Skocz do zawartości

[Problem]MYSQL Item_proto


Rekomendowane odpowiedzi

Witam otóż mam taki problem gdy chce w konsoli wrzucić query to wyskakuje mi taki błąd :

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

1136 - Column count doesn't match value count at row 1

Co mam zrobic?

 

QUERY

 

 

 

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42100', '42100', 'Perfek. Zbroja+0', '2', '0', '0', '2', '56', '1', '1', '0', '120000', '120000', '42101', '11', '15', '1', '212', '0', '0', '8', '81', '37', '33', '1', '30600', '0', '650', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

 

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42101', '42101', 'Perfek. Zbroja+1', '2', '0', '0', '2', '56', '1', '1', '0', '120000', '130000', '42102', '12', '15', '1', '213', '0', '0', '8', '82', '37', '33', '1', '30900', '0', '655', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42102', '42102', 'Perfek. Zbroja+2', '2', '0', '0', '2', '56', '1', '1', '0', '120000', '145000', '42103', '13', '15', '1', '214', '0', '0', '8', '83', '37', '33', '1', '31200', '0', '660', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42103', '42103', 'Perfek. Zbroja+3', '2', '0', '0', '2', '56', '1', '1', '0', '120000', '165000', '42104', '14', '15', '1', '216', '0', '0', '8', '84', '37', '34', '1', '31500', '0', '665', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42104', '42104', 'Perfek. Zbroja+4', '2', '0', '0', '2', '312', '1', '1', '0', '120000', '190000', '42105', '15', '15', '1', '217', '0', '0', '8', '85', '37', '34', '1', '31800', '0', '670', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '30', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42105', '42105', 'Perfek. Zbroja+5', '2', '0', '0', '2', '312', '1', '1', '0', '120000', '220000', '42106', '16', '15', '1', '218', '0', '0', '8', '86', '37', '34', '1', '32100', '0', '675', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '40', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42106', '42106', 'Perfek. Zbroja+6', '2', '0', '0', '2', '312', '1', '1', '0', '120000', '265000', '42107', '17', '15', '1', '220', '0', '0', '8', '87', '37', '35', '1', '32400', '0', '680', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '50', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42107', '42107', 'Perfek. Zbroja+7', '2', '0', '0', '2', '312', '1', '1', '0', '120000', '325000', '42108', '18', '15', '1', '221', '0', '0', '8', '88', '37', '35', '1', '32700', '0', '685', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '65', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42108', '42108', 'Perfek. Zbroja+8', '2', '0', '0', '2', '312', '1', '1', '0', '120000', '405000', '42109', '19', '15', '1', '222', '0', '0', '8', '89', '37', '36', '1', '33000', '0', '690', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '80', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('42109', '42109', 'Perfek. Zbroja+9', '2', '0', '0', '2', '312', '1', '1', '0', '120000', '515000', '0', '20', '15', '1', '225', '0', '0', '8', '90', '37', '36', '1', '33300', '0', '695', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '100', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48100', '48100', 'Perfek. Szata+0', '2', '0', '0', '2', '28', '1', '1', '0', '120000', '120000', '48101', '11', '15', '1', '212', '0', '0', '8', '81', '37', '33', '1', '30600', '0', '600', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48101', '48101', 'Perfek. Szata+1', '2', '0', '0', '2', '28', '1', '1', '0', '120000', '130000', '48102', '12', '15', '1', '213', '0', '0', '8', '82', '37', '33', '1', '30900', '0', '605', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48102', '48102', 'Perfek. Szata+2', '2', '0', '0', '2', '28', '1', '1', '0', '120000', '145000', '48103', '13', '15', '1', '214', '0', '0', '8', '83', '37', '33', '1', '31200', '0', '610', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48103', '48103', 'Perfek. Szata+3', '2', '0', '0', '2', '28', '1', '1', '0', '120000', '165000', '48104', '14', '15', '1', '216', '0', '0', '8', '84', '37', '34', '1', '31500', '0', '615', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48104', '48104', 'Perfek. Szata+4', '2', '0', '0', '2', '284', '1', '1', '0', '120000', '190000', '48105', '15', '15', '1', '217', '0', '0', '8', '85', '37', '34', '1', '31800', '0', '620', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '30', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48105', '48105', 'Perfek. Szata+5', '2', '0', '0', '2', '284', '1', '1', '0', '120000', '220000', '48106', '16', '15', '1', '218', '0', '0', '8', '86', '37', '34', '1', '32100', '0', '625', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '40', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48106', '48106', 'Perfek. Szata+6', '2', '0', '0', '2', '284', '1', '1', '0', '120000', '265000', '48107', '17', '15', '1', '220', '0', '0', '8', '87', '37', '35', '1', '32400', '0', '630', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '50', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48107', '48107', 'Perfek. Szata+7', '2', '0', '0', '2', '284', '1', '1', '0', '120000', '325000', '48108', '18', '15', '1', '221', '0', '0', '8', '88', '37', '35', '1', '32700', '0', '635', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '65', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48108', '48108', 'Perfek. Szata+8', '2', '0', '0', '2', '284', '1', '1', '0', '120000', '405000', '48109', '19', '15', '1', '222', '0', '0', '8', '89', '37', '36', '1', '33000', '0', '640', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '80', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('48109', '48109', 'Perfek. Szata+9', '2', '0', '0', '2', '284', '1', '1', '0', '120000', '515000', '0', '20', '15', '1', '225', '0', '0', '8', '90', '37', '36', '1', '33300', '0', '645', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '100', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46100', '46100', 'Perfek. Zbr.Płyt.+0', '2', '0', '0', '2', '44', '1', '1', '0', '120000', '120000', '46101', '11', '15', '1', '212', '0', '0', '8', '81', '37', '33', '1', '30600', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46101', '46101', 'Perfek. Zbr.Płyt.+1', '2', '0', '0', '2', '44', '1', '1', '0', '120000', '130000', '46102', '12', '15', '1', '213', '0', '0', '8', '82', '37', '33', '1', '30900', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46102', '46102', 'Perfek. Zbr.Płyt.+2', '2', '0', '0', '2', '44', '1', '1', '0', '120000', '145000', '46103', '13', '15', '1', '214', '0', '0', '8', '83', '37', '33', '1', '31200', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46103', '46103', 'Perfek. Zbr.Płyt.+3', '2', '0', '0', '2', '44', '1', '1', '0', '120000', '165000', '46104', '14', '15', '1', '216', '0', '0', '8', '84', '37', '34', '1', '31500', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46104', '46104', 'Perfek. Zbr.Płyt.+4', '2', '0', '0', '2', '300', '1', '1', '0', '120000', '190000', '46105', '15', '15', '1', '217', '0', '0', '8', '85', '37', '34', '1', '31800', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '30', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46105', '46105', 'Perfek. Zbr.Płyt.+5', '2', '0', '0', '2', '300', '1', '1', '0', '120000', '220000', '46106', '16', '15', '1', '218', '0', '0', '8', '86', '37', '34', '1', '32100', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '40', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46106', '46106', 'Perfek. Zbr.Płyt.+6', '2', '0', '0', '2', '300', '1', '1', '0', '120000', '265000', '46107', '17', '15', '1', '220', '0', '0', '8', '87', '37', '35', '1', '32400', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '50', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46107', '46107', 'Perfek. Zbr.Płyt.+7', '2', '0', '0', '2', '300', '1', '1', '0', '120000', '325000', '46108', '18', '15', '1', '221', '0', '0', '8', '88', '37', '35', '1', '32700', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '65', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46108', '46108', 'Perfek. Zbr.Płyt.+8', '2', '0', '0', '2', '300', '1', '1', '0', '120000', '405000', '46109', '19', '15', '1', '222', '0', '0', '8', '89', '37', '36', '1', '33000', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '80', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('46109', '46109', 'Perfek. Zbr.Płyt.+9', '2', '0', '0', '2', '300', '1', '1', '0', '120000', '515000', '0', '20', '15', '1', '225', '0', '0', '8', '90', '37', '36', '1', '33300', '0', '90', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '100', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44100', '44100', 'Perfek. Ubranie+0', '2', '0', '0', '2', '52', '1', '1', '0', '120000', '120000', '44101', '11', '15', '1', '212', '0', '0', '8', '81', '37', '33', '1', '30600', '0', '650', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44101', '44101', 'Perfek. Ubranie+1', '2', '0', '0', '2', '52', '1', '1', '0', '120000', '130000', '44102', '12', '15', '1', '213', '0', '0', '8', '82', '37', '33', '1', '30900', '0', '655', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44102', '44102', 'Perfek. Ubranie+2', '2', '0', '0', '2', '52', '1', '1', '0', '120000', '145000', '44103', '13', '15', '1', '214', '0', '0', '8', '83', '37', '33', '1', '31200', '0', '660', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44103', '44103', 'Perfek. Ubranie+3', '2', '0', '0', '2', '52', '1', '1', '0', '120000', '165000', '44104', '14', '15', '1', '216', '0', '0', '8', '84', '37', '34', '1', '31500', '0', '665', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44104', '44104', 'Perfek. Ubranie+4', '2', '0', '0', '2', '308', '1', '1', '0', '120000', '190000', '44105', '15', '15', '1', '217', '0', '0', '8', '85', '37', '34', '1', '31800', '0', '670', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '30', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44105', '44105', 'Perfek. Ubranie+5', '2', '0', '0', '2', '308', '1', '1', '0', '120000', '220000', '44106', '16', '15', '1', '218', '0', '0', '8', '86', '37', '34', '1', '32100', '0', '675', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '40', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44106', '44106', 'Perfek. Ubranie+6', '2', '0', '0', '2', '308', '1', '1', '0', '120000', '265000', '44107', '17', '15', '1', '220', '0', '0', '8', '87', '37', '35', '1', '32400', '0', '680', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '50', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44107', '44107', 'Perfek. Ubranie+7', '2', '0', '0', '2', '308', '1', '1', '0', '120000', '325000', '44108', '18', '15', '1', '221', '0', '0', '8', '88', '37', '35', '1', '32700', '0', '685', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '65', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44108', '44108', 'Perfek. Ubranie+8', '2', '0', '0', '2', '308', '1', '1', '0', '120000', '405000', '44109', '19', '15', '1', '222', '0', '0', '8', '89', '37', '36', '1', '33000', '0', '690', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '80', '3', '0');

INSERT INTO `item_proto` VALUES ('44109', '44109', 'Perfek. Ubranie+9', '2', '0', '0', '2', '308', '1', '1', '0', '120000', '515000', '0', '20', '15', '1', '225', '0', '0', '8', '90', '37', '36', '1', '33300', '0', '695', '0', '203', '0', '0', '0', '64896', '127', '65008', '21631', '4855', '100', '3', '0');

 

 

 

Odnośnik do komentarza

Zrobiłem wszystko ale w mysql wyskakuje mi takie coś:

[Err] 1054 - Unknown column 'gb2312name' in 'field list'

[Err] INSERT INTO `item_proto`

 

Zmieniałem juz nazwe na locale_name ale i tak nie działało

Poprostu twoje wpisy nie są kompatybilne z tabelą w bazie. Zawierają więcej bądź mniej tabel w sobie, bądź takie które nie istnieją i po prostu się nie wgrywają

sygna.jpg

Odnośnik do komentarza

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający forum [Problem]MYSQL Item_proto   0 użytkowników
    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...