Skocz do zawartości

Problemy podczas kompilacji silnika tfs 0.4


rychu321

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, mam taki problem podczas kompilacji tfs 0.4 z tematu rafaeru

 

	
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I.    -I/usr/include/libxml2   -O2 -fomit-frame-pointer -D__USE_MYSQL__    -D__ROOT_PERMISSION__ -D_THREAD_SAFE -D_REENTRANT -Wextra -Wno-strict-aliasing -Wno-unused-parameter -pipe -MT otserv.o -MD -MP -MF .deps/otserv.Tpo -c -o otserv.o otserv.cpp
otserv.cpp: In function ‘void otserv(StringVec, ServiceManager*)’:
otserv.cpp:549:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->p, g_config.getString(ConfigManager::RSA_PRIME1).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:32:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:550:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->q, g_config.getString(ConfigManager::RSA_PRIME2).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:32:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:551:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->d, g_config.getString(ConfigManager::RSA_PRIVATE).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:32:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:552:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->n, g_config.getString(ConfigManager::RSA_MODULUS).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:32:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:553:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->e, g_config.getString(ConfigManager::RSA_PUBLIC).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:32:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
Makefile:551: recipe for target 'otserv.o' failed
make[1]: *** [otserv.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/root/ot'
Makefile:408: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
 
	

 

a jeszcze wcześniej jest taki, lecz on nie przerywa kompilacji


game.cpp: In constructor ‘Game::Game()’:
game.cpp:80:24: warning: iteration 2 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
   globalSaveMessage[i] = false;
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~
game.cpp:79:23: note: within this loop
  for(int32_t i = 0; i < 3; i++)
                     ~~^~~
In file included from game.cpp:18:0:
game.h: In member function ‘void Game::globalSave()’:
game.h:623:78: warning: iteration 2 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
   void setGlobalSaveMessage(int16_t key, bool value) {globalSaveMessage[key] = value;}
                                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~
game.cpp:6298:23: note: within this loop
  for(int16_t i = 0; i < 3; i++)
                     ~~^~~

10 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000logoskillowcy.png

 

Odnośnik do komentarza
6 godzin temu, rafaeru napisał:

apt get-install libssl-dev libcrypto++-dev

potem:


make clean
make

 

Mam już to ;/ 

 

root@smerfow:~# apt-get install libssl-dev libcrypto++-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libcrypto++-dev is already the newest version (5.6.4-7).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0f-3+deb9u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.

10 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000logoskillowcy.png

 

Odnośnik do komentarza
30 minut temu, rafaeru napisał:

Nigdy nie miałem tego błędu, spróbuj z tym silnikiem: https://github.com/otservme/global860

Przy tym mam takie coś

root@smerfow:~/tibia/sources# make
make  all-am
make[1]: Entering directory '/root/tibia/sources'
  CXX      actions.o
  CXX      allocator.o
  CXX      baseevents.o
  CXX      beds.o
  CXX      chat.o
  CXX      combat.o
  CXX      condition.o
  CXX      configmanager.o
  CXX      connection.o
  CXX      container.o
  CXX      creature.o
  CXX      creatureevent.o
  CXX      cylinder.o
  CXX      database.o
  CXX      databasemanager.o
  CXX      databasemysql.o
  CXX      depot.o
  CXX      dispatcher.o
  CXX      exception.o
  CXX      fileloader.o
  CXX      game.o
  CXX      globalevent.o
  CXX      group.o
  CXX      house.o
  CXX      housetile.o
  CXX      ioban.o
  CXX      ioguild.o
  CXX      iologindata.o
  CXX      iomap.o
  CXX      iomapserialize.o
  CXX      item.o
  CXX      itemattributes.o
  CXX      items.o
  CXX      luascript.o
  CXX      mailbox.o
  CXX      manager.o
  CXX      map.o
  CXX      monster.o
  CXX      monsters.o
  CXX      movement.o
  CXX      networkmessage.o
  CXX      npc.o
  CXX      otserv.o
otserv.cpp: In function ‘void otserv(StringVec, ServiceManager*)’:
otserv.cpp:580:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->p, g_config.getString(ConfigManager::RSA_PRIME1).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:581:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->q, g_config.getString(ConfigManager::RSA_PRIME2).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:582:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->d, g_config.getString(ConfigManager::RSA_PRIVATE).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:583:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->n, g_config.getString(ConfigManager::RSA_MODULUS).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:584:18: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
  BN_dec2bn(&g_RSA->e, g_config.getString(ConfigManager::RSA_PUBLIC).c_str());
                  ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
In file included from /usr/include/openssl/asn1.h:24:0,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
otserv.cpp:596:15: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
   BN_mod(g_RSA->dmp1, g_RSA->d, r1, ctx);
               ^
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
In file included from /usr/include/openssl/asn1.h:24:0,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
otserv.cpp:596:28: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
   BN_mod(g_RSA->dmp1, g_RSA->d, r1, ctx);
                            ^
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
In file included from /usr/include/openssl/asn1.h:24:0,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
otserv.cpp:597:15: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
   BN_mod(g_RSA->dmq1, g_RSA->d, r2, ctx);
               ^
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
In file included from /usr/include/openssl/asn1.h:24:0,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
otserv.cpp:597:28: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
   BN_mod(g_RSA->dmq1, g_RSA->d, r2, ctx);
                            ^
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:599:23: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
   BN_mod_inverse(g_RSA->iqmp, g_RSA->q, g_RSA->p, ctx);
                       ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:599:36: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
   BN_mod_inverse(g_RSA->iqmp, g_RSA->q, g_RSA->p, ctx);
                                    ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
otserv.cpp:599:46: error: invalid use of incomplete type ‘RSA {aka struct rsa_st}’
   BN_mod_inverse(g_RSA->iqmp, g_RSA->q, g_RSA->p, ctx);
                                              ^~
In file included from /usr/include/openssl/crypto.h:31:0,
                 from /usr/include/openssl/bio.h:20,
                 from /usr/include/openssl/asn1.h:16,
                 from /usr/include/openssl/rsa.h:16,
                 from otserv.cpp:35:
/usr/include/openssl/ossl_typ.h:110:16: note: forward declaration of ‘RSA {aka struct rsa_st}’
 typedef struct rsa_st RSA;
                ^~~~~~
Makefile:557: recipe for target 'otserv.o' failed
make[1]: *** [otserv.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/root/tibia/sources'
Makefile:413: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2

A gdy chciałem odpalić po prostu ten ten skompilowany już mam takie coś

Tej bilbioteki właśnie nie mogłem zainstalować więc zainstalowałem to co mi google podpowiedziało czyli default-libmysqlclient-dev ale widzę, że to był zły pomysł

root@smerfow:~/tibia# ./theforgottenserver
./theforgottenserver: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.18             : cannot open shared object file: No such file or directory

10 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000logoskillowcy.png

 

Odnośnik do komentarza

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający forum Problemy podczas kompilacji silnika tfs 0.4   0 użytkowników
    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...