Skocz do zawartości

Przetuamczeni pluginy crazy crates


Polecane posty

Messages:
  No-Teleporting: '&cYou may not teleport away while opening a crate.'
  No-Commands-While-In-Crate: '&cYou are not allowed to use commands while opening Crates.'
  No-Key: '&cYou must have a %key% &cin your hand to use that crate.'
  No-Virtual-Key: '&cYou need a key to open that Crate.'
  Not-On-Block: '&cYou must be standing on a block to use this crate.'
  Already-Opening-Crate: '&cYou are already opening a crate.'
  Quick-Crate-In-Use: '&cThat crate is already in use. Please wait for the crate to open up.'
  World-Disabled: '&cI am sorry but crates are disabled in %world%.'
  Reload: '&3You have just reloaded the Config and Data Files.'
  Not-Online: '&cThe player &6%player% &cis not online.'
  No-Permission: '&cYou do not have permission to use that command!'
  Crate-Already-Opened: '&cYou are already opening a crate.'
  Cant-Be-A-Virtual-Crate: '&cThat crate type cannot be used as a virtual crate.'
  Inventory-Full: '&cYour inventory is full, please make room before opening a crate.'
  To-Close-To-Another-Player: '&cYou are too close to a player that is opening their Crate.'
  Needs-More-Room: '&cThere is not enough space to open that here.'
  Out-Of-Time: '&cYou took 5 Minutes to open the crate so it closed.'
  Must-Be-A-Player: '&cYou must be a player to use this command.'
  Must-Be-Looking-At-A-Block: '&cYou must be looking at a block.'
  Not-A-Crate: '&cThere is no crate called &6%crate%&c.'
  Not-A-Number: '&6%number%&c is not a number.'
  Given-A-Player-Keys: '&7You have given &6%player% %amount% &7Keys.'
  Obtaining-Keys: '&7You have been given &6%amount% %key% &7Keys.'
  Given-Everyone-Keys: '&7You have given everyone &6%amount% &7Keys.'
  Given-Offline-Player-Keys: '&7You have given &6%amount% &7key(s) to the offline player &6%player%&7.'
  Take-A-Player-Keys: '&7You have taken &6%amount% &7key(s) from &6%player%&7.'
  Take-Offline-Player-Keys: '&7You have taken &6%amount% &7key(s) from the offline player &6%player%&7.'
  Opened-A-Crate: '&7You have just opened the &6%crate% &7crate for &6%player%&7.'
  Internal-Error: '&cAn internal error has occurred. Please check the console for the full error.'
  No-Item-In-Hand: '&cYou need to have an item in your hand to add it to the crate.'
  Added-Item-With-Editor: '&7The item has been added to the %crate% crate in prize #%prize%.'
  Preview-Disabled: '&cThe preview for that crate is currently disabled.'
  No-Schematics-Found: '&cNo schematic were found, if using 1.13+ make sure the schematics folder has the new .nbt schematics, if not regenerate the folder.'
  No-Prizes-Found: '&cThis crate contains no prizes that you can win.'
  Same-Player: '&cYou can''t use this command on yourself.'
  Transfer-Keys:
    Not-Enough-Keys: '&cYou do not have enough keys to transfer.'
    Transferred-Keys: '&7You have transferred %amount% %crate% keys to %player%.'
    Received-Transferred-Keys: '&7You have received %amount% %crate% keys from %player%.'
  Files-Converted:
    Crates-Plus:
      - '%prefix%&7Successfully converted CratesPlus config.yml into crate files with no errors.'
      - '&7Please do &6/cc reload &7to register the new crates.'
    No-Files-To-Convert: '&cNo plugins that can be converted were found.'
    Error-Converting-Files: '&cThere was an error while trying to convert files. Please check console for the error log.'
  Created-Physical-Crate:
    - '%prefix%&7You have just set that block to %crate%.'
    - '&7To remove the crate shift break in creative to remove.'
  Removed-Physical-Crate: '&7You have just removed &6%id%&7.'
  Keys:
    Personal:
      No-Virtual-Keys: '&8&l(&4&l!&8&l) &7You currently do not have any virtual keys.'
      Header:
        - '&8&l(&6&l!&8&l) &7List of your current number of keys.'
    Other-Player:
      No-Virtual-Keys: '&8&l(&4&l!&8&l) &7The player %player% does not have any keys.'
      Header:
        - '&8&l(&6&l!&8&l) &7List of %player%''s current number of keys.'
    Per-Crate: '%crate% &7&l>&8&l> &6%keys% keys'
  Help:
    - '&3&lCrazy Crates Help Menu'
    - '&6/key [player] &7- Check the number of keys a player has.'
    - '&6/cc &7- Opens the GUI.'
    - '&6/cc additem <crate> <prize> &7- Add items in-game to a prize in a crate.'
    - '&6/cc admin &7- Opens the Admin Keys GUI.'
    - '&6/cc preview <crate> [player] &7- Opens the preview of a crate for a player.'
    - '&6/cc list &7- Lists all the Crates.'
    - '&6/cc open <crate> [player] &7- Tries to open a crate for a player if they have a key.'
    - '&6/cc forceopen <crate> [player] &7- Opens a crate for a player for free.'
    - '&6/cc tp <location> &7- Teleport to a Crate.'
    - '&6/cc give <physical/virtual> <crate> [amount] [player] &7- Give a player keys for a Chest.'
    - '&6/cc giveall <physical/virtual> <crate> [amount] &7- Gives all online players keys for a Chest.'
    - '&6/cc take <physical/virtual> <crate> [amount] [player] &7- Allows you to take keys from a player.'
    - '&6/cc set <crate> &7- Set a block you are looking at as a crate.'
    - '&6/cc set Menu &7- Set the block you are looking at to open the /cc GUI.'
    - '&6/cc reload &7- Reloads the Config and Data Files.'
    - '&6/cc convert &7- Tries to convert supported plugin''s crate files into crazy crate''s crate files.'
    - '&6/cc set1/set2 &7- Set position #1 or #2 for when making a new schematic for quadcrates. &c1.13+ only'
    - '&6/cc save <schematic file name> &7- Save the new schematic file to the schematics folder. &c1.13+ only'
    - '&7List of permissions can be found here: &bhttps://github.com/badbones69/Crazy-Crates/wiki/Commands-and-Permissions'

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jaką masz wersje pluginu?

 

Tu masz gotowy już przetłumaczony!

  No-Teleporting: '&cNie możesz się teleportować podczas otwierania skrzyni..'
  No-Commands-While-In-Crate: '&cNie wolno używać komend podczas otwierania Skrzyń.'
  No-Key: '&cMusisz mieć %key% &cin w ręku, aby użyć tej skrzyni.'
  No-Virtual-Key: '&cPotrzebujesz klucza, aby otworzyć tę skrzynię..'
  Not-On-Block: '&cMusisz stać na bloku, aby użyć tej skrzyni..'
  Already-Opening-Crate: '&cJuż otwierasz skrzynkę.'
  Quick-Crate-In-Use: '&cTa skrzynia jest już w użyciu. Proszę poczekać, aż skrzynia się otworzy..'
  World-Disabled: '&cPrzykro mi, ale skrzynie są wyłączone w %world%.'
  Reload: '&3Właśnie przeładowałeś pliki Config i Data Files.'
  Not-Online: '&cGracz &6%player% &cnie jest online.'
  No-Permission: '&cNie masz uprawnień do używania tego polecenia!'
  Crate-Already-Opened: '&cJuż otwierasz skrzynkę.'
  Cant-Be-A-Virtual-Crate: '&cTen typ skrzynki nie może być użyty jako skrzynka wirtualna.'
  Inventory-Full: '&cTwój inwentarz jest pełny, zrób miejsce zanim otworzysz skrzynię.'
  To-Close-To-Another-Player: '&cZnajdujesz się zbyt blisko gracza, który otwiera swoją skrzynię.'
  Needs-More-Room: '&cNie ma wystarczająco dużo miejsca, aby to tutaj otworzyć.'
  Out-Of-Time: '&cPotrzebowałeś 5 minut, żeby otworzyć skrzynię, więc ją zamknąłeś..'
  Must-Be-A-Player: '&cMusisz być graczem, aby użyć tej komendy.'
  Must-Be-Looking-At-A-Block: '&cMusisz patrzeć na blok.'
  Not-A-Crate: '&cNie ma skrzyni o nazwie &6%crate%&c.'
  Not-A-Number: '&6%number%&c nie jest liczbą.'
  Given-A-Player-Keys: '&7Dałeś &6%player% %amount% &7Keys.'
  Obtaining-Keys: '&7Dano ci &6%amount% %key% &7Keys.'
  Given-Everyone-Keys: '&7Dałeś wszystkim &6%amount% &7Keys.'
  Given-Offline-Player-Keys: '&7Dałeś &6%amount% &7key(s) dla gracza offline &6%player%&7.'
  Take-A-Player-Keys: '&7Wzięłaś &6%amount% &7key(s) z &6%player%&7.'
  Take-Offline-Player-Keys: '&7Wzięłaś &6%amount% &7key(s) od odtwarzacza offline &6%player%&7.'
  Opened-A-Crate: '&7Właśnie otworzyłeś &6%crate% &7skrzynka dla &6%player%&7.'
  Internal-Error: '&cWystąpił wewnętrzny błąd. Proszę sprawdzić konsolę w celu uzyskania pełnej informacji o błędzie.'
  No-Item-In-Hand: '&cMusisz mieć przedmiot w ręku, aby dodać go do skrzyni.'
  Added-Item-With-Editor: '&7Pozycja została dodana do %crate% skrzynka w nagrodzie #%prize%.'
  Preview-Disabled: '&cPodgląd dla tej skrzynki jest obecnie wyłączony.'
  No-Schematics-Found: '&cNie znaleziono schematów, jeśli używasz wersji 1.13+ upewnij się, że w folderze schematów znajdują się nowe schematy .nbt, jeśli nie, zregeneruj folder.'
  No-Prizes-Found: '&cTa skrzynia nie zawiera żadnych nagród, które możesz wygrać.'
  Same-Player: '&cNie możesz użyć tego polecenia na sobie.'
  Transfer-Keys:
    Not-Enough-Keys: '&cNie masz wystarczającej liczby kluczy do przeniesienia.'
    Transferred-Keys: '&7Przekazałeś %amount% %crate% klawisze do %player%.'
    Received-Transferred-Keys: '&7Otrzymaliście %amount% %crate% klucze od %player%.'
  Files-Converted:
    Crates-Plus:
      - '%prefix%&7Udało się przekonwertować CratesPlus config.yml do plików crate bez żadnych błędów.'
      - '&7Proszę zrobić &6/cc reload &7aby zarejestrować nowe skrzynki.'
    No-Files-To-Convert: '&cNie znaleziono wtyczek, które można przekonwertować.'
    Error-Converting-Files: '&cWystąpił błąd podczas próby konwersji plików. Proszę sprawdzić logi błędów w konsoli.'
  Created-Physical-Crate:
    - '%prefix%&7Właśnie ustawiłeś ten blok na %crate%.'
    - '&7W celu demontażu skrzyni przełamać kreatywnie, aby usunąć.'
  Removed-Physical-Crate: '&7Właśnie usunąłeś &6%id%&7.'
  Keys:
    Personal:
      No-Virtual-Keys: '&8&l(&4&l!&8&l) &7Obecnie nie posiadasz żadnych kluczy wirtualnych.'
      Header:
        - '&8&l(&6&l!&8&l) &7Lista aktualnej liczby klawiszy.'
    Other-Player:
      No-Virtual-Keys: '&8&l(&4&l!&8&l) &7Gracz %player% nie posiada żadnych kluczy.'
      Header:
        - '&8&l(&6&l!&8&l) &7Wykaz %player% aktualna liczba klawiszy.'
    Per-Crate: '%crate% &7&l>&8&l> &6%keys% keys'
  Help:
    - '&3&lCrazy Crates Help Menu'
    - '&6/key [player] &7- Check the number of keys a player has.'
    - '&6/cc &7- Opens the GUI.'
    - '&6/cc additem <crate> <prize> &7- Add items in-game to a prize in a crate.'
    - '&6/cc admin &7- Opens the Admin Keys GUI.'
    - '&6/cc preview <crate> [player] &7- Opens the preview of a crate for a player.'
    - '&6/cc list &7- Lists all the Crates.'
    - '&6/cc open <crate> [player] &7- Tries to open a crate for a player if they have a key.'
    - '&6/cc forceopen <crate> [player] &7- Opens a crate for a player for free.'
    - '&6/cc tp <location> &7- Teleport to a Crate.'
    - '&6/cc give <physical/virtual> <crate> [amount] [player] &7- Give a player keys for a Chest.'
    - '&6/cc giveall <physical/virtual> <crate> [amount] &7- Gives all online players keys for a Chest.'
    - '&6/cc take <physical/virtual> <crate> [amount] [player] &7- Allows you to take keys from a player.'
    - '&6/cc set <crate> &7- Set a block you are looking at as a crate.'
    - '&6/cc set Menu &7- Set the block you are looking at to open the /cc GUI.'
    - '&6/cc reload &7- Reloads the Config and Data Files.'
    - '&6/cc convert &7- Tries to convert supported plugin''s crate files into crazy crate''s crate files.'
    - '&6/cc set1/set2 &7- Set position #1 or #2 for when making a new schematic for quadcrates. &c1.13+ only'
    - '&6/cc save <schematic file name> &7- Save the new schematic file to the schematics folder. &c1.13+ only'
    - '&7List of permissions can be found here: &bhttps://github.com/badbones69/Crazy-Crates/wiki/Commands-and-Permissions'

Edytowano przez RybekPL

 

MPCForum Baner (4).png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przed chwilą, Tościk89 napisał:

Jeju dzieki ze mi tak pomagasz z moim serwerem

Pomagam każdemu 🙂

 

MPCForum Baner (4).png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...