Skocz do zawartości

Błędy w skrypcie


thor332

Rekomendowane odpowiedzi

Siema, mam skrypt na bank, wszystko działa oprócz kredytu. Można go normalnie zaciągnąć ale gorzej z jego spłatą bo komenda nie działa :( Skrypt: PS. błędy na dole !

 

command /bank [<text>] [<number>]:

        aliases: b,banki
        trigger:
                if arg 1 is not "info", "procent", "konto", "utworz", "zamknij", "usun", "wplac", "wyplac", "kredyt" or "splata":
                        execute player command "bank"
                        stop
                if arg 1 is not set:
                        send " __________________________________________ "
                        send " &4¦&7/bank &8komendy w banku"
                        send " &4¦&7/bank utworz &8tworzy Twoje konto bankowe"
                        send " &4¦&7/bank wplac <liczba> &8wplacanie danej kwoty"
                        send " &4¦&7/bank wyplac <liczba> &8wyplata danej kwoty"
                        send " &4¦&7/bank zamknij &8zamyka konto bankowe"
                        send " &4¦&7/bank procent &8podanie stawki procentowej"
                        send " &4¦&7/bank info &8sens posiadania konta"
                        send " &4¦&7/bank kredyt <liczba> &8bierzesz kredyt z banku"
                        send " &4¦&7/bank splac <liczba> &8splacasz kredyt w banku"
                        send " &4¦&7/bank konto &8stan konta w banku"
                        send " __________________________________________ "
                        if {bank.%player%} is set:
                                send "&7Stan konta w banku to &8%{bank.kasa.%player%}%$ &7i kredyt do splacenia w wysokosci &8%{bank.kredyt.%player%}%$"
                        if {firma.%player%} is set:
                                send "&7Stan konta firmy wynosi &8%{bank.firma.%{firma.%player%}%}%$"
                        stop
                if arg 1 is "info":
                        send "&7Konta w banku sluza do przechowywania bezpiecznych pieniedzy. W chwili smierci czy otrzymania mandatu nic ich nie zabierza, ale nie mozesz ich uzywac w handlu itp. Pieniadze na koncie &8procentuja&7 powoli, ale procentuja i przynosza duze zarobki. Te pieniadze daja takze wygodny system handlu miedzy firmami. Kredyty możesz brać do 500 tys $, ale pamietaj ze latwo mozesz ich nie splacic!"
                        stop
                if arg 1 is "procent":
                        send "&7Obecna stawka procentowa to&8 4.3&7 procent w skali dnia. Oprocentowanie kredytu w skali dnia to &813 procent"
                        stop
                if arg 1 is "konto":
                        if {bank.%player%} is true:
                                send "&7Stan konta w banku to &8%{bank.kasa.%player%}%$ &7i kredyt do splacenia w wysokosci &8%{bank.kredyt.%player%}%$"
                                stop
                        else:
                                send "&7Najpierw zaloz konto w banku! &8/bank utworz"
                                stop
                loop {bankumiejsce::*}:
                        if distance between the player and loop-value is less than 5:
                                set {_bankomate.%player%} to true
                                exit loop
                if {_bankomate.%player%} is not set:
                        send "&8W poblizu nie ma banku ani bankomatu!"
                        stop
                if player has permissions "skript.gracz":
                        delete {_bankomate.%player%}
                        if arg 1 is "utworz":
                                if {bank.%player%} is true:
                                        send "&7Masz juz konto"
                                        stop
                                else:
                                        set {bank.%player%} to true
                                        set {bank.kredyt.%player%} to 0
                                        set {wplata.%player%.last} to now
                                        send "&7Utworzyles skrytke bankowa, wpisz &8/bank &7 aby poznac komendy"
                                        if {bank.kasa.%player%} is more than 0:
                                                stop
                                        set {bank.kasa.%player%} to 0
                                        stop
                        if arg 1 is "zamknij" or "usun":
                                if {bank.%player%} is true:
                                        if {bank.kredyt.%player%} is more than 0:
                                                send "&7Nie mozesz zamknac konta z kredytem"
                                                stop
                                        else:
                                                set {bank.%player%} to false
                                                add {bank.kasa.%player%} to player's money
                                                delete {bank.kasa.%player%}
                                                send "&7Zamknales konto w banku i pobrales {bank.kasa.%player%} pieniedzy do kieszeni"
                                                stop
                                else:
                                        send "&7Nie masz konta!"
                                        stop
                        if arg 1 is "wplac" or "wplata":
                                if {bank.%player%} is true:
                                        if arg 2 is set:
                                                if arg 2 is number:
                                                        set {_kasa} to arg 2
                                                        if player's money is more than {_kasa}:
                                                                add {_kasa} to {bank.kasa.%player%}
                                                                subtract {_kasa} from player's money
                                                                send "&7Wplaciles na konto &8%{_kasa}%"
                                                                stop
                                                        if player's money is {_kasa}:
                                                                add {_kasa} to {bank.kasa.%player%}
                                                                subtract {_kasa} from player's money
                                                                send "&7Wplaciles na konto &8%{_kasa}%"
                                                                stop
                                                        else:
                                                                send "&7Nie masz takiej gotowki!"
                                                                stop
                                                else:
                                                        send "&7Podaj kwote"
                                                        stop
                                        else:
                                                send "&7Podaj kwote"
                                                stop
                                else:
                                        send "&7Najpierw zaloz konto w banku! &8/bank utworz"
                                        stop
                        if arg 1 is "wyplac" or "wyplata":
                                if {bank.%player%} is true:
                                        if arg 2 is set:
                                                if arg 2 is number:
                                                        set {_kasa} to arg 2
                                                        if {bank.kasa.%player%} is more than {_kasa}:
                                                                subtract {_kasa} from {bank.kasa.%player%}
                                                                add {_kasa} to player's money
                                                                send "&7Wyplaciles z konta &8%{_kasa}%"
                                                                stop
                                                        if {bank.kasa.%player%} is {_kasa}:
                                                                subtract {_kasa} from {bank.kasa.%player%}
                                                                add {_kasa} to player's money
                                                                send "&7Wyplaciles z konta &8%{_kasa}%"
                                                                stop
                                                        else:
                                                                send "&7Nie masz takiej gotowki w banku!"
                                                                stop
                                                else:
                                                        send "&7Podaj kwote"
                                                        stop
                                        else:
                                                send "&7Podaj kwote"
                                                stop
                                else:
                                        send "&7Najpierw zaloz konto w banku! &8/bank utworz"
                                        stop
                        if arg 1 is "kredyt":
                                if {bank.%player%} is true:
                                        if arg 2 is set:
                                                if arg 2 is number:
                                                        set {_kasa} to arg 2
                                                        if {_kasa} + {bank.kredyt.%player%} is less than 1000000:
                                                                add {_kasa} to player's money
                                                                send "&7Wziales kredyt na %{_kasa}%"
                                                                send "&7Powodzenia ze splata :)"
                                                                add {_kasa} to {bank.kredyt.%player%}
                                                                if {kredyt.%player%} is not set:
                                                                        set {kredyt.%player%.last} to now
                                                                set {kredyt.%player%} to true
                                                                stop
                                                        if {_kasa} + {bank.kredyt.%player%} is 1000000:
                                                                add {_kasa} to player's money
                                                                send "&7Wziales kredyt na %{_kasa}%"
                                                                send "&7Powodzenia ze splata :)"
                                                                add {_kasa} to {bank.kredyt.%player%}
                                                                if {kredyt.%player%} is not set:
                                                                        set {kredyt.%player%.last} to now
                                                                        set {problemy.kredyt.%player%} to now
                                                                set {kredyt.%player%} to true
                                                                stop
                                                        else:
                                                                send "&7Limit kredytu to 1000 tys!"
                                                                stop
                       
                                else:
                                        send "&7Najpierw zaloz konto w banku! &8/bank utworz"
                                        stop
                        if arg 1 is "splata" or "splac":
                                if {bank.%player%} is true:
                                        if arg 2 is set:
                                                if arg 2 is number:
                                                        set {_kasa} to arg 2
                                                        if {bank.kredyt.%player%} - {_kasa} is less than 0:
                                                                send "&7Probujesz splacic wiecej niz jestes winien"
                                                                stop
                                                        else:
                                                                subtract {_kasa} from player's money
                                                                subtract {_kasa} from {bank.kredyt.%player%}
                                                                if {bank.kredyt.%player%} is less than 0.1:
set {bank.kredyt.%player%} to 0
send "&7Udalo Ci sie splacic kredyt!"
stop
                                                                send "&7Splaciles kredyt na %{_kasa}%"
                                                                stop
                       
                                else:
                                        send "&7Najpierw zaloz konto w banku! &8/bank utworz"
                                        stop
                else:
                        send "&8Na tej mapie nie ma bankomatu!"
 
 
every 600 seconds:
        loop all players:
                if {bank.kredyt.%loop-player%} is more than 0:
                        send "&7Pamietaj o splacie kredytu na %{bank.kredyt.%loop-player%}%!" to loop-player
                        set {_kredyt} to difference between {kredyt.%loop-player%.last} and now
                        if {_kredyt} is more than 7 day:
                                set {bank.kredyt.%loop-player%} to {bank.kredyt.%loop-player%} * 3
                                set {kredyt.%loop-player%.last} to now
                                send "&7Twoj kredyt zwiekszyl sie! Obecnie wynosi &8{bank.kredyt.%loop-player%}$" to loop-player
                                stop
                        if {_kredyt} is more than 6 day:
                                set {bank.kredyt.%loop-player%} to {bank.kredyt.%loop-player%} * 2.5
                                set {kredyt.%loop-player%.last} to now
                                send "&7Twoj kredyt zwiekszyl sie! Obecnie wynosi &8{bank.kredyt.%loop-player%}$" to loop-player
                                stop
                        if {_kredyt} is more than 5 day:
                                set {bank.kredyt.%loop-player%} to {bank.kredyt.%loop-player%} * 2
                                set {kredyt.%loop-player%.last} to now
                                send "&7Twoj kredyt zwiekszyl sie! Obecnie wynosi &8{bank.kredyt.%loop-player%}$" to loop-player
                                stop
                        if {_kredyt} is more than 4 day:
                                set {bank.kredyt.%loop-player%} to {bank.kredyt.%loop-player%} * 1.70
                                set {kredyt.%loop-player%.last} to now
                                send "&7Twoj kredyt zwiekszyl sie! Obecnie wynosi &8{bank.kredyt.%loop-player%}$" to loop-player
                                stop
                        if {_kredyt} is more than 3 day:
                                set {bank.kredyt.%loop-player%} to {bank.kredyt.%loop-player%} * 1.50
                                set {kredyt.%loop-player%.last} to now
                                send "&7Twoj kredyt zwiekszyl sie! Obecnie wynosi &8{bank.kredyt.%loop-player%}$" to loop-player
                                stop
                        if {_kredyt} is more than 2 day:
                                set {bank.kredyt.%loop-player%} to {bank.kredyt.%loop-player%} * 1.30
                                set {kredyt.%loop-player%.last} to now
                                send "&7Twoj kredyt zwiekszyl sie! Obecnie wynosi &8{bank.kredyt.%loop-player%}$" to loop-player
                                stop
                        if {_kredyt} is more than 1 day:
                                set {bank.kredyt.%loop-player%} to {bank.kredyt.%loop-player%} * 1.13
                                set {kredyt.%loop-player%.last} to now
                                send "&7Twoj kredyt zwiekszyl sie! Obecnie wynosi &8{bank.kredyt.%loop-player%}$" to loop-player
                                stop
                set {_bankowa} to difference between {wplata.%loop-player%.last} and now
                if {_bankowa} is more than 1 day:
                        set {wplata.%loop-player%.last} to now
                        set {bank.kasa.%loop-player%} to {bank.kasa.%loop-player%} * 1.043
                        if loop-player has permission "skript.vip":
                                set {bank.kasa.%loop-player%} to {bank.kasa.%loop-player%} * 1.043
                        if loop-player has permission "skript.svip":
                                set {bank.kasa.%loop-player%} to {bank.kasa.%loop-player%} * 1.043
                if {bank.kredyt.%loop-player%} is more than 0:
                        set {_splata} to difference between {problemy.kredyt.%loop-player%} and now
                        if {_splata} is more than 3 days:
                                send "&7Nie splacasz kredytu! Kary finansowe nadchodza!" to loop-player
                                set {_kara.%loop-player%} to {bank.kredyt.%loop-player%} * 0.20
                                if {bank.kredyt.%loop-player%} is more than {_kara}:
                                        subtract {_kara} from {bank.kredyt.%loop-player%}
                                        set {problemy.kredyt.%loop-player%} to now
                                else:
                                        if loop-player's money is more than {_kara}:
                                                subtract {_kara} from loop-player's money
                                                set {problemy.kredyt.%loop-player%} to now
                                        else:
                                                set loop-player's money to 0
                                                set {bank.kredyt.%loop-player%} to 0
                                                set {problemy.kredyt.%loop-player%} to now
command /setbank [<number>]:
        permission: bank.utworz
        trigger:
                set {bankumiejsce::%arg%} to location of the player
 
on rightclick on player:
        clicked player is "Bankier" or "Bankier&a%{wmiescie.%player%}%"
        send ""
        send " &4¦&7Wybierz opcje w banku:"
        send " &4¦&7/bank utworz &8tworzy Twoje konto bankowe"
        send " &4¦&7/bank wplac <liczba> &8wplacanie danej kwoty"
        send " &4¦&7/bank wyplac <liczba> &8wyplata danej kwoty"
        send " &4¦&7/bank zamknij &8zamyka konto bankowe"
        send " &4¦&7/bank procent &8podanie stawki procentowej"
        send " &4¦&7/bank info &8sens posiadania konta"
        send " &4¦&7/bank kredyt <liczba> &8bierzesz kredyt z banku"
        send " &4¦&7/bank splata <liczba> &8splacasz kredyt w banku"
        send " &4¦&7/bank konto &8stan konta w banku"

 
A błędy mi wywala takie:
 
indentation error: expected 72 spaces, but found 18 tabs (bank.sk, line 171: set {bank.kredyt.%player%} to 0')
 indentation error: expected 72 spaces, but found 18 tabs (bank.sk, line 172: send "&7Udalo Ci sie splacic kredyt!"')
indentation error: expected 72 spaces, but found 18 tabs (bank.sk, line 173: stop')

 

Wie ktoś o co chodzi ? Jeśli tak proszę o pomoc. Oczywiście nagradzam Like ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Błąd Ci mówi co jest tego powodem. Linia 171,172,173.

1 tabulator = 4 spacje.

Nie wprowadzaj częściowo w błąd

Skoro użyłeś raz 4 spacji to nie możesz potem użyć TAB

zdecyduj się na 1 rozwiązanie, polecam TAB wszędzie

błąd mówi że znaleziono 18TAB zamiast 72 spacji teraz skoro użyłeś na początku spacji to musisz sobie ładnie 72x naciskać spację inaczej kod nie będzie działał

GXKvihi.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Błąd Ci mówi co jest tego powodem. Linia 171,172,173.

1 tabulator = 4 spacje.

Nie wprowadzaj częściowo w błąd

Skoro użyłeś raz 4 spacji to nie możesz potem użyć TAB

zdecyduj się na 1 rozwiązanie, polecam TAB wszędzie

błąd mówi że znaleziono 18TAB zamiast 72 spacji teraz skoro użyłeś na początku spacji to musisz sobie ładnie 72x naciskać spację inaczej kod nie będzie działał

 

 

Przeczytaj dokładnie to co napisałem. Nigdzie, nie napisałem, że po 4 spacjach nie można użyć tabulatora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający forum Błędy w skrypcie   0 użytkowników
    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...