Skocz do zawartości

Problem z PermissionsEx


Polecane posty

*TEMAT ROZWIĄZANY*

 

 

Cześć!

Mam problem z configiem pexa.  Kiedy patrze na strony to mówi mi że jest to plik formatu yaml, nie yml.

Możecie pomóc i podesłać configa który będzie działał (Oczywiście z moimi permisjami)?

Oto plik permissions.yml:

groups:
 Gracz:
  options:
   default: true
  permissions:
  - modifyworld.*
  - essentials.help
  - essentials.rules
  - essentials.afk
  - essentials.back
  - essentials.depth
  - essentials.delhome
  - essentials.help
  - essentials.home
  - essentials.kit
  - essentials.kit.tools
  - essentials.list
  - essentials.mail
  - essentials.mail.send
  - essentials.me
  - essentials.msg
  - essentials.ping
  - essentials.r
  - essentials.rules
  - essentials.seen
  - essentials.sethome
  - essentials.signs.use.disposal
  - essentials.spawn
  - essentials.suicide
  - essentials.tpa
  - essentials.tpaccept
  - essentials.tpahere
  - essentials.tpdeny
  - setspawn.spawn 
  - essentials.helpop
  - essentials.ignore
  - betterrtp.world.world
 vip:
  options:
   default: false
  permissions:
  - essentials.help
  - essentials.rules
  - essentials.kit.dtools
  - essentials.hat
  - essentials.enderchest
  - essentials.joinfullserver
  - essentials.sethome.multiple
  - essentials.msg.color
  - essentials.chat.color
  - essentials.signs.color
  - essentials.signs.format
  - essentials.workbench
  - essentials.back
  - multiverse.portal.access.vip
  - modifyworld.*
  - essentials.help
  - essentials.rules
  - essentials.afk
  - essentials.back
  - essentials.depth
  - essentials.delhome
  - essentials.help
  - essentials.home
  - essentials.kit
  - essentials.kit.tools
  - essentials.list
  - essentials.mail
  - essentials.mail.send
  - essentials.me
  - essentials.msg
  - essentials.ping
  - essentials.r
  - essentials.rules
  - essentials.seen
  - essentials.sethome
  - essentials.signs.use.disposal
  - essentials.spawn
  - essentials.suicide
  - essentials.tpa
  - essentials.tpaccept
  - essentials.tpahere
  - essentials.tpdeny
  - setspawn.spawn 
  - essentials.helpop
  - essentials.ignore
  - betterrtp.world.world
 Wlasciciel:
  options:
   default: false
  permissions:
  - '*'

A oto ostatni log:

Cytat

[19:27:42] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.8.8
[19:27:42] [Server thread/INFO]: Loading properties
[19:27:42] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[19:27:42] [Server thread/INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Spigot-21fe707-e1ebe52 (MC: 1.8.8) (Implementing API version 1.8.8-R0.1-SNAPSHOT)
[19:27:42] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
[19:27:42] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
[19:27:42] [Server thread/INFO]: Debug logging is disabled
[19:27:43] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[19:27:43] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on 147.135.196.118:25565
[19:27:45] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type
[19:27:45] [Server thread/ERROR]: Could not load 'plugins/PermissionsEx-1.23.3.jar' in folder 'plugins'
org.bukkit.plugin.InvalidDescriptionException: Invalid plugin.yml
    at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getPluginDescription(JavaPluginLoader.java:162) ~[mc.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
    at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:133) [mc.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
    at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:292) [mc.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
    at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:198) [mc.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
    at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [mc.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_40]
Caused by: java.util.zip.ZipException: zip file is empty
    at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method) ~[?:1.8.0_40]
    at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:220) ~[?:1.8.0_40]
    at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:150) ~[?:1.8.0_40]
    at java.util.jar.JarFile.<init>(JarFile.java:166) ~[?:1.8.0_40]
    at java.util.jar.JarFile.<init>(JarFile.java:130) ~[?:1.8.0_40]
    at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getPluginDescription(JavaPluginLoader.java:150) ~[mc.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
    ... 5 more
[19:27:45] [Server thread/INFO]: Set PluginClassLoader as parallel capable
[19:27:47] [Server thread/INFO]: [MotdManager] Loading MotdManager v1.41-b20
[19:27:47] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v6.1.5;4651611
[19:27:47] [Server thread/INFO]: [SetSpawn] Loading SetSpawn v2.2.1
[19:27:47] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading ViaVersion v2.1.2
[19:27:47] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] ViaVersion 2.1.2 is now loaded, injecting!
[19:27:48] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.12.2 -> 1.13 block mapping...
[19:27:50] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.12.2 -> 1.13 item mapping...
[19:27:50] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading new 1.13 tags...
[19:27:50] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.12.2 -> 1.13 enchantment mapping...
[19:27:50] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.12.2 -> 1.13 sound mapping...
[19:27:50] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading translation mappping
[19:27:51] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.13.2 -> 1.14 blockstate mapping...
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.13.2 -> 1.14 block mapping...
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.13.2 -> 1.14 item mapping...
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.13.2 -> 1.14 sound mapping...
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.14 blockstates...
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading 1.14 heightmap data...
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Skript] Loading Skript v2.1.2
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.5.6-b49
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Essentials] Loading Essentials v2.0.1-b276
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Loading Multiverse-Core v2.5-b717
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v6.1.3-SNAPSHOT;c904242
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Essentials_KitGUI] Loading Essentials_KitGUI v1.4
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Loading Multiverse-Portals v2.5-b725
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [BetterRTP] Loading BetterRTP v2.8.2
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.5.6-b49
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Vault] [Economy] Essentials Economy found: Waiting
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.
[19:27:53] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabled Version 1.5.6-b49
[19:27:53] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[19:27:53] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[19:27:53] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[19:27:53] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[19:27:53] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[19:27:54] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world] --------
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]:     Engine Mode: 1
[19:27:54] [Server thread/INFO]:     Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[19:27:54] [Server thread/INFO]:     Replace Blocks: [1, 5]
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds:  Village: 10387312 Feature: 14357617
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]: View Distance: 5
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:27:54] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_nether] --------
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]:     Engine Mode: 1
[19:27:54] [Server thread/INFO]:     Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[19:27:54] [Server thread/INFO]:     Replace Blocks: [1, 5]
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds:  Village: 10387312 Feature: 14357617
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]: View Distance: 5
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:27:54] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_the_end] --------
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]:     Engine Mode: 1
[19:27:54] [Server thread/INFO]:     Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[19:27:54] [Server thread/INFO]:     Replace Blocks: [1, 5]
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds:  Village: 10387312 Feature: 14357617
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]: View Distance: 5
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:27:54] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0 (Seed: 446869394555364465)
[19:27:55] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 5%
[19:27:56] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 28%
[19:27:57] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 99%
[19:27:57] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: 446869394555364465)
[19:27:58] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 9%
[19:27:59] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 52%
[19:28:00] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 446869394555364465)
[19:28:00] [Server thread/INFO]: [MotdManager] Enabling MotdManager v1.41-b20
[19:28:00] [Server thread/INFO]: [MotdManager] version 1.41-b20 is enabled!
[19:28:00] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.5;4651611
[19:28:03] [Server thread/INFO]: WEPIF: Using the Bukkit Permissions API.
[19:28:03] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Using com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_8_R3 as the Bukkit adapter
[19:28:03] [Server thread/INFO]: [SetSpawn] Enabling SetSpawn v2.2.1
[19:28:03] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Enabling ViaVersion v2.1.2
[19:28:03] [Server thread/INFO]: [Skript] Enabling Skript v2.1.2
[19:28:05] [Server thread/INFO]: [Skript] Loaded a total of 11504 english aliases
[19:28:05] [Server thread/WARN]: [Skript] There are no aliases defined for the following ids: 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431
[19:28:05] [Server thread/INFO]: [Skript]  ~ created by & © Peter Güttinger aka Njol ~
[19:28:05] [Server thread/INFO]: [Essentials] Enabling Essentials v2.0.1-b276
[19:28:05] [Server thread/WARN]: [Essentials] §4Version mismatch! Please update Essentials_KitGUI to the same version.
[19:28:06] [Server thread/INFO]: Using locale en_GB
[19:28:06] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using 1.8.3+ BlockStateMeta provider as spawner provider.
[19:28:06] [Server thread/INFO]: Using locale en_GB
[19:28:06] [Thread-8/INFO]: UUID of player Mati_08151 is fa01b724-c78e-36af-80ca-7d1227b7e897
[19:28:07] [Server thread/INFO]: [Essentials] Starting Metrics. Opt-out using the global PluginMetrics config.
[19:28:07] [Server thread/INFO]: [Vault][Economy] Essentials Economy hooked.
[19:28:07] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using config file enhanced permissions.
[19:28:07] [Server thread/INFO]: [Essentials] Permissions listed in as player-commands will be given to all users.
[19:28:07] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Enabling Multiverse-Core v2.5-b717
[19:28:08] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [spawn] --------
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true
[19:28:08] [Server thread/INFO]:     Engine Mode: 1
[19:28:08] [Server thread/INFO]:     Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[19:28:08] [Server thread/INFO]:     Replace Blocks: [1, 5]
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:28:08] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds:  Village: 10387312 Feature: 14357617
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:28:08] [Server thread/INFO]: View Distance: 5
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:28:08] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 3 (Seed: -4109445252719448976)
[19:28:09] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [QnA] --------
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true
[19:28:09] [Server thread/INFO]:     Engine Mode: 1
[19:28:09] [Server thread/INFO]:     Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[19:28:09] [Server thread/INFO]:     Replace Blocks: [1, 5]
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:28:09] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds:  Village: 10387312 Feature: 14357617
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:28:09] [Server thread/INFO]: View Distance: 5
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:28:09] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 4 (Seed: -8085481027869192818)
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area for QnA, 89%
[19:28:10] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [parkour] --------
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true
[19:28:10] [Server thread/INFO]:     Engine Mode: 1
[19:28:10] [Server thread/INFO]:     Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[19:28:10] [Server thread/INFO]:     Replace Blocks: [1, 5]
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:28:10] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds:  Village: 10387312 Feature: 14357617
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:28:10] [Server thread/INFO]: View Distance: 5
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:28:10] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 5 (Seed: -7726458714802421691)
[19:28:11] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [vip] --------
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]:     Engine Mode: 1
[19:28:11] [Server thread/INFO]:     Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[19:28:11] [Server thread/INFO]:     Replace Blocks: [1, 5]
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds:  Village: 10387312 Feature: 14357617
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]: View Distance: 5
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 6 (Seed: 6985298399822693820)
[19:28:11] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [wymieniarka] --------
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]:     Engine Mode: 1
[19:28:11] [Server thread/INFO]:     Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[19:28:11] [Server thread/INFO]:     Replace Blocks: [1, 5]
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds:  Village: 10387312 Feature: 14357617
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]: View Distance: 5
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 7 (Seed: -5306850655040330583)
[19:28:11] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [budowlany] --------
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]:     Engine Mode: 1
[19:28:11] [Server thread/INFO]:     Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[19:28:11] [Server thread/INFO]:     Replace Blocks: [1, 5]
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds:  Village: 10387312 Feature: 14357617
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]: View Distance: 5
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:28:11] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 8 (Seed: -5833713823326325135)
[19:28:12] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] 9 - World(s) loaded.
[19:28:13] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Version 2.5-b717 (API v20) Enabled - By Rigby, fernferret, lithium3141 and main--
[19:28:13] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using config file enhanced permissions.
[19:28:13] [Server thread/INFO]: [Essentials] Permissions listed in as player-commands will be given to all users.
[19:28:13] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Enabling WorldGuard v6.1.3-SNAPSHOT;c904242
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) TNT ignition is PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lighters are PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lava fire is blocked.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world'
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) TNT ignition is PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lighters are PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lava fire is blocked.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_nether'
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) TNT ignition is PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lighters are PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lava fire is blocked.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_the_end'
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (spawn) TNT ignition is PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (spawn) Lighters are PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (spawn) Lava fire is blocked.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (spawn) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'spawn'
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (QnA) TNT ignition is PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (QnA) Lighters are PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (QnA) Lava fire is blocked.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (QnA) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'QnA'
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (parkour) TNT ignition is PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (parkour) Lighters are PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (parkour) Lava fire is blocked.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (parkour) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'parkour'
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (vip) TNT ignition is PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (vip) Lighters are PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (vip) Lava fire is blocked.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (vip) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'vip'
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (wymieniarka) TNT ignition is PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (wymieniarka) Lighters are PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (wymieniarka) Lava fire is blocked.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (wymieniarka) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'wymieniarka'
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (budowlany) TNT ignition is PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (budowlany) Lighters are PERMITTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (budowlany) Lava fire is blocked.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (budowlany) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'budowlany'
[19:28:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading region data...
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using config file enhanced permissions.
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Permissions listed in as player-commands will be given to all users.
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Essentials_KitGUI] Enabling Essentials_KitGUI v1.4
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using config file enhanced permissions.
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Permissions listed in as player-commands will be given to all users.
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Enabling Multiverse-Portals v2.5-b725
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] - Version 2.5-b725 Enabled - By Rigby and fernferret
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [MVPLogging] 1 - Portals(s) loaded
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Found WorldEdit. Using it for selections.
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using config file enhanced permissions.
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Permissions listed in as player-commands will be given to all users.
[19:28:15] [Server thread/INFO]: [BetterRTP] Enabling BetterRTP v2.8.2
[19:28:17] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using config file enhanced permissions.
[19:28:17] [Server thread/INFO]: [Essentials] Permissions listed in as player-commands will be given to all users.
[19:28:17] [Server thread/INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
[19:28:18] [Server thread/INFO]: Done (24.065s)! For help, type "help" or "?"
[19:28:18] [Server thread/INFO]: Starting GS4 status listener
[19:28:18] [Query Listener #1/INFO]: Query running on 147.135.196.118:25565
[19:28:18] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] ViaVersion detected server version: 1.8.x(47)
[19:28:18] [Craft Scheduler Thread - 6/INFO]: [Skript] Checking for the latest version of Skript...
[19:28:18] [Server thread/INFO]: [Skript] All scripts loaded without errors.
[19:28:18] [Server thread/WARN]: [Skript] No scripts were found, maybe you should write some ? (config.sk, line 141: databases:')
[19:28:18] [Server thread/INFO]: [Skript] Finished loading.
[19:28:18] [Craft Scheduler Thread - 7/INFO]: [Vault] Checking for Updates ... 
[19:28:19] [Server thread/INFO]: [email protected][id=fa01b724-c78e-36af-80ca-7d1227b7e897,name=Mati_08151,properties={},legacy=false] (/176.111.123.230:61092) lost connection: Disconnected
[19:28:19] [Server thread/WARN]: [ViaVersion] There is a newer version available: 2.1.3, you're on: 2.1.2
[19:28:19] [Craft Scheduler Thread - 7/WARN]: [Vault] Stable Version: 1.7.2 is out! You are still running version: 1.5.6
[19:28:19] [Craft Scheduler Thread - 7/WARN]: [Vault] Update at: http://dev.bukkit.org/server-mods/vault
[19:28:20] [Skript update thread/INFO]: [Skript] You're currently running the latest stable version of Skript.
[19:28:21] [Thread-11/INFO]: UUID of player Mati_08151 is fa01b724-c78e-36af-80ca-7d1227b7e897
[19:28:22] [Server thread/INFO]: Mati_08151[/176.111.123.230:61126] logged in with entity id 543 at ([spawn]4.219467890794154, 240.0, 3.588797121311546)
[19:28:30] [Async Chat Thread - #0/INFO]: [spawn]<Mati_08151> s
[19:28:39] [Server thread/INFO]: Mati_08151 issued server command: /rtp world world
[19:28:46] [Server thread/INFO]: Mati_08151 issued server command: /kit
[19:28:59] [Server thread/INFO]: Mati_08151 issued server command: /plugins

 

Edytowano przez TermitCG
Temat rozwiązany

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W tym przypadku chodzi o to, że Twój serwer nie może załadować pluginu, ponieważ ma źle skonfigurowany plik plugin.yml do którego Ty dostępu nie masz. Jedynym rozwiązaniem jest pobranie innej wersji pluginu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • sk8erace1 zmienił tytuł tematu Problem z PermissionEx

Dawniej na 1.14.2? xD Pluginy takie jak bossbarapi oraz WE mialy problem  z zaladowaniem sie bez idetycznej nazwy pliku .jar z ta wpisana w plugin.yml

Edytowano przez TheKrabik

 

 

unknown (2) (1).png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dalej mowie o tym, ze z dopisana wersja pluginu w nazwie, ofc plugin pobrany bezposrednio z spigot/devbukkit, wrzucony do ffolderu plugins nie dzialal, po usunieciu z nazwy wersji czyli wpisania w nazwe dokladnie to co jest w plugin.yml pluginy zaczynaly dzialac, oraz jesli dobrze pamietam to blad byl idetyczny.

 

 

unknown (2) (1).png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 3 miesięcy później...

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...