Skocz do zawartości

Poprawienie konfiguracji pluginów


Polecane posty

Dzień dobry, przychodze z zapytaniem czy podjął by się ktoś poprawy konfiguracji trzech pluginów tak aby one działały. Pierwszym problemem jest to że gracze bez rangi Admin nie mogą stawiać działek oraz uzywać komend typu /home, plugin essentialx jest wgrany. Do stawiania działek użylem pluginu precious stones, ktorego config równiez zamieszczam ponizej. Trzecim problemem jest tworzenie multikont, na które AuthMe nie pozwala. Jego config zamieszczam na samym dole.

 

groups:
  Gracz:
    permissions:
    - modifyworld.*
    - essentials.msg
    - essentials.tpa
    - essentials.tpaccept
    - essentials.tpdeny
    - essentials.afk
    - essentials.auto.afk
    - iconomy.money
    - essentials.helpop
    - essentials.warp
    - essentials.spawn
    - essentials.warp.list
    - essentials.help
    - essentials.sethome
    - essentials.home
    options:
      prefix: '&8[&eGracz&8]&7'
      default: true
  VIP:
    permissions:
    - modifyworld.*
    - essentials.msg
    - essentials.tpaccept
    - essentials.tpdeny
    - essentials.afk
    - essentials.auto.afk
    - iconomy.money
    - essentials.helpop
    - essentials.kit
    - essentials.kits.tools
    - essentials.hat
    - essentials.heal
    - essentials.warp
    - essentials.spawn
    - essentials.warp.list
    - essentials.help
    - t.access
    - t.access.treasure
    - t.access.unlimited
    - treasurechest.access.treasure
    - essentials.sethome
    - essentials.home
    options:
      prefix: '&8[&9ViP&8]&7'
      default: false
  KidMod:
    permissions:
    - modifyworld.*
    - essentials.msg
    - essentials.tpa
    - essentials.tpaccept
    - essentials.tpdeny
    - essentials.afk
    - essentials.auto.afk
    - iconomy.money
    - essentials.helpop
    - essentials.kit
    - essentials.kits.tools
    - essentials.kick
    - essentials.list
    - essentials.motd
    - essentials.whois
    - essentials.gamemode
    - essentials.gm
    - essentials.warp
    - essentials.setwarp
    - essentials.delwarp
    - essentials.spawn
    options:
      prefix: '&8[&aKidMod&8]&7'
      default: false
  Moderator:
    permissions:
    - modifyworld.*
    - essentials.msg
    - essentials.tpa
    - essentials.tpaccept
    - essentials.tpdeny
    - essentials.afk
    - essentials.auto.afk
    - iconomy.money
    - essentials.helpop
    - essentials.kit
    - essentials.kits.tools
    - essentials.kick
    - essentials.list
    - essentials.motd
    - essentials.whois
    - essentials.gamemode
    - essentials.gm
    - essentials.more
    - essentials.ban
    - essentials.banip
    - essentials.unban
    - essentials.pardon
    - essentials.unbanip
    - essentials.pardonip
    - essentials.tempban
    - essentials.warp
    - essentials.setwarp
    - essentials.delwarp
    - essentials.spawn
    options:
      prefix: '&8[&5Moderator&8]&7'
      default: false
  Admin:
    permissions:
    - '*'
    options:
      prefix: '&8[&cAdmin&8]&7'
      default: false
  Wlasciciel:
    permissions:
    - '*'
    options:
      prefix: '&8[&4Wlasciciel&8]&7'
      default: false
users:
  72379208-98c3-37fc-aef2-e91f58ef6ccd:
    group:
    - <Gracz>
    options:
      name: HPNCF
      prefix: Admin
  23a68d62-391f-33ee-aac4-259ad1c5aea0:
    options:
      prefix: '[Wlasciciel]'
      name: vvujo
  nick:
    options:
      prefix: '[Ranga]'
schema-version: 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unbreakable-blocks: []
force-field-blocks:
- title: world
  block: 25
  radius: 40
  custom-height: 300
  meta-name: '&bOchrona dzialki'
  meta-autoset: true
  meta-lore:
  - '&eDziałka 50x50x256'
  prevent-fire: true
  prevent-place: true
  prevent-destroy: true
  prevent-vehicle-destroy: true
  prevent-enderman-destroy: true
  prevent-explosions: true
  prevent-unprotectable: true
  prevent-item-frame-take: true
  protect-armor-stands: true
  prevent-flow: true
  protect-crops: true
  protect-inventories: true
  prevent-place-blacklist:
  - 153
  ?welcome-message: true
  ?farewell-message: true
  ?prevent-portal-enter: true
  ?prevent-portal-destination: true
  ?prevent-portal-create: true
  ?prevent-vehicle-enter: true
  ?prevent-vehicle-exit: true
  ?prevent-teleport: false
  limits:
  - 3
  - 15
  - 30
  prevent-use:
  - 64
  - 69
  - 70
  - 72
  - 77
  - 143
  - 96
  - 107
  - 183
  - 184
  - 185
  - 186
  - 187
  - 193
  - 194
  - 195
  - 196
  - 197
  - 324
  - 389
  - 427
  - 428
  - 429
  - 430
  - 431
  command-blacklisting: true
  can-change-owner: true
  enable-on-src: true
  mixing-group: 1
  rentable: true
  buyable: true
  cuboid: true
  mask-on-disabled: 80
bypass-blocks: []
unprotectable-blocks: []
hiding-mask-blocks:
- '1'
- '2'
- '3'
- '4'
- '5'
- '7'
- '12'
- '13'
- '17'
- '18'
- '20'
- '24'
- '35'
- '43'
- '45'
- '47'
- '48'
- '49'
- '53'
- '60'
- '67'
- '80'
- '81'
- '82'
- '87'
- '88'
- '89'
- '99'
- '100'
- '108'
- '109'
- '110'
- '123'
- '124'
- '125'
- '128'
- '134'
- '135'
- '136'
tool-items:
- '256'
- '257'
- '258'
- '269'
- '270'
- '271'
- '273'
- '274'
- '275'
- '277'
- '278'
- '279'
- '284'
- '285'
- '286'
- '290'
- '291'
- '292'
- '293'
- '294'
repairable-items:
- '256'
- '257'
- '258'
- '259'
- '261'
- '267'
- '268'
- '269'
- '270'
- '271'
- '272'
- '273'
- '274'
- '275'
- '276'
- '277'
- '278'
- '279'
- '283'
- '284'
- '285'
- '286'
- '290'
- '291'
- '292'
- '293'
- '294'
- '298'
- '299'
- '300'
- '301'
- '302'
- '303'
- '304'
- '305'
- '306'
- '307'
- '308'
- '309'
- '310'
- '311'
- '312'
- '313'
- '314'
- '315'
- '316'
- '317'
- '359'
log:
  translocation: true
  rollback: true
  fire: true
  entry: true
  place: true
  use: true
  pvp: true
  destroy: true
  destroy-area: false
  place-area: false
  unprotectable: true
  bypass-pvp: true
  bypass-delete: true
  bypass-place: true
  bypass-destroy: true
  conflict-place: true
  rents-and-purchases: true
notify:
  translocation: true
  rollback: true
  place: true
  destroy: true
  bypass-unprotectable: true
  bypass-pvp: true
  bypass-place: true
  bypass-destroy: true
  fly-zones: true
warn:
  instant-heal: true
  slow-heal: true
  slow-damage: true
  slow-feeding: true
  slow-repair: true
  fast-damage: true
  air: true
  fire: true
  entry: true
  place: true
  use: true
  pvp: true
  destroy: true
  destroy-area: true
  unprotectable: true
  launch: true
  cannon: true
  mine: true
settings:
  prevent-removal-if-player-in-field: true
  use-commands-to-rent: false
  disable-simpleclans-hook: false
  max-size-translocation: 100000
  max-size-translocation-for-redstone: 1000
  version: 14
  prevent-place-everywhere:
  - creative_world
  prevent-destroy-everywhere:
  - creative_world
  show-default-welcome-farewell-messages: true
  sneak-to-place-field: false
  sneak-to-place-normal-block: true
  disable-ground-info: true
  global-field-limit: 1000000
  no-refund-for-fields: false
  public-block-details: false
  drop-on-delete: true
  disable-alerts-for-admins: true
  disable-bypass-alerts-for-admins: false
  off-by-default: false
  lines-per-page: 100
  show-debug-info: false
  blacklisted-worlds:
  - creative_world
  auto-allow-clan-on-fields: true
  auto-allow-team-on-fields: false
  check-once-per-block-on-move: false
  use-blockids-in-snitches: false
  fence-max-depth: 50
  max-target-distance: 100
  default-item-currency: '266'
  disable-field-place-while-creative: false
  disable-field-break-while-creative: false
  prevent-breaking-hidden: false
cuboid:
  defining-blocktype: obsidian
  visualization-blocktype: glass
cleanup:
  player-inactivity-purge-days: 180
  purge-banned-players: true
saving:
  frequency-seconds: 1
  max-records-per-snitch: 50
visualization:
  frame-block-type: glass
  block-type: glass
  seconds: 30
  new-dotted-style: true
  end-on-player-move: false
  mark-block-type: obsidian
  default-density: 8
  blocks-to-send: 100
  max-fields-to-visualize-at-once: 5
  ticks-between-sends: 10
  visualize-on-expand: true
grief-revert:
  min-interval-secs: 30
  black-list:
  - '92'
mysql:
  enable: false
  host: localhost
  port: 3306
  database: minecraft
  username: ''
  password: ''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DataSource:
    # What type of database do you want to use?
    # Valid values: SQLITE, MYSQL, POSTGRESQL
    backend: SQLITE
    # Enable the database caching system, should be disabled on bungeecord environments
    # or when a website integration is being used.
    caching: true
    # Database host address
    mySQLHost: 127.0.0.1
    # Database port
    mySQLPort: '3306'
    # Connect to MySQL database over SSL
    mySQLUseSSL: true
    # Verification of server's certificate.
    # We would not recommend to set this option to false.
    # Set this option to false at your own risk if and only if you know what you're doing
    mySQLCheckServerCertificate: true
    # Username to connect to the MySQL database
    mySQLUsername: authme
    # Password to connect to the MySQL database
    mySQLPassword: '12345'
    # Database Name, use with converters or as SQLITE database name
    mySQLDatabase: authme
    # Table of the database
    mySQLTablename: authme
    # Column of IDs to sort data
    mySQLColumnId: id
    # Column for storing or checking players nickname
    mySQLColumnName: username
    # Column for storing or checking players RealName
    mySQLRealName: realname
    # Column for storing players passwords
    mySQLColumnPassword: password
    # Column for storing players passwords salts
    mySQLColumnSalt: ''
    # Column for storing players emails
    mySQLColumnEmail: email
    # Column for storing if a player is logged in or not
    mySQLColumnLogged: isLogged
    # Column for storing if a player has a valid session or not
    mySQLColumnHasSession: hasSession
    # Column for storing a player's TOTP key (for two-factor authentication)
    mySQLtotpKey: totp
    # Column for storing the player's last IP
    mySQLColumnIp: ip
    # Column for storing players lastlogins
    mySQLColumnLastLogin: lastlogin
    # Column storing the registration date
    mySQLColumnRegisterDate: regdate
    # Column for storing the IP address at the time of registration
    mySQLColumnRegisterIp: regip
    # Column for storing player LastLocation - X
    mySQLlastlocX: x
    # Column for storing player LastLocation - Y
    mySQLlastlocY: y
    # Column for storing player LastLocation - Z
    mySQLlastlocZ: z
    # Column for storing player LastLocation - World Name
    mySQLlastlocWorld: world
    # Column for storing player LastLocation - Yaw
    mySQLlastlocYaw: yaw
    # Column for storing player LastLocation - Pitch
    mySQLlastlocPitch: pitch
    # Overrides the size of the DB Connection Pool, default = 10
    poolSize: 10
    # The maximum lifetime of a connection in the pool, default = 1800 seconds
    # You should set this at least 30 seconds less than mysql server wait_timeout
    maxLifetime: 1800
ExternalBoardOptions:
    # Column for storing players groups
    mySQLColumnGroup: ''
    # -1 means disabled. If you want that only activated players
    # can log into your server, you can set here the group number
    # of unactivated users, needed for some forum/CMS support
    nonActivedUserGroup: -1
    # Other MySQL columns where we need to put the username (case-sensitive)
    mySQLOtherUsernameColumns: []
    # How much log2 rounds needed in BCrypt (do not change if you do not know what it does)
    bCryptLog2Round: 10
    # phpBB table prefix defined during the phpBB installation process
    phpbbTablePrefix: phpbb_
    # phpBB activated group ID; 2 is the default registered group defined by phpBB
    phpbbActivatedGroupId: 2
    # IP Board table prefix defined during the IP Board installation process
    IPBTablePrefix: ipb_
    # IP Board default group ID; 3 is the default registered group defined by IP Board
    IPBActivatedGroupId: 3
    # Xenforo table prefix defined during the Xenforo installation process
    XFTablePrefix: xf_
    # XenForo default group ID; 2 is the default registered group defined by Xenforo
    XFActivatedGroupId: 2
    # Wordpress prefix defined during WordPress installation
    wordpressTablePrefix: wp_
settings:
    sessions:
        # Do you want to enable the session feature?
        # If enabled, when a player authenticates successfully,
        # his IP and his nickname is saved.
        # The next time the player joins the server, if his IP
        # is the same as last time and the timeout hasn't
        # expired, he will not need to authenticate.
        enabled: false
        # After how many minutes should a session expire?
        # A player's session ends after the timeout or if his IP has changed
        timeout: 10
    # Message language, available languages:
    # https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/blob/master/docs/translations.md
    messagesLanguage: en
    # Forces authme to hook into Vault instead of a specific permission handler system.
    forceVaultHook: false
    # Log level: INFO, FINE, DEBUG. Use INFO for general messages,
    # FINE for some additional detailed ones (like password failed),
    # and DEBUG for debugging
    logLevel: FINE
    # By default we schedule async tasks when talking to the database. If you want
    # typical communication with the database to happen synchronously, set this to false
    useAsyncTasks: true
    # By default we handle the AsyncPlayerPreLoginEvent which makes the plugin faster
    # but it is incompatible with any permission plugin not included in our compatibility list.
    # If you have issues with permission checks on player join please disable this option.
    useAsyncPreLoginEvent: true
    # The name of the server, used in some placeholders.
    serverName: Your Minecraft Server
    restrictions:
        # Can not authenticated players chat?
        # Keep in mind that this feature also blocks all commands not
        # listed in the list below.
        allowChat: false
        # Hide the chat log from players who are not authenticated?
        hideChat: false
        # Allowed commands for unauthenticated players
        allowCommands: 
        - /login
        - /register
        - /l
        - /reg
        - /email
        - /captcha
        - /2fa
        - /totp
        # Max number of allowed registrations per IP
        # The value 0 means an unlimited number of registrations!
        maxRegPerIp: 1
        # Minimum allowed username length
        minNicknameLength: 3
        # Maximum allowed username length
        maxNicknameLength: 16
        # When this setting is enabled, online players can't be kicked out
        # due to "Logged in from another Location"
        # This setting will prevent potential security exploits.
        ForceSingleSession: true
        ForceSpawnLocOnJoin:
            # If enabled, every player that spawn in one of the world listed in
            # "ForceSpawnLocOnJoin.worlds" will be teleported to the spawnpoint after successful
            # authentication. The quit location of the player will be overwritten.
            # This is different from "teleportUnAuthedToSpawn" that teleport player
            # to the spawnpoint on join.
            enabled: false
            # WorldNames where we need to force the spawn location
            # Case-sensitive!
            worlds: 
            - world
            - world_nether
            - world_the_end
        # This option will save the quit location of the players.
        SaveQuitLocation: false
        # To activate the restricted user feature you need
        # to enable this option and configure the AllowedRestrictedUser field.
        AllowRestrictedUser: false
        # The restricted user feature will kick players listed below
        # if they don't match the defined IP address. Names are case-insensitive.
        # You can use * as wildcard (127.0.0.*), or regex with a "regex:" prefix regex:127\.0\.0\..*
        # Example:
        #     AllowedRestrictedUser:
        #     - playername;127.0.0.1
        #     - playername;regex:127\.0\.0\..*
        AllowedRestrictedUser: []
        # Ban unknown IPs trying to log in with a restricted username?
        banUnsafedIP: false
        # Should unregistered players be kicked immediately?
        kickNonRegistered: false
        # Should players be kicked on wrong password?
        kickOnWrongPassword: true
        # Should not logged in players be teleported to the spawn?
        # After the authentication they will be teleported back to
        # their normal position.
        teleportUnAuthedToSpawn: false
        # Can unregistered players walk around?
        allowMovement: false
        # After how many seconds should players who fail to login or register
        # be kicked? Set to 0 to disable.
        timeout: 30
        # Regex pattern of allowed characters in the player name.
        allowedNicknameCharacters: '[a-zA-Z0-9_]*'
        # How far can unregistered players walk?
        # Set to 0 for unlimited radius
        allowedMovementRadius: 100
        # Should we protect the player inventory before logging in? Requires ProtocolLib.
        ProtectInventoryBeforeLogIn: true
        # Should we deny the tabcomplete feature before logging in? Requires ProtocolLib.
        DenyTabCompleteBeforeLogin: false
        # Should we display all other accounts from a player when he joins?
        # permission: /authme.admin.accounts
        displayOtherAccounts: true
        # Spawn priority; values: authme, essentials, cmi, multiverse, default
        spawnPriority: authme,essentials,cmi,multiverse,default
        # Maximum Login authorized by IP
        maxLoginPerIp: 0
        # Maximum Join authorized by IP
        maxJoinPerIp: 0
        # AuthMe will NEVER teleport players if set to true!
        noTeleport: false
        # Regex syntax for allowed chars in passwords. The default [!-~] allows all visible ASCII
        # characters, which is what we recommend. See also http://asciitable.com
        # You can test your regex with https://regex101.com
        allowedPasswordCharacters: '[!-~]*'
    GameMode:
        # Force survival gamemode when player joins?
        ForceSurvivalMode: false
    unrestrictions:
        # Below you can list all account names that AuthMe will ignore
        # for registration or login. Configure it at your own risk!!
        # This option adds compatibility with BuildCraft and some other mods.
        # It is case-insensitive! Example:
        # UnrestrictedName:
        # - 'npcPlayer'
        # - 'npcPlayer2'
        UnrestrictedName: []
        # Below you can list all inventories names that AuthMe will ignore
        # for registration or login. Configure it at your own risk!!
        # This option adds compatibility with some mods.
        # It is case-insensitive! Example:
        # UnrestrictedInventories:
        # - 'myCustomInventory1'
        # - 'myCustomInventory2'
        UnrestrictedInventories: []
    security:
        # Minimum length of password
        minPasswordLength: 5
        # Maximum length of password
        passwordMaxLength: 30
        # Possible values: SHA256, BCRYPT, BCRYPT2Y, PBKDF2, SALTEDSHA512,
        # MYBB, IPB3, PHPBB, PHPFUSION, SMF, XENFORO, XAUTH, JOOMLA, WBB3, WBB4, MD5VB,
        # PBKDF2DJANGO, WORDPRESS, ROYALAUTH, ARGON2, CUSTOM (for developers only). See full list at
        # https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/blob/master/docs/hash_algorithms.md
        # If you use ARGON2, check that you have the argon2 c library on your system
        passwordHash: SHA256
        # If a password check fails, AuthMe will also try to check with the following hash methods.
        # Use this setting when you change from one hash method to another.
        # AuthMe will update the password to the new hash. Example:
        # legacyHashes:
        # - 'SHA1'
        legacyHashes: []
        # Salt length for the SALTED2MD5 MD5(MD5(password)+salt)
        doubleMD5SaltLength: 8
        # Number of rounds to use if passwordHash is set to PBKDF2. Default is 10000
        pbkdf2Rounds: 10000
        # Prevent unsafe passwords from being used; put them in lowercase!
        # You should always set 'help' as unsafePassword due to possible conflicts.
        # unsafePasswords:
        # - '123456'
        # - 'password'
        # - 'help'
        unsafePasswords: 
        - '123456'
        - password
        - qwerty
        - '12345'
        - '54321'
        - '123456789'
        - help
    registration:
        # Enable registration on the server?
        enabled: true
        # Send every X seconds a message to a player to
        # remind him that he has to login/register
        messageInterval: 5
        # Only registered and logged in players can play.
        # See restrictions for exceptions
        force: true
        # Type of registration: PASSWORD or EMAIL
        # PASSWORD = account is registered with a password supplied by the user;
        # EMAIL = password is generated and sent to the email provided by the user.
        # More info at https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/wiki/Registration
        type: PASSWORD
        # Second argument the /register command should take: NONE = no 2nd argument
        # CONFIRMATION = must repeat first argument (pass or email)
        # EMAIL_OPTIONAL = for password register: 2nd argument can be empty or have email address
        # EMAIL_MANDATORY = for password register: 2nd argument MUST be an email address
        secondArg: CONFIRMATION
        # Do we force kick a player after a successful registration?
        # Do not use with login feature below
        forceKickAfterRegister: false
        # Does AuthMe need to enforce a /login after a successful registration?
        forceLoginAfterRegister: false
    # Enable to display the welcome message (welcome.txt) after a login
    # You can use colors in this welcome.txt + some replaced strings:
    # {PLAYER}: player name, {ONLINE}: display number of online players,
    # {MAXPLAYERS}: display server slots, {IP}: player ip, {LOGINS}: number of players logged,
    # {WORLD}: player current world, {SERVER}: server name
    # {VERSION}: get current bukkit version, {COUNTRY}: player country
    useWelcomeMessage: true
    # Broadcast the welcome message to the server or only to the player?
    # set true for server or false for player
    broadcastWelcomeMessage: false
    # Should we delay the join message and display it once the player has logged in?
    delayJoinMessage: false
    # The custom join message that will be sent after a successful login,
    # keep empty to use the original one.
    # Available variables:
    # {PLAYERNAME}: the player name (no colors)
    # {DISPLAYNAME}: the player display name (with colors)
    # {DISPLAYNAMENOCOLOR}: the player display name (without colors)
    customJoinMessage: ''
    # Should we remove the leave messages of unlogged users?
    removeUnloggedLeaveMessage: false
    # Should we remove join messages altogether?
    removeJoinMessage: false
    # Should we remove leave messages altogether?
    removeLeaveMessage: false
    # Do we need to add potion effect Blinding before login/reigster?
    applyBlindEffect: false
    # Do we need to prevent people to login with another case?
    # If Xephi is registered, then Xephi can login, but not XEPHI/xephi/XePhI
    preventOtherCase: true
GroupOptions:
    # Enables switching a player to defined permission groups before they log in.
    # See below for a detailed explanation.
    enablePermissionCheck: false
    # This is a very important option: if a registered player joins the server
    # AuthMe will switch him to unLoggedInGroup. This should prevent all major exploits.
    # You can set up your permission plugin with this special group to have no permissions,
    # or only permission to chat (or permission to send private messages etc.).
    # The better way is to set up this group with few permissions, so if a player
    # tries to exploit an account they can do only what you've defined for the group.
    # After login, the player will be moved to his correct permissions group!
    # Please note that the group name is case-sensitive, so 'admin' is different from 'Admin'
    # Otherwise your group will be wiped and the player will join in the default group []!
    # Example: registeredPlayerGroup: 'NotLogged'
    registeredPlayerGroup: ''
    # Similar to above, unregistered players can be set to the following
    # permissions group
    unregisteredPlayerGroup: ''
Email:
    # Email SMTP server host
    mailSMTP: smtp.gmail.com
    # Email SMTP server port
    mailPort: 465
    # Only affects port 25: enable TLS/STARTTLS?
    useTls: true
    # Email account which sends the mails
    mailAccount: ''
    # Email account password
    mailPassword: ''
    # Email address, fill when mailAccount is not the email address of the account
    mailAddress: ''
    # Custom sender name, replacing the mailAccount name in the email
    mailSenderName: ''
    # Recovery password length
    RecoveryPasswordLength: 8
    # Mail Subject
    mailSubject: Your new AuthMe password
    # Like maxRegPerIP but with email
    maxRegPerEmail: 1
    # Recall players to add an email?
    recallPlayers: false
    # Delay in minute for the recall scheduler
    delayRecall: 5
    # Blacklist these domains for emails
    emailBlacklisted: 
    - 10minutemail.com
    # Whitelist ONLY these domains for emails
    emailWhitelisted: []
    # Send the new password drawn in an image?
    generateImage: false
    # The OAuth2 token
    emailOauth2Token: ''
Hooks:
    # Do we need to hook with multiverse for spawn checking?
    multiverse: true
    # Do we need to hook with BungeeCord?
    bungeecord: false
    # Send player to this BungeeCord server after register/login
    sendPlayerTo: ''
    # Do we need to disable Essentials SocialSpy on join?
    disableSocialSpy: false
    # Do we need to force /motd Essentials command on join?
    useEssentialsMotd: false
Protection:
    # Enable some servers protection (country based login, antibot)
    enableProtection: false
    # Apply the protection also to registered usernames
    enableProtectionRegistered: true
    # Countries allowed to join the server and register. For country codes, see
    # https://dev.maxmind.com/geoip/legacy/codes/iso3166/
    # Use "LOCALHOST" for local addresses.
    # PLEASE USE QUOTES!
    countries: 
    - US
    - GB
    - LOCALHOST
    # Countries not allowed to join the server and register
    # PLEASE USE QUOTES!
    countriesBlacklist: 
    - A1
    # Do we need to enable automatic antibot system?
    enableAntiBot: true
    # The interval in seconds
    antiBotInterval: 5
    # Max number of players allowed to login in the interval
    # before the AntiBot system is enabled automatically
    antiBotSensibility: 10
    # Duration in minutes of the antibot automatic system
    antiBotDuration: 10
    # Delay in seconds before the antibot activation
    antiBotDelay: 60
    quickCommands:
        # Kicks the player that issued a command before the defined time after the join process
        denyCommandsBeforeMilliseconds: 1000
Purge:
    # If enabled, AuthMe automatically purges old, unused accounts
    useAutoPurge: false
    # Number of days after which an account should be purged
    daysBeforeRemovePlayer: 60
    # Do we need to remove the player.dat file during purge process?
    removePlayerDat: false
    # Do we need to remove the Essentials/userdata/player.yml file during purge process?
    removeEssentialsFile: false
    # World in which the players.dat are stored
    defaultWorld: world
    # Remove LimitedCreative/inventories/player.yml, player_creative.yml files during purge?
    removeLimitedCreativesInventories: false
    # Do we need to remove the AntiXRayData/PlayerData/player file during purge process?
    removeAntiXRayFile: false
    # Do we need to remove permissions?
    removePermissions: false
Security:
    SQLProblem:
        # Stop the server if we can't contact the sql database
        # Take care with this, if you set this to false,
        # AuthMe will automatically disable and the server won't be protected!
        stopServer: true
    console:
        # Copy AuthMe log output in a separate file as well?
        logConsole: true
    captcha:
        # Enable captcha when a player uses wrong password too many times
        useCaptcha: false
        # Max allowed tries before a captcha is required
        maxLoginTry: 5
        # Captcha length
        captchaLength: 5
        # Minutes after which login attempts count is reset for a player
        captchaCountReset: 60
        # Require captcha before a player may register?
        requireForRegistration: false
    tempban:
        # Tempban a user's IP address if they enter the wrong password too many times
        enableTempban: false
        # How many times a user can attempt to login before their IP being tempbanned
        maxLoginTries: 10
        # The length of time a IP address will be tempbanned in minutes
        # Default: 480 minutes, or 8 hours
        tempbanLength: 480
        # How many minutes before resetting the count for failed logins by IP and username
        # Default: 480 minutes (8 hours)
        minutesBeforeCounterReset: 480
        # The command to execute instead of using the internal ban system, empty if disabled.
        # Available placeholders: %player%, %ip%
        customCommand: ''
    recoveryCode:
        # Number of characters a recovery code should have (0 to disable)
        length: 8
        # How many hours is a recovery code valid for?
        validForHours: 4
        # Max number of tries to enter recovery code
        maxTries: 3
        # How long a player has after password recovery to change their password
        # without logging in. This is in minutes.
        # Default: 2 minutes
        passwordChangeTimeout: 2
    emailRecovery:
        # Seconds a user has to wait for before a password recovery mail may be sent again
        # This prevents an attacker from abusing AuthMe's email feature.
        cooldown: 60
    privacy:
        # The mail shown using /email show will be partially hidden
        # E.g. (if enabled)
        #  original email: [email protected]
        #  hidden email: my.***@***mple.com
        enableEmailMasking: false
        # Minutes after which a verification code will expire
        verificationCodeExpiration: 10
# Before a user logs in, various properties are temporarily removed from the player,
# such as OP status, ability to fly, and walk/fly speed.
# Once the user is logged in, we add back the properties we previously saved.
# In this section, you may define how these properties should be handled.
# Read more at https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/wiki/Limbo-players
limbo:
    persistence:
        # Besides storing the data in memory, you can define if/how the data should be persisted
        # on disk. This is useful in case of a server crash, so next time the server starts we can
        # properly restore things like OP status, ability to fly, and walk/fly speed.
        # DISABLED: no disk storage,
        # INDIVIDUAL_FILES: each player data in its own file,
        # DISTRIBUTED_FILES: distributes players into different files based on their UUID, see below
        type: INDIVIDUAL_FILES
        # This setting only affects DISTRIBUTED_FILES persistence. The distributed file
        # persistence attempts to reduce the number of files by distributing players into various
        # buckets based on their UUID. This setting defines into how many files the players should
        # be distributed. Possible values: ONE, FOUR, EIGHT, SIXTEEN, THIRTY_TWO, SIXTY_FOUR,
        # ONE_TWENTY for 128, TWO_FIFTY for 256.
        # For example, if you expect 100 non-logged in players, setting to SIXTEEN will average
        # 6.25 players per file (100 / 16).
        # Note: if you change this setting all data will be migrated. If you have a lot of data,
        # change this setting only on server restart, not with /authme reload.
        distributionSize: SIXTEEN
    # Whether the player is allowed to fly: RESTORE, ENABLE, DISABLE, NOTHING.
    # RESTORE sets back the old property from the player. NOTHING will prevent AuthMe
    # from modifying the 'allow flight' property on the player.
    restoreAllowFlight: RESTORE
    # Restore fly speed: RESTORE, DEFAULT, MAX_RESTORE, RESTORE_NO_ZERO.
    # RESTORE: restore the speed the player had;
    # DEFAULT: always set to default speed;
    # MAX_RESTORE: take the maximum of the player's current speed and the previous one
    # RESTORE_NO_ZERO: Like 'restore' but sets speed to default if the player's speed was 0
    restoreFlySpeed: RESTORE_NO_ZERO
    # Restore walk speed: RESTORE, DEFAULT, MAX_RESTORE, RESTORE_NO_ZERO.
    # See above for a description of the values.
    restoreWalkSpeed: RESTORE_NO_ZERO
BackupSystem:
    # General configuration for backups: if false, no backups are possible
    ActivateBackup: false
    # Create backup at every start of server
    OnServerStart: false
    # Create backup at every stop of server
    OnServerStop: true
    # Windows only: MySQL installation path
    MysqlWindowsPath: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\
# Converter settings: see https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/wiki/Converters
Converter:
    Rakamak:
        # Rakamak file name
        fileName: users.rak
        # Rakamak use IP?
        useIP: false
        # Rakamak IP file name
        ipFileName: UsersIp.rak
    CrazyLogin:
        # CrazyLogin database file name
        fileName: accounts.db
    loginSecurity:
        # LoginSecurity: convert from SQLite; if false we use MySQL
        useSqlite: true
        mySql:
            # LoginSecurity MySQL: database host
            host: ''
            # LoginSecurity MySQL: database name
            database: ''
            # LoginSecurity MySQL: database user
            user: ''
            # LoginSecurity MySQL: password for database user
            password: ''
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...