Skocz do zawartości

Problem z paczką modów na serwerze

Polecane posty

Witam. Ogólnie problem jest następujący - zainstalowałem "Roguelike Adventures and Dungeons" / "Hexxit Updated" w aplikacji Twitch, następnie pobrałem server packi, odpaliłem je na komputerze, aby sprawdzić czy wszystko jest tak jak należy i działało.
Jednak gdy przeniosłem je przez FTP na to wyskakuje chociażby taki błąd z Hexxita:

 

Cytat

[22:17:36] [main/INFO] [Quark ASM]: Patch result: true

[22:17:41] [main/INFO] [STDOUT]: [pl.asie.patchy.helpers.ConstructorReplacingTransformer$FFMethodVisitor:visitTypeInsn:73]: Replaced NEW for net/minecraft/tileentity/TileEntityHopper to pl/asie/foamfix/common/TileEntityFasterHopper

[22:17:41] [main/INFO] [STDOUT]: [pl.asie.patchy.helpers.ConstructorReplacingTransformer$FFMethodVisitor:visitMethodInsn:85]: Replaced INVOKESPECIAL for net/minecraft/tileentity/TileEntityHopper to pl/asie/foamfix/common/TileEntityFasterHopper

[22:17:42] [main/INFO] [Quark ASM]: Transforming net.minecraft.enchantment.EnchantmentDamage

[22:17:42] [main/INFO] [Quark ASM]: Applying Transformation to method (Names [canApply, func_92089_a] Descriptor (Lnet/minecraft/item/ItemStack;)Z)

[22:17:42] [main/INFO] [Quark ASM]: Located Method, patching...

[22:17:42] [main/INFO] [Quark ASM]: Located patch target node IRETURN

[22:17:42] [main/INFO] [Quark ASM]: Located patch target node IRETURN

[22:17:42] [main/INFO] [Quark ASM]: Patch result: true

[22:17:44] [main/INFO] [Quark ASM]: Transforming net.minecraft.entity.item.EntityBoat

[22:17:44] [main/INFO] [Quark ASM]: Applying Transformation to method (Names [attackEntityFrom, func_70097_a] Descriptor (Lnet/minecraft/util/DamageSource;F)Z)

[22:17:44] [main/INFO] [Quark ASM]: Located Method, patching...

[22:17:44] [main/INFO] [Quark ASM]: Located patch target node INVOKEVIRTUAL net/minecraft/entity/item/EntityBoat.func_145778_a (Lnet/minecraft/item/Item;IF)Lnet/minecraft/entity/item/EntityItem;

[22:17:44] [main/INFO] [Quark ASM]: Patch result: true

[22:17:44] [main/INFO] [Quark ASM]: Applying Transformation to method (Names [onUpdate, func_70071_h_] Descriptor ()V)

[22:17:44] [main/INFO] [Quark ASM]: Located Method, patching...

[22:17:44] [main/INFO] [Quark ASM]: Patch result: true

[22:17:46] [main/INFO] [Quark ASM]: Transforming net.minecraft.item.ItemBanner

[22:17:46] [main/INFO] [Quark ASM]: Applying Transformation to method (Names [appendHoverTextFromTileEntityTag, func_185054_a] Descriptor (Lnet/minecraft/item/ItemStack;Ljava/util/List;)V)

[22:17:46] [main/INFO] [Quark ASM]: Failed to locate the method!

[22:17:49] [main/INFO] [Quark ASM]: Transforming net.minecraft.entity.ai.EntityAITarget

[22:17:49] [main/INFO] [Quark ASM]: Applying Transformation to method (Names [isSuitableTarget, func_179445_a] Descriptor (Lnet/minecraft/entity/EntityLiving;Lnet/minecraft/entity/EntityLivingBase;ZZ)Z)

[22:17:49] [main/INFO] [Quark ASM]: Located Method, patching...

[22:17:49] [main/INFO] [Quark ASM]: Patch result: true

[22:17:50] [main/INFO] [STDOUT]: [pl.asie.foamfix.coremod.FoamFixTransformer:spliceClasses:124]: Added INTERFACE: pl/asie/foamfix/api/IFoamFixMobSpawnerLogic

[22:17:50] [main/INFO] [STDOUT]: [pl.asie.foamfix.coremod.FoamFixTransformer:spliceClasses:137]: Spliced in METHOD: net.minecraft.tileentity.MobSpawnerBaseLogic.func_98279_f

[22:17:50] [main/INFO] [STDOUT]: [pl.asie.foamfix.coremod.FoamFixTransformer:spliceClasses:184]: Added FIELD: net.minecraft.tileentity.MobSpawnerBaseLogic.foamfix_activatedCache

[22:17:50] [main/INFO] [STDOUT]: [pl.asie.foamfix.coremod.FoamFixTransformer:spliceClasses:184]: Added FIELD: net.minecraft.tileentity.MobSpawnerBaseLogic.foamfix_activatedCachePESize

[22:17:50] [main/INFO] [STDOUT]: [pl.asie.foamfix.coremod.FoamFixTransformer:spliceClasses:184]: Added FIELD: net.minecraft.tileentity.MobSpawnerBaseLogic.foamfix_activatedCacheTime

[22:17:50] [main/INFO] [STDOUT]: [pl.asie.foamfix.coremod.FoamFixTransformer:spliceClasses:184]: Added FIELD: net.minecraft.tileentity.MobSpawnerBaseLogic.foamfix_forcedCache

[22:17:50] [main/INFO] [STDOUT]: [pl.asie.foamfix.coremod.FoamFixTransformer:spliceClasses:184]: Added FIELD: net.minecraft.tileentity.MobSpawnerBaseLogic.foamfix_forcedCacheTime

[22:17:54] [main/INFO] [Quark ASM]: Transforming net.minecraft.item.crafting.RecipesBanners$RecipeAddPattern

[22:17:54] [main/INFO] [Quark ASM]: Applying Transformation to method (Names [matches, func_77569_a] Descriptor (Lnet/minecraft/inventory/InventoryCrafting;Lnet/minecraft/world/World;)Z)

[22:17:54] [main/INFO] [Quark ASM]: Located Method, patching...

[22:17:54] [main/INFO] [Quark ASM]: Located patch target node INVOKESTATIC net/minecraft/tileentity/TileEntityBanner.func_175113_c (Lnet/minecraft/item/ItemStack;)I

[22:17:54] [main/INFO] [Quark ASM]: Patch result: true

[22:17:58] [main/INFO] [Quark ASM]: Transforming net.minecraft.inventory.ContainerMerchant

[22:17:58] [main/INFO] [Quark ASM]: Applying Transformation to method (Names [transferStackInSlot, func_82846_b] Descriptor (Lnet/minecraft/entity/player/EntityPlayer;I)Lnet/minecraft/item/ItemStack;)

[22:17:58] [main/INFO] [Quark ASM]: Located Method, patching...

[22:17:58] [main/INFO] [Quark ASM]: Located patch target node INVOKEVIRTUAL net/minecraft/inventory/ContainerMerchant.func_75135_a (Lnet/minecraft/item/ItemStack;IIZ)Z

[22:17:58] [main/INFO] [Quark ASM]: Located patch target node INVOKEVIRTUAL net/minecraft/inventory/ContainerMerchant.func_75135_a (Lnet/minecraft/item/ItemStack;IIZ)Z

[22:17:58] [main/INFO] [Quark ASM]: Located patch target node INVOKEVIRTUAL net/minecraft/inventory/ContainerMerchant.func_75135_a (Lnet/minecraft/item/ItemStack;IIZ)Z

[22:17:58] [main/INFO] [Quark ASM]: Located patch target node INVOKEVIRTUAL net/minecraft/inventory/ContainerMerchant.func_75135_a (Lnet/minecraft/item/ItemStack;IIZ)Z

[22:17:58] [main/INFO] [Quark ASM]: Patch result: true

[22:18:00] [Server thread/INFO] [minecraft/DedicatedServer]: Starting minecraft server version 1.12.2

[22:18:00] [Server thread/INFO] [FML]: MinecraftForge v14.23.5.2768 Initialized

[22:18:00] [Server thread/INFO] [FML]: Starts to replace vanilla recipe ingredients with ore ingredients.

[22:18:01] [Server thread/INFO] [FML]: Replaced 1036 ore ingredients

[22:18:03] [Server thread/INFO] [FML]: Searching /game/bin/./mods for mods

[22:18:12] [Server thread/WARN] [FML]: Mod ironchest is missing the required element 'version' and a version.properties file could not be found. Falling back to metadata version 1.12.2-7.0.67.844

[22:18:15] [Server thread/WARN] [FML]: Mod vanillafix is missing the required element 'version' and a version.properties file could not be found. Falling back to metadata version 1.0.10-SNAPSHOT

[22:18:17] [Server thread/INFO] [FML]: Forge Mod Loader has identified 70 mods to load

[22:18:17] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for FML: assets/fml/lang/en_us.lang

[22:18:17] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for appleskin: assets/appleskin/lang/en_us.lang

[22:18:17] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for chameleon: assets/chameleon/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for classiccombat: assets/classiccombat/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for fastbench: assets/fastbench/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for foamfix: assets/foamfix/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for login_shield: assets/login_shield/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for mantle: assets/mantle/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for morelibs: assets/morelibs/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for oretweaker: assets/oretweaker/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for placebo: assets/placebo/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for tickdynamic: assets/tickdynamic/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/WARN] [FML]: Missing English translation for worleycaves: assets/worleycaves/lang/en_us.lang

[22:18:18] [Server thread/FATAL] [FML]: net.minecraftforge.fml.common.MissingModsException: Mod acintegration (AbyssalCraft Integration) requires [[email protected][14.23.5.2815,)]

[22:18:18] [Server thread/FATAL] [FML]: net.minecraftforge.fml.common.MissingModsException: Mod armorplus (ArmorPlus) requires [[email protected][14.23.5.2836,)]

[22:18:18] [Server thread/FATAL] [FML]: net.minecraftforge.fml.common.MissingModsException: Mod quark (Quark) requires [[email protected][14.23.5.2831,)]

[22:18:18] [Server thread/ERROR] [minecraft/MinecraftServer]: Encountered an unexpected exception

net.minecraftforge.fml.common.MultipleModsErrored:

Missing Mods:

unknown : need [14.23.5.2815,): have 14.23.5.2768

Missing Mods:

unknown : need [14.23.5.2836,): have 14.23.5.2768

Missing Mods:

unknown : need [14.23.5.2831,): have 14.23.5.2768

at net.minecraftforge.fml.common.Loader.sortModList(Loader.java:298) ~[Loader.class:?]

at net.minecraftforge.fml.common.Loader.loadMods(Loader.java:570) ~[Loader.class:?]

at net.minecraftforge.fml.server.FMLServerHandler.beginServerLoading(FMLServerHandler.java:98) ~[FMLServerHandler.class:?]

at net.minecraftforge.fml.common.FMLCommonHandler.onServerStart(FMLCommonHandler.java:333) ~[FMLCommonHandler.class:?]

at net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:125) ~[nz.class:?]

at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:486) [MinecraftServer.class:?]

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_141]

[22:18:18] [Server thread/ERROR] [minecraft/MinecraftServer]: This crash report has been saved to: /game/bin/./crash-reports/crash-2019-10-05_22.18.18-server.txt

[22:18:18] [Server thread/INFO] [minecraft/MinecraftServer]: Stopping server

[22:18:18] [Server thread/INFO] [minecraft/MinecraftServer]: Saving worlds

[22:18:18] [Server thread/INFO] [FML]: The state engine was in incorrect state CONSTRUCTING and forced into state SERVER_STOPPED. Errors may have been discarded.

[22:18:18] [Server Shutdown Thread/INFO] [minecraft/MinecraftServer]: Stopping server

[22:18:18] [Server Shutdown Thread/INFO] [minecraft/MinecraftServer]: Saving worlds

Oczywiście, żeby ktoś sobie nie pomyślał, paczki były instalowane osobno ?


Ciężko jest żyć lekko..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

need [14.23.5.2815,): have 14.23.5.2768 
Mod acintegration (AbyssalCraft Integration) requires [[email protected][14.23.5.2815,)] 
Mod armorplus (ArmorPlus) requires [[email protected][14.23.5.2836,)]
Mod quark (Quark) requires [[email protected][14.23.5.2831,)] 

 

Edytowano przez Vosly

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...