Skocz do zawartości

[Problem] Bugujace sie AuthMe


Rekomendowane odpowiedzi

Siemson, od jakiegoś czasu mam problemy z pluginem na logowanie czyli AuthMe. Zawsze gdy wyłanczam serwer by go zresetować i go odpalam to gdy jakiś gracz sie zaloguje to już nie jest już w miejscu w którym był przed restem tylko go gdzieś wywaliło daleko.

Config AuthMe:

DataSource:
mySQLColumnName: username
mySQLTablename: authme
mySQLUsername: authme
backend: file
mySQLColumnLastLogin: lastlogin
mySQLDatabase: authme
mySQLPort: '3306'
mySQLColumnIp: ip
mySQLHost: 127.0.0.1
mySQLColumnPassword: password
mySQLPassword: '12345'
caching: true
mySQLlastlocX: x
mySQLlastlocY: y
mySQLlastlocZ: z
mySQLlastlocWorld: world
mySQLColumnEmail: email
mySQLColumnId: id
GroupOptions:
UnregisteredPlayerGroup: ''
RegisteredPlayerGroup: ''
Permissions:
PermissionsOnJoin: []
settings:
sessions:
enabled: false
timeout: 10
sessionExpireOnIpChange: false
restrictions:
allowChat: false
allowCommands:
- /login
- /register
- /l
- /reg
- /passpartu
- /email
- /captcha
maxRegPerIp: 1
maxNicknameLength: 20
ForceSingleSession: true
ForceSpawnLocOnJoinEnabled: false
SaveQuitLocation: true
AllowRestrictedUser: false
AllowedRestrictedUser:
- playername;127.0.0.1
kickNonRegistered: false
kickOnWrongPassword: false
teleportUnAuthedToSpawn: true
minNicknameLength: 3
allowMovement: false
timeout: 30
allowedNicknameCharacters: '[a-zA-Z0-9_?]*'
allowedMovementRadius: 100
enablePasswordVerifier: true
ProtectInventoryBeforeLogIn: true
displayOtherAccounts: true
ForceSpawnOnTheseWorlds:
- world
- world_nether
- world_the_end
banUnsafedIP: false
GameMode:
ForceSurvivalMode: false
ResetInventoryIfCreative: false
ForceOnlyAfterLogin: false
security:
minPasswordLength: 4
unLoggedinGroup: unLoggedinGroup
passwordHash: SHA256
doubleMD5SaltLength: 8
supportOldPasswordHash: false
registration:
enabled: true
messageInterval: 1
force: true
enableEmailRegistrationSystem: false
doubleEmailCheck: false
unrestrictions:
UnrestrictedName: []
messagesLanguage: pl
forceCommands: []
ExternalBoardOptions:
mySQLColumnSalt: ''
mySQLColumnGroup: ''
nonActivedUserGroup: -1
mySQLOtherUsernameColumns: []
bCryptLog2Round: 10
phpbbTablePrefix: phpbb_
phpbbActivatedGroupId: 2
wordpressTablePrefix: wp_
permission:
EnablePermissionCheck: false
BackupSystem:
ActivateBackup: false
OnServerStart: false
OnServerStop: true
MysqlWindowsPath: C:\\Program Files\\MySQL\\MySQL Server 5.1\\
Passpartu:
enablePasspartu: false
Security:
SQLProblem:
stopServer: true
ReloadCommand:
useReloadCommandSupport: true
console:
noConsoleSpam: false
removePassword: true
logConsole: false
captcha:
useCaptcha: false
maxLoginTry: 5
captchaLength: 5
Converter:
Rakamak:
fileName: users.rak
useIP: false
ipFileName: UsersIp.rak
newPasswordHash: SHA256
Email:
mailSMTP: smtp.gmail.com
mailPort: 465
mailAccount: ''
mailPassword: ''
mailSenderName: ''
RecoveryPasswordLength: 8
mailSubject: Your new AuthMe Password
maxRegPerEmail: 1
mailText: 'Dear <playername>, <br /><br /> This is your new AuthMe password for
the server <br /><br /> <servername> : <br /><br /> <generatedpass><br /><br />Do
not forget to change password after login! <br /> /changepassword <generatedpass>
newPassword'
Hooks:
multiverse: true
chestshop: true
bungeecord: false
notifications: true
disableSocialSpy: true
useEssentialsMotd: false
Performances:
useMultiThreading: false
Purge:
useAutoPurge: false
daysBeforeRemovePlayer: 60
removePlayerDat: false
removeEssentialsFile: false
defaultWorld: world
removeLimitedCreativesInventories: false
removeAntiXRayFile: false
Protection:
enableProtection: false
countries:
- US
- GB
enableAntiBot: false
antiBotSensibility: 5
antiBotDuration: 10

W config nic nie bylo zmieniane oprocz SaveQuitLocation i TeleportSpawnUnAuth (żeby inni nie sprawdzali kordów gracza który jest wylogowany)
Pod uwage dodam też że czasami gracze giną przez nic.

Serwer na wersje 1.6.4

CraftBukkit 1.6.4

10868302_191445524359374_550385651884749

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu masz mój config wszystko jest wg mnie ok sprawdz:

DataSource:
 mySQLColumnName: username
 mySQLTablename: authme
 mySQLUsername: authme
 backend: file
 mySQLColumnLastLogin: lastlogin
 mySQLDatabase: authme
 mySQLPort: '3306'
 mySQLColumnIp: ip
 mySQLHost: 127.0.0.1
 mySQLColumnPassword: password
 mySQLPassword: '12345'
 caching: true
 mySQLlastlocX: x
 mySQLlastlocY: y
 mySQLlastlocZ: z
 mySQLColumnEmail: email
 mySQLColumnId: id
 mySQLlastlocWorld: world
GroupOptions:
 UnregisteredPlayerGroup: ''
 RegisteredPlayerGroup: ''
 Permissions:
  PermissionsOnJoin: []
settings:
 sessions:
  enabled: false
  timeout: 10
  sessionExpireOnIpChange: false
 restrictions:
  allowChat: false
  allowCommands:
  - /zmienhaslo
  - /login
  - /register
  - /l
  - /reg
  - /passpartu
  maxRegPerIp: 1
  maxNicknameLength: 20
  ForceSingleSession: true
  ForceSpawnLocOnJoinEnabled: false
  SaveQuitLocation: false
  AllowRestrictedUser: false
  AllowedRestrictedUser: []
  kickNonRegistered: false
  kickOnWrongPassword: false
  teleportUnAuthedToSpawn: false
  minNicknameLength: 3
  allowMovement: false
  timeout: 30
  allowedNicknameCharacters: '[a-zA-Z0-9_?]*'
  allowedMovementRadius: 100
  enablePasswordVerifier: true
  ProtectInventoryBeforeLogIn: true
  displayOtherAccounts: true
  ForceSpawnOnTheseWorlds: []
  banUnsafedIP: false
 GameMode:
  ForceSurvivalMode: false
  ResetInventotyIfCreative: false
 security:
  minPasswordLength: 4
  unLoggedinGroup: unLoggedinGroup
  passwordHash: SHA256
  passwordMaxLength: 20
  doubleMD5SaltLength: 8
 registration:
  enabled: true
  messageInterval: 5
  force: true
  enableEmailRegistrationSystem: false
  doubleEmailCheck: false
 unrestrictions:
  UnrestrictedName: []
 messagesLanguage: en
ExternalBoardOptions:
 mySQLColumnSalt: ''
 mySQLColumnGroup: ''
 nonActivedUserGroup: -1
 mySQLOtherUsernameColumns: []
 bCryptLog2Round: 10
permission:
 EnablePermissionCheck: false
BackupSystem:
 ActivateBackup: false
 OnServerStart: false
 OnServerStop: true
 MysqlWindowsPath: C:\\Program Files\\MySQL\\MySQL Server 5.1\\
Passpartu:
 enablePasspartu: false
Security:
 SQLProblem:
  stopServer: true
 ReloadCommand:
  useReloadCommandSupport: true
 captcha:
  useCaptcha: false
  maxLoginTry: 5
  captchaLength: 5
 console:
  logConsole: false
Converter:
 Rakamak:
  fileName: users.rak
  useIP: false
  ipFileName: UsersIp.rak
  newPasswordHash: SHA256
  useIp: false
Email:
 RecoveryPasswordLength: 8
 mailPort: 465
 mailSMTP: smtp.gmail.com
 mailAccount: ''
 mailPassword: ''
 mailSenderName: ''
 mailSubject: ''
 maxRegPerEmail: 1
 mailText: 'Dear <playername>, <br /><br /> This is your new AuthMe password for
  the server <br /><br /> <servername> : <br /><br /> <generatedpass><br /><br />Do
  not forget to change password after login! <br /> /changepassword <generatedpass>
  newPassword'
Xenoforo:
 predefinedSalt: ''
Hooks:
 multiverse: true
 chestshop: true
 notifications: true
 bungeecord: false
 disableSocialSpy: true
Performances:
 useMultiThreading: false

Pozdrawiam i liczę na like :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu masz mój config wszystko jest wg mnie ok sprawdz:


DataSource:
 mySQLColumnName: username
 mySQLTablename: authme
 mySQLUsername: authme
 backend: file
 mySQLColumnLastLogin: lastlogin
 mySQLDatabase: authme
 mySQLPort: '3306'
 mySQLColumnIp: ip
 mySQLHost: 127.0.0.1
 mySQLColumnPassword: password
 mySQLPassword: '12345'
 caching: true
 mySQLlastlocX: x
 mySQLlastlocY: y
 mySQLlastlocZ: z
 mySQLColumnEmail: email
 mySQLColumnId: id
 mySQLlastlocWorld: world
GroupOptions:
 UnregisteredPlayerGroup: ''
 RegisteredPlayerGroup: ''
 Permissions:
  PermissionsOnJoin: []
settings:
 sessions:
  enabled: false
  timeout: 10
  sessionExpireOnIpChange: false
 restrictions:
  allowChat: false
  allowCommands:
  - /zmienhaslo
  - /login
  - /register
  - /l
  - /reg
  - /passpartu
  maxRegPerIp: 1
  maxNicknameLength: 20
  ForceSingleSession: true
  ForceSpawnLocOnJoinEnabled: false
  SaveQuitLocation: false
  AllowRestrictedUser: false
  AllowedRestrictedUser: []
  kickNonRegistered: false
  kickOnWrongPassword: false
  teleportUnAuthedToSpawn: false
  minNicknameLength: 3
  allowMovement: false
  timeout: 30
  allowedNicknameCharacters: '[a-zA-Z0-9_?]*'
  allowedMovementRadius: 100
  enablePasswordVerifier: true
  ProtectInventoryBeforeLogIn: true
  displayOtherAccounts: true
  ForceSpawnOnTheseWorlds: []
  banUnsafedIP: false
 GameMode:
  ForceSurvivalMode: false
  ResetInventotyIfCreative: false
 security:
  minPasswordLength: 4
  unLoggedinGroup: unLoggedinGroup
  passwordHash: SHA256
  passwordMaxLength: 20
  doubleMD5SaltLength: 8
 registration:
  enabled: true
  messageInterval: 5
  force: true
  enableEmailRegistrationSystem: false
  doubleEmailCheck: false
 unrestrictions:
  UnrestrictedName: []
 messagesLanguage: en
ExternalBoardOptions:
 mySQLColumnSalt: ''
 mySQLColumnGroup: ''
 nonActivedUserGroup: -1
 mySQLOtherUsernameColumns: []
 bCryptLog2Round: 10
permission:
 EnablePermissionCheck: false
BackupSystem:
 ActivateBackup: false
 OnServerStart: false
 OnServerStop: true
 MysqlWindowsPath: C:\\Program Files\\MySQL\\MySQL Server 5.1\\
Passpartu:
 enablePasspartu: false
Security:
 SQLProblem:
  stopServer: true
 ReloadCommand:
  useReloadCommandSupport: true
 captcha:
  useCaptcha: false
  maxLoginTry: 5
  captchaLength: 5
 console:
  logConsole: false
Converter:
 Rakamak:
  fileName: users.rak
  useIP: false
  ipFileName: UsersIp.rak
  newPasswordHash: SHA256
  useIp: false
Email:
 RecoveryPasswordLength: 8
 mailPort: 465
 mailSMTP: smtp.gmail.com
 mailAccount: ''
 mailPassword: ''
 mailSenderName: ''
 mailSubject: ''
 maxRegPerEmail: 1
 mailText: 'Dear <playername>, <br /><br /> This is your new AuthMe password for
  the server <br /><br /> <servername> : <br /><br /> <generatedpass><br /><br />Do
  not forget to change password after login! <br /> /changepassword <generatedpass>
  newPassword'
Xenoforo:
 predefinedSalt: ''
Hooks:
 multiverse: true
 chestshop: true
 notifications: true
 bungeecord: false
 disableSocialSpy: true
Performances:
 useMultiThreading: false

Pozdrawiam i liczę na like :D

Nie bo teraz każdy gracz może wchodzić na konto innego gracza i sprawdzić jego kordy wylogowania.

10868302_191445524359374_550385651884749

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

 • Ostatnio przeglądający forum [Problem] Bugujace sie AuthMe   0 użytkowników
  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...