Skocz do zawartości

[97d+99i][DarksTeamMu][x1000]


Polecane posty

nie rozumiem, nie mam problemów z pobieraniem klienta, sekcja download wchodzimy później  na download klikamy, a na sendspace w niebieski przycisk download. Czasami coś może nie zatrybić ale za drugim razem działa. Wrzuciłem to jeszcze na zippyshare razem z plikami edycyjnymi rejestru dla problemów z rozdzielczością jeśli ktoś miałby z tym kłopot... Link jest pod download i tutaj

Edytowano przez 742darek

Udostępnij ten post


Link to postu

Ciekawa sprawa u mnie przycisk download niebieski jest nieaktywny a ten drugi klijent pisze ze niema takiej strony      ktos probowal juz pobierac bo chcjalem popykac na starym mu ( nostalgia )

Udostępnij ten post


Link to postu
  • 1 miesiąc później...
  • 3 tygodni później...

lista dostępnych komend w grze wraz z wymaganiami:

// www.DarksTeam.NET

[PostCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 50            // Required level
Price = 100000            // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
Color = 0            // 0 - Private chat, 1 - Party chat, 2 - Guild chat, 3 - Dark blue
MinResets = 0            // Minimum resets to use
RequiredCredits = 0        // Minimum credits to use
Delay = 0            // Time between messages
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = "/post "

[AddCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 50            // Required level
Price = 100000            // Usage price
MaxPointsForAdd = 1000        // Maximum points for add per once
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
AddStrSyntax = "/addstr "
AddAgiSyntax = "/addagi "
AddVitSyntax = "/addvit "
AddEneSyntax = "/addene "

[PKClearCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 100            // Required level
Price = 100000            // Usage price
ZenFormula = 0            // 1 - Price * PK Level, 2 - Price * PK Count
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = /pkclear

// Check ResetSystem.dat for the rest of the reset options

[ResetCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = /reset

// Check GrandResetSystem.dat for the rest of the grand reset options

[GrandResetCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = /grandreset

[TimeCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Type = 0             // 0 = server time, 1 = local time
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = /time

[ExitCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Type = 0             // 0 - wait 5 seconds to disconnect, 1 - force disconnect
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = /exit

[MarryCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 100            // Required level
Price = 10000            // Usage price
Map = 2                // Map number
HusbandPosX = 209        // Husband X coordinates
HusbandPosY = 16        // Husband Y coordinates
WifePosX = 210            // Wife X coordinates
WifePosY = 16            // Wife Y coordinates
RequireHeart = 1        // 1 - Require heart of love, 0 - doesnt require
AllowOnlineMarry = 1        // 1 - Allow marrystatus, 0 - disallow marrystatus
AllowTraceMarry = 1        // 1 - Allow tracemarry, 0 - disallow tracemarry
BlockedTraceMaps = ""
TraceCooldown = 5        // Cooldown time in seconds
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = "/marry "
AcceptSyntax = /accept
DivorceSyntax = /divorce
StatusSyntax = /marrystatus
TraceSyntax = /tracemarry
GetMarrySyntax = /getmarry

[BuyCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 50            // Required level
Price = 100000            // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
Color = 2            // 0 - Private chat, 1 - Party chat, 2 - Guild chat, 3 - Dark blue
MinResets = 0            // Minimum resets to use
RequiredCredits = 0        // Minimum credits to use
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = "/buy "

[SellCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 50            // Required level
Price = 100000            // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
Color = 1            // 0 - Private chat, 1 - Party chat, 2 - Guild chat, 3 - Dark blue
MinResets = 0            // Minimum resets to use
RequiredCredits = 0        // Minimum credits to use
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = "/sell "

[OnlineCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 1            // Required level
Price = 100000            // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = /online

[ClearInventory]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 1            // Required level
Price = 100000            // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
MinResets = 0            // Minimum resets to use
RequiredCredits = 0        // Minimum credits to use
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = /clearinventory

[MoveAllCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/moveall "

[VaultCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 1            // Required level
Price = 100000            // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
MinResets = 0            // Minimum resets to use
RequiredCredits = 0        // Minimum credits to use
MaxVaults = 3            // Maximum vaults (dont forget to add the new columns in sql if vaults are more than 10)
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = "/vault "

[SkinCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 1            // Required level
Price = 100000            // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
MinResets = 0            // Minimum resets to use
RequiredCredits = 0        // Minimum credits to use
BlockedIds = "68,78,79,80,81,82,83,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255"
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = "/skin "

[EvoCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 150            // Required level
Price = 100000            // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only Game Masters can use it, 0 - All can use it
MinResets = 0            // Minimum resets to use
RequiredCredits = 0        // Minimum credits to use
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = /evo

[GGCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/gg "

[DropCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/drop "

[BanPostCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/banpost "

[UnBanPostCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/unbanpost "

[BanCharCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/banchar "

[UnBanCharCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/unbanchar "

[ReloadCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/reload "

[PetCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 50            // Minimum level to use the command
Price = 1000000            // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only for GMs, 0 - all players
BlockedIds = "68,78,79,80,81,82,83,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255"
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players
Syntax = "/pet "

[QuestInfoCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIP players, 0 - For all players

[CharInfoCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
ShowResets = 1            // 1 - Show resets, 0 - dont show resets
ShowGrandResets = 1        // 1 - Show grand resets, 0 - dont show grand resets
ShowMarry = 1            // 1 - Show marriage info, 0 - dont show marriage info
ShowVIPStatus = 1        // 1 - Show vip expiration time, 0 - dont show vip expiration time
Syntax = "/charinfo"

[SetLevelCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/setlevel "

[SetZenCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
Syntax = "/setzen "

[ResetSkillsCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 1            // Minimum level to use the command
Price = 10000000        // Usage price
OnlyForGM = 0            // 1 - Only for GMs, 0 - for all players
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIPs, 0 - for all players
Syntax = "/resetskills"

[PingCommand]
Enable = 1            // 1 - Enabled, 0 - Disabled
MinLevel = 1            // Minimum level to use the command
Price = 0            // Usage price
OnlyForVIPs = 0            // 1 - Only for VIPs, 0 - for all players
Syntax = "/ping"

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...