Skocz do zawartości

ASkybBlock > Opuszczanie/Dolaczanie wyspy


Polecane posty

Witam, wie ktoś jak spolszczyć opuszczanie wyspy i dołączanie? teraz pojawia się coś takiego now entering island. a chciałbym aby pisało Opusciles wyspe/Wszedles na wyspe.

Oto config: Oraz czy da sie spolszczyć /is settings

 

###########################################################################################
# This is a YML file. Be careful when editing. Check your edits in a YAML checker like    #
# the one at http://yaml-online-parser.appspot.com                                        #
# If this file is deleted, then it will be recreate at the next reload.                   #
###########################################################################################

################
#General Errors#
################
error:
   #"Error: Invalid Player (check spelling)"
   unknownPlayer: "Ten gracz jest nieznany."
   #"You can't access that command!"
   #"/acid is a command for mods and ops only"
   noPermission: "Nie masz uprawnień do korzystania z tej komendy!"
   noIsland: "Nie masz wyspy!"
   noIslandOther: "Ten gracz nie ma wyspy!"
   #notOnIsland: "You must be on your island to use this command."
   commandNotReady: "Nie możesz teraz użyć tej komendy."
   offlinePlayer: "Ten gracz nie jest na serwerze lub nie istnieje."
   unknownCommand: "&6&l(&c&l!&6&l) &cNieznana komenda."
   noTeam: "Gracz nie jest w drużynie."

#AcidEffect
changingObsidiantoLava: "Zmiana obsydianu spowrotem do lawy. Bądź ostrożny!"

#AcidInventory
# The warning that goes on the acid bottles or buckets. Lines are split by \n
acidLore: "Nie\nspadnij!\nStrzeż się!\n"
acidBucket: "Wiadro z kwasem"
acidBottle: "Butelka z kwasem"
drankAcidAndDied: "napił się kwasu i umarł."
drankAcid: "wypił kwas."

#IslandGuard
islandProtected: "&6&l(&c&l!&6&l) &cNie niszcz kogos pracy!"

#LavaCheck
lavaTip: "Wskazówka: Jeśli obsydian był nie ruszony, możesz go ponownie zebrać wiaderkiem."

#WarpSigns
warps:
   #This is the first line of the sign that determines if the sign is a warp sign or not
   #If you change it, make sure it makes sense. It is case insensitive. Change the tip too.
   welcomeLine: "[WITAJ]"
   warpTip: "Stwórz teleport tworząc tabliczke z napisem [WITAJ] na górze."
   success: "Tabliczka Witaj została stworzona!"
   removed: "Tabliczka Witaj została usunięta!"
   signRemoved: "Twoja tabliczka Witaj została usunięta!"
   deactivate: "Deaktywacja starej tabliczki!"
   errorNoRemove: "Możesz usuwać tylko swoje tabliczki Witaj!"
   errorNoPerm: "Nie masz jeszcze pozwolenia na tworzenie tabliczki Witaj!"
   errorNoPlace: "Musisz być na swojej wyspie żeby postawić tabliczke Witaj!"
   errorDuplicate: "Wybacz! Tu jest już tabliczka Witaj!"
   errorDoesNotExist: "Ten teleport nie istnieje!"
   errorNotReadyYet: "Ten teleport nie jest jeszcze gotowy. Spróbuj ponownie później."
   errorNotSafe: "Ten teleport nie jest bezpieczny. Spróbuj ponownie później."
   #/island warp help
   warpToPlayersSign: "Teleport do tabliczki Witaj Gracza <player>."
   errorNoWarpsYet: "Nie ma jeszcze żadnych teleportów!"
   warpsAvailable: "Te teleporty są dostępne"

topTen:
   header: "Wyspy TOP10 serwera:"
   errorNotReady: "Lista najlepszych wysp nie została jeszcze wygenerowana!"
level:
   islandLevel: "Poziom wyspy"
   errornotYourIsland: "Tylko lider może to zrobić."
   
sethome:
   homeSet: "Twój dom został ustawiony do miejsca w którym jesteś."
   errorNotOnIsland: "Musisz być w granicach swojej wyspy żeby ustawić dom!"
   errorNoIsland: "Nie jesteś częścią wyspy. Teleportuję cię na spawn!"


#Challenges
challenges:
   youHaveCompleted: "&6&l(&c&l!&6&l) &aUkończyłeś wyzwanie [challenge]!"
   nameHasCompleted: "&6&l(&c&l!&6&l) &6[name] &aukończył wyzwanie &6[challenge]!"
   youRepeated: "Powtórzyłeś wyzwanie [challenge]!"
   toComplete: "Ukończ [challengesToDo] więcej [thisLevel] zadań żeby odblokować ten poziom!"
   help1: "Użyj /c <nazwa> żeby zobaczyć informacje na temat zadania."
   help2: "Użyj /c complete <nazwa> żeby spróbować skończyć zadanie."
   colors: "Zadania mają różne kolory oznaczające:"
   complete: "Ukończone"
   incomplete: "Nieukończone"
   completeNotRepeatable: "Ukończone(nie można powtórzyć)"
   completeRepeatable: "Ukończone(można powtórzyć)"
   name: "Nazwa zadania"
   level: "Poziom"
   itemTakeWarning: "Wszystkie potrzebne przedmioty są zabierane po ukończeniu zadania!"
   notRepeatable: "Tego zadania nie można powtórzyć!"
   firstTimeRewards: "Nagrody:"
   repeatRewards: ""
   expReward: "Nagroda doświadczenia"
   moneyReward: "Nagroda pieniężna"
   toCompleteUse: "Ukoncz to zadanie!"
   invalidChallengeName: "Zła nazwa zadania! Użyj /c help żeby uzyskać więcej informacji"
   rewards: "Nagroda(y)"
   youHaveNotUnlocked: "Nie odblokowałeś jeszcze tego zadania!"
   unknownChallenge: "Nieznana nazwa zadania (sprawdź pisownie)!"
   errorNotEnoughItems: "Nie masz wystarczającej ilości wymaganych przedmiotów!"
   errorNotOnIsland: "Musisz być na swojej wyspie żeby to zrobić!"
   errorNotCloseEnough: "&6&l(&c&l!&6&l) Musisz stanąć bliżej wszystkich wymaganych przedmiotów!"
   errorItemsNotThere: "&6&l(&c&l!&6&l) Wszystkie wymagane przedmioty muszą być blisko ciebie na twojej wyspie!"
   errorIslandLevel: "Twoja wyspa musi mieć poziom [level] żeby ukończyć to zadanie!"
   guititle: "&7> &aZadania&c:"
   erroryouaremissing: "Jesteś zgubiony, braknie ci:"
#/island
island:
   teleport: "&7> &aZostales przeteleportowany. Wrazie pomocy wpisz &6/wyspa"
   new: "&7> &aTworzenie nowej wyspy dla ciebie..."
   errorCouldNotCreateIsland: "Nie można stworzyć wyspy. Proszę skontaktuj się z moderatorem."
   errorYouDoNotHavePermission: "Nie masz uprawnień do używania tej komendy!"
   #/island reset
   resetOnlyOwner: "Tylko właścieciel może zresetować tą wyspę. Zostaw tą wyspę żeby zacząć od nowa (/island leave)."
   resetMustRemovePlayers: "Musisz usunąć wszystkich graczy z twojej wyspy żeby ją zresetować (/island kick <player>). Zobacz wszystkich graczy na twojej wyspie wpisując /island team."
   resetPleaseWait: "&6&l(&c&l!&6&l) &aProszę czekać, generuję nową wyspę dla ciebie..."
   #Cool down warning - [time] is number of seconds left
   resetWait: "&6&l(&c&l!&6&l) Musisz poczekać [time] sekund zanim zrobisz to ponownie."
   #Confirm
   resetConfirm: "&6&l(&c&l!&6&l) &cMasz 10 sekunda na wpisanie /island confirm żeby potwierdzić usunięcie wyspy i jej reset!"
   resetYouHave: "&6&l(&c&l!&6&l) &cMasz [number] pozostałych resetów."
   resetNoMore: "&6&l(&c&l!&6&l) &cNie masz więcej resetów!"
   resetTo: "Wyczyszczono limit resetów"
   subtitle: "Wpisz /wyspa lub /pomoc"
   subtitlecolor: "blue"
   title: "Oto twoja wyspa..."
   titlecolor: "gold"

   #/island help
   #/island
   helpIsland: "Stwórz swoją wyspę lub teleporuj się do niej."
   helpTeleport: "Teleport na twoją wyspę."
   helpIslandSpawn: "Idź na &c/spawn"
   helpContolPanel: "Otwórz GUI wyspy."
   #/island restart
   helpRestart: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   islandDeletedLifeboats: ""
   #/island sethome
   helpSetHome: ""
   #/island level
   helpLevel: ""
   #/island level <player>
   helpLevelPlayer: ""
   #/island top:
   helpTop: ""
   #/island warps:
   helpWarps: ""
   #/island warp <player>
   helpWarp: ""
   #/island team
   helpTeam: ""
   #/island invite <player>:
   helpInvite: ""
   #/island leave:
   helpLeave: ""
   #/island kick <player>
   helpKick: ""
   #/island <accept/reject>
   helpAcceptReject: ""
   #/island makeleader <player>
   helpMakeLeader: ""
   #/island listcoops
   helpListCoops: ""
   #/island uncoop <player>
   helpUnCoop: ""
   #/island resetname
   helpResetName: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   #/island coop <player>
   helpCoop: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   #/island islandsettings
   helpSettings: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   #/island ban <player>
   helpBan: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   #/island unban <player>
   helpUnBan: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   #/island is
   helpIs: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   #/island go
   helpIsGo: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   #/island controlpanel
   helpControlPanel: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   #/island Name <name>
   HelpName: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   #/island minishop 
   HelpMinishop: "&c&lNie aktualna pomoc wpisz &a&l/wyspa"
   
   #Level
   errorLevelNotReady: "Nie możesz użyć tej komendy teraz! Spróbuj ponownie później."
   errorInvalidPlayer: "Ten gracz jest nie prawidłowy lub nie ma wyspy!"
   islandLevelis: "Poziom wyspy to"
   #/island expel <player>
   helpExpel: "wyrzuć gracza ze swojej wyspy."
   #/island lock
   helpLock: "Zabezpiecz wyspe lub ja odblokuj"
   #/island controlpanel
   helpControlPanel: "Otwiera GUI wyspy"
   

###################
#/island commands #
###################

#invite
invite:
   help: "Użyj [/island invite <playername>] żeby zaprosić graczy na swoją wyspę."
   youCanInvite: "możesz zaprosić [number] więcej graczy."
   youCannotInvite: "Nie możesz zaprosić więcej graczy."
   onlyIslandOwnerCanInvite: "Tylko lider może zapraszać!"
   youHaveJoinedAnIsland: "Dołączyłeś do wyspy! Użj /island team żeby zobaczyć innych członków drużyny."
   hasJoinedYourIsland: "[name] dołączył do twojej wyspy!"
   errorCantJoinIsland: "Nie możesz dołączyć do wyspy, może jest pełna."
   errorYouMustHaveIslandToInvite: "Musisz mieć wyspę żeby to zrobić!"
   errorYouCannotInviteYourself: "Nie możesz siebie zaprosić!"
   removingInvite: "Usuwanie twojego poprzedniego zaproszenia."
   inviteSentTo: "Zaproszenie wysłane do [name]"
   nameHasInvitedYou: "[name] zaprosił cię do swojej wyspy!"
   toAcceptOrReject: "żeby zaakceptować lub odrzucić zaproszenie."
   warningYouWillLoseIsland: "OSTRZEŻENIE: Stracisz swoją wyspę jeśli zaakceptujesz zaproszenie!"
   errorYourIslandIsFull: "Twoja wyspa jest pełna, nie możesz zaprosić nikogo więcej."
   #"That player is already with a group on an island."
   errorThatPlayerIsAlreadyInATeam: "Ten gracz jest w twojej drużynie."

#reject
reject:
   youHaveRejectedInvitation: "Odrzuciłeś zaproszenie dołączenia do wyspy."
   nameHasRejectedInvite: "[name] odrzucił zaproszenie do twojej wyspy!"
   youHaveNotBeenInvited: "Zostałeś zaproszony do drużyny."

#leave
leave:
  errorYouAreTheLeader: "Nie możesz opuścić wyspy ponieważ jesteś liderem, użyj /island makeleader <player> do oddania przywództwa."
  youHaveLeftTheIsland: "Wyszedłeś z wyspy i wróciłeś na spawn."
  nameHasLeftYourIsland: "[name] odszedł z twojej wyspy!"
  errorYouCannotLeaveIsland: "Nie możesz opuścić wyspy jeśli jesteś na niej sam. Spróbuj użyć /island restart jeśli chcesz nową wyspę!"
  errorYouMustBeInWorld: "Musisz być w świecie A SkyBlock jeśli chcesz wyjść z drużyny!"
  errorLeadersCannotLeave: "Nie możesz opuścić wyspy ponieważ jesteś liderem, użyj /island makeleader <player> do oddania przywództwa."

#team
team:
   listingMembers: "Lista graczy w drużynie&c:"


#kick / remove
kick:
  errorPlayerNotInTeam: "Ten gracz nie jest w twojej drużynie!"
  nameRemovedYou: "[name] wyrzucił cię ze swojej wyspy!"
  nameRemoved: "[name] został wyrzucony z wyspy."
  errorNotPartOfTeam: "Ten gracz nie jest w twojej drużynie!"
  errorOnlyLeaderCan: "Tylko lider może wyrzucać innych z wyspy!"
  errorNoTeam: "Nie jesteś w drużynie!"

#makeleader
makeleader:
   errorPlayerMustBeOnline: "Ten gracz musi być na serwerze jeśli chcesz przenieść wyspę."
   errorYouMustBeInTeam: "Musisz być w drużnie jeśli chcesz przenieść wyspę."
   errorRemoveAllPlayersFirst: "Usuń wszystkiech graczy z twojej drużyny oprócz tych do których się przenosisz."
   youAreNowTheOwner: "Teraz jesteś właściecielem wyspy."
   nameIsNowTheOwner: "[name] jest właściecielem twojej wyspy!"
   errorThatPlayerIsNotInTeam: "Ten gracz nie jest w twojej drużynie!"
   errorNotYourIsland: "To nie twoja wyspa więc nie możesz jej oddać!"
   errorGeneralError: "Nie można zmienić lidera."

#minishop
minishop:
   title: "&EMiniSklep"
   islandhelpMiniShop: "Otwiera MiniSklep"
   buy: "Kup(Lewy przycisk myszki)"
   sell: "Sprzedaj(Prawy przycisk myszki)"
   youcannotafford: "Nie możesz kupić [description]!"
   youbought: "Kupiłeś [number] [description] za [price]"
   yousold: "Sprzedałeś [number] [description] za [price]"
   buyproblem: "Wystąpił problem podczas kupna [description]"
   sellproblem: "Nie masz wystarczająco dużo [description] żeby je sprzedać."
   outofstock: "Wyprzedane"

################################
#Admin commands that use /acid #
################################

#Help
adminHelp:
   help: "Komendy Adminów:"
   #/acid reload:
   reload: "przeładuj plik konfiguracyjny."
   #/acid top ten:
   topTen: "manualnie zaktualizuj liste top 10"
   #/acid register <player>:
   register: "ustaw wyspę gracza na twoją lokacje"
   #/acid delete <player>:
   delete: "usuń wyspę (usuwa bloki)."
   #/acid completechallenge <challengename> <player>
   completeChallenge: "zaznacza że zadanie jest skończone"
   #/acid resetchallenge <challengename> <player>
   resetChallenge: "zaznacza że zadanie nie jest skończone"
   #/acid resetallchallenges <player>:
   resetAllChallenges: "resetuje wszystkie zadania gracza"
   #/acid purge [TimeInDays]:
   purge: "usuń wyspy starsze niż [TimeInDays]."
   #/acid info <player>:
   info: "informacje o graczu."
   #/acid info
   infoisland: "daje informacje o najbliżesz wyspie."
   #/acid clear reset
   clearreset: "resetuje limit resetów wysp graczy."

#acid reload
reload:
   configReloaded: "Konfiguracja została przeładowana."
#topten
adminTopTen:
   generating: "Generowanie listy najlepszych wysp"
   finished: "Generowanie listy najlepszych wysp skończone"

#purge
purge:
   #"A purge is already running, please wait for it to finish!"
   alreadyRunning: "Purge jest włączony, poczekaj aż skończy!"
   usage: "Użcie: /acid purge [TimeInDays]"
   calculating: "Liczenie wyspy które były nieaktywne więcej niż [time] dni."
   noneFound: "Brak nieaktywnych wysp do usunięcia."
   thisWillRemove: "To usunie [number] nieaktywnych wysp!"
   warning: "OSTROŻNIE! Nie używaj tej komendy jeśli gracze są na serwerze! STWÓRZ ZAPASOWY ŚWIAT!"
   typeConfirm: "Wpisz /acid confirm żeby zatwierdzić"
   purgeCancelled: "Usuwanie anulowane."
   finished: "Usuwanie nieaktywnych wysp skończone."
   removingName: "Purge: Usuwanie wyspy [name]"

#confirm
confirm:
   errorTimeLimitExpired: "Czas się skończył! Użyj komendy jeszcze raz."

#delete
delete:
   removing: "Usuwanie wyspy [name]."

#register
register:
   settingIsland: "Ustawianie wyspy gracza [name] do najbliższej skały macierzystej."
   errorBedrockNotFound: "Skała macierzysta nie znaleziona: nie można ustawić wyspy!"

#info
adminInfo:
   islandLocation: "Położenie Wyspy"
   errorNotPartOfTeam: "Ten gracz nie jest częścią drużyny tej wyspy."
   errorNullTeamLeader: "Lider powinien być nieważny!"
   errorTeamMembersExist: "Gracz ma graczy w drużynie, ale nie powinien!"

#resetallchallenges
resetallchallenges:
   success: "[name] zresetował swoje zadania."

#checkteam
checkteam:
   checkingTeam: "Sprawdzanie drużyny gracza [name]"

#completechallenge
completechallenge:
   errorChallengeDoesNotExist: "Zadanie nie istnieje albo jest skończone"
   challangeCompleted: "Zadanie: [challengename] zostało zakończone dla [name]"

#resetchallenge
resetchallenge:
   errorChallengeDoesNotExist: "Zadanie nie istnieje albo nie jest skończone"
   challengeReset: "Zadanie: [challengename] zostało zresetowane dla [name]"

#News
news:
   headline: "&7[&aNowosc&7] &aWyspa ulegla zmianom&c:"

#Nether
nether:
   spawnisprotected: "Spawn w piekle jest zabezbieczony."

# Ultra safe boats
boats:
   warning: "Wychodzenie z łódki teraz jest niebezpieczne..."

#Starter sign
# [player] is replaced with the player's name
# ChatColors can be used with &
sign:
   line1: "&7> &aOto twoja wyspa!"
   line2: "&7> &aUwazaj nie spadnij!"
   line3: "&7> &aZyczymy powodzenia :)"

biome:
   set: "Biom wyspy został ustawion do [biome]!"
   help: "Otwiera GUI biomów."
   unknown: "Nieznany biom!"
   youbought: "Kupione za [cost]!"
   paneltitle: "Wybierz biom"
   
expel:
   notonisland: "Gracz nie wkracza na twoją wyspe!"
   success: "Wyrzuciłeś [name]!"
   expelled: "Zostałeś wyrzucony z tej wyspy!"
   fail: "[name] nie może być wyrzucony!"

moblimits:
   error: "Limit potworów ([number]) został osiągnięty!"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W pliku pl-PL około linijki 417 zaczyna się coś takiego

Cytat

lock: 
  enteringspawn: "Entering Spawn"
  islandlocked: "Island is locked to visitors"
  leavingspawn: "Leaving Spawn"
  locking: "Locking island"
  nowentering: "Now entering [name]'s island"
  nowleaving: "Now leaving [name]'s island"
  unlocking: "Unlocking island"

 

Pomogłem ci ? Zostaw Lajka :)

 

To ty mi pomogłeś /aś? Przyjmij moją wdzięczność :) [i oczywiście lajka :)]

 

POZDRAWIAM SERDECZNIE! 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...