Skocz do zawartości

[Pomoc]Potrzebuje pomocy co do serwer minecraft bukkit 1.1


Rekomendowane odpowiedzi

Siema ! TU maciek223! Prosze was ludzie o pomoc bo postawilem publicznie dzisiaj serwer a tu nagle tyle wpadek -.- nieda sie niszczyc,permissions niedziala to moje permissions : groups:

HeadAdmin:

default: false

permissions:

- '*'

inheritance: []

info:

prefix: '&2[HeadAdmin]&2'

build: true

rank: 4

suffix: ''

Gracz:

default: true

permissions:

- ChestShop.shop.*

- lockette.user.create.*

- lockette.user.break.*

- commandbook.who

- commandbook.kit.list

- commandbook.kit.kits.tools

- commandbook.spawn

- commandbook.msg

- commandbook.motd

- commandbook.rules

- commandbook.spawn

- commandbook.warp.teleport

- commandbook.time.check

- BetterShop.user.*

- essentials.afk

- essentials.warp

- essentials.back

- essentials.kit

- essentials.kit.tools

- essentials.list

- essentials.me

- essentials.home

- warpz0r.warp

- warpz0r.list

- warpz0r.warpto

- warpz0r.home

- warpz0r.sethome

- warpz0r.bedhome

- essentials.sethome

- essentials.motd

- essentials.msg

- essentials.help

- essentials.rules

- essentials.spawn

- multihome.home

- iConomy.list

- iConomy.payment

- iConomy.rank

- iConomy.top

- lwc.protect

- signedit.edittext

- simpleshop.buy

- simpleshop.buy.gift

- simpleshop.sell

- simpleshop.top

- mh.home

- localshops.buysell

- localshops.create

- /rshop create

- RealShop.create

- wolfpound.use

- iConomyChestShop.shop.create

- iConomyChestShop.shop.use

- iConomyChestShop.shop.sell

- stats.log

- stats.view.own

- stats.view.others

- stats.view.playtime

- craftbook.mech.ammeter.use

- craftbook.mech.bridge

- craftbook.mech.bookshelf.use

- craftbook.mech.cauldron

- craftbook.mech.elevator.use

- craftbook.mech.gate

- craftbook.mech.light-switch

- craftbook.ic.safe

- multihome.namedhome

- multihome.home

- multihome.deletehome

- multihome.listhomes.myself

- uQuest.CanQuest.*

- uQuest.CanDropQuest

- multihome.home

- warp.to.*

- warp.command.list

- warp.command.search

- warp.command.info

- warp.world.within.*

- regionmarket.sell

- regionmarket.remove

- regionmarket.offer

- regionmarket.list

- regionmarket.accept

- regionmarket.agent

- jobs.join.*

- jobs.world.world

- pvptoggle.use

- pvptoggle.command.toggle

- pvptoggle.command.status

- reporter.reports

- factions.participate

- simpleclans.anyone.*

- simpleclans.member.*

- skylandsplugin.goto

inheritance: []

info:

prefix: '&7'

build: true

rank: 1

suffix: ''

Moderator:

default: false

permissions:

- ChestShop.mod

- commandbook.weather

- commandbook.time

- commandbook.warp.list

- worldguard.region.info

- worldguard.locate

- worldguard.region.define

- worldguard.region.select.*

- commandbook.mute

- commandbook.kick

- commandbook.bans.ban

- commandbook.shock

- worldguard.region.removeowner.*

- worldguard.region.addowner.*

- worldguard.region.setparent.*

- worldedit.selection.*

- worldedit.selection.expand

- worldedit.wand

- kiwiadmin.unban

- kiwiadmin.tempban

- kiwiadmin.kick

inheritance:

- gracz

info:

prefix: '&e[Moderator]&e'

build: true

rank: 3

suffix: ''

Moderator:

default: false

permissions:

- ChestShop.shop.*

- ChestShop.mod

- lockette.admin.bypass

- lockette.admin.create.*

- lockette.admin.break

- lockette.user.create.*

- commandbook.whois.*

- commandbook.who

- commandbook.kit.list

- commandbook.kit.kits.tools

- commandbook.spawn

- commandbook.msg

- commandbook.motd

- commandbook.rules

- commandbook.spawn

- commandbook.warp.teleport

- commandbook.time

- commandbook.teleport

- commandbook.mute

- commandbook.time.check

- /region

- cleaner.clean

- cleaner.scan.player

- essentials.warp

- essentials.compass

- warpz0r.warp

- warpz0r.list

- warpz0r.warpto

- warpz0r.home

- warpz0r.sethome

- warpz0r.bedhome

- essentials.warp

- essentials.getpos

- essentials.time

- essentials.help

- essentials.jump

- essentials.mute

- essentials.tp

- essentials.help

- essentials.whois

- kiwiadmin.kick

- kiwiadmin.tempban

- lwc.mod.*

- magiccarpet.mc

- gastronomic.admin.*

- BetterShop.user.*

- essentials.afk

- essentials.back

- essentials.kit

- essentials.kit.tools

- essentials.list

- essentials.me

- essentials.motd

- essentials.msg

- essentials.rules

- essentials.spawn

- iConomy.list

- iConomy.payment

- iConomy.rank

- iConomy.top

- iConomyChestShop.shop.create

- iConomyChestShop.shop.sell

- iConomyChestShop.shop.use

- lwc.protect

- iConomyChestShop.shop.admin

- multihome.home

- lwc.mod

- lwc.mod.*

- worldedit.selection.*

- worldedit.selection.expand

- worldedit.wand

- worldguard.region.info

- worldguard.locate

- worldguard.region.define

- worldguard.region.select.*

- worldguard.region.removeowner.*

- worldguard.region.addowner.*

- worldguard.region.setparent.*

- stats.log

- stats.view.own

- stats.view.others

- stats.view.playtime

- magiccarpet.mc

- craftbook.ic.restricted.*

- craftbook.mech.ammeter.use

- craftbook.mech.bridge

- craftbook.mech.bookshelf.use

- craftbook.mech.cauldron

- craftbook.mech.elevator

- craftbook.mech.elevator.use

- craftbook.mech.gate

- craftbook.mech.light-switch

- uQuest.CanQuest.*

- uQuest.CanDropQuest

- simplereserve.enter.full

- warp.create.private

- warp.to.*

- warp.command.list

- warp.command.search

- warp.command.info

- warp.world.within.*

- regionmarket.sell

- regionmarket.remove

- regionmarket.offer

- regionmarket.list

- regionmarket.accept

- regionmarket.agent

- godPowers.godmode

- jobs.join.*

- jobs.world.world

- pvptoggle.use

- pvptoggle.command.toggle

- pvptoggle.command.status

- iConomy.access

- iConomy.admin.account.create

- iConomy.admin.reset

- iConomy.admin.hide

- reporter.reports

- reporter.mod

- factions.participate

- vanish.vanish

- vanish.see

- vanish.nopickup

- vanish.nofollow

- vanish.preventincomingdamage

- vanish.preventoutgoingdamage

- simpleclans.anyone.*

- simpleclans.member.*

- simpleclans.mod.*

inheritance:

- gracz

info:

prefix: '&e[Moderator]&e'

build: true

rank: 3

suffix: ''

KidMod:

default: false

permissions:

- ChestShop.shop.*

- ChestShop.mod

- lockette.user.create.*

- worldedit.selection.*

- worldedit.selection.expand

- worldedit.wand

- worldguard.region.info

- worldguard.locate

- worldguard.region.define

- worldguard.region.select.*

- commandbook.whois.*

- commandbook.who

- commandbook.kit.list

- commandbook.kit.kits.tools

- commandbook.spawn

- commandbook.msg

- commandbook.motd

- commandbook.rules

- commandbook.spawn

- commandbook.warp.teleport

- commandbook.time.check

- commandbook.mute

- BetterShop.user.*

- essentials.warp

- essentials.afk

- warpz0r.warp

- warpz0r.list

- warpz0r.warpto

- warpz0r.home

- warpz0r.sethome

- warpz0r.bedhome

- essentials.back

- essentials.compass

- essentials.getpos

- essentials.help

- essentials.jump

- essentials.kit

- essentials.kit.tools

- essentials.list

- essentials.me

- essentials.motd

- essentials.msg

- essentials.rules

- essentials.spawn

- essentials.tp

- essentials.help

- essentials.tphere

- essentials.whois

- iConomy.list

- iConomy.payment

- iConomy.rank

- iConomy.top

- iConomyChestShop.shop.create

- iConomyChestShop.shop.sell

- iConomyChestShop.shop.use

- kiwiadmin.kick

- Lottery.buy

- lwc.protect

- multihome.home

- craftbook.mech.ammeter.use

- craftbook.mech.bridge

- craftbook.mech.bookshelf.use

- craftbook.mech.cauldron

- craftbook.mech.elevator

- craftbook.mech.elevator.use

- craftbook.mech.gate

- craftbook.mech.light-switch

- craftbook.ic.safe

- uQuest.CanQuest.*

- uQuest.CanDropQuest

- simplereserve.enter.full

- warp.create.private

- warp.to.*

- warp.command.list

- warp.command.search

- warp.command.info

- warp.world.within.*

- regionmarket.sell

- regionmarket.remove

- regionmarket.offer

- regionmarket.list

- regionmarket.accept

- regionmarket.agent

- jobs.join.*

- jobs.world.world

- pvptoggle.use

- pvptoggle.command.toggle

- pvptoggle.command.status

- reporter.reports

- reporter.mod

- factions.participate

- simpleclans.anyone.*

- simpleclans.member.*

inheritance:

- gracz

info:

prefix: '&e[KidMod]&e'

build: true

rank: 3

suffix: ''

VIP:

default: false

permissions:

- ChestShop.shop.*

- lockette.user.create.*

- commandbook.who

- commandbook.kit.list

- commandbook.kit.kits.tools

- commandbook.spawn

- commandbook.msg

- commandbook.motd

- commandbook.rules

- commandbook.spawn

- commandbook.warp.teleport

- commandbook.time.check

- regionmarket.offer

- essentials.back

- essentials.me

- essentials.warp

- warpz0r.warp

- warpz0r.list

- warpz0r.warpto

- warpz0r.home

- warpz0r.sethome

- warpz0r.bedhome

- craftbook.mech.elevator.use

- pvptoggle.command.toggle

- jobs.join.*

- essentials.help

- iConomy.top

- lwc.protect

- simpleshop.sell

- wolfpound.adopt

- stats.view.others

- simplereserve.enter.full

- BetterShop.user.*

- pvptoggle.use

- magiccarpet.mc

- iConomy.list

- warp.command.info

- regionmarket.accept

- craftbook.mech.light-switch

- essentials.list

- multihome.home

- warp.command.search

- warp.world.within.*

- regionmarket.agent

- craftbook.mech.gate

- wolfpound.use

- craftbook.mech.bookshelf.use

- regionmarket.sell

- iConomy.payment

- craftbook.mech.cauldron

- warp.to.*

- uQuest.CanDropQuest

- cleaner.clean

- jobs.world.world

- stats.view.playtime

- localshops.buysell

- iConomyChestShop.shop.create

- regionmarket.remove

- craftbook.mech.bridge

- stats.log

- essentials.home

- localshops.create

- essentials.sethome

- craftbook.mech.ammeter.use

- essentials.rules

- essentials.msg

- craftbook.ic.safe

- simpleshop.top

- simpleshop.buy.gift

- stats.view.own

- uQuest.CanQuest.*

- simpleshop.buy

- pvptoggle.command.status

- essentials.kit.tools

- multihome.listhomes.myself

- RealShop.create

- warp.command.list

- warp.create.private

- nubeczek

- iConomy.rank

- signedit.edittext

- /rshop create

- Krzysztofa

- quickbelt.*

- multihome.namedhome

- mh.home

- regionmarket.list

- essentials.kit

- iConomyChestShop.shop.sell

- essentials.motd

- essentials.spawn

- iConomyChestShop.shop.use

- essentials.afk

- reporter.reports

- factions.participate

- simpleclans.anyone.*

- simpleclans.member.*

inheritance:

- Gracy

info:

prefix: '&b[VIP]&7 '

build: true

rank: 2

suffix: ''

SuperMod:

default: false

permissions:

- ChestShop.shop.*

- ChestShop.mod

- lockette.admin.bypass

- lockette.admin.create.*

- lockette.admin.break

- lockette.user.create.*

- commandbook.whois.*

- commandbook.who

- commandbook.kit.list

- commandbook.kit.kits.tools

- commandbook.spawn

- commandbook.msg

- commandbook.motd

- commandbook.rules

- commandbook.spawn

- commandbook.warp.teleport

- commandbook.give.stacks

- commandbook.give

- commandbook.warp.*

- commandbook.time

- commandbook.mute

- commandbook.teleport

- commandbook.time.check

- essentials.warp

- /region

- cleaner.clean

- warpz0r.warp

- warpz0r.list

- warpz0r.warpto

- warpz0r.home

- warpz0r.sethome

- warpz0r.bedhome

- cleaner.scan.player

- essentials.compass

- essentials.getpos

- essentials.time

- essentials.help

- essentials.item

- essentials.jump

- essentials.mute

- essentials.tp

- essentials.tphere

- essentials.whois

- essentials.help

- kiwiadmin.ban

- kiwiadmin.unban

- kiwiadmin.kick

- kiwiadmin.tempban

- lwc.mod.*

- magiccarpet.mc

- gastronomic.admin.*

- BetterShop.user.*

- essentials.afk

- essentials.back

- essentials.kit

- essentials.kit.tools

- essentials.list

- essentials.me

- essentials.motd

- essentials.msg

- essentials.rules

- essentials.spawn

- iConomy.list

- iConomy.payment

- iConomy.rank

- iConomy.top

- iConomyChestShop.shop.create

- iConomyChestShop.shop.sell

- iConomyChestShop.shop.use

- lwc.protect

- iConomyChestShop.shop.admin

- multihome.home

- lwc.mod

- lwc.mod.*

- stats.log

- stats.view.own

- stats.view.others

- stats.view.playtime

- magiccarpet.mc

- warp.admin*

- craftbook.ic.restricted.*

- craftbook.mech.ammeter.use

- craftbook.mech.bridge

- craftbook.mech.bookshelf.use

- craftbook.mech.cauldron

- craftbook.mech.elevator

- craftbook.mech.elevator.use

- craftbook.mech.gate

- craftbook.mech.light-switch

- uQuest.CanQuest.*

- uQuest.CanDropQuest

- multihome.home

- simplereserve.enter.full

- warp.to.*

- warp.sign.*

- warp.create.*

- warp.edit.*

- warp.command.*

- warp.world.within.*

- regionmarket.sell

- regionmarket.remove

- regionmarket.offer

- regionmarket.list

- regionmarket.accept

- regionmarket.agent

- essentials.weather

- godPowers.slay

- godPowers.jesus

- godPowers.heal

- worldedit.wand

- worldedit.superpickaxe

- worldedit.fixwater

- worldedit.drain

- worldedit.region.replace

- worldedit.selection.*

- worldedit.selection.expand

- worldedit.wand

- worldguard.region.info

- worldguard.locate

- worldguard.region.define

- worldguard.region.select.*

- worldguard.region.removeowner.*

- worldguard.region.addowner.*

- worldguard.region.setparent.*

- jobs.join.*

- jobs.world.world

- pvptoggle.use

- pvptoggle.command.toggle

- pvptoggle.command.status

- iConomy.access

- iConomy.admin.account.create

- iConomy.admin.reset

- iConomy.admin.hide

- reporter.reports

- reporter.mod

- factions.participate

- factions.*

- vanish.vanish

- vanish.see

- vanish.nopickup

- vanish.nofollow

- vanish.preventincomingdamage

- vanish.preventoutgoingdamage

- simpleclans.anyone.*

- simpleclans.member.*

- simpleclans.mod.*

inheritance:

- gracz

- Moderator

info:

prefix: '&5[superMod]&7 '

build: true

rank: 50

suffix: ''

Junior:

default: false

permissions:

- ChestShop.shop.*

- ChestShop.admin

- lockette.admin.bypass

- lockette.admin.create.*

- lockette.admin.break

- lockette.user.create.*

- commandbook.whois.*

- commandbook.who

- commandbook.kit.list

- commandbook.kit.kits.tools

- commandbook.spawn

- commandbook.msg

- commandbook.motd

- commandbook.rules

- commandbook.spawn

- commandbook.warp.teleport

- commandbook.give.stacks

- commandbook.give

- commandbook.warp.*

- commandbook.slap.*

- commandbook.rocket.*

- commandbook.shock.*

- commandbook.barrage.*

- commandbook.give.other

- commandbook.say.*

- commandbook.time

- commandbook.mute

- commandbook.teleport.*

- commandbook.call

- commandbook.spawnmob

- essentials.warp

- /region

- cleaner.clean

- cleaner.scan.player

- essentials.compass

- essentials.getpos

- essentials.time

- essentials.help

- essentials.item

- essentials.jump

- essentials.mute

- essentials.tp

- warpz0r.warp

- warpz0r.list

- warpz0r.warpto

- warpz0r.home

- warpz0r.sethome

- warpz0r.bedhome

- essentials.tphere

- essentials.whois

- essentials.help

- kiwiadmin.ban

- kiwiadmin.unban

- kiwiadmin.kick

- kiwiadmin.tempban

- lwc.mod.*

- magiccarpet.mc

- gastronomic.admin.*

- BetterShop.user.*

- essentials.afk

- essentials.back

- essentials.kit

- essentials.kit.tools

- essentials.list

- essentials.me

- essentials.motd

- essentials.msg

- essentials.rules

- essentials.spawn

- essentials.compass

- iConomy.list

- iConomy.payment

- iConomy.rank

- iConomy.top

- iConomyChestShop.shop.create

- iConomyChestShop.shop.sell

- iConomyChestShop.shop.use

- lwc.protect

- iConomyChestShop.shop.admin

- multihome.home

- lwc.mod

- lwc.mod.*

- stats.log

- stats.view.own

- stats.view.others

- stats.view.playtime

- magiccarpet.mc

- warp.admin*

- craftbook.ic.restricted.*

- craftbook.mech.ammeter.use

- craftbook.mech.bridge

- craftbook.mech.bookshelf.use

- craftbook.mech.cauldron

- craftbook.mech.elevator

- craftbook.mech.elevator.use

- craftbook.mech.gate

- craftbook.mech.light-switch

- uQuest.CanQuest.*

- uQuest.CanDropQuest

- multihome.home

- simplereserve.enter.full

- warp.create.private

- warp.to.*

- warp.command.list

- warp.command.search

- warp.command.info

- warp.world.within.*

- regionmarket.sell

- regionmarket.remove

- regionmarket.offer

- regionmarket.list

- regionmarket.accept

- regionmarket.agent

- essentials.weather

- godPowers.slay

- godPowers.jesus

- godPowers.heal

- worldedit.clipboard.copy

- worldedit.clipboard.cut

- worldedit.clipboard.paste

- worldedit.clipboard.rotate

- worldedit.history.undo

- worldedit.history.clear

- worldedit.region.set

- worldedit.wand

- worldedit.superpickaxe

- worldedit.fixlava

- worldedit.fixwater

- worldedit.drain

- worldedit.region.replace

- worldedit.replacenear

- worldedit.region.stack

- worldedit.selection.*

- worldedit.selection.expand

- worldedit.wand

- worldguard.region.info

- worldguard.locate

- worldguard.region.define

- worldguard.region.select.*

- worldguard.region.removeowner.*

- worldguard.region.addowner.*

- worldguard.region.setparent.*

- worldguard.region.*

- jobs.admin.fire

- jobs.join.*

- pvptoggle.use

- pvptoggle.command.toggle

- pvptoggle.command.status

- iConomy.access

- iConomy.admin.account.create

- iConomy.admin.reset

- iConomy.admin.hide

- reporter.reports

- reporter.mod

- factions.participate

- factions.*

- vanish.vanish

- vanish.see

- vanish.nopickup

- vanish.nofollow

- vanish.preventincomingdamage

- vanish.preventoutgoingdamage

- simpleclans.anyone.*

- simpleclans.member.*

- simpleclans.admin.*

inheritance:

- gracz

- Moderator

info:

prefix: '&4[Junior]&7 '

build: true

rank: 50

suffix: ''

Zaufany:

default: true

permissions:

- ChestShop.shop.*

- lockette.user.create.*

- commandbook.who

- commandbook.kit.list

- commandbook.kit.kits.tools

- commandbook.spawn

- commandbook.msg

- commandbook.motd

- commandbook.rules

- commandbook.spawn

- commandbook.warp.teleport

- commandbook.time.check

- BetterShop.user.*

- essentials.afk

- essentials.warp

- essentials.back

- essentials.kit

- essentials.kit.tools

- essentials.list

- essentials.me

- essentials.home

- essentials.sethome

- warpz0r.warp

- warpz0r.list

- warpz0r.warpto

- warpz0r.home

- warpz0r.sethome

- warpz0r.bedhome

- essentials.motd

- essentials.msg

- essentials.help

- essentials.rules

- essentials.spawn

- multihome.home

- iConomy.list

- iConomy.payment

- iConomy.rank

- iConomy.top

- lwc.protect

- signedit.edittext

- simpleshop.buy

- simpleshop.buy.gift

- simpleshop.sell

- simpleshop.top

- mh.home

- localshops.buysell

- localshops.create

- /rshop create

- RealShop.create

- wolfpound.use

- iConomyChestShop.shop.create

- iConomyChestShop.shop.use

- iConomyChestShop.shop.sell

- stats.log

- stats.view.own

- stats.view.others

- stats.view.playtime

- craftbook.mech.ammeter.use

- craftbook.mech.bridge

- craftbook.mech.bookshelf.use

- craftbook.mech.cauldron

- craftbook.mech.elevator.use

- craftbook.mech.gate

- craftbook.mech.light-switch

- craftbook.ic.safe

- multihome.namedhome

- multihome.home

- multihome.deletehome

- multihome.listhomes.myself

- uQuest.CanQuest.*

- uQuest.CanDropQuest

- multihome.home

- warp.to.*

- warp.command.list

- warp.command.search

- warp.command.info

- warp.world.within.*

- regionmarket.sell

- regionmarket.remove

- regionmarket.offer

- regionmarket.list

- regionmarket.accept

- regionmarket.agent

- jobs.join.*

- jobs.world.world

- pvptoggle.use

- pvptoggle.command.toggle

- pvptoggle.command.status

- reporter.reports

- factions.participate

- simpleclans.anyone.*

- simpleclans.member.*

- skylandsplugin.goto

inheritance: []

info:

prefix: '&3'

build: true

rank: 1

suffix: ''

 

 

 

 

A to Users :

 

 

users:

martinez:

permissions:

groups:

- Moderator

 

Niemoge niszczyc niemoge wpisywac podstawowych komend typu /gamemode martinez 1 i wgl pliss pomuzcie -,-

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający forum [Pomoc]Potrzebuje pomocy co do serwer minecraft bukkit 1.1   0 użytkowników
    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...