Skocz do zawartości

XenoBot nie otwieranie pustych ciał


Wilku1996

Rekomendowane odpowiedzi

@Wilku1996

 

W niektorych skryptach masz takie wartosci w configu jak value. Wspisujesz tam, zeby loocil np. itemy warte 10k+

Mozesz uzyc takiego skryptu:

Ten skrypt ma konsole w grze. Wiec wpisujesz tylko np. addloot skullcracker armor

 

-----------------------------------------------
-------------------- CONFIG -------------------
-----------------------------------------------
 
LootGold      = true
LootAboveValue   = 100  -- Will loot any item with an NPC price greater or equal to this.
LootAboveValueRatio = 5  -- Will loot any stackable item with a NPC price to weight ratio greater or equal to this.
LootList =         -- Will loot all items on this list even if they don't meet any of the above criteria.
{
  "Glooth Capsule",
  "Tainted Glooth Capsule",
  "Great Spirit Potion",
  "Crude Umbral Spellbook",
  "Great Health Potion",
  "Ultimate Health Potion",
}
 
-- You need to open your backpacks on your own. 0 is your main backpack.
BpStacks = 1
BpRares = 1
BpGold  = 2 -- Not needed it not looting gold.
 
-- Increase these if the script misses loot. Decrease them to increase speed.
MinWait = 100
MaxWait = 100

OpenCorpses = true
 
-----------------------------------------------
----------------- DESCRIPTION -----------------
-----------------------------------------------
--[[
	This script will open and loot corpses within 1sqm of your character.
	It will also loot any corpse that you open manually.
	Known issues:
		- The script is only able to open very fresh corpses.
		- The script will not retry opening a corpse if you walk away
		 while it is being looted.
		- The script cannot open corpses on top of ladders and rope spots.
]]
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
 
-- CONVERT CONFIG
local LootAboveValue = LootAboveValue
local LootAboveValueRatio = LootAboveValueRatio
OldLootList = LootList
local LootList = {}
for _, name in ipairs(OldLootList) do
  LootList[Item.GetItemIDFromDualInput(name)] = true
end
 
local BpStacks = BpStacks
local BpRares = BpRares
local BpGold = BpGold
 
-- POSITION HASHING
local function ToNumber(pos)
  return 10000000000*pos.x+100000*pos.y+pos.z
end
 
local function ToPos(num)
  local x = math.floor(num/10000000000)
  local y = math.floor(num/100000)%100000
  local z = num%100000
  return {x=x, y=y, z=z}
end
 
-- WAITING
local MinWait = MinWait
local MaxWait = MaxWait
local function Wait()
  local ping = 0 --Self.Ping()
  wait(MinWait + ping, MaxWait + ping)
end
 
-- LOOTER
local Corpses = {}
local Monsters = {}
 
Module("Find Corpses", function(find)
  for _, monster in pairs(Monsters) do
    if not monster:isAlive() and monster:DistanceFromSelf() <= 1 and Self.Position().z == monster:Position().z then
      local posHash = ToNumber(monster:Position())
      Corpses[posHash] = (Corpses[posHash] or 0) + 1
    end
  end
   
  Monsters = {}
  for _, monster in Creature.iMonsters(7) do
    Monsters[ToNumber(monster:Position())] = monster
  end
end)
 
local function GetBp(id)
  return (id==3031 and BpGold) or (Item.isStackable(id) and BpStacks) or BpRares
end
 
local function GetSlot(id)
  local bp = Container(GetBp(id))
  if bp:isOpen() then
    -- If bp isn't full, place it in the last slot.
    if bp:ItemCount() < bp:ItemCapacity() then return bp:Index(), bp:ItemCapacity()-1, (Item.isStackable(id) and 100) or 1 end
    -- If it is full and the item is stackable, try to fit it into an existing slot.
    if Item.isStackable(id) then
      for Spot = 0, bp:ItemCount() - 1 do
        local item = bp:GetItemData(Spot)
        if id == item.id and item.count ~= 100 then
          return bp:Index(), Spot, (100-item.count)
        end
      end
		end
    -- If it's full and we couldn't fit it into an existing slot, try open a new bp.
		if Item.isContainer(bp:GetItemData(bp:ItemCount()-1).id) then
			local tries = 0
			while not bp:UseItem(bp:ItemCount()-1, true) and tries < 10 do
				Wait() 
				tries = tries + 1 
			end
			if tries < 10 then
				return GetSlot(id)
			end
		else
			print("Error: "..bp:Name().." is full and has no container in its last slot.")
		end
  else
    print("Error: All backpacks aren't open.")
  end
end
 
local function MoveToSelf(Corpse, Spot)
  local item = Corpse:GetItemData(Spot)
  if Self.Cap() >= Item.GetWeight(item.id)*item.count then
    local index, slot, count = GetSlot(item.id)
    if index then
      local tries = 0
      local LCount = Corpse:ItemCount()
      while Corpse:isOpen() and Corpse:ItemCount() == LCount and tries < 10 do
        Corpse:MoveItemToContainer(Spot, index, slot, math.min(item.count, count))
        Wait()
        tries = tries + 1 
      end
      Wait()
      if Corpse:isOpen() and Corpse:ItemCount() ~= LCount and count == item.count then
        return true
      end
      if Corpse:isOpen() and count < item.count then
        return MoveToSelf(Corpse, Spot)
      end
    end
  else
    print("Error: Not enough capacity.")
  end
  return false
end
 
local function IsLoot(id)
  return ((Item.GetValue(id) >= LootAboveValue) or
      (Item.isStackable(id) and (Item.GetValue(id)/Item.GetWeight(id)) > LootAboveValueRatio) or
		   LootList[id]) and (LootGold or id ~= 3031)
end

local CorpseNames = {"The", "Demonic", "Dead", "Slain", "Dissolved", "Remains", "Elemental", "Split"}
local function IsCorpseByName(name)
	for _, CPartName in ipairs(CorpseNames) do
		if name:find(CPartName) then
			return true
		end
	end
	return false
end

local function CotainerIsCorpse(c)
  return Item.isCorpse(c:ID()) or IsCorpseByName(c:Name())
end

local function GrabItems(Corpse)
  local success = true
  if (Item.isCorpse(Corpse:ID()) or IsCorpseByName(Corpse:Name())) then
    for Spot = Corpse:ItemCount() - 1, 0, -1 do
      if IsLoot(Corpse:GetItemData(Spot).id) then
        success = success and MoveToSelf(Corpse, Spot)
        Wait()
      end
    end
  end
  return success
end

local function OpenCorpse(pos, count)
  if Item.isCorpse(Map.GetTopUseItem(pos.x, pos.y, pos.z).id) and count == 1 then
		-- We need slightly longer waits when opening corpses, or the script falls apart. However, I'd still like the user to be able to slow down the looter. Thus we use both a static wait and a user configured wait.
    local success = Self.UseItemFromGround(pos.x, pos.y, pos.z)
    return 0
  else
    -- Open the browse field container
    local Browse = Container.GetByName("Browse Field")
    Self.BrowseField(pos.x, pos.y, pos.z)
    Wait()
    if not Browse:isOpen() then return count end

    -- For each corpse in the browse, loot it
    for Spot = Browse:ItemCount() - 1, 0, -1 do
      if Item.isCorpse(Browse:GetItemData(Spot).id) then
        if not Browse:UseItem(Spot) then 
          Browse:Close() 
          return count 
        end
        wait(40, 50)
        Wait()
        count = count - 1
      end
      if count == 0 then break end
    end

    Browse:Close()
    return 0
  end
end
 
if OpenCorpses then
	Module("Open Corpses", function(open)
		local UpdatedCorpses = {}
		for numPos, count in pairs(Corpses) do
			local pos = ToPos(numPos)
			if Self.DistanceFromPosition(pos.x, pos.y, pos.z) <= 1 and Self.Position().z == pos.z then
        local remaining = OpenCorpse(pos, count)
				if remaining > 0 then
					UpdatedCorpses[numPos] = remaining
        else
          GrabItems(Container:GetLast())
				end
			else
				UpdatedCorpses[numPos] = count
			end
		end
    Corpses = UpdatedCorpses
	end)
end

Module("Loot Corpses", function(loot)
  for _, c in Container.iContainers() do
    if (Item.isCorpse(c:ID()) or IsCorpseByName(c:Name())) and c:isOpen() then
      if GrabItems(c) then 
				Wait() 
				c:Close()
			end
    end
  end
end)

66j32w.jpg
 
Sprawdź mój tutorial na temat demonbuddy!

Nie odpowiadam na wiadomości prywatne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie skrypt fajny i dużo sprawniejszy od wbudowanego lootera ale czasami omija loota i otwiera ciało zanim potwór padnie... otwierając zwłoki jakiegoś wcześniej zabitego. Zmieniłem 
MinWait = 100
MaxWait = 100

 

na

 

MinWait = 1000

MaxWait = 1000

 

Ale ten czas dotyczy czasu trwania otwartego ciała, a chciałbym żeby klikał na zwłoki np pół sekundy po zabiciu moba, a nie 100ms czy ile tam jest domyślnie... za szybko to robi.

Kocham mpcforum.pl!!!

18706.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

 • Ostatnio przeglądający forum XenoBot nie otwieranie pustych ciał   0 użytkowników
  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...