Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie jakieś 2 godziny temu wgrałem kilka PL i SK na server i od tamtej pory bardzo zjada RAM i CPU

RAMU mam 5 000 MB a CPU 8%

Wcześniej serverek hulał normalnie przy 16 pluginach i 3 skryptach zużycie RAMU wtedy było może max 2500 ale to maxxx  i z 1%CPU zużycia

A aktualnie to wygląda tak że server zużywa przy naj miej  4200MB a zużycie CPU to 1% :c

Prosiłbym o jak najszybszą pomoc ♥

Bardzo wdzięczny bym był tej osobie która zdoła mi pomóc zoptymalizować server

 

A oto jakie mam pluginy na serverze

AuthMe-5.6.0-beta2.jar

EssentialsX-2.18.2.0.jar

EssentialsXChat-2.18.2.0.jar

EssentialsXSpawn-2.18.2.0.jar

PermissionsEx-1.23.5.jar

ProtectionStones-2.8.5.jar

RealScoreboard.jar

SkinsRestorer.jar

SkQuery-Lime 4.1.3.jar

Skript.jar

skUtilities.v0.9.2.jar

TabList-5.5.5.jar

ultimate_economy-1.2.8.jar

Vault.jar

worldedit-bukkit-7.2.5-dist.jar

worldguard-bukkit-7.0.5-dist (1).jar

pomocy.png

help craftsk.png

 

help sk.png

 

TEN KTÓRY MI POMOŻE TO OGARNĄĆ MOŻE LICZYĆ NA DOMENE DO SERVERA ODE MNIE NA PÓŁ ROKU !

 

I jeszcze 3 skrypty 

Jeden z nich to na blokowanie np:

 

command /bukkit:me [<text>]:
             trigger:
                     message "&7Nie mozesz uzyc tej komendy %player%, Zrozum"

 

Drugi to skrypt na specjalne receptury craftingu w GUI

 

command /craft [<text>]:
             trigger:
                     if arg 1 is not set:
                    open chest with 1 rows named "&8** &cCRAFTINGI &8**" to player
                    wait 1 tick

A trzeci to na /pomoc i na wypadanie enderchesta

command /pomoc:
            trigger:
                    send "&c"
                    send "&a/dzialka &8- &7Informacje o Dzialce"
                    send "&a/craft &8- &7Szybka informacja o Specjalnych Craftingach"

on break of Ender Chest:
    cancel event
    set block to air
    drop Ender Chest

PapierSpigot_1.16.5 wersja silnika

Java 11 wersja Javy

IP:Mc-MyLand.Net 

 

 

LOGI SERVERA

 

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH - git-Paper-775 (MC: 1.16.5) ---

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: The server has not responded for 10 seconds! Creating thread dump

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Paper!):

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: PID: 80 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Stack:

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [email protected]/java.lang.ThreadLocal.get(ThreadLocal.java:163)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.parser.ParserInstance.get(ParserInstance.java:49)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.log.SkriptLogger.getHandlers(SkriptLogger.java:52)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.log.SkriptLogger.startLogHandler(SkriptLogger.java:95)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.log.ParseLogHandler.start(ParseLogHandler.java:50)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.log.SkriptLogger.startParseLogHandler(SkriptLogger.java:70)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1335)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1410)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:224)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:179)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:518)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:795)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1414)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1371)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1410)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:224)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:179)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:518)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:795)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1414)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:224)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:179)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.Statement.parse(Statement.java:57)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:1120)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.Section.loadCode(Section.java:63)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.sections.SecConditional.init(SecConditional.java:117)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.Section.init(Section.java:42)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:252)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:179)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.lang.Section.parse(Section.java:92)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:1134)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.command.Commands.loadCommand(Commands.java:497)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:719)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader.lambda$loadScripts$5(ScriptLoader.java:533)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader$$Lambda$11464/0x000000080314e040.get(Unknown Source)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader.lambda$makeFuture$2(ScriptLoader.java:420)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader$$Lambda$11465/0x000000080314e440.run(Unknown Source)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader.makeFuture(ScriptLoader.java:436)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:532)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:473)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ch.njol.skript.Skript$1.run(Skript.java:748)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: app//org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:100)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: app//org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R3.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:468)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: app//net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:1427)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: app//net.minecraft.server.v1_16_R3.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:436)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: app//net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:1342)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: app//net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.w(MinecraftServer.java:1130)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: app//net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.lambda$a$0(MinecraftServer.java:291)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: app//net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer$$Lambda$3145/0x00000008009adc40.run(Unknown Source)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [email protected]/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH ---

[17:15:00] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------

 

 

[17:15:02] [Server thread/WARN]: java.lang.Throwable: Warning: A plugin is creating a recipe using a Deprecated method. This will cause you to receive warnings stating 'Tried to load unrecognized recipe: bukkit:<ID>'. Please ask the author to give their recipe a static key using NamespacedKey.

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at org.bukkit.inventory.ShapedRecipe.<init>(ShapedRecipe.java:28)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at com.w00tmast3r.skquery.elements.effects.EffNewRecipe.execute(EffNewRecipe.java:55)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:51)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:60)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:88)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:56)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.events.EvtScript.runTrigger(EvtScript.java:88)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.events.EvtScript.register(EvtScript.java:68)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.ScriptLoader.lambda$loadScript$9(ScriptLoader.java:816)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:839)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.ScriptLoader.lambda$loadScripts$5(ScriptLoader.java:533)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.ScriptLoader.lambda$makeFuture$2(ScriptLoader.java:420)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.ScriptLoader.makeFuture(ScriptLoader.java:436)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:532)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:473)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at ch.njol.skript.Skript$1.run(Skript.java:748)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:100)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R3.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:468)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:1427)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R3.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:436)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:1342)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.w(MinecraftServer.java:1130)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.lambda$a$0(MinecraftServer.java:291)

[17:15:02] [Server thread/WARN]: at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 minut temu, DekuBB napisał:

RAMU mam 5 000 MB a CPU 8%

Czyżby titanscam? Na tym gównie tak naprawdę dostajesz tam tylko 41,5% tego ramu, a ukazywane w panelu zużycie jest celowo zawyżane przez oszusta, który ten hosting stworzył, w celu zmuszenia klienta do zakupu droższego pakietu. Zalecam przejść na jakiś normalny hosting, jeśli pieniędzy zbyt dużo nie masz (ale po tym, że kupiłeś serwer na najdroższym polskim hostingu, domyślam się że pieniędzy masz całkiem sporo) to możesz kupić serwer na pukawce, za serwer z pakietu "bez limitu" zapłacisz prawie 2x mniej niż płacisz aktualnie, taki serwer utrzyma od 20 do 70 graczy (zależnie od twojego szczęścia). Jeśli chcesz coś mocniejszego i z gwarancją wydajności, zainteresuj się hostingiem bloom.host, ceny za ram są 2x niższe niż na titanaxe, a procesor jest dużo szybszy.

Moje porównanie titanaxa z bloomem z innego forum:
image.png

 

 

18 minut temu, DekuBB napisał:

PermissionsEx-1.23.5.jar

Ten plugin posiada ogromną lukę w bezpieczeństwie, która została uznana za backdoora przez twórców forum bukkita i pex został stamtąd usunięty. Dodatkowo, jest on bardzo zasobożerny, ma mało opcji i jest skomplikowany dla początkujących twórców serwerów. Dużo lepszy jest LuckPerms.

 

20 minut temu, DekuBB napisał:

RealScoreboard.jar

Jeszcze bardziej zasobożerny niż pex, zastąp go pluginem AnimatedScoreboard.

 

21 minut temu, DekuBB napisał:

SkQuery-Lime 4.1.3.jar

Pozwala kopiować przedmioty metodą znaną prawie każdemu. Prawie wszystkie jego funkcje są już w skripcie, więc możesz bez problemu go wywalić.

 

23 minuty temu, DekuBB napisał:

TabList-5.5.5.jar

Dużo lepszy jest TAB.


Skrypt blokujący komendy jest zbędny, wystarczy graczom zabrać uprawnienia do tych komend.

 

25 minut temu, DekuBB napisał:

PapierSpigot_1.16.5

Nie żaden PaperSpigot, a Paper. PaperSpigot istniał wiele lat temu i już go nie ma. Zalecam zaktualizować serwer do 1.17.1 (najlepiej z silnikiem Tuinity), wersja 1.16.5 posiada błąd pozwalający kopiować przedmioty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli rzecz ujmując wyj3b4l3m pieniądze w bagno Shreka i muszę większość po zmieniać :c


a tego PermissionSEX to wybrałem tylko i wyłącznie dlatego bo nie potrafię nic stworzyć na LuckyPerms :{

 

To następnym razem mam sobie odpuścić TitanSCAMA i przetestować bloom.host? :d

bo aktualnie ten server co posiadam na titan to już jakieś 2,5 h stoi pusty i nie da się wejść prawie na niego bo tak genialnie jest zoptymalizowany ten hosting i nie tylko że powiedzmy że nie ma h&ja we wsi na ten hosting :c

 

A też nie do końca mam pewność czy cały config ustawiłem dobrze bo niestety ale muszę sam to robić bo nie ma nikogo do pomocy a ostatnio jak robiłem server Minecraft to jeszcze bardzo dobrze pamiętam tą sławną wersje 1.8.8 ❤️ haha

 

No to nic mówi się trudno

 

Bardzo dziękuje za tą odpowiedź 

 

Mam nadzieję że niektóre te rady podziałają jako tako haha

 

 

 

58 minut temu, Helios1993 napisał:

Nie żaden PaperSpigot, a Paper. PaperSpigot istniał wiele lat temu i już go nie ma. Zalecam zaktualizować serwer do 1.17.1 (najlepiej z silnikiem Tuinity), wersja 1.16.5 posiada błąd pozwalający kopiować przedmioty.

Na TitanSCAM jest Tuinity ale ino 1.16.5 to nie wiem czy mam zamienić z Papera?

1 godzinę temu, Helios1993 napisał:

Czyżby titanscam? Na tym gównie tak naprawdę dostajesz tam tylko 41,5% tego ramu, a ukazywane w panelu zużycie jest celowo zawyżane przez oszusta, który ten hosting stworzył, w celu zmuszenia klienta do zakupu droższego pakietu. Zalecam przejść na jakiś normalny hosting, jeśli pieniędzy zbyt dużo nie masz (ale po tym, że kupiłeś serwer na najdroższym polskim hostingu, domyślam się że pieniędzy masz całkiem sporo) to możesz kupić serwer na pukawce, za serwer z pakietu "bez limitu" zapłacisz prawie 2x mniej niż płacisz aktualnie, taki serwer utrzyma od 20 do 70 graczy (zależnie od twojego szczęścia). Jeśli chcesz coś mocniejszego i z gwarancją wydajności, zainteresuj się hostingiem bloom.host, ceny za ram są 2x niższe niż na titanaxe, a procesor jest dużo szybszy.

Moje porównanie titanaxa z bloomem z innego forum:
image.png

Bo ja to się tak naprawie dużo nie znam i ciężko się w tym już odnajduję a TitanScama wybrałem dlatego bo dużo osób go chwaliło ale już sam nie wiem czemu go tak chwalą haha

A tutaj na bloom.host trochę słabo że jedynie jest US I DE ale no co zrobić haha

I najważniejsze z tym hostingiem to czy wziąć Hosting Minecraft czy lepiej już Hosting VPS ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • sk8erace1 zmienił(a) tytuł na Optymalizacja pluginów i skryptów na serwerze

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający forum Optymalizacja pluginów i skryptów na serwerze   0 użytkowników
    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...