Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
Kacapek

Wciskanie klawisza z comboboxa

Polecane posty

Autor tematu Napisano (edytowany)

Witam, jak zrobić, żeby program naciskał wybrany klawisz z comboboxa? W comboboxie mam wstawione F1-F12 i chce żeby program używał wybranego przeze mnie. Ewentualnie czy jest możliwość żeby wpisać w "pole" (nie wiem jak to nazwać) powiedzmy F1 i żeby to było wstawiane?

Edytowano przez Kacapek

Udostępnij ten post


Link to postu
Pani Kasia

Coś takiego?

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 208, 166, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("F1", 16, 32, 145, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData($Combo1, "F1|F2|F3|F4|F5", "F1")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("F1", 16, 64, 121, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Ustaw z Input1", 64, 96, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Combo1
			SetHotkey($Combo1)
		Case $Button1
			SetHotkey($Input1)
	EndSwitch
WEnd

Func SetHotkey($Control)
	Local $key = GUICtrlRead($Control)
	HotKeySet("{" & $key & "}", "whoa")
	MsgBox(0, '', 'Nacisnij ' & $key)
EndFunc

Func whoa()
	MsgBox(0, '','Whoa..')
EndFunc

 

#Edit

 

Chociaż chyba bardziej chodzi o to:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 208, 166, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("F1", 16, 32, 145, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData($Combo1, "F1|F2|F3|F4|F5", "F1")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("F1", 16, 64, 121, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Ustaw z Input1", 64, 96, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Combo1
			spam(GUICtrlRead($Combo1))
		Case $Button1
			spam(GUICtrlRead($Input1))
	EndSwitch
WEnd

Func spam($key)
	Local $spam_key = "{" & $key & "}"
	While 1
		Send($spam_key)
	WEnd
EndFunc

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Autor tematu Napisano

Mam taki kod:

 While 2
		 If GUICtrlRead($Checkbox1) = 1 Then $pos1 = PixelSearch(457, 27, 457, 29, 0x232323)
			 If IsArray($pos1) Then
			 Send("{F1}")      ;<Tutaj
			 EndIf
			EndIf
			
			If GUICtrlRead($Checkbox2) = 1 Then $pos2 = PixelSearch(1194, 405, 1347, 428, 0x00C000)
			 If IsArray($pos2) Then
			 MouseMove($pos2[0], $pos[1], 0)
			 MouseClick("primary")
			 Sleep(10000)
			 EndIf
			EndIf
		  WEnd

Mógł byś mi pomóc jakoś to połączyć?

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Autor tematu Napisano

Używam w programie wielu combo boxów i mouseget pos. Jest możliwość żeby zapisać te elementy żebym po ponownym włączeniu programu nie musiał wszystkiego wybierać na nowo?

Udostępnij ten post


Link to postu

Zapisz sobie te dane do pliku np. za pomocą IniWrite i przy uruchamianiu programu po prostu je wczytaj, analogicznie korzystając z IniRead

Udostępnij ten post


Link to postu
Autor tematu Napisano

Chodzi mi o to żeby program był uniwersalny, czyli wybieramy punkty u siebie na komputerze aby program dobrze działał. Chciał bym żeby była możliwość zapisania tych funkcji żeby za każdym nie trzeba było wybierać 10 punktów na nowo. Nie mam zielonego pojęcia jak można by użyć w tym przypadku iniWrite iniRead

 

GUICtrlSetOnEvent($Button1,"A")
GUICtrlSetOnEvent($Button2,"B")

Global $aPosition						
Global $aColor

Global $bPosition							
Global $bColor

Global $cPosition					
Global $cColor

 Func A()
		  MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $aPosition = MouseGetPos()
  $aColor = PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1])

  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $aPosition
 EndFunc

 Func B()
		  MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $bPosition = MouseGetPos()
  $bColor = PixelGetColor($bPosition[0], $bPosition[1])

  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $bPosition
 EndFunc

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Do zapisania:
FileWrite("punkta.txt","PUNKT A"&@CRLF)
FileWrite("punktb.txt","PUNKT B"&@CRLF)

Do odczytania:
FileReadLine("punkta.txt",1)
FileReadLine("punktb.txt",1)

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Napisano (edytowany)

Można by trochę więcej wytłumaczyć?

Edytowano przez lolasek16

Udostępnij ten post


Link to postu
Autor tematu Napisano
GUICtrlSetOnEvent($Button1,"A")
GUICtrlSetOnEvent($Button2,"B")

Global $aPosition = FileRead("aPos.txt")						
Global $aColor

 Func A()
		  MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $aPos = MouseGetPos()
	FileWrite("aPos.txt", "["&$aPos4[0]&", " & $aPos4[1]&"]")
  $aColor = PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1])

  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $aPos
 EndFunc

Zapisuje pozycje ale mam problem z odczytaniem jej.

Udostępnij ten post


Link to postu

Taki sposób to słaby pomysł. Jak bedziesz mial powiedzmy 50 roznych wartosci to bedziesz tworzyl 50 plikow? :D

 

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 241, 127, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 8, 16, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 8, 80, 75, 25)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("X1", 96, 16, 41, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("Y2", 145, 16, 55, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("X2", 96, 80, 41, 21)
$Input4 = GUICtrlCreateInput("Y2", 144, 80, 57, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

Global $aPosition
Global $aColor

Global $bPosition
Global $bColor

Global $cPosition
Global $cColor

Global $INI_PATH = @DesktopDir & "\plik.ini"

Load()

While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Button1
			A()
		Case $Button2
			B()
	EndSwitch
WEnd Func A()
	MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $aPosition = MouseGetPos()
  $aColor = PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1])

	IniWrite($INI_PATH, "A()", "X1", $aPosition[0])
	IniWrite($INI_PATH, "A()", "Y1", $aPosition[1])
  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $aPosition
 EndFunc

Func B()
	MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
	Do
		Sleep(50)
	Until _IsPressed(01)
	$bPosition = MouseGetPos()
	$bColor = PixelGetColor($bPosition[0], $bPosition[1])

	IniWrite($INI_PATH, "B()", "X2", $bPosition[0])
	IniWrite($INI_PATH, "B()", "Y2", $bPosition[1])
	MsgBox(0, "Info", "Selected")
	Return $bPosition
EndFunc

Func Load()
	If Not FileExists($INI_PATH) Then Return

	GUICtrlSetData($Input1, IniRead($INI_PATH, "A()", "X1", "Default Value"))
	GUICtrlSetData($Input2, IniRead($INI_PATH, "A()", "Y1", "Default Value"))
	GUICtrlSetData($Input3, IniRead($INI_PATH, "B()", "X2", "Default Value"))
	GUICtrlSetData($Input4, IniRead($INI_PATH, "B()", "Y2", "Default Value"))
EndFunc

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Autor tematu Napisano (edytowany)

A jak teraz odczytać te zapisane wartości żebym mógł wykorzystać w dalszych funkcjach?

 

Global $aPosition
Global $aColor

Global $bPosition
Global $bColor


 If PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1]) <> $aColor Then
			 MouseMove(245, 647)
			 MouseClick("primary")
			 Sleep(150)
			 MouseMove(1090, 501)
			 EndIf

 

Edytowano przez Kacapek

Udostępnij ten post


Link to postu
Pani Kasia

Napisałem wyzej jak pobiera sie zapisane wartości z pliku ini. Rownie dobrze mozesz sobie sobie zapisac do zmiennej globalej, albo przy kazdym wywolaniu funkcji czytac z pliku.

 

Global $aPosition
Global $aColor

Global $bPosition
Global $bColor

Func JakasFunkcja()
	Local $aPosition[2]
	$aPosition[0] = IniRead($INI_PATH, "A()", "X1", "Default Value")
	$aPosition[1] = IniRead($INI_PATH, "A()", "Y1", "Default Value")

	If $aPosition[0] == "Default Value" or $aPosition[1] == "Default Value" Then
		$aPosition = A()
	EndIf

	If PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1]) <> $aColor Then
	 MouseMove(245, 647)
	 MouseClick("primary")
	 Sleep(150)
	 MouseMove(1090, 501)
	EndIf
EndFunc

Func A()
	MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $aPosition = MouseGetPos()
  $aColor = PixelGetColor($aPosition[0], $aPosition[1])

	IniWrite($INI_PATH, "A()", "X1", $aPosition[0])
	IniWrite($INI_PATH, "A()", "Y1", $aPosition[1])
  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  Return $aPosition
EndFunc

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Autor tematu Napisano

Hmm, nie odczytuje mi wartości ten kod.

Udostępnij ten post


Link to postu

Dalej mam z tym problem ;/ Pomoże ktoś? Wywala taki błąd:

"C:\Users\Karol\Desktop\test.au3" (331) : ==> Expected a "=" operator in assignment statement.:
$position4[0] = IniRead($INI_PATH, "A", "x", $pos4[0])
$position4^ ERROR

 

  Func A()
		  MsgBox(0, "Info", "Select point" & @CRLF & "Press OK, and then move your mouse there and click")
  Do
    Sleep(50)
  Until _IsPressed(01)
  $pos4 = MouseGetPos()

  IniWrite($INI_PATH, "A", "x", $pos4[0])
  IniWrite($INI_PATH, "A", "y", $pos4[1])


  MsgBox(0, "Info", "Selected")
  EndFunc

Func _START()
		If GUICtrlRead($Checkbox2) = 1 Then				
		EndIf
		$position4[0] = IniRead($INI_PATH, "A", "x", $pos4[0])
		$position4[1] = IniRead($INI_PATH, "A", "y", $pos4[1])

		Local $color4 = PixelGetColor($position4[0], $position4[1])


		 If PixelGetColor($position4[0], $position4[1]) = $color4 Then
			Send("{" & GUICtrlRead($Combo4) & "}")
			Sleep(250)
		 EndIf
EndFunc

 

Udostępnij ten post


Link to postu

A jak masz zadeklarowane $position4 ? Obstawiam, że:

Global $position4

Zamiast

Global $position4[2]

 

Jak juz wrzucasz kod to wrzucaj taki który da się uruchomic i przetestować, a nie sobie wybierasz losowo 10 linijek i je wklejasz.

Udostępnij ten post


Link to postu

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  
 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


×