Skocz do zawartości

Jak włączyć komendy w funny guilds?

Polecane posty

Chce właczyć komendy ale niewiem jak wyświetla się coś takiego

image.png

 

Prosze o szybką pomoc.

 

Z góry dzięki.

 

 

 

A i config to:


# ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~~ #
#                                 #
#           FunnyGuilds           #
#          4.0.1 Tribute          #
#                                 #
# ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~~ #
# Config by Drejk
# Wyswietlana nazwa pluginu
plugin-name: FunnyGuilds
# ----  Maksymalna dlugosc nazwy gildii (OPIS)
name-length: 22
# ----  Minimalna dlugosc nazwy gildii (OPIS)
name-min-length: 4
# ----  Maksymalna dlugosc tagu gildii
tag-length: 4
# ----  Minimalna dlugosc tagu gildii
tag-min-length: 2
# ----  Minimalna ilosc graczy w gildii aby zaliczala sie do rankingu.
guild-min-members: 3
# ----  Przedmioty wymagane do zalozenia gildii
# ----  Wzor: <ilosc> <przedmiot> [name:lore:enchant]
# ----  Spacja = _ 
# ----  Nowa linia lore = #
items: 
- 5 dirt
# ----  Przedmioty wymagane do zalozenia gildii dla osoby z uprawnieniem (funnyguilds.vip)
items-vip: 
- 5 dirt
# ---- Ustawienie możliwości od jakiego dystansu można zakładać od spawna Gildie (zalecam 600 kratek)
create-distance: 600
# ----  Blok, jaki pojawi sie po stworzeniu gildii (zalecam ender crystal)
create-material: ender crystal
# ---- Na jakim poziomie ma byc wyznaczone centrum gildii (zalecam 25)
# ---- Wpisz 0, jezeli ma byc ustalone przez gracza
create-center-y: 25
# Czy ma tworzyc pusta przestrzen dookola centrum gildii
create-center-sphere: true
# ---- Maksymalna ilosc czlonkow w gildii (zalecam 25-30)
max-members: 25
# ---- Swiaty, na ktorych powinno byc zablokowane tworzenie gildii (zalecam zablokować end oraz nether)
blockedworlds: 
- world_nether
- world_the_end
# ----  Mozliwosc teleportacji do gildii (false - wyl   true = wl)
base-enable: true
# ----  Czas oczekiwania na teleportacje (w sekundach) (zalecam 10s)
base-delay: 10
# ---- Koszt teleportacji do gildii (jezeli brak, wystarczy zrobic: base-items: []) (zalecam nic czyli [])
base-items: []
# ---- Koszt dolaczenia do gildii (jezeli brak, wystarczy zrobic: join-items: [])
join-items: 
- 10 diamond
# ----  Mozliwosc powiekszania gildii (zalecam off na hardcore)
enlarge-enable: true
# ----  O ile powieksza teren gildii 1 poziom (kratki)
enlarge-size: 5
# ---- Koszt powiekszania gildii
# ----  kazdy myslnik, to 1 poziom gildii
enlarge-items: 
- 8 diamond
- 16 diamond
- 24 diamond
- 32 diamond
- 40 diamond
- 48 diamond
- 56 diamond
- 64 diamond
- 72 diamond
- 80 diamond
# ---- Wielkosc regionu gildii (zalecam 50)
region-size: 50
# ---- Minimalna odleglosc miedzy terenami gildii (nie 100 lub 10 tylko 300 albo 400)
region-min-distance: 400
# ---- Czas wyswietlania powiadomienia na pasku powiadomien (w sekundach) (zalecam 10s)
region-notification-time: 10
# ---- Co ile moze byc wywolywany pasek powiadomien przez jednego gracza (w sekundach) (zalecam 60)
region-notification-cooldown: 60
# ---- Blokowane komendy dla graczy spoza gildii na jej terenie (zalecam spawn itp)
region-commands: 
- sethome
- home
- spawn
- baza
- ehome
- esethome
# ----  Czy mozna usunac gildie jezeli ktos spoza gildii jest na jej terenie (zalecam true)
region-delete-if-near: true
# ----  Przez ile sekund nie mozna budowac na terenie gildii po wybuchu (zalecam 120)
region-explode: 120
# ---- Jaki ma byc zasieg pobieranych przedmiotow po wybuchu (jezeli chcesz wylaczyc, wpisz 0) (polecam przytestowac ale ja zostawiam zawsze 3)
explode-radius: 3
# ----  Jakie materialy i z jaka szansa maja byc niszczone po wybuchu
# ----  <material>: <szansa (w %)
explode-materials: 
  obsidian: 20.0
  water: 33.0
  lava: 33.0
  anvil: 33.0
  enchantment_table: 33.0
# ----  Ile zyc ma gildia (zalecam 1 - hardcore  | easyhc - 2 | surival - 3)
war-lives: 1
#  ---- Po jakim czasie od zalozenia mozna zaatakowac gildie (zalecam 12 albo 24)
war-protection: 12h
# ----  Ile czasu trzeba czekac do nastepnego ataku na gildie (zalecam 12 albo 24)
war-wait: 12h
#  ---- Jaka waznosc ma gildia po jej zalozeniu (zalecam 7d)
validity-start: 7d
#  ---- Ile czasu dodaje przedluzenie gildii (zalecam 7d)
validity-time: 7d
#  ---- Ile dni przed koncem wygasania mozna przedluzyc gildie (wpisz 0, jezeli funkcja ma byc wylaczona) (zalecam 5d)
validity-when: 5d
#  ---- Koszt przedluzenia gildii (zalecam jakies trudne ;x)
validity-items: 
- 64 diamond
#  ---- Ranking od ktorego rozpoczyna gracz (zalecam 1000)
rank-start: 1000
# ---- Czy blokada nabijania rankingu na tych samych osobach powinna byc wlaczona (zalecam true)
rank-farming-protect: true
# Lista stalych obliczen rankingowych ELO, uzywanych przy zmianach rankingu - im mniejsza stala, tym mniejsze zmiany rankingu
# Stale okreslaja tez o ile maksymalnie moze zmienic sie ranking pochodzacy z danego przedzialu
# Lista powinna byc podana od najmniejszych do najwiekszych rankingow i zawierac tylko liczby naturalne, z zerem wlacznie
# Elementy listy powinny byc postaci: "minRank-maxRank stala", np.: "0-1999 32"
# * uzyta w zapisie elementu listy oznacza wszystkie wartosci od danego minRank w gore, np.: "2401-* 16" (zalecam nie grzebać :D)
elo-constants: [0-1999 32, 2000-2400 24, 2401-* 16]
# ---- Dzielnik obliczen rankingowych ELO - im mniejszy, tym wieksze zmiany rankingu
# ---- Dzielnik powinien byc liczba dodatnia, niezerowa (zalecam nie grzebać)
elo-divider: 400.0
# ---- Wykladnik potegi obliczen rankingowych ELO - im mniejszy, tym wieksze zmiany rankingu
#  ---- Wykladnik powinien byc liczba dodatnia, niezerowa (zalecam nie grzebać)
elo-exponent: 10.0
#  ---- Czy pokazywac informacje przy kliknieciu prawym na gracza (zalecam true)
info-player-enabled: true
#  ---- Cooldown pomiedzy pokazywanie informacji przez prawy klik (w sekundach) (zalecam 1-3)
info-player-cooldown: 1
#  ---- Czy trzeba kucac, zeby przy klikniecu prawym na gracza wyswietlilo informacje o nim (zalecam false)
info-player-sneaking: false
#  ---- Czy czlonkowie gildii moga sobie zadawac obrazenia (domyslnie) (zalecam true)
damage-guild: true 
#  ---- Czy sojuszniczy moga sobie zadawac obrazenia (zalecam true)
damage-ally: true
#  ---- Wyglad znaczika {TAG} wstawionego w format chatu (zalecam jak teraz jest)
chat-guild: "&c[{TAG}] "
#  ---- Wyglad znaczika {RANK} wstawionego w format chatu (zalecam jak teraz jest - gracza)
chat-rank: "&9{RANK} "
#  ---- Wyglad znaczika {POINTS} wstawionego w format chatu (zalecam jak teraz jest points - gildie) 
chat-points: "&3{POINTS} "
#  ---- Symbol od ktorego zaczyna sie wiadomosc do gildii gildii (zalecam zostawic)
chat-priv: "!"
#  ---- Symbol od ktorego zaczyna sie wiadomosc do sojusznikow gildii (zalecam zostawic)
chat-ally: "!!"
#  ---- Symbol od ktorego zaczyna sie wiadomosc do wszystkich gildii (zalecam usunac)
chat-global: "!fwe424242!!fsfsfssdfds"
# ----  Wyglad wiadomosci wysylanej na czacie gildii
#  ---- Zmienne: {PLAYER}, {TAG}, {MESSAGE}
chat-priv-design: "&8[&aChat gildii&8] &7{PLAYER}&8:&f {MESSAGE}"
#  ---- Wyglad wiadomosci wysylanej na czacie sojusznikow dla sojusznikow
#  ---- Zmienne: {PLAYER}, {TAG}, {MESSAGE}
chat-ally-design: "&8[&6Chat sojuszniczy&8] &8{TAG} &7{PLAYER}&8:&f {MESSAGE}"
#  ---- Wyglad wiadomosci wysylanej na czacie globalnym gildii
#  ---- Zmienne: {PLAYER}, {TAG}, {MESSAGE}
chat-global-design: "&8[&cChat globalny gildii&8] &8{TAG} &7{PLAYER}&8:&f {MESSAGE}"
#  ---- Wyglad tagu osob w gildii (zalecam zostawic)
prefix-our: "&a[{TAG}]&f "
#  ---- Wyglad tagu gildii sojuszniczej (zalecam zostawic)
prefix-allies: "&6[{TAG}]&f "
#  ---- Wyglad tagu gildii neutralnej (widziany rowniez przez graczy bez gildii) (zalecam zostawic)
prefix-other: "&c[{TAG}]&f "
#  ---- Czy wlaczyc dummy z punktami (zalecam false)
dummy-enable: false 
#  ---- Wyglad nazwy wyswietlanej (suffix, za punktami)
dummy-suffix: pkt
# Wyglad listy graczy. Przedzial od 1 do 80
# > Spis zmiennych gracza:
# {PLAYER} - nazwa gracza
# {PING} - ping gracza
# {POINTS} - punkty gracza
# {POSITION} - pozycja gracza w rankingu
# {KILLS} - liczba zabojstw gracza
# {DEATHS} - liczba smierci gracza
# > Spis zmiennych gildyjnych:
# {G-NAME} - nazwa gildii do ktorej nalezy gracz
# {G-TAG} - tag gildii gracza
# {G-OWNER} - wlasciciel gildii
# {G-LIVES} - liczba zyc gildii
# {G-ALLIES} - liczba sojusznikow gildii
# {G-POINTS} - punkty gildii
# {G-POSITION} - pozycja gildii gracza w rankingu
# {G-KILLS} - suma zabojstw czlonkow gildii
# {G-DEATHS} - suma smierci czlonkow gildii
# {G-MEMBERS-ONLINE} - ilosc czlonkow gildii online
# {G-MEMBERS-ALL} - ilosc wszystkich czlonkow gildii
# > Spis pozostalych zmiennych:
# {ONLINE} - liczba graczy online
# {TPS} - TPS serwera
# {SECOND} - Sekunda
# {MINUTE} - Minuta
# {HOUR} - Godzina
# {PTOP-<pozycja>} - Gracz na podanym miejscu w rankingu (np. {PTOP-1}, {PTOP-60})
# {GTOP-<pozycja>} - Gildia na podanej pozycji w rankingu (np. {GTOP-1}, {PTOP-50})
player-list: 
  1: ""
  2: "&cInformacje:"
  3: ""
  4: "Nick:"
  5: "&6{PLAYER}"
  6: "Ranking:"
  7: "&6{POINTS}"
  8: "Zabiles:"
  9: "&6{KILLS}"
  10: "Zginales:"
  11: "&6{DEATHS}"
  12: ""
  13: "&cInformacje o serwerze:"
  14: ""
  15: "IP:"
  16: "&6mc.skkf.net &E| &a(ONLINE)"
  17: "Teamspeak:"
  18: "&6ts.skkf.net &E| &a(ONLINE)"
  19: "Online:"
  20: "&6{ONLINE}/1337"
  21: ""
  22: "&cRanking Graczy:"
  23: ""
  24: "&71. &f{PTOP-1}"
  25: "&72. &f{PTOP-2}"
  26: "&73. &f{PTOP-3}"
  27: "&74. &f{PTOP-4}"
  28: "&75. &f{PTOP-5}"
  29: "&76. &f{PTOP-6}"
  30: "&77. &f{PTOP-7}"
  31: "&78. &f{PTOP-8}"
  32: "&79. &f{PTOP-9}"
  33: "&710. &f{PTOP-10}"
  34: "&711. &f{PTOP-11}"
  35: "&712. &f{PTOP-12}"
  36: "&713. &f{PTOP-13}"
  37: "&714. &f{PTOP-14}"
  38: "&715. &f{PTOP-15}"
  39: "&716. &f{PTOP-16}"
  40: "&717. &f{PTOP-17}"
  41: ""
  42: "&cRanking Gildii:"
  43: ""
  44: "&71. &f{GTOP-1}"
  45: "&72. &f{GTOP-2}"
  46: "&73. &f{GTOP-3}"
  47: "&74. &f{GTOP-4}"
  48: "&75. &f{GTOP-5}"
  49: "&76. &f{GTOP-6}"
  50: "&77. &f{GTOP-7}"
  51: "&78. &f{GTOP-8}"
  52: "&79. &f{GTOP-9}"
  53: "&710. &f{GTOP-10}"
  54: "&711. &f{GTOP-11}"
  55: "&712. &f{GTOP-12}"
  56: "&713. &f{GTOP-13}"
  57: "&714. &f{GTOP-14}"
  58: "&715. &f{GTOP-15}"
  59: "&716. &f{GTOP-16}"
  60: "&717. &f{GTOP-17}"
  61: ""
  62: "&cTwoja Gildia:"
  63: ""
  64: "Twoja Gilldia:"
  65: "&6{G-TAG}"
  66: "Opis:"
  67: "&6{G-NAME}"
  68: "Punkty Gildii:"
  69: "&6{G-POINTS}"
  70: "Zycia:"
  71: "&6{G-LIVES}"
  72: "Liczba zabojstw:"
  73: "&6{G-KILLS}"
  74: "Liczba zginiec:"
  75: "&6{G-DEATHS}"
  76: "Zalozyciel:"
  77: "&6{G-OWNER}"
  78: "Liczba graczy online:"
  79: "&6{G-MEMBERS-ONLINE}/{G-MEMBERS-ALL}"
  80: "&aTab by: &[email protected]"
#  ---- Wyglad naglowka w liscie graczy. 
player-list-header: "&aMC.SKKF.NET &e- &6Serwer Hardcore"
#  ---- Wyglad stopki w liscie graczy.
player-list-footer: "&8{HOUR}:{MINUTE}:{SECOND}"
#  ---- Ilosc pingu pokazana przy kazdej komorce. (zalecam zostawic)
player-list-ping: 0
#  ---- Tablista wlaczona (zalecam zostawic true - tab dziala)
player-list-enable: true
#  ---- Co ile sekund ma odswiezac liste graczy (zalecam dac okolo 10)
player-list-interval: 10
#  ---- Wyglad punktow wyswietlanych przy gildii w rankingu (zalecam zostawic)
player-list-points: "&7[&3{POINTS}&7]"
#  ---- Czy tagi gildii powinny byc pokazywane wielka litera
#  ---- Dziala dopiero po zrestartowaniu serwera (zalecam zostawic)
guild-tag-uppercase: true
#  ---- Czy wlaczyc tlumaczenie nazw przedmiotow przy zabojstwie (zalecam zostawic)
translated-materials-enable: true
#  ---- Tlumaczenia nazw przedmiotow przy zabojstwie
#  ---- Wypisywac w formacie nazwa_przedmiotu: "tlumaczona nazwa przedmiotu"
translated-materials-name: 
  diamond_sword: "&3diamentowy miecz"
  iron_sword: "&7zelazny miecz"
# Nazwy komend
commands: 
  funnyguilds: 
    name: 'funnyguilds'
    aliases: 
    - fg

  guild: 
    name: 'gildia'
    aliases: 
    - gildie
    - g

  create: 
    name: 'zaloz'
    aliases: []

  delete: 
    name: 'usun'
    aliases: []

  confirm: 
    name: 'potwierdz'
    aliases: []

  invite: 
    name: 'zapros'
    aliases: []

  join: 
    name: 'dolacz'
    aliases: []

  leave: 
    name: 'opusc'
    aliases: []

  kick: 
    name: 'wyrzuc'
    aliases: []

  base: 
    name: 'baza'
    aliases: []

  enlarge: 
    name: 'powieksz'
    aliases: []

  ally: 
    name: 'sojusz'
    aliases: []

  items: 
    name: 'przedmioty'
    aliases: []

  break: 
    name: 'rozwiaz'
    aliases: []

  info: 
    name: 'info'
    aliases: []

  player: 
    name: 'gracz'
    aliases: []

  top: 
    name: 'top'
    aliases: 
    - top10

  validity: 
    name: 'przedluz'
    aliases: []

  leader: 
    name: 'lider'
    aliases: 
    - zalozyciel

  deputy: 
    name: 'zastepca'
    aliases: []

  ranking: 
    name: 'ranking'
    aliases: []

  setbase: 
    name: 'ustawbaze'
    aliases: 
    - ustawdom

  pvp: 
    name: 'pvp'
    aliases: 
    - ustawpvp

  # Komendy administratora
  admin: 
    main: ga
    add: ga dodaj
    delete: ga usun
    kick: ga wyrzuc
    teleport: ga tp
    points: ga points
    kills: ga kills
    deaths: ga deaths
    ban: ga ban
    lives: ga zycia
    move: ga przenies
    unban: ga unban
    validity: ga przedluz
    name: ga nazwa


# Czy event PlayMoveEvent ma byc aktywny (odpowiada za wyswietlanie powiadomien o wejsciu na teren gildii)
event-move: true
# Co ile minut ma automatycznie zapisywac dane (jak macie flat to dajcie 5-10 a jak mysql to 4-10)
data-interval: 4
# Typ zapisu danych
# Flat - Lokalne pliki
# MySQL - baza danych
data-type: 
  flat: true
  mysql: false

# Dane wymagane do polaczenia z baza
mysql: 
  hostname: localhost
  port: 3306
  database: db
  user: root
  password: passwd
  poolSize: 16

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pani Kasia

Po co dales config całego pluginu? Tylko zasmieca

To tak: stworz rangę k dodaj jest permisje do funnygilds

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...