Skocz do zawartości
 • 0

Wciskanie klawisza z comboboxa


Kacapek
 Udostępnij

Pytanie

Witam, jak zrobić, żeby program naciskał wybrany klawisz z comboboxa? W comboboxie mam wstawione F1-F12 i chce żeby program używał wybranego przeze mnie. Ewentualnie czy jest możliwość żeby wpisać w "pole" (nie wiem jak to nazwać) powiedzmy F1 i żeby to było wstawiane?

Edytowane przez Kacapek

reklama

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

Coś takiego?

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 208, 166, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("F1", 16, 32, 145, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData($Combo1, "F1|F2|F3|F4|F5", "F1")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("F1", 16, 64, 121, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Ustaw z Input1", 64, 96, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Combo1
			SetHotkey($Combo1)
		Case $Button1
			SetHotkey($Input1)
	EndSwitch
WEnd

Func SetHotkey($Control)
	Local $key = GUICtrlRead($Control)
	HotKeySet("{" & $key & "}", "whoa")
	MsgBox(0, '', 'Nacisnij ' & $key)
EndFunc

Func whoa()
	MsgBox(0, '','Whoa..')
EndFunc

 

#Edit

 

Chociaż chyba bardziej chodzi o to:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 208, 166, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("F1", 16, 32, 145, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData($Combo1, "F1|F2|F3|F4|F5", "F1")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("F1", 16, 64, 121, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Ustaw z Input1", 64, 96, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Combo1
			spam(GUICtrlRead($Combo1))
		Case $Button1
			spam(GUICtrlRead($Input1))
	EndSwitch
WEnd

Func spam($key)
	Local $spam_key = "{" & $key & "}"
	While 1
		Send($spam_key)
	WEnd
EndFunc

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Mam taki kod:

 While 2
		 If GUICtrlRead($Checkbox1) = 1 Then $pos1 = PixelSearch(457, 27, 457, 29, 0x232323)
			 If IsArray($pos1) Then
			 Send("{F1}")      ;<Tutaj
			 EndIf
			EndIf
			
			If GUICtrlRead($Checkbox2) = 1 Then $pos2 = PixelSearch(1194, 405, 1347, 428, 0x00C000)
			 If IsArray($pos2) Then
			 MouseMove($pos2[0], $pos[1], 0)
			 MouseClick("primary")
			 Sleep(10000)
			 EndIf
			EndIf
		  WEnd

Mógł byś mi pomóc jakoś to połączyć?

 

reklama

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Chodzi mi o to żeby program był uniwersalny, czyli wybieramy punkty u siebie na komputerze aby program dobrze działał. Chciał bym żeby była możliwość zapisania tych funkcji żeby za każdym nie trzeba było wybierać 10 punktów na nowo. Nie mam zielonego pojęcia jak można by użyć w tym przypadku iniWrite iniRead

 

GUICtrlSetOnEvent($Button1,"A")
GUICtrlSetOnEvent($Button2,"B")

Global $aPosition						
Global $aColor

Global $bPosition							
Global $bColor

Global $cPosition					
Global $cColor

 Func A()
		  MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $aPosition = MouseGetPos()
  $aColor = PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1])

  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $aPosition
 EndFunc

 Func B()
		  MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $bPosition = MouseGetPos()
  $bColor = PixelGetColor($bPosition[0], $bPosition[1])

  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $bPosition
 EndFunc

 

reklama

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
GUICtrlSetOnEvent($Button1,"A")
GUICtrlSetOnEvent($Button2,"B")

Global $aPosition = FileRead("aPos.txt")						
Global $aColor

 Func A()
		  MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $aPos = MouseGetPos()
	FileWrite("aPos.txt", "["&$aPos4[0]&", " & $aPos4[1]&"]")
  $aColor = PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1])

  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $aPos
 EndFunc

Zapisuje pozycje ale mam problem z odczytaniem jej.

reklama

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Taki sposób to słaby pomysł. Jak bedziesz mial powiedzmy 50 roznych wartosci to bedziesz tworzyl 50 plikow? :D

 

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 241, 127, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 8, 16, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 8, 80, 75, 25)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("X1", 96, 16, 41, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("Y2", 145, 16, 55, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("X2", 96, 80, 41, 21)
$Input4 = GUICtrlCreateInput("Y2", 144, 80, 57, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

Global $aPosition
Global $aColor

Global $bPosition
Global $bColor

Global $cPosition
Global $cColor

Global $INI_PATH = @DesktopDir & "\plik.ini"

Load()

While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Button1
			A()
		Case $Button2
			B()
	EndSwitch
WEnd Func A()
	MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $aPosition = MouseGetPos()
  $aColor = PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1])

	IniWrite($INI_PATH, "A()", "X1", $aPosition[0])
	IniWrite($INI_PATH, "A()", "Y1", $aPosition[1])
  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $aPosition
 EndFunc

Func B()
	MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
	Do
		Sleep(50)
	Until _IsPressed(01)
	$bPosition = MouseGetPos()
	$bColor = PixelGetColor($bPosition[0], $bPosition[1])

	IniWrite($INI_PATH, "B()", "X2", $bPosition[0])
	IniWrite($INI_PATH, "B()", "Y2", $bPosition[1])
	MsgBox(0, "Info", "Selected")
	Return $bPosition
EndFunc

Func Load()
	If Not FileExists($INI_PATH) Then Return

	GUICtrlSetData($Input1, IniRead($INI_PATH, "A()", "X1", "Default Value"))
	GUICtrlSetData($Input2, IniRead($INI_PATH, "A()", "Y1", "Default Value"))
	GUICtrlSetData($Input3, IniRead($INI_PATH, "B()", "X2", "Default Value"))
	GUICtrlSetData($Input4, IniRead($INI_PATH, "B()", "Y2", "Default Value"))
EndFunc

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

A jak teraz odczytać te zapisane wartości żebym mógł wykorzystać w dalszych funkcjach?

 

Global $aPosition
Global $aColor

Global $bPosition
Global $bColor


 If PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1]) <> $aColor Then
			 MouseMove(245, 647)
			 MouseClick("primary")
			 Sleep(150)
			 MouseMove(1090, 501)
			 EndIf

 

Edytowane przez Kacapek

reklama

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Napisałem wyzej jak pobiera sie zapisane wartości z pliku ini. Rownie dobrze mozesz sobie sobie zapisac do zmiennej globalej, albo przy kazdym wywolaniu funkcji czytac z pliku.

 

Global $aPosition
Global $aColor

Global $bPosition
Global $bColor

Func JakasFunkcja()
	Local $aPosition[2]
	$aPosition[0] = IniRead($INI_PATH, "A()", "X1", "Default Value")
	$aPosition[1] = IniRead($INI_PATH, "A()", "Y1", "Default Value")

	If $aPosition[0] == "Default Value" or $aPosition[1] == "Default Value" Then
		$aPosition = A()
	EndIf

	If PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1]) <> $aColor Then
	 MouseMove(245, 647)
	 MouseClick("primary")
	 Sleep(150)
	 MouseMove(1090, 501)
	EndIf
EndFunc

Func A()
	MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $aPosition = MouseGetPos()
  $aColor = PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1])

	IniWrite($INI_PATH, "A()", "X1", $aPosition[0])
	IniWrite($INI_PATH, "A()", "Y1", $aPosition[1])
  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $aPosition
EndFunc

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Dalej mam z tym problem ;/ Pomoże ktoś? Wywala taki błąd:

"C:\Users\Karol\Desktop\test.au3" (331) : ==> Expected a "=" operator in assignment statement.:
$position4[0] = IniRead($INI_PATH, "A", "x", $pos4[0])
$position4^ ERROR

 

  Func A()
		  MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $pos4 = MouseGetPos()

  IniWrite($INI_PATH, "A", "x", $pos4[0])
  IniWrite($INI_PATH, "A", "y", $pos4[1])


  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  EndFunc

Func _START()
		If GUICtrlRead($Checkbox2) = 1 Then				
		EndIf
		$position4[0] = IniRead($INI_PATH, "A", "x", $pos4[0])
		$position4[1] = IniRead($INI_PATH, "A", "y", $pos4[1])

		Local $color4 = PixelGetColor($position4[0], $position4[1])


		 If PixelGetColor($position4[0], $position4[1]) = $color4 Then
			Send("{" & GUICtrlRead($Combo4) & "}")
			Sleep(250)
		 EndIf
EndFunc

 

reklama

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 Udostępnij

 • Ostatnio przeglądający forum Wciskanie klawisza z comboboxa   0 użytkowników
  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...