Skocz do zawartości

[Problem] NomadMemory


DrexonPl

Rekomendowane odpowiedzi

#include <NomadMermory.au3>
HotKeySet("^1", "_Read")
 
  Func _Read($pid)
  Global $Offset[2]
  $Offset[0] = 0;  Zawsze 0
  $Offset[1] = Dec("0"); Offsety, ale na odwrót, ostatni w CE to tutaj pierwszy 
  $StaticOffset = Dec("2A42A00"); To co jest w autoit po nazwa_programu.exe +
  $openmem = _MemoryOpen($pid)
  $baseADDR = _MemoryGetBaseAddress($openmem, 1)
  $finalADDR = "0x" & Hex($baseADDR + $StaticOffset)
  $MemPointer = _MemoryPointerRead($finalADDR, $openmem, $Offset, 'long')
  _MemoryClose($openmem)
  Return $MemPointer
  EndFunc
  $pid=ProcessExists("League of Legends.exe")
  $value=_Read($pid)
  MsgBox(0,0,$value[1])
  While 1
    Sleep(10)
  WEnd

a błąd

 

>"C:\Program Files (x86)\AutoIt3\SciTE\..\autoit3.exe" /ErrorStdOut "C:\Users\DrexonPl\Desktop\Cam info.au3"
C:\Users\DrexonPl\Desktop\Cam info.au3 (10) : ==> Unknown function name.:
$baseADDR = _MemoryGetBaseAddress($openmem, 1)
$baseADDR = ^ ERROR
>Exit code: 1  Time: 0.212

i ewentualnie co jest źle w kodzie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://www.mpcforum.pl/topic/108326-nomadau3-czyli-piszemy-trainera-;/

 

Zapisz Nomad.au3 (pierwszy spoiler) w folderze Include w AU3 lub w katalogu ze skryptem.

WSZYSTKIE PLIKI W CHMURZE DLA MPCFORUM ZOSTAŁY USUNIĘTE. NIE KORZYSTAĆ Z MOICH PROGRAMÓW.

Proszę nie ingerować w moje posty/tematy, w razie potrzeby usunąć całą zawartość. Nie pomagam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

mam

#include <NomadMermory.au3>

 

Nie, nie masz. Zrób tak, jak napisałem. Skopiuj do nowego pliku.

WSZYSTKIE PLIKI W CHMURZE DLA MPCFORUM ZOSTAŁY USUNIĘTE. NIE KORZYSTAĆ Z MOICH PROGRAMÓW.

Proszę nie ingerować w moje posty/tematy, w razie potrzeby usunąć całą zawartość. Nie pomagam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może prościej:

 

Pobierz ten NomadMemory.au3: http://www.speedyshare.com/2t5MY/NomadMemory.au3

 

Pobrany plik wrzuć do folderu Include, który znajduje się w głównym folderze AutoIt3. Czyli: C:\Program files\AutoIt3\Include

 

Wrzucasz tam i powinno wszystko działać. Nawet i masz wszystko powyżej rozpisane :P A jeśli zrobiłeś i nadal nie działa, to nie jest to odpowiedni UDF.

Od dnia 1.11.2013r. 14:17 zobaczono moje posty licznik-56-90712-stat.png razy ;)


 


 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a kod jest dobry ?

 

mam taki błąd:

 

>"C:\Program Files (x86)\AutoIt3\SciTE\..\autoit3.exe" /ErrorStdOut "C:\Users\DrexonPl\Desktop\Cam info.au3"
C:\Users\DrexonPl\Desktop\Cam info.au3 (10) : ==> Unknown function name.:
$baseADDR = _MemoryGetBaseAddress($openmem, 1)
$baseADDR = ^ ERROR
>Exit code: 1  Time: 0.526
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój błąd.

 

F unc _MemoryGetBaseAddress($ah_Handle, $iHexDec = 0)

 

Local $iv_Address = 0x00100000 Local $v_Buffer = DllStructCreate('dword;dword;dword;dword;dword;dword;dword') Local $vData Local $vType

 

If Not IsArray($ah_Handle) Then SetError(1) Return 0 EndIf

 

DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'VirtualQueryEx', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer))

 

If Not @Error Then

 

$vData = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 2)) $vType = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 3))

 

While $vType <> "00000080" DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'VirtualQueryEx', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer)) $vData = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 2)) $vType = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 3)) If Hex($iv_Address) = "01000000" Then ExitLoop $iv_Address += 65536

 

WEnd

 

If $vType = "00000080" Then SetError(0) If $iHexDec = 1 Then Return Dec($vData) Else Return $vData EndIf

 

Else SetError(2) Return 0 EndIf

 

Else SetError(3) Return 0 EndIf

 

EndFunc

 

Wklej do obojętnie którego skryptu.

WSZYSTKIE PLIKI W CHMURZE DLA MPCFORUM ZOSTAŁY USUNIĘTE. NIE KORZYSTAĆ Z MOICH PROGRAMÓW.

Proszę nie ingerować w moje posty/tematy, w razie potrzeby usunąć całą zawartość. Nie pomagam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To chociaż podaj nowy błąd.

Podmień nomad na to:

 


#include-once 
#region _Memory 
;================================================================================== 
; AutoIt Version:  3.1.127 (beta) 
; Language:  English 
; Platform:  All Windows 
; Author:     Nomad 
; Requirements: These functions will only work with beta. 
;================================================================================== 
; Credits: wOuter - These functions are based on his original _Mem() functions. 
;     But they are easier to comprehend and more reliable. These 
;     functions are in no way a direct copy of his functions. His 
;     functions only provided a foundation from which these evolved. 
;================================================================================== 
; 
; Functions: 
; 
;================================================================================== 
; Function:  _MemoryOpen($iv_Pid[, $iv_DesiredAccess[, $iv_InheritHandle]]) 
; Description:  Opens a process and enables all possible access rights to the 
;        process. The Process ID of the process is used to specify which 
;        process to open. You must call this function before calling 
;        _MemoryClose(), _MemoryRead(), or _MemoryWrite(). 
; Parameter(s): $iv_Pid - The Process ID of the program you want to open. 
;        $iv_DesiredAccess - (optional) Set to 0x1F0FFF by default, which 
;               enables all possible access rights to the 
;               process specified by the Process ID. 
;        $iv_InheritHandle - (optional) If this value is TRUE, all processes 
;               created by this process will inherit the access 
;               handle. Set to 1 (TRUE) by default. Set to 0 
;               if you want it FALSE. 
; Requirement(s):  None. 
; Return Value(s): On Success - Returns an array containing the Dll handle and an 
;             open handle to the specified process. 
;        On Failure - Returns 0 
;        @Error - 0 = No error. 
;           1 = Invalid $iv_Pid. 
;           2 = Failed to open Kernel32.dll. 
;           3 = Failed to open the specified process. 
; Author(s):    Nomad 
; Note(s): 
;================================================================================== 
Func _MemoryOpen($iv_Pid, $iv_DesiredAccess = 0x1F0FFF, $iv_InheritHandle = 1) 

  If Not ProcessExists($iv_Pid) Then 
    SetError(1) 
    Return 0 
  EndIf 

  Local $ah_Handle[2] = [DllOpen('kernel32.dll')] 

  If @Error Then 
    SetError(2) 
    Return 0 
  EndIf 

  Local $av_OpenProcess = DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'OpenProcess', 'int', $iv_DesiredAccess, 'int', $iv_InheritHandle, 'int', $iv_Pid) 

  If @Error Then 
    DllClose($ah_Handle[0]) 
    SetError(3) 
    Return 0 
  EndIf 

  $ah_Handle[1] = $av_OpenProcess[0] 

  Return $ah_Handle 

EndFunc 

;================================================================================== 
; Function:  _MemoryRead($iv_Address, $ah_Handle[, $sv_Type]) 
; Description:  Reads the value located in the memory address specified. 
; Parameter(s): $iv_Address - The memory address you want to read from. It must 
;             be in hex format (0x00000000). 
;        $ah_Handle - An array containing the Dll handle and the handle 
;             of the open process as returned by _MemoryOpen(). 
;        $sv_Type - (optional) The "Type" of value you intend to read. 
;            This is set to 'dword'(32bit(4byte) signed integer) 
;            by default. See the help file for DllStructCreate 
;            for all types. An example: If you want to read a 
;            word that is 15 characters in length, you would use 
;            'char[16]' since a 'char' is 8 bits (1 byte) in size. 
; Return Value(s): On Success - Returns the value located at the specified address. 
;        On Failure - Returns 0 
;        @Error - 0 = No error. 
;           1 = Invalid $ah_Handle. 
;           2 = $sv_Type was not a string. 
;           3 = $sv_Type is an unknown data type. 
;           4 = Failed to allocate the memory needed for the DllStructure. 
;           5 = Error allocating memory for $sv_Type. 
;           6 = Failed to read from the specified process. 
; Author(s):    Nomad 
; Note(s):   Values returned are in Decimal format, unless specified as a 
;        'char' type, then they are returned in ASCII format. Also note 
;        that size ('char[size]') for all 'char' types should be 1 
;        greater than the actual size. 
;================================================================================== 
Func _MemoryRead($iv_Address, $ah_Handle, $sv_Type = 'dword') 

  If Not IsArray($ah_Handle) Then 
    SetError(1) 
    Return 0 
  EndIf 

  Local $v_Buffer = DllStructCreate($sv_Type) 

  If @Error Then 
    SetError(@Error + 1) 
    Return 0 
  EndIf 

  DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'ReadProcessMemory', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer), 'int', '') 

  If Not @Error Then 
    Local $v_Value = DllStructGetData($v_Buffer, 1) 
    Return $v_Value 
  Else 
    SetError(6) 
    Return 0 
  EndIf 

EndFunc 

;================================================================================== 
; Function:  _MemoryWrite($iv_Address, $ah_Handle, $v_Data[, $sv_Type]) 
; Description:  Writes data to the specified memory address. 
; Parameter(s): $iv_Address - The memory address which you want to write to. 
;             It must be in hex format (0x00000000). 
;        $ah_Handle - An array containing the Dll handle and the handle 
;             of the open process as returned by _MemoryOpen(). 
;        $v_Data - The data to be written. 
;        $sv_Type - (optional) The "Type" of value you intend to write. 
;            This is set to 'dword'(32bit(4byte) signed integer) 
;            by default. See the help file for DllStructCreate 
;            for all types. An example: If you want to write a 
;            word that is 15 characters in length, you would use 
;            'char[16]' since a 'char' is 8 bits (1 byte) in size. 
; Return Value(s): On Success - Returns 1 
;        On Failure - Returns 0 
;        @Error - 0 = No error. 
;           1 = Invalid $ah_Handle. 
;           2 = $sv_Type was not a string. 
;           3 = $sv_Type is an unknown data type. 
;           4 = Failed to allocate the memory needed for the DllStructure. 
;           5 = Error allocating memory for $sv_Type. 
;           6 = $v_Data is not in the proper format to be used with the 
;             "Type" selected for $sv_Type, or it is out of range. 
;           7 = Failed to write to the specified process. 
; Author(s):    Nomad 
; Note(s):   Values sent must be in Decimal format, unless specified as a 
;        'char' type, then they must be in ASCII format. Also note 
;        that size ('char[size]') for all 'char' types should be 1 
;        greater than the actual size. 
;================================================================================== 
Func _MemoryWrite($iv_Address, $ah_Handle, $v_Data, $sv_Type = 'dword') 

  If Not IsArray($ah_Handle) Then 
    SetError(1) 
    Return 0 
  EndIf 

  Local $v_Buffer = DllStructCreate($sv_Type) 

  If @Error Then 
    SetError(@Error + 1) 
    Return 0 
  Else 
    DllStructSetData($v_Buffer, 1, $v_Data) 
    If @Error Then 
      SetError(6) 
      Return 0 
    EndIf 
  EndIf 

  DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'WriteProcessMemory', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer), 'int', '') 

  If Not @Error Then 
    Return 1 
  Else 
    SetError(7) 
    Return 0 
  EndIf 

EndFunc 

;================================================================================== 
; Function:  _MemoryClose($ah_Handle) 
; Description:  Closes the process handle opened by using _MemoryOpen(). 
; Parameter(s): $ah_Handle - An array containing the Dll handle and the handle 
;             of the open process as returned by _MemoryOpen(). 
; Return Value(s): On Success - Returns 1 
;        On Failure - Returns 0 
;        @Error - 0 = No error. 
;           1 = Invalid $ah_Handle. 
;           2 = Unable to close the process handle. 
; Author(s):    Nomad 
; Note(s): 
;================================================================================== 
Func _MemoryClose($ah_Handle) 

  If Not IsArray($ah_Handle) Then 
    SetError(1) 
    Return 0 
  EndIf 

  DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'CloseHandle', 'int', $ah_Handle[1]) 
  If Not @Error Then 
    DllClose($ah_Handle[0]) 
    Return 1 
  Else 
    DllClose($ah_Handle[0]) 
    SetError(2) 
    Return 0 
  EndIf 

EndFunc 

;================================================================================== 
; Function:  SetPrivilege( $privilege, $bEnable ) 
; Description:  Enables (or disables) the $privilege on the current process 
;          (Probably) requires administrator privileges to run 
; 
; Author(s):    Larry (from autoitscript.com's Forum) 
; Notes(s): 
; http://www.autoitscript.com/forum/index.ph...st&p=223999 
;================================================================================== 

Func SetPrivilege( $privilege, $bEnable ) 
  Const $TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES = 0x0020 
  Const $TOKEN_QUERY = 0x0008 
  Const $SE_PRIVILEGE_ENABLED = 0x0002 
  Local $hToken, $SP_auxret, $SP_ret, $hCurrProcess, $nTokens, $nTokenIndex, $priv 
  $nTokens = 1 
  $LUID = DLLStructCreate("dword;int") 
  If IsArray($privilege) Then  $nTokens = UBound($privilege) 
  $TOKEN_PRIVILEGES = DLLStructCreate("dword;dword[" & (3 * $nTokens) & "]") 
  $NEWTOKEN_PRIVILEGES = DLLStructCreate("dword;dword[" & (3 * $nTokens) & "]") 
  $hCurrProcess = DLLCall("kernel32.dll","hwnd","GetCurrentProcess") 
  $SP_auxret = DLLCall("advapi32.dll","int","OpenProcessToken","hwnd",$hCurrProcess[0],  _ 
      "int",BitOR($TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES,$TOKEN_QUERY),"int*",0) 
  If $SP_auxret[0] Then 
    $hToken = $SP_auxret[3] 
    DLLStructSetData($TOKEN_PRIVILEGES,1,1) 
    $nTokenIndex = 1 
    While $nTokenIndex <= $nTokens 
      If IsArray($privilege) Then 
        $priv = $privilege[$nTokenIndex-1] 
      Else 
        $priv = $privilege 
      EndIf 
      $ret = DLLCall("advapi32.dll","int","LookupPrivilegeValue","str","","str",$priv,  _ 
          "ptr",DLLStructGetPtr($LUID)) 
      If $ret[0] Then 
        If $bEnable Then 
          DLLStructSetData($TOKEN_PRIVILEGES,2,$SE_PRIVILEGE_ENABLED,(3 * $nTokenIndex)) 
        Else 
          DLLStructSetData($TOKEN_PRIVILEGES,2,0,(3 * $nTokenIndex)) 
        EndIf 
        DLLStructSetData($TOKEN_PRIVILEGES,2,DllStructGetData($LUID,1),(3 * ($nTokenIndex-1)) + 1) 
        DLLStructSetData($TOKEN_PRIVILEGES,2,DllStructGetData($LUID,2),(3 * ($nTokenIndex-1)) + 2) 
        DLLStructSetData($LUID,1,0) 
        DLLStructSetData($LUID,2,0) 
      EndIf 
      $nTokenIndex += 1 
    WEnd 
    $ret = DLLCall("advapi32.dll","int","AdjustTokenPrivileges","hwnd",$hToken,"int",0,  _ 
        "ptr",DllStructGetPtr($TOKEN_PRIVILEGES),"int",DllStructGetSize($NEWTOKEN_PRIVILEGES),  _ 
        "ptr",DllStructGetPtr($NEWTOKEN_PRIVILEGES),"int*",0) 
    $f = DLLCall("kernel32.dll","int","GetLastError") 
  EndIf 
  $NEWTOKEN_PRIVILEGES=0 
  $TOKEN_PRIVILEGES=0 
  $LUID=0 
  If $SP_auxret[0] = 0 Then Return 0 
  $SP_auxret = DLLCall("kernel32.dll","int","CloseHandle","hwnd",$hToken) 
  If Not $ret[0] And Not $SP_auxret[0] Then Return 0 
  return $ret[0] 
EndFunc  ;==>SetPrivilege 

;================================================================================================= 
; Function:  _MemoryPointerRead ($iv_Address, $ah_Handle, $av_Offset[, $sv_Type]) 
; Description:  Reads a chain of pointers and returns an array containing the destination 
;        address and the data at the address. 
; Parameter(s): $iv_Address - The static memory address you want to start at. It must be in 
;             hex format (0x00000000). 
;        $ah_Handle - An array containing the Dll handle and the handle of the open 
;             process as returned by _MemoryOpen(). 
;        $av_Offset - An array of offsets for the pointers. Each pointer must have an 
;             offset. If there is no offset for a pointer, enter 0 for that 
;             array dimension. 
;        $sv_Type - (optional) The "Type" of data you intend to read at the destination 
;             address. This is set to 'dword'(32bit(4byte) signed integer) by 
;             default. See the help file for DllStructCreate for all types. 
; Requirement(s):  The $ah_Handle returned from _MemoryOpen. 
; Return Value(s): On Success - Returns an array containing the destination address and the value 
;             located at the address. 
;        On Failure - Returns 0 
;        @Error - 0 = No error. 
;           1 = $av_Offset is not an array. 
;           2 = Invalid $ah_Handle. 
;           3 = $sv_Type is not a string. 
;           4 = $sv_Type is an unknown data type. 
;           5 = Failed to allocate the memory needed for the DllStructure. 
;           6 = Error allocating memory for $sv_Type. 
;           7 = Failed to read from the specified process. 
; Author(s):    Nomad 
; Note(s):   Values returned are in Decimal format, unless a 'char' type is selected. 
;        Set $av_Offset like this: 
;        $av_Offset[0] = NULL (not used) 
;        $av_Offset[1] = Offset for pointer 1 (all offsets must be in Decimal) 
;        $av_Offset[2] = Offset for pointer 2 
;        etc... 
;        (The number of array dimensions determines the number of pointers) 
;================================================================================================= 
Func _MemoryPointerRead($iv_Address, $ah_Handle, $av_Offset, $sv_Type = 'dword') 

  If IsArray($av_Offset) Then 
    If IsArray($ah_Handle) Then 
      Local $iv_PointerCount = UBound($av_Offset) - 1 
    Else 
      SetError(2) 
      Return 0 
    EndIf 
  Else 
    SetError(1) 
    Return 0 
  EndIf 

  Local $iv_Data[2], $i 
  Local $v_Buffer = DllStructCreate('dword') 

  For $i = 0 To $iv_PointerCount 

    If $i = $iv_PointerCount Then 
      $v_Buffer = DllStructCreate($sv_Type) 
      If @error Then 
        SetError(@error + 2) 
        Return 0 
      EndIf 

      $iv_Address = '0x' & Hex($iv_Data[1] + $av_Offset[$i]) 
      DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'ReadProcessMemory', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer), 'int', '') 
      If @error Then 
        SetError(7) 
        Return 0 
      EndIf 

      $iv_Data[1] = DllStructGetData($v_Buffer, 1) 

    ElseIf $i = 0 Then 
      DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'ReadProcessMemory', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer), 'int', '') 
      If @error Then 
        SetError(7) 
        Return 0 
      EndIf 

      $iv_Data[1] = DllStructGetData($v_Buffer, 1) 

    Else 
      $iv_Address = '0x' & Hex($iv_Data[1] + $av_Offset[$i]) 
      DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'ReadProcessMemory', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer), 'int', '') 
      If @error Then 
        SetError(7) 
        Return 0 
      EndIf 

      $iv_Data[1] = DllStructGetData($v_Buffer, 1) 

    EndIf 

  Next 

  $iv_Data[0] = $iv_Address 

  Return $iv_Data 

EndFunc  ;==>_MemoryPointerRead ;================================================================================================= 
; Function:     _MemoryPointerWrite ($iv_Address, $ah_Handle, $av_Offset, $v_Data[, $sv_Type]) 
; Description:   Reads a chain of pointers and writes the data to the destination address. 
; Parameter(s):   $iv_Address - The static memory address you want to start at. It must be in 
;                 hex format (0x00000000). 
;          $ah_Handle - An array containing the Dll handle and the handle of the open 
;                process as returned by _MemoryOpen(). 
;          $av_Offset - An array of offsets for the pointers. Each pointer must have an 
;                offset. If there is no offset for a pointer, enter 0 for that 
;                array dimension. 
;          $v_Data - The data to be written. 
;          $sv_Type - (optional) The "Type" of data you intend to write at the destination 
;                address. This is set to 'dword'(32bit(4byte) signed integer) by 
;                default. See the help file for DllStructCreate for all types. 
; Requirement(s):  The $ah_Handle returned from _MemoryOpen. 
; Return Value(s): On Success - Returns the destination address. 
;          On Failure - Returns 0. 
;          @Error - 0 = No error. 
;              1 = $av_Offset is not an array. 
;              2 = Invalid $ah_Handle. 
;              3 = Failed to read from the specified process. 
;              4 = $sv_Type is not a string. 
;              5 = $sv_Type is an unknown data type. 
;              6 = Failed to allocate the memory needed for the DllStructure. 
;              7 = Error allocating memory for $sv_Type. 
;              8 = $v_Data is not in the proper format to be used with the 
;                "Type" selected for $sv_Type, or it is out of range. 
;              9 = Failed to write to the specified process. 
; Author(s):    Nomad 
; Note(s):     Data written is in Decimal format, unless a 'char' type is selected. 
;          Set $av_Offset like this: 
;          $av_Offset[0] = NULL (not used, doesn't matter what's entered) 
;          $av_Offset[1] = Offset for pointer 1 (all offsets must be in Decimal) 
;          $av_Offset[2] = Offset for pointer 2 
;          etc... 
;          (The number of array dimensions determines the number of pointers) 
;================================================================================================= 

Func _MemoryPointerWrite ($iv_Address, $ah_Handle, $av_Offset, $v_Data, $sv_Type = 'dword') 

  If IsArray($av_Offset) Then 
    If IsArray($ah_Handle) Then 
      Local $iv_PointerCount = UBound($av_Offset) - 1 
    Else 
      SetError(2) 
      Return 0 
    EndIf 
  Else 
    SetError(1) 
    Return 0 
  EndIf 

  Local $iv_StructData, $i 
  Local $v_Buffer = DllStructCreate('dword') 

  For $i = 0 to $iv_PointerCount 
    If $i = $iv_PointerCount Then 
      $v_Buffer = DllStructCreate($sv_Type) 
      If @Error Then 
        SetError(@Error + 3) 
        Return 0 
      EndIf 

      DllStructSetData($v_Buffer, 1, $v_Data) 
      If @Error Then 
        SetError(8) 
        Return 0 
      EndIf 

      $iv_Address = '0x' & hex($iv_StructData + $av_Offset[$i]) 
      DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'WriteProcessMemory', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer), 'int', '') 
      If @Error Then 
        SetError(9) 
        Return 0 
      Else 
        Return $iv_Address 
      EndIf 
    ElseIf $i = 0 Then 
      DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'ReadProcessMemory', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer), 'int', '') 
      If @Error Then 
        SetError(3) 
        Return 0 
      EndIf 

      $iv_StructData = DllStructGetData($v_Buffer, 1) 

    Else 
      $iv_Address = '0x' & hex($iv_StructData + $av_Offset[$i]) 
      DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'ReadProcessMemory', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer), 'int', '') 
      If @Error Then 
        SetError(3) 
        Return 0 
      EndIf 

      $iv_StructData = DllStructGetData($v_Buffer, 1) 

    EndIf 
  Next 

EndFunc 


;=================================================================================================== 

; Function........: _MemoryGetBaseAddress($ah_Handle, $iHD) 
; 
; Description.....: Reads the 'Allocation Base' from the open process. 
; 
; Parameter(s)....: $ah_Handle - An array containing the Dll handle and the handle of the open 
;                process as returned by _MemoryOpen(). 
;          $iHD - Return type: 
;            |0 = Hex (Default) 
;            |1 = Dec 
; 
; Requirement(s)..: A valid process ID. 
; 
; Return Value(s).: On Success - Returns the 'allocation Base' address and sets @Error to 0. 
;          On Failure - Returns 0 and sets @Error to: 
;         |1 = Invalid $ah_Handle. 
;         |2 = Failed to find correct allocation address. 
;         |3 = Failed to read from the specified process. 
; 
; Author(s).......: Nomad. Szhlopp. 
; URL.............: http://www.autoitscript.com/forum/index.php?showtopic=78834 
; Note(s).........: Go to Www.CheatEngine.org for the latest version of CheatEngine. 
;=================================================================================================== 

Func _MemoryGetBaseAddress($ah_Handle, $iHexDec = 0) 

  Local $iv_Address = 0x00100000 
  Local $v_Buffer = DllStructCreate('dword;dword;dword;dword;dword;dword;dword') 
  Local $vData 
  Local $vType 

  If Not IsArray($ah_Handle) Then 
    SetError(1) 
    Return 0 
  EndIf 


  DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'VirtualQueryEx', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer)) 

  If Not @Error Then 

    $vData = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 2)) 
    $vType = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 3)) 

    While $vType <> "00000080" 
      DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'VirtualQueryEx', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer)) 
      $vData = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 2)) 
      $vType = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 3)) 
      If Hex($iv_Address) = "01000000" Then ExitLoop 
      $iv_Address += 65536 

    WEnd 

    If $vType = "00000080" Then 
      SetError(0) 
      If $iHexDec = 1 Then 
        Return Dec($vData) 
      Else 
        Return $vData 
      EndIf 

    Else 
      SetError(2) 
      Return 0 
    EndIf 

  Else 
    SetError(3) 
    Return 0 
  EndIf 

EndFunc  ;==>_MemoryGetBaseAddress 
#EndRegion 

 

 

WSZYSTKIE PLIKI W CHMURZE DLA MPCFORUM ZOSTAŁY USUNIĘTE. NIE KORZYSTAĆ Z MOICH PROGRAMÓW.

Proszę nie ingerować w moje posty/tematy, w razie potrzeby usunąć całą zawartość. Nie pomagam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Błąd:


>"C:\Program Files (x86)\AutoIt3\SciTE\..\autoit3.exe" /ErrorStdOut "C:\Users\DrexonPl\Desktop\Cam info.au3"
C:\Users\DrexonPl\Desktop\Cam info.au3 (29) : ==> Illegal text at the end of statement (one statement per line).:
Else SetError(2) Return 0 EndIf
Else ^ ERROR
>Exit code: 1 Time: 0.573

A kod:#include <NomadMemory.au3>
HotKeySet("^1", "_Read")

Func _Read($pid)
Global $Offset[2]
$Offset[0] = 0; Zawsze 0
$Offset[1] = Dec("0"); Offsety, ale na odwrót, ostatni w CE to tutaj pierwszy
$StaticOffset = Dec("2A42A00"); To co jest w autoit po nazwa_programu.exe +
$openmem = _MemoryOpen($pid)
$baseADDR = _MemoryGetBaseAddress($openmem, 1)
$finalADDR = "0x" & Hex($baseADDR + $StaticOffset)
$MemPointer = _MemoryPointerRead($finalADDR, $openmem, $Offset, 'long')
_MemoryClose($openmem)
Return $MemPointer
EndFunc
$pid=ProcessExists("League of Legends.exe")
$value=_Read($pid)
MsgBox(0,0,$value[1])

Func _MemoryGetBaseAddress($ah_Handle, $iHexDec = 0)
Local $iv_Address = 0x00100000 Local $v_Buffer = DllStructCreate('dword;dword;dword;dword;dword;dword;dword') Local $vData Local $vType
If Not IsArray($ah_Handle) Then SetError(1) Return 0 EndIf
DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'VirtualQueryEx', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer))
If Not @Error Then
$vData = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 2)) $vType = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 3))
While $vType <> "00000080" DllCall($ah_Handle[0], 'int', 'VirtualQueryEx', 'int', $ah_Handle[1], 'int', $iv_Address, 'ptr', DllStructGetPtr($v_Buffer), 'int', DllStructGetSize($v_Buffer)) $vData = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 2)) $vType = Hex(DllStructGetData($v_Buffer, 3)) If Hex($iv_Address) = "01000000" Then ExitLoop $iv_Address += 65536
WEnd
If $vType = "00000080" Then SetError(0) If $iHexDec = 1 Then Return Dec($vData) Else Return $vData EndIf
Else SetError(2) Return 0 EndIf
Else SetError(3) Return 0 EndIf
EndFunc

While 1
Sleep(10)
WEnd


Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Usuń tą funkcję _MemoryGetBaseAddress i podmień Nomad na podany wyżej, jeśli tego nie zrobiłeś. Wybacz, że wcześniej bardziej szczegółowo tego nie opisałem, ale miałem zły dzień.

Masz po prostu starszą wersję NomadMemory.au3. Znajdziesz to prawdopodobnie w folderze Autoit3/Include albo w katalogu ze skryptem.

WSZYSTKIE PLIKI W CHMURZE DLA MPCFORUM ZOSTAŁY USUNIĘTE. NIE KORZYSTAĆ Z MOICH PROGRAMÓW.

Proszę nie ingerować w moje posty/tematy, w razie potrzeby usunąć całą zawartość. Nie pomagam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

 • Ostatnio przeglądający forum [Problem] NomadMemory   0 użytkowników
  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...