Skocz do zawartości

Elfbot Kasyno


Polecane posty

Witam Potrzebuje pomocy przy ustawieniu skryptu na automatyczne kasyno na serwer.. Próbowałem sie dzisiaj calutki dzień bawić tym i za chiny ludowe nie radze sobie z tym wgl... Szczerze mówiąc jestem zielony w pisaniu skryptów tak samo jak edytowaniu :/ Znalazłem na internecie na innym forum skrypt na Kasyno (nie wklejam linku ponieważ nie wiem czy za to bana nie ma)  i tu się zaczyna cały ten problem. Mianowicie wczytuje mi całego skrypt lecz wgl nie działa. zero aktywności z strony bota, lecz wcześniej coś zrobiłem ze gdy odpalałem skrypt to bot zamiast pisać wiadomość do gracza obok wysyłał wiadomość sam do siebie. Z drugiego konta próbowałem pisać co kolwiek ale bot zero aktywności. Może tutaj znajdzie się ktoś kto byłby wstanie pomoc mi z tym skryptem. Będę Wdzięczny i jeśli to będzie możliwe to odwdzięczę się.

Więc tak, potrzebuje z edytować skrypt który podam niżej, i chciałbym by:

1. Walutę jaką zbierał to nie CC lecz Papryczki do plecaka ewentualnie do depo i ustawić odpowiednio wypłacanie..

Aktualnie ustawione jest wygrywanie : High/Low(50% payout) ~~ Odds/Evens (50% payout) ~~ Pick a Number (200% payout).  Chciałbym bo zostało to zmienione na : High/Low(win x2 payout) ~~ Odds/Evens (50% payout) ~~ Pick a Number (win x5 payout). 

2.Następnie by stawki mogły byc zwiększone do 400 papryk. 

3. Nie pisał sam do siebie lecz do gracza który podejdzie na kratkę z depo obok.

4. Oraz Wyciąganie Dice "5792 , 5793, 5794, 5795,5796, 5797  (wszystkie id kostki od 1-6)

5. Przede wszystkim działał. 

ID:

Pierwsza skrzynka depo (brązowa) "3499" oraz ta w srodku depo "3502"

Plecak: Golden Backpack  id 2871  Ewentualnie jeśli sie da to prosiłbym na Mortal Backpack  9605

Papryczka 8016

Z góry dziękuje :( 

poniżej podaje skrypt 

Pozdrawiam

Spoiler

[Waypoints]
A 32346 32230 5 SETUP

set $greetmsg 'do you want to try your luck? With this new casino script you[']re able to quickly play a number of games by simply choosing one of there game options. I hope you Enjoy!'

set $max '50'
set $min '2'
set $perc_high_low '50'
set $perc_odds_evens '50'
set $perc_numbers '200'
set $play_high_low 'yes'
set $play_odds_evens 'yes'
set $play_numbers 'yes'
clear $option
clear $game
clear $game_options
clear $game_quick_options
clear $game_quick_storage
clear $pplayer
set $outcome 0
set $cl 1
set $n 0
clear $p
clear $citem
clear  $p_short
clear $selfmsg
set $greetactive 'true'
clear $counter
if [$topitem.($posx-1).($posy-1).$posz == 2321 || $topitem.($posx-1).($posy-1).$posz == 2318] {set $counter 'north_west' | turns}
if [$topitem.($posx+1).($posy-1).$posz == 2321 || $topitem.($posx+1).($posy-1).$posz == 2318] {set $counter 'north_east' | turns}
if [$topitem.($posx-1).($posy+1).$posz == 2321 || $topitem.($posx-1).($posy+1).$posz == 2318] {set $counter 'south_west' | turnn}
if [$topitem.($posx+1).($posy+1).$posz == 2321 || $topitem.($posx+1).($posy+1).$posz == 2318] {set $counter 'south_east' | turnn}
pm '$self.name' '$counter'
set $bet_active 'false'

A 32352 32226 6 IDLE

setcaption 'IDLE'

if [$greetactive == 'true' && ($counter == 'north_east' || $counter == 'south_east')] {foreach 'screenplayers' $player if [$player.posx == $posx+2 && $player.posy == $posy] {turne | set $pplayer '$player.name' | set $pplayer_id '$player' | set $pplayer_y '$player.posy' | set $pplayer_x '$player.posx' | say 'Welcome [$pplayer], $greetmsg' | set $greetactive 'false'}}
if [$greetactive == 'true' && ($counter == 'north_west' || $counter == 'south_west')] {foreach 'screenplayers' $player if [$player.posx == $posx-2 && $player.posy == $posy] {turnw | set $pplayer '$player.name' | set $pplayer_id '$player' | set $pplayer_y '$player.posy' | set $pplayer_x '$player.posx' | | say 'Welcome [$pplayer], $greetmsg' | | set $greetactive 'false'}}
    
if [$greetactive == 'false' && ($counter == 'north_east' || $counter == 'south_east')] {foreach 'screenplayers' $player if [$player.name == $pplayer && ($player.posx != $posx+2 || $player.posy != $posy)] {turns | wait 2000 | set $greetactive 'true'}}
if [$greetactive == 'false' && ($counter == 'north_west' || $counter == 'south_west')] {foreach 'screenplayers' $player if [$player.name == $pplayer && ($player.posx != $posx-2 || $player.posy != $posy)] {turns | wait 2000 | set $greetactive 'true'}}

if [$counter == 'north_west'] {set $citem '$topitem.[$posx-1].[$posy-1].$posz'}
if [$counter == 'north_east'] {set $citem '$topitem.[$posx+1].[$posy-1].$posz'}
if [$counter == 'south_west'] {set $citem '$topitem.[$posx-1].[$posy+1].$posz'}
if [$counter == 'south_east'] {set $citem '$topitem.[$posx+1].[$posy+1].$posz'}

if [$citem == '3043'] {collectitems 'Depot Chest' $citem | wait 1000 | equiplhand $citem | wait 1000 | set $option 'cc' | set $ww 'Crystal Coin | set $gw '1' | set $bpopt 'cc' | wait 200}
if [$gw == '1'] {set $cc_bet '$itemcount.$citem' | set $bet_active 'true' | set $gw 0 | set $p_short '$token.$pplayer.1' | gotolabel GAME_CHECK} 

gotolabel IDLE

A 32352 32226 6  
A 32348 32222 7 FORFEIT_BET

setcaption 'FORFEIT_BET'
set $bet_active 'false'
set $greetactive 'true'

if [$bpopt == 'cc'] {openitemnew 2869 1 'Depot Chest' | wait 400 | unequip 'lhand' 'Blue Backpack' | openitemnew 2869 1 'Depot Chest' | wait 400}

clear $option
clear $game
clear $game_options
clear $pplayer
clear $pplayer_id
clear $pplayer_x
clear $pplayer_y
clear $genterid
set $greetactive 'true'
set $msg 'You have moved away from the dp and you're bet has become forfiet. Sorry.'
pm '$self.name' '$msg'

turns
gotolabel 'IDLE'

A 32352 32225 7  
A 32344 32226 5 GAME_CHECK

setcaption 'GAME_CHECK'
say 'If you move away from the dp, you[']re bet will be forfeit and you[']ll have to replace another bet to play.'

clear $gamemsg

if [$play_high_low == 'yes'] {set $gamemsg '$gamemsg ~~ High/Low([$perc_high_low]% payout)' | set $game_quick_options '$game_quick_options high, low'}
if [$play_odds_evens == 'yes'] {set $gamemsg '$gamemsg ~~ Odds/Evens ([$perc_odds_evens]% payout)' | set $game_quick_options '$game_quick_options OR odds, evens'}
if [$play_numbers == 'yes'] {set $gamemsg '$gamemsg ~~ Pick a Number ([$perc_numbers]% payout)' | set $game_quick_options '$game_quick_options OR 1/2/3/4/5/6'}
gotolabel PROCESS

A 32352 32225 7 PROCESS

set $cc_bet '$itemcount.$citem'
gotolabel BET_CHECK_MIN

A 32352 32225 7 BET_CHECK_MIN

setcaption 'BET_CHECK_MIN'
wait 1000
if [$itemcount.$citem  >= $min] {gotolabel BET_CHECK_MAX}
if [$itemcount.$citem  < $min] {gotolabel BET_GIVEBACK}

A 32344 32226 5 BET_CHECK_MAX

setcaption 'BET_CHECK_MAX'
wait 1000
if [$itemcount.$citem <= $max] {gotolabel START_GAMBLE}
gotolabel BET_GIVEBACK

A 32344 32226 5 BET_GIVEBACK

setcaption 'BET_GIVEBACK' 
wait 1000
unequip 'lhand' 'Depot Chest'
wait 500
if [$counter == 'north_west'] {dropitemsxyzamount [$posx-2] [$posy-1] $posz $citem $cc_bet}
if [$counter == 'north_east'] {dropitemsxyzamount [$posx+2] [$posy-1] $posz $citem $cc_bet}
if [$counter == 'south_west'] {dropitemsxyzamount [$posx-2] [$posy+1] $posz $citem $cc_bet}
if [$counter == 'south_east'] {dropitemsxyzamount [$posx+2] [$posy+1] $posz $citem $cc_bet}
wait 200

set $dir 'casino/lang/[$lang].txt'
set $msg 'Sorry [$pplayer]. You have tried to place the bet [$cc_bet] [$option], however this is not a valid bet. Please make sure you bet within the range [$min] - [$max]. Please come back soon!'
wait 400
say '$msg'

set $gw 0
turns
wait 200
gotolabel IDLE

A 32352 32225 7  
A 32352 32226 6 START_GAMBLE

setcaption 'START_GAMBLE' 
set $cc_bet '$itemcount.$citem'
wait 200

say 'Hello [$pplayer]. You have placed the bet: [$cc_bet] [$option]. You can select which game youd like to play, or you can select a specific Option to play automatically:'}
wait 500
say 'The current list of games are: $gamemsg'
say 'While the current list of automatic options are: $game_quick_options'

gotolabel CHECK_GAME

A 32352 32225 7 CHECK_GAME

setcaption 'CHECK_GAME' 
set $ss 1
if [$curmsg.sender == $pplayer && $play_high_low == 'yes' && ($curmsg.content == 'High/Low' || $curmsg.content == 'high/low' || $curmsg.content == 'high low')] {set $perc 50 | set $game 'high low' | set $game_options 'High or Low' | wait 1000 | gotolabel CHECK_WORD}
if [$curmsg.sender == $pplayer && $play_odds_evens == 'yes'  && ($curmsg.content == 'Odds/Evens' || $curmsg.content == 'odds/evens' || $curmsg.content == 'odds evens')] {set $perc 50 | set $game 'odds evens' | set $game_options 'Odds or Evens' | wait 1000 | gotolabel CHECK_WORD}
if [$curmsg.sender == $pplayer && $play_numbers == 'yes'  && ($curmsg.content == 'Pick a Number' || $curmsg.content == 'Number' || $curmsg.content == 'number')] {set $perc 200 | set $game 'numbers' | set $game_options '1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6' | wait 1000 | gotolabel CHECK_WORD}
if [$curmsg.sender == $pplayer && $curmsg.content != ''] {set $game_quick_storage '$curmsg.content' | gotolabel CHECK_WORD_QUICK}
else {gotolabel CHECK_GAME}

A 32352 32226 6 CHECK_WORD

setcaption 'CHECK_WORD'
clear $gmsg
clear $omsg
set $gmsg 'You have chosen the game: [$game]. Your Options for this game are: [$game_options]. Please select one to continue..'
set $omsg '$pplayer has chosen the game:'


if [$game != 'rpsls'] {set $ss 0 | say '$gmsg'}
gotolabel CHECK_WORD_II

A 32352 32225 7 CHECK_WORD_II

setcaption 'CHECK_WORD_II'
clear $goption
if [$game == 'high low' && $curmsg.sender == $pplayer && $playersaround.2 && ($curmsg.content ? 'low' || $curmsg.content ? 'l')] {set $gameopt 'low' | say '$omsg [$gameopt].' | wait 500 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 1000 | gotolabel CHECK_LOW} 
if [$game == 'high low' && $curmsg.sender == $pplayer && $playersaround.2 && ($curmsg.content ? 'high' || $curmsg.content ? 'h')] {set $gameopt 'high' | say '$omsg [$gameopt].' | wait 500 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 1000 | gotolabel CHECK_HIGH}
if [$game == 'odds evens' && $curmsg.sender == $pplayer && $playersaround.2 && $curmsg.content ? 'odds'] {set $gameopt 'odds' | say '$omsg [$gameopt].' | wait 500 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 1000 | gotolabel CHECK_ODDS} 
if [$game == 'odds evens' && $curmsg.sender == $pplayer && $playersaround.2 && $curmsg.content ? 'evens'] {set $gameopt 'evens' | say '$omsg [$gameopt].' | wait 500 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 1000 | gotolabel CHECK_EVENS}
if [$game == 'numbers' && $curmsg.sender == $pplayer && $playersaround.2 && ($curmsg.content == '1' || $curmsg.content == '2' || $curmsg.content == '3' || $curmsg.content == '4' || $curmsg.content == '5' || $curmsg.content == '6')] {set $gameopt '$curmsg.content' | say '$omsg [$gameopt].' | wait 1000 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 500 | gotolabel CHECK_NUMBER} 
gotolabel CHECK_WORD_II

A 32344 32226 6 CHECK_WORD_QUICK

setcaption 'CHECK_WORD_QUICK_OPTION'
clear $goption
clear $omsg
set $sto '$game_quick_storage'
set $omsg '$pplayer has chosen the game:'
set $pmsg ', with the game option of:'

if [($sto ? 'low' || $sto ? 'Low')] {set $perc $perc_high_low | set $game 'high/low' | set $gameopt 'low' | say '$omsg [$game]$pmsg [$gameopt].' | wait 500 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 1000 | gotolabel CHECK_LOW} 
if [($sto ? 'high' || $sto ? 'High')] {set $gameopt 'high' | say '$omsg [$gameopt].' | wait 500 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 1000 | gotolabel CHECK_HIGH}
if [$sto ? 'odds'] {set $perc $perc_odds_evens | set $game 'odds/evens' | set $gameopt 'odds' | say '$omsg [$game]$pmsg [$gameopt].' | wait 500 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 1000 | gotolabel CHECK_ODDS} 
if [$sto ? 'evens'] {set $perc 50 | set $game 'odds/evens' | set $gameopt 'evens' | say '$omsg [$game]$pmsg [$gameopt].' | wait 500 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 1000 | gotolabel CHECK_EVENS}
if [($sto == '1' || $sto == '2' || $sto == '3' || $sto == '4' || $sto == '5' || $sto == '6')] {set $perc $perc_numbers | set $game 'numbers'| set $gameopt '$sto' | say '$omsg [$game]$pmsg [$gameopt].' | wait 1000 | usegroundxyz [$posx] [$posy-1] [$posz] | wait 500 | gotolabel CHECK_NUMBER} 
gotolabel CHECK_GAME

A 32352 32225 7  
A 32352 32226 6 CHECK_LOW

setcaption 'CHECK_LOW'
if [$topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5792 || $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5793 || $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5794] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
else {gotolabel LOSE}


A 32352 32226 6 CHECK_HIGH

setcaption 'CHECK_HIGH' 
if [$topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5795 || $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5796 || $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5797] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
else {gotolabel LOSE}


A 32352 32225 7  
A 32352 32225 7 CHECK_ODDS

setcaption 'CHECK_ODDS'
if [$topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5792 || $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5794 || $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5796] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
else {gotolabel LOSE}

A 32352 32225 7 CHECK_EVENS

setcaption 'CHECK_EVENS'
if [$topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5793 || $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5795 || $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5797] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
else {gotolabel LOSE}


A 32352 32225 7  
A 32352 32225 7 CHECK_NUMBER

setcaption 'CHECK_NUMBER'
if [$gameopt == 1 && $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5792] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
if [$gameopt == 2 && $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5793] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
if [$gameopt == 3 && $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5794] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
if [$gameopt == 4 && $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5795] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
if [$gameopt == 5 && $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5796] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
if [$gameopt == 6 && $topitem.($posx).($posy-1).($posz) == 5797] {gotolabel PAYOUT_SETUP}
else {gotolabel LOSE}

A 32352 32225 7  
A 32346 32230 5 LOSE

setcaption 'LOSE'
set $msg 'Sorry [$pplayer], you lost ([$cc_bet] [$option]) trying to play [$game]. Please play again soon!'
say '$msg'
wait 500
if [$bpopt == 'cc'] {openitemnew 2869 1 'Depot Chest' | wait 400 | unequip 'lhand' 'Blue Backpack' | openitemnew 2869 1 'Depot Chest' | wait 400}

turns
wait 200
gotolabel IDLE

A 32346 32230 5 PAYOUT_SETUP

setcaption 'PAYOUT_SETUP'
if [$game == 'numbers'] {set $perc '$perc_numbers'}
if [$game == 'odds evens'] {set $perc '$perc_odds_evens'}
if [$game == 'high low'] {set $perc '$perc_high_low'}
if [$game == 'rpsls'] {set $perc '$perc_rpsls'}
if [$game == 'blackjack'] {set $perc '$perc_bj'}

set $cc_payout [$cc_bet*$perc/100+$cc_bet]

gotolabel PAYOUT_MSG

A 32352 32225 7 PAYOUT_MSG

setcaption 'PAYOUT_MSG'
set $msg 'Congratulations! You played the GAME $game and won! You BET ([$cc_bet] [$option]) and WON ([$cc_payout] [$option]). Please play again soon.' 

say '$msg'
wait 400

if [$option == 'cc'] {gotolabel PAYOUT_CC}

A 32388 32198 8 PAYOUT_CC

setcaption 'PAYOUT_CC'
openitemnew 2869 1 'Depot Chest'
if [$option == 'cc' && $cc_payout > 100] {gotolabel PAYOUT_CC_M100}
if [$option == 'cc' && $cc_payout <= 100] {gotolabel PAYOUT_CC_L100}


A 32354 32230 7 PAYOUT_CC_L100

setcaption 'PAYOUT_CC_L100'
equiplhand 3043 
wait 1000
if [$counter == 'north_west'] {dropitemsxyzamount [$posx-2] [$posy-1] $posz 3043 $cc_payout}
if [$counter == 'north_east'] {dropitemsxyzamount [$posx+2] [$posy-1] $posz 3043 $cc_payout}
if [$counter == 'south_west'] {dropitemsxyzamount [$posx-2] [$posy+1] $posz 3043 $cc_payout}
if [$counter == 'south_east'] {dropitemsxyzamount [$posx+2] [$posy+1] $posz 3043 $cc_payout}

gotolabel PAYOUT_FINISH

A 32354 32230 7 PAYOUT_CC_M100x1

setcaption 'PAYOUT_CC_M100x1'
equiplhand 3043 
wait 1000 
set $extra '[$cc_payout-100]' 
wait 500 
if [$counter == 'north_west'] {dropitemsxyzamount [$posx-2] [$posy-1] $posz 3043 $extra}
if [$counter == 'north_east'] {dropitemsxyzamount [$posx+2] [$posy-1] $posz 3043 $extra}
if [$counter == 'south_west'] {dropitemsxyzamount [$posx-2] [$posy+1] $posz 3043 $extra}
if [$counter == 'south_east'] {dropitemsxyzamount [$posx+2] [$posy+1] $posz 3043 $extra}
wait 500
gotolabel PAYOUT_FINISH

A 32344 32219 5 PAYOUT_CC_M100x2

setcaption 'PAYOUT_CC_M100x1'
unequip 'lhand' 'blue backpack' 
wait 500 
equiplhand 3043 
wait 500
if [$counter == 'north_west'] {dropitemsxyzamount [$posx-2] [$posy-1] $posz 3043 100}
if [$counter == 'north_east'] {dropitemsxyzamount [$posx+2] [$posy-1] $posz 3043 100}
if [$counter == 'south_west'] {dropitemsxyzamount [$posx-2] [$posy+1] $posz 3043 100}
if [$counter == 'south_east'] {dropitemsxyzamount [$posx+2] [$posy+1] $posz 3043 100}
gotolabel PAYOUT_FINISH

A 32354 32230 7 PAYOUT_FINISH

setcaption 'PAYOUT_FINISH'
turns
wait 500
unequip 'lhand' 'blue backpack'
wait 500
openitemnew 2869 1 'Depot Chest'
wait 500

clear $option
clear $game
clear $game_options
clear $casino_score
clear $bj_score
clear $pplayer
clear $pplayer_x
clear $pplayer_y
clear $genterid

gotolabel IDLE


[CavebotOptions]
Rope: Rope
Shovel: Shovel
SkipNearbyNodes: 0
OpenNextBp: no
LootNearbyTargets: no
LootDistantTargets: no

[Alerts]
PlayerOnScreen: 
GmDetected: 
PlayerAttacking: 
DefaultMessage: 
PrivateMessage: 
Disconnected: 

[CavebotHotkeys]
auto 100 | dontlist | setcolor 250 0 0 | setpos 25 45 | displaytext 'Casino Script: By Darth Maul'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 250 0 | setpos 25 60 | displaytext 'Daily Log:'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 250 0 | setpos 25 70 | displaytext '--------------------'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 250 0 | setpos 25 80 | displaytext 'Wins:              $totalwins - [$totalwins_cc_amount]cc  - [$totalwins_tk_amount]nt'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 250 0 | setpos 25 90 | displaytext 'Losses:           $totalloss - [$totalloss_cc_amount]cc - [$totalloss_tk_amount]nt '
auto 100 | dontlist | setcolor 250 250 0 | setpos 25 100 | displaytext 'Total Plays: [$totalplays] - [$totalwins_cc_amount-$totalloss_cc_amount]cc - [$totalwins_tk_amount-$totalloss_tk_amount]nt'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 250 0 | setpos 25 110 | displaytext '--------------------'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 0 250 | setpos 25 130 | displaytext 'Lifetime Info:'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 0 250 | setpos 25 140 | displaytext '--------------------'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 0 250 | setpos 25 150 | displaytext 'Wins:              $totalwins - [$totalwins_cc_amount]cc  - [$totalwins_tk_amount]nt'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 0 250 | setpos 25 160 | displaytext 'Losses:           $totalloss - [$totalloss_cc_amount]cc - [$totalloss_tk_amount]nt '
auto 100 | dontlist | setcolor 250 0 250 | setpos 25 170 | displaytext Total Plays: [$totalplays] - [$totalwins_cc_amount-$totalloss_cc_amount]cc - [$totalwins_tk_amount-$totalloss_tk_amount]nt'
auto 100 | dontlist | setcolor 250 0 250 | setpos 25 180 | displaytext '--------------------'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 200 | displaytext 'Game info (debug info):'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 210 | displaytext '--------------------'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 220 | displaytext 'MIN Bet: $min -- MAX Bet: $max'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 230 | displaytext 'Language: $lang'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 240 | displaytext 'Win Percent: $perc'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 250 | displaytext 'Option: $option'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 260 | displaytext 'GAME: $game'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 270 | displaytext 'Opt: $gameopt'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 280 | displaytext '--------------------'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 290 | displaytext 'Player: $pplayer'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 300 | displaytext 'Gender: $gender'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 310 | displaytext 'Bet: $cc_bet -- Payout:$cc_payout '
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 320 | displaytext '--------------------'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 350 | displaytext '$citem - $p - $n'
auto 100 | dontlist | setcolor 0 250 250 | setpos 25 360 | displaytext ' $lg - $lg2'

auto 100 | dontlist | ifnot $connected {reconnect | wait 3000}

auto 100 | dontlist | if [($bet_active == 'true') && ($counter == 'north_west' || $counter == 'south_west') && ($pplayer_id.posx != $self.posx-2 || $pplayer_id.posy != $self.posy)] {gotolabel 'FORFEIT_BET' | wait 200}
auto 100 | dontlist | if [($bet_active == 'true') && ($counter == 'north_east' || $counter == 'south_east') && ($pplayer_id.posx != $self.posx+2 || $pplayer_id.posy != $self.posy)] {gotolabel 'FORFEIT_BET' | wait 200}
 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...