V [jvm.dll+0x1d978e]

V [jvm.dll+0x12a583]

V [jvm.dll+0x12a5e7]

V [jvm.dll+0xd315f]

V [jvm.dll+0x14a697]

V [jvm.dll+0x14a800]

V [jvm.dll+0x17efe9]

C [msvcr100.dll+0x5c6de] endthreadex+0x3a

C [msvcr100.dll+0x5c788] endthreadex+0xe4

C [KERNEL32.dll+0xb713] GetModuleFileNameA+0x1b4

 

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)

J org.lwjgl.opengl.GL13.nglMultiTexCoord2f(IFFJ)V

J bdl.a(Lanq;F)V

J bak.a(Laob;Lbas;F)V

J bac.a(FJ)V

J bac.b(F)V

J net.minecraft.client.Minecraft.J()V

j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+90

j java.lang.Thread.run()V+11

v ~StubRoutines::call_stub

 

--------------- P R O C E S S ---------------

 

Java Threads: ( => current thread )

0x61a4e400 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=124, stack(0x75ef0000,0x75f40000)]

0x4947fc00 JavaThread "Client write thread" daemon [_thread_blocked, id=3588, stack(0x49850000,0x498a0000)]

0x49429800 JavaThread "Client read thread" daemon [_thread_in_native, id=1084, stack(0x49800000,0x49850000)]

0x4942d400 JavaThread "Thread-13" daemon [_thread_in_native, id=3564, stack(0x5a0d0000,0x5a120000)]

0x496b8400 JavaThread "Resource download thread" daemon [_thread_in_native, id=3396, stack(0x5c420000,0x5c470000)]

0x49402800 JavaThread "Thread-10" daemon [_thread_blocked, id=1344, stack(0x5ad30000,0x5ad80000)]

0x49401800 JavaThread "Thread-9" daemon [_thread_blocked, id=3208, stack(0x5aad0000,0x5ab20000)]

=>0x49457c00 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=2692, stack(0x59d40000,0x59d90000)]

0x49457000 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=2696, stack(0x59cf0000,0x59d40000)]

0x493bc000 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=2700, stack(0x59ca0000,0x59cf0000)]

0x00898400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3316, stack(0x00940000,0x00990000)]

0x49345c00 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=2996, stack(0x49730000,0x49780000)]

0x48ee8400 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=2880, stack(0x49230000,0x49280000)]

0x48ee6c00 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2032, stack(0x491e0000,0x49230000)]

0x48ee5800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3308, stack(0x49190000,0x491e0000)]

0x48e1e400 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=3096, stack(0x490e0000,0x49130000)]

0x48e10000 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3408, stack(0x49090000,0x490e0000)]

0x48e0e800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=1048, stack(0x49040000,0x49090000)]

0x48e0d400 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3412, stack(0x48ff0000,0x49040000)]

0x02b24c00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3460, stack(0x48da0000,0x48df0000)]

0x02b1fc00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3464, stack(0x48d50000,0x48da0000)]

 

Other Threads:

0x02b1a000 VMThread [stack: 0x48d00000,0x48d50000] [id=3512]

0x48e32000 WatcherThread [stack: 0x49130000,0x49180000] [id=3484]

 

VM state:not at safepoint (normal execution)

 

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

 

Heap

def new generation total 157376K, used 133886K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 95% used [0x02b40000, 0x0adff990, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3e0000, 0x0b3e0000, 0x0c4f0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4f0000, 0x0c4f0000, 0x0d600000)

tenured generation total 349568K, used 33733K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 9% used [0x18090000, 0x1a181618, 0x1a181800, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13568K, used 13318K [0x42b40000, 0x43880000, 0x46b40000)

the space 13568K, 98% used [0x42b40000, 0x438419f8, 0x43841a00, 0x43880000)

No shared spaces configured.

 

Card table byte_map: [0x48940000,0x48b70000] byte_map_base: 0x4892a600

 

Polling page: 0x00990000

 

Code Cache [0x009c0000, 0x00fa0000, 0x029c0000)

total_blobs=2661 nmethods=2309 adapters=286 free_code_cache=26771Kb largest_free_block=27412480

 

Compilation events (10 events):

Event: 376.265 Thread 0x48e10000 2300 s java.util.Vector::removeElementAt (115 bytes)

Event: 376.266 Thread 0x48e10000 nmethod 2300 0x00f99248 code [0x00f993c0, 0x00f998e8]

Event: 376.275 Thread 0x48e10000 2301 bam::a (322 bytes)

Event: 376.278 Thread 0x48e10000 nmethod 2301 0x00f99c88 code [0x00f99e40, 0x00f9a43c]

Event: 376.461 Thread 0x48e10000 2302 ake::b (5 bytes)

Event: 376.461 Thread 0x48e10000 nmethod 2302 0x00b688c8 code [0x00b689c0, 0x00b68a40]

Event: 376.463 Thread 0x48e10000 2303 ake::a (265 bytes)

Event: 376.466 Thread 0x48e10000 nmethod 2303 0x00f9ac48 code [0x00f9ae00, 0x00f9b29c]

Event: 376.468 Thread 0x48e10000 2304 ake::c (5 bytes)

Event: 376.468 Thread 0x48e10000 nmethod 2304 0x00b68708 code [0x00b68800, 0x00b68880]

 

GC Heap History (10 events):

Event: 274.313 GC heap before

{Heap before GC invocations=5 (full 2):

def new generation total 157376K, used 141392K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 100% used [0x02b40000, 0x0b3e0000, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 8% used [0x0c4f0000, 0x0c6643b8, 0x0d600000)

to space 17472K, 0% used [0x0b3e0000, 0x0b3e0000, 0x0c4f0000)

tenured generation total 349568K, used 71132K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 20% used [0x18090000, 0x1c607140, 0x1c607200, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13174K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 98% used [0x42b40000, 0x4381d8a8, 0x4381da00, 0x43840000)

No shared spaces configured.

Event: 274.337 GC heap after

Heap after GC invocations=6 (full 2):

def new generation total 157376K, used 3205K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 0% used [0x02b40000, 0x02b40000, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 18% used [0x0b3e0000, 0x0b701738, 0x0c4f0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4f0000, 0x0c4f0000, 0x0d600000)

tenured generation total 349568K, used 71132K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 20% used [0x18090000, 0x1c607140, 0x1c607200, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13174K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 98% used [0x42b40000, 0x4381d8a8, 0x4381da00, 0x43840000)

No shared spaces configured.

}

Event: 312.778 GC heap before

{Heap before GC invocations=6 (full 2):

def new generation total 157376K, used 143109K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 100% used [0x02b40000, 0x0b3e0000, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 18% used [0x0b3e0000, 0x0b701738, 0x0c4f0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4f0000, 0x0c4f0000, 0x0d600000)

tenured generation total 349568K, used 71132K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 20% used [0x18090000, 0x1c607140, 0x1c607200, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13200K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 99% used [0x42b40000, 0x43824060, 0x43824200, 0x43840000)

No shared spaces configured.

Event: 312.811 GC heap after

Heap after GC invocations=7 (full 2):

def new generation total 157376K, used 5516K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 0% used [0x02b40000, 0x02b40000, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 31% used [0x0c4f0000, 0x0ca533b0, 0x0d600000)

to space 17472K, 0% used [0x0b3e0000, 0x0b3e0000, 0x0c4f0000)

tenured generation total 349568K, used 71132K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 20% used [0x18090000, 0x1c607140, 0x1c607200, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13200K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 99% used [0x42b40000, 0x43824060, 0x43824200, 0x43840000)

No shared spaces configured.

}

Event: 338.934 GC heap before

{Heap before GC invocations=7 (full 2):

def new generation total 157376K, used 145420K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 100% used [0x02b40000, 0x0b3e0000, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 31% used [0x0c4f0000, 0x0ca533b0, 0x0d600000)

to space 17472K, 0% used [0x0b3e0000, 0x0b3e0000, 0x0c4f0000)

tenured generation total 349568K, used 71132K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 20% used [0x18090000, 0x1c607140, 0x1c607200, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13262K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 99% used [0x42b40000, 0x43833800, 0x43833800, 0x43840000)

No shared spaces configured.

Event: 338.983 GC heap after

Heap after GC invocations=8 (full 2):

def new generation total 157376K, used 6631K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 0% used [0x02b40000, 0x02b40000, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 37% used [0x0b3e0000, 0x0ba59c10, 0x0c4f0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4f0000, 0x0c4f0000, 0x0d600000)

tenured generation total 349568K, used 71132K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 20% used [0x18090000, 0x1c607140, 0x1c607200, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13262K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 99% used [0x42b40000, 0x43833800, 0x43833800, 0x43840000)

No shared spaces configured.

}

Event: 371.855 GC heap before

{Heap before GC invocations=8 (full 2):

def new generation total 157376K, used 140742K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 95% used [0x02b40000, 0x0ae37c90, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 37% used [0x0b3e0000, 0x0ba59c10, 0x0c4f0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4f0000, 0x0c4f0000, 0x0d600000)

tenured generation total 349568K, used 71132K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 20% used [0x18090000, 0x1c607140, 0x1c607200, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13264K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 99% used [0x42b40000, 0x43834218, 0x43834400, 0x43840000)

No shared spaces configured.

Event: 372.164 GC heap after

Heap after GC invocations=9 (full 3):

def new generation total 157376K, used 0K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 0% used [0x02b40000, 0x02b40000, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3e0000, 0x0b3e0000, 0x0c4f0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4f0000, 0x0c4f0000, 0x0d600000)

tenured generation total 349568K, used 49974K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 14% used [0x18090000, 0x1b15d9b0, 0x1b15da00, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13264K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 99% used [0x42b40000, 0x43834218, 0x43834400, 0x43840000)

No shared spaces configured.

}

Event: 372.345 GC heap before

{Heap before GC invocations=9 (full 3):

def new generation total 157376K, used 9879K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 7% used [0x02b40000, 0x034e5cf0, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3e0000, 0x0b3e0000, 0x0c4f0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4f0000, 0x0c4f0000, 0x0d600000)

tenured generation total 349568K, used 49974K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 14% used [0x18090000, 0x1b15d9b0, 0x1b15da00, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13268K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 99% used [0x42b40000, 0x438350d8, 0x43835200, 0x43840000)

No shared spaces configured.

Event: 372.706 GC heap after

Heap after GC invocations=10 (full 4):

def new generation total 157376K, used 0K [0x02b40000, 0x0d600000, 0x18090000)

eden space 139904K, 0% used [0x02b40000, 0x02b40000, 0x0b3e0000)

from space 17472K, 0% used [0x0b3e0000, 0x0b3e0000, 0x0c4f0000)

to space 17472K, 0% used [0x0c4f0000, 0x0c4f0000, 0x0d600000)

tenured generation total 349568K, used 33733K [0x18090000, 0x2d5f0000, 0x42b40000)

the space 349568K, 9% used [0x18090000, 0x1a181618, 0x1a181800, 0x2d5f0000)

compacting perm gen total 13312K, used 13259K [0x42b40000, 0x43840000, 0x46b40000)

the space 13312K, 99% used [0x42b40000, 0x43832ce8, 0x43832e00, 0x43840000)

No shared spaces configured.

}

 

Deoptimization events (0 events):

No events

 

Internal exceptions (10 events):

Event: 376.665 Thread 0x4947fc00 Threw 0x03a13e80 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2846

Event: 376.678 Thread 0x49401800 Threw 0x04d4e998 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 376.679 Thread 0x49401800 Threw 0x04d4eb18 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 376.733 Thread 0x4947fc00 Threw 0x03a14020 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2846

Event: 376.740 Thread 0x49401800 Threw 0x04d4ec98 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 376.740 Thread 0x49401800 Threw 0x04d4ee18 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 376.787 Thread 0x4947fc00 Threw 0x03a141a8 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2846

Event: 376.836 Thread 0x49401800 Threw 0x04d4ef98 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 376.836 Thread 0x49401800 Threw 0x04d4f118 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Event: 376.899 Thread 0x4947fc00 Threw 0x03a14348 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2846

 

Events (10 events):

Event: 375.338 Thread 0x61871400 Thread exited: 0x61871400

Event: 375.383 Thread 0x61871400 Thread added: 0x61871400

Event: 375.386 Thread 0x48e10000 flushing nmethod 0x00b681c8

Event: 375.884 Executing VM operation: RevokeBias

Event: 375.888 Executing VM operation: RevokeBias done

Event: 375.894 Thread 0x61a4e800 Thread exited: 0x61a4e800

Event: 375.938 Thread 0x61871400 Thread exited: 0x61871400

Event: 376.281 Executing VM operation: RevokeBias

Event: 376.281 Executing VM operation: RevokeBias done

Event: 376.283 Thread 0x61345400 Thread exited: 0x61345400

 

 

Dynamic libraries:

0x00400000 - 0x0042f000 C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

0x7c900000 - 0x7c9b1000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

0x64d00000 - 0x64d3c000 C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll

0x7c800000 - 0x7c8fd000 C:\WINDOWS\system32\KERNEL32.dll

0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x77e70000 - 0x77f02000 C:\WINDOWS\system32\MPCRT4.dll

0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll

0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x78aa0000 - 0x78b5e000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\msvcr100.dll

0x6e750000 - 0x6ea9d000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\client\jvm.dll

0x71a70000 - 0x71a7a000 C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

0x6e6a0000 - 0x6e6ac000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\verify.dll

0x6d480000 - 0x6d4a0000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.dll

0x6e730000 - 0x6e743000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\zip.dll

0x6d000000 - 0x6d142000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\awt.dll

0x77110000 - 0x7719b000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

0x774d0000 - 0x7760d000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll

0x746d0000 - 0x7471c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

0x769a0000 - 0x76a55000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

0x6ff40000 - 0x6ff95000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll

0x6e490000 - 0x6e4a4000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\net.dll

0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll

0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll

0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll

0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll

0x6e4b0000 - 0x6e4bf000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\nio.dll

0x6e610000 - 0x6e630000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunec.dll

0x6d270000 - 0x6d29a000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\fontmanager.dll

0x74de0000 - 0x74e4d000 C:\WINDOWS\system32\RICHED20.DLL

0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

0x6e640000 - 0x6e671000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\t2k.dll

0x49c30000 - 0x49c9b000 C:\Documents and Settings\Stachu\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll

0x5f190000 - 0x5f25c000 C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll

0x5c8f0000 - 0x5c911000 C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll

0x736f0000 - 0x7373b000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll

0x73b50000 - 0x73b56000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll

0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

0x6d560000 - 0x6d566000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\jawt.dll

0x69000000 - 0x69658000 C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll

0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll

0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll

0x5ad80000 - 0x5ade7000 C:\Documents and Settings\Stachu\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\OpenAL32.dll

0x7c9c0000 - 0x7d1de000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

0x76fc0000 - 0x7703f000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

0x77040000 - 0x7710d000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

0x73ea0000 - 0x73efc000 C:\WINDOWS\system32\dsound.dll

0x76c20000 - 0x76c4e000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x76c80000 - 0x76ca8000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

0x72cb0000 - 0x72cb9000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

0x72ca0000 - 0x72ca8000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

0x77bd0000 - 0x77be5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

0x77bc0000 - 0x77bc7000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

0x73e70000 - 0x73e74000 C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll

0x6e3f0000 - 0x6e3fa000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\management.dll

0x76d50000 - 0x76d69000 C:\WINDOWS\system32\IPHLPAPI.DLL

0x6e630000 - 0x6e639000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunmscapi.dll

0x763e0000 - 0x76481000 C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll

 

VM Arguments:

jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.opengl=false -Dsun.java2d.pmoffscreen=false

java_command: net.minecraft.LauncherFrame

Launcher Type: SUN_STANDARD

 

Environment Variables:

PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\Java\jre7\bin;c:\program files\java\jre7\bin

USERNAME=Stachu

OS=Windows_NT

PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 8 Stepping 1, AuthenticAMD

 

 

 

--------------- S Y S T E M ---------------

 

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 3

 

CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 8 stepping 1, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, mmxext, 3dnowpref, tsc

 

Memory: 4k page, physical 1048048k(23424k free), swap 2521288k(1097728k free)

 

vm_info: Java HotSpot Client VM (23.5-b02) for windows-x86 JRE (1.7.0_09-b05), built on Sep 24 2012 22:01:33 by "java_re" with unknown MS VC++:1600

 

time: Wed Dec 12 17:13:18 2012

elapsed time: 377 seconds

 

 

Proszę Pomóżcie mi to już jest nieciekawe ; /

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający forum Minecraft się wyłącza   0 użytkowników
    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...