Skocz do zawartości

Full Afk


Polecane posty

Cześć mógłby ktoś pomóc ze skryptem "checker" i "leave", otóz w skryptach mam napisane, że bot ma iść do depo poniżej 150capa i poniżej 2 mana potionów, ale bota  ma to gdzieś i wraca kiedy mu się chce.

 

 

--------------
--------------
----Scrypt--
------By:-
------Petos---
----------------    

--------- BP SETUP ----------
-- [BP 1] - głowny bp
-- [BP 1] - bp na itemki
-- [BP 1] - gold (bp mozesz sobie dowolnie ustawic w lootingu)

--------- DP SETUP ----------
-- [DP 1] - bp na lota

------ REFILL SETTINGS ------
local MinHealth = 2 --- Od ilu heal potów ma wracać z Hunta.
local MaxHealth = 9  --- Z iloma potami ma zaczynac hunt.
------- HUNT SETTINGS --------
local GoldBP = 2854 --- id bp do którego ma chować gp (mozesz ustawic poprostu w lootingu numer bp ;p)
local MinCap = 150-- ilość capa od której ma wracać do dp.
------- EXTRA SETTINGS -------
local HideEquipment = false --- czy bot ma minimalizować eq.
local LogoutStamina = true --- czy bot ma pójść do dp i sie wylogować jak bedzie miał 16 staminy.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Targeting.Start()
Looter.Start()

registerEventListener(WALKER_SELECTLABEL, "onWalkerSelectLabel")

    print([[
    Scrypt
By:
Petos]])
    wait(5000)

function onWalkerSelectLabel(labelName)
    if (labelName == "Checker") then
        Walker.ConditionalGoto((Self.Cap() < MinCap) or (Self.ItemCount(266) <= MinHealth) or ((LogoutStamina) and (Self.Stamina() < 840)), "Leave", "Hunt")

    elseif (labelName == "Potions") then
        Walker.Stop()
        if (Self.ItemCount(266) < MaxHealth) then
            Self.SayToNpc({"hi", "flasks", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "trade"}, 65)
            wait(2000)
            if (Self.ItemCount(266) < MaxHealth) then
                BuyItems(266, MaxHealth)
                wait(500)
            end
            wait(200, 500)
        end
        Walker.Start()

    elseif (labelName == "CheckStuff") then
        Walker.ConditionalGoto((Self.ItemCount(266) < MaxHealth), "Bank", "ToHunt")

    elseif (labelName == "Bank") then
        local withdrawHealths = math.max(MaxHealth - Self.ItemCount(266), 0)*50
        local totalmoneyneeded = (withdrawHealths - Self.ItemCount(285)*5)
        local MATHCEIL = (totalmoneyneeded)
        Walker.Stop()
        Self.SayToNpc({"hi", "deposit all", "yes"}, 65)
        if (totalmoneyneeded > 0) then
            Self.SayToNpc({"withdraw " .. MATHCEIL, "yes", "balance"}, 65)   
        end  
        wait(2000)
        Walker.Start()
        
    elseif (labelName == "Deposit") then
        Walker.Stop()
        Self.ReachDepot()
        Self.DepositItems({12517, 1})
        wait(1000)
        Self.WithdrawItems(1, {266, 0,(MaxHealth-Self.ItemCount(266))})
        if (LogoutStamina) and (Self.Stamina() < 960) then
            Walker.Stop()
        else
            Walker.Start()
        end

    elseif (labelName == "ResetBP") then
        Walker.Stop()
        Container.Close(GoldBP)
        wait(1000)        
        Container.GetFirst():OpenChildren(GoldBP)
        wait(1000)
        Container.GetByName(GoldBP):Minimize()
        if (HideEquipment) then
            Client.HideEquipment()
            wait(1000)
        end
        Walker.Start()    
    end
end

----------------------- Functions ----------------------
function BuyItems(item, count) -- item = item id, count = how many you want to buy up to
    wait(900, 1200)
    if (Self.ItemCount(item) < count) then
        Self.ShopBuyItem(item, (count-Self.ItemCount(item)))
        wait(200, 500)
    end
end

Self.ReachDepot = function (tries)
    local tries = tries or 3
    Walker.Stop()
    local DepotIDs = {3497, 3498, 3499, 3500}
    local DepotPos = {}
    for i = 1, #DepotIDs do
        local dps = Map.GetUseItems(DepotIDs)
        for j = 1, #dps do
            table.insert(DepotPos, dps[j])
        end
    end
    local function gotoDepot()
        local pos = Self.Position()
        print("Depots found: " .. tostring(#DepotPos))
        for i = 1, #DepotPos do
            location = DepotPos
            Self.UseItemFromGround(location.x, location.y, location.z)
            wait(1000, 2000)
            if Self.DistanceFromPosition(pos.x, pos.y, pos.z) >= 1 then
                wait(5000, 6000)
                if Self.DistanceFromPosition(location.x, location.y, location.z) == 1 then
                    Walker.Start()
                    return true
                end
            else
                print("Something is blocking the path. Trying next depot.")
            end
        end
        return false
    end
    
    repeat
        reachedDP = gotoDepot()
        if reachedDP then
            return true
        end
        tries = tries - 1
        sleep(100)
        print("Attempt to reach depot was unsuccessfull. " .. tries .. " tries left.")
    until tries <= 0

    return false
end

Map.GetUseItems = function (id)
    if type(id) == "string" then
        id = Item.GetID(id)
    end
    local pos = Self.Position()
    local store = {}
    for x = -7, 7 do
        for y = -5, 5 do
            if Map.GetTopUseItem(pos.x + x, pos.y + y, pos.z).id == id then
                itemPos = {x = pos.x + x, y = pos.y + y, z = pos.z}
                table.insert(store, itemPos)
            end
        end
    end
    return store
end

Edytowano przez qintoofar

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 Walker.ConditionalGoto((Self.Cap() < MinCap) or (Self.ItemCount(266) <= MinHealth) or ((LogoutStamina) and (Self.Stamina() < 840)), "Leave", "Hunt")

Self.ItemCount(266)

Zmieniasz 266 na id manasów

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję wielkie kolego, mam ostatnie pytanie byłbym bardzo wdzięczny za pomoc dotyczące RESET BP i DEPOSIT sytuacja wygląda tak, że jeżeli wracam z expa tuż przee DP mam label o nazwie "ResetBP" to bot nic nie robi, idzie do depo i zostawia tylko itemy w którym widać, że są itemy, nie zostawia z poprzednich bp i leci po manasy z itemami z expa, również nie chce przenieść itemów do bacpacków w depo tylko prosto do depo oto skrypt, przerpaszam za nieogar, ale próbuję sam zmieniać bp nazwy itp, ale nic nie skutkuje @rafaeru

 

 

------- BP SETUP ----------
-- [BP 1] - głowny bp
-- [BP 1] - bp na itemki
-- [BP 1] - gold (bp mozesz sobie dowolnie ustawic w lootingu)

--------- DP SETUP ----------
-- [DP 1] - bp na lota

------ REFILL SETTINGS ------
local MinHealth = 45 --- Od ilu heal potów ma wracać z Hunta.
local MaxHealth = 700  --- Z iloma potami ma zaczynac hunt.
------- HUNT SETTINGS --------
local GoldBP = 2854 --- id bp do którego ma chować gp (mozesz ustawic poprostu w lootingu numer bp ;p)
local MinCap = 150-- ilość capa od której ma wracać do dp.
------- EXTRA SETTINGS -------
local HideEquipment = false --- czy bot ma minimalizować eq.
local LogoutStamina = false --- czy bot ma pójść do dp i sie wylogować jak bedzie miał 16 staminy.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Targeting.Start()
Looter.Start()

registerEventListener(WALKER_SELECTLABEL, "onWalkerSelectLabel")

    print([[
    Scrypt
By:
Puffoo]])
    wait(5000)

function onWalkerSelectLabel(labelName)
    if (labelName == "Checker") then
        Walker.ConditionalGoto((Self.Cap() < MinCap) or (Self.ItemCount(237) <= MinHealth) or ((LogoutStamina) and (Self.Stamina() < 840)), "Leave", "Hunt")

    elseif (labelName == "Potions") then
        Walker.Stop()
        if (Self.ItemCount(237) < MaxHealth) then
            Self.SayToNpc({"hi", "flasks", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "trade"}, 65)
            wait(2000)
            if (Self.ItemCount(237) < MaxHealth) then
                BuyItems(237, MaxHealth)
                wait(500)
            end
            wait(200, 500)
        end
        Walker.Start()

    elseif (labelName == "CheckStuff") then
        Walker.ConditionalGoto((Self.ItemCount(266) < MaxHealth), "Bank", "ToHunt")

    elseif (labelName == "Bank") then
        local withdrawHealths = math.max(MaxHealth - Self.ItemCount(237), 0)*93
        local totalmoneyneeded = (withdrawHealths - Self.ItemCount(285)*5)
        local MATHCEIL = (totalmoneyneeded)
        Walker.Stop()
        Self.SayToNpc({"hi", "deposit all", "yes"}, 65)
        if (totalmoneyneeded > 0) then
            Self.SayToNpc({"withdraw " .. MATHCEIL, "yes", "balance"}, 65)   
        end  
        wait(2000)
        Walker.Start()
        
    elseif (labelName == "Deposit") then
        Walker.Stop()
        Self.ReachDepot()
        Self.DepositItems({3416, 1}, {3386, 1}, {7430, 1}, {3071, 1}, {3392, 1}, {3280, 1}, {7402, 1}, {3428, 1})
                wait(1000)
        Self.WithdrawItems(1, {266, 0,(MaxHealth-Self.ItemCount(266))})
        if (LogoutStamina) and (Self.Stamina() < 960) then
            Walker.Stop()
        else
            Walker.Start()
        end

    elseif (labelName == "ResetBP") then
        Walker.Stop()
        Container.Close(GoldBP)
        wait(1000)        
        Container.GetFirst():OpenChildren()
        wait(1000)
        Container.GetByName(GoldBP):Minimize()
        if (HideEquipment) then
            Client.HideEquipment()
            wait(1000)
        end
        Walker.Start()    
    end
end

----------------------- Functions ----------------------
function BuyItems(item, count) -- item = item id, count = how many you want to buy up to
    wait(900, 1200)
    if (Self.ItemCount(item) < count) then
        Self.ShopBuyItem(item, (count-Self.ItemCount(item)))
        wait(200, 500)
    end
end

Self.ReachDepot = function (tries)
    local tries = tries or 3
    Walker.Stop()
    local DepotIDs = {3497, 3498, 3499, 3500}
    local DepotPos = {}
    for i = 1, #DepotIDs do
        local dps = Map.GetUseItems(DepotIDs)
        for j = 1, #dps do
            table.insert(DepotPos, dps[j])
        end
    end
    local function gotoDepot()
        local pos = Self.Position()
        print("Depots found: " .. tostring(#DepotPos))
        for i = 1, #DepotPos do
            location = DepotPos
            Self.UseItemFromGround(location.x, location.y, location.z)
            wait(1000, 2000)
            if Self.DistanceFromPosition(pos.x, pos.y, pos.z) >= 1 then
                wait(5000, 6000)
                if Self.DistanceFromPosition(location.x, location.y, location.z) == 1 then
                    Walker.Start()
                    return true
                end
            else
                print("Something is blocking the path. Trying next depot.")
            end
        end
        return false
    end
    
    repeat
        reachedDP = gotoDepot()
        if reachedDP then
            return true
        end
        tries = tries - 1
        sleep(100)
        print("Attempt to reach depot was unsuccessfull. " .. tries .. " tries left.")
    until tries <= 0

    return false
end

Map.GetUseItems = function (id)
    if type(id) == "string" then
        id = Item.GetID(id)
    end
    local pos = Self.Position()
    local store = {}
    for x = -7, 7 do
        for y = -5, 5 do
            if Map.GetTopUseItem(pos.x + x, pos.y + y, pos.z).id == id then
                itemPos = {x = pos.x + x, y = pos.y + y, z = pos.z}
                table.insert(store, itemPos)
            end
        end
    end
    return store
end

Edytowano przez qintoofar

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
	elseif (labelName == "ResetBP") then
		Walker.Stop()
		Container.Close(GoldBP)
		wait(1000)		
		Self.OpenMainBackpack(true)
		wait(1000)
		Container.GetByName(GoldBP):Minimize()
		if (HideEquipment) then
			Client.HideEquipment()
			wait(1000)
		end
		Walker.Start()	
elseif labelName == 'Deposit' then
		setWalkerEnabled(false)
		Self.DepositItems({3416, 1}, {3386, 1}, {7430, 1}, {3071, 1}, {3392, 1}, {3280, 1}, {7402, 1}, {3428, 1})
		wait(1500,1900)
		Self.WithdrawItems(1, {266, 0,(MaxHealth-Self.ItemCount(266))})
    if (LogoutStamina) and (Self.Stamina() < 960) then
      Walker.Stop()
    else
      Walker.Start()
    end
		setWalkerEnabled(true)

Podmien to i sprwadz

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Podmieniłem sytuacja wygląda tak, że przy labelu ResetBP backpack jest otwierany ten głowny, ale następnych już nie chce otwierać również (GOLDEN BP),  a przy labelu Deposit nie idzie w wyznaczone miejsce tylko przed depo i otwiera jakiegoś Browse Field, dodam, że po twoich 2 skryptach, które zaproponowałeś podmienić, wywala mi skrypt z Running Scripts do Found Scripts.

Edytowano przez qintoofar

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Może podaj błąd jaki wywala jak go ładujesz. (Server Log)

Ale zgaduje, że tu może być problem:

elseif labelName == 'Deposit' then
		Walker.Stop()
		Self.DepositItems({3416, 1}, {3386, 1}, {7430, 1}, {3071, 1}, {3392, 1}, {3280, 1}, {7402, 1}, {3428, 1})
		wait(1500,1900)
		Self.WithdrawItems(1, {266, 0,(MaxHealth-Self.ItemCount(266))})
    if (LogoutStamina) and (Self.Stamina() < 960) then
      Walker.Stop()
    else
      Walker.Start()
    end

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Niestety to samo ciągle. Jeżeli to nie kłopot podeślę Tobie linka do prywatnego filmu na yt z tym problemem z downloadem .xbst i .lua ze skanem oczywiście.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...