Skocz do zawartości

LoveTherapy

Postmaker
 • Zawartość

  1426
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 • Wygrane dni

  30

Aktywność reputacji

 1. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Tatsumaru za aktualizację statusu Posąg walecznych szamanek:    
  Posąg walecznych szamanek: 

 2. Haha
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Aerin za aktualizację statusu 🎄 Dzyń, dzyń, dzyń...   Pomożecie mi odnaleźć nazwę piosenki i wykonawcę? Pamiętam ty   
  🎄 Dzyń, dzyń, dzyń...
   
  Pomożecie mi odnaleźć nazwę piosenki i wykonawcę?
  Pamiętam tylko jeden wers:
  🎵 "Jebal" 🎵
  Dla osoby, która poprawnie wskaże nazwę piosenki i wykonawcę przewidujemy +0
   
 3. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi spoczikot za aktualizację statusu NO ELO   
  NO ELO
 4. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi spoczikot za aktualizację statusu TY NO NIE WIEM   
  TY NO NIE WIEM
 5. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi spoczikot za aktualizację statusu  spam this static   to help fnatic    
   spam this static  to help fnatic 
 6. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi spoczikot za aktualizację statusu :crab:   
  :crab:
 7. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi spoczikot za aktualizację statusu Dodaj nową zawartość   
  Dodaj nową zawartość
 8. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Sielu za aktualizację statusu te platynka   
  te platynka
 9. Smutny
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi happi za aktualizację statusu kiedy metin   
  kiedy metin
 10. Haha
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi  el capo za aktualizację statusu kurwa pryncypałki   
  kurwa pryncypałki
 11. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi spoczikot za aktualizację statusu Antaris v2? Pozdro   
  Antaris v2? Pozdro
 12. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi spoczikot za aktualizację statusu masz pozdro od disa   
  masz pozdro od disa
 13. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi spoczikot za aktualizację statusu co tam szitsu jak tam pies?   
  co tam szitsu jak tam pies?
 14. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi spoczikot za aktualizację statusu kiedy jakiś multi haczek v2? pozdro   
  kiedy jakiś multi haczek v2? pozdro
 15. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Nyle. za aktualizację statusu Essa! Czekamy razem z @LoveTherapy   
  Essa! Czekamy razem z @LoveTherapy
 16. Dzięki
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Revayerq za aktualizację statusu §27. Próba szczegółowa hamulca zespolonego (pneumatycznego) pociągu 1.    Próbie szcz   
  §27.
  Próba szczegółowa hamulca zespolonego (pneumatycznego) pociągu
  1.    Próbie szczegółowej hamulca poddaje się zasadniczo skład pociągu zestawionego z wagonów lub zespołów trakcyjnych.
  W niniejszym rozdziale generalnie używa się tradycyjnie stosowanego określenia "próba hamulca pociągu".
  2.    Próba szczegółowa hamulca zespolonego pociągu polega na:
  a)   skontrolowaniu połączeń sprzęgów i nastawień hamulca oraz sprawdzeniu na końcu pociągu czy w przewodzie głównym znajduje się sprężone powietrze i pomiarze ciśnienia tego powietrza,
   sprawdzeniu szczelności układu pneumatycznego hamulca,
  c)   sprawdzeniu szczelności przewodu zasilającego, jeśli w poddawanym próbie pociągu ten przewód jest połączony,
  d)   sprawdzeniu, czy w składzie pociągu hamują wszystkie wagony z czynnym hamulcem zespolonym,
  e)   sprawdzeniu, czy w składzie pociągu luzują hamulce wszystkich wagonów z czynnym hamulcem zespolonym,
  f)    sprawdzeniu, czy pod względem rozmieszczenia wagonów z czynnym hamulcem zespolonym skład pociągu jest prawidłowo zestawiony.
  3.   Jeżeli w składzie pociągu po przybyciu na stację dokonane zostały oględziny techniczne "z drogi" w zakresie przewidzianym w § 14 oraz sprawdzenie działania hamulca jak w zakresie próby szczegółowej, usunięte zostały usterki, skład nie był podczas postoju przeformowany, od zakończenia oględzin do chwili potrzeby wykonania próby szczegółowej hamulca pociągu nie minęły 2 godziny (patrz dalej ust. 6 lit. c) i podczas oględzin sporządzona została dokumentacja wystarczająca do wypełnienia karty próby hamulca - próbę taką można zaliczyć jako próbę szczegółową przed odjazdem pociągu.
  Decyzję w sprawie uznania takiego trybu postępowania dla określonych pociągów, stacji oraz zasady organizacji działania w tym zakresie może podjąć dyrektor właściwego zakładu zatrudniającego zespoły rewizji technicznej taboru, biorąc pod uwagę warunki techniczne stacji.
  Odpowiednie zapisy w tej sprawie muszą być zamieszczone w regulaminie technicznym.
  4.    Próbę szczegółową można wykonać przy użyciu:
  a)   pojazdu z napędem, który będzie prowadził pociąg; próbę wykonuje się wówczas z tej kabiny maszynisty (w pojeździe z napędem lub w wagonie sterowniczym), z której pociąg będzie prowadzony,
   innego pojazdu z napędem,
  c)   sieci stałej sprężonego powietrza (stanowisko sterownicze z głównym zaworem maszynisty lub stałe urządzenie zautomatyzowane).
  Jeśli próbę szczegółową wykonano z innego pojazdu z napędem (lit. lub z sieci stałej sprężonego powietrza (lit. c), to po dołączeniu do składu pociągu pojazdu z napędem, który będzie prowadził pociąg, konieczne jest wykonanie próby uproszczonej hamulca (§ 28 ust. 3 lit. e) z kabiny, z której będzie prowadzony pociąg.
  Uwaga: w przypadku wykonywania próby szczegółowej hamulca z kabiny maszynisty w wagonie sterowniczym należy lokomotywę na końcu pociągu traktować jak ostatni wagon w pociągu.
  5.    Próbę szczegółową hamulca składu pociągu zestawionego z zespołów trakcyjnych należy wykonać według zasad podanych w § 9.
  Zespół trakcyjny musi być poddany szczegółowej próbie hamulca co najmniej jeden raz w każdej dobie.
  6.    Próbę szczegółową hamulca należy wykonać:
  a)   przed wyprawieniem pociągu ze stacji początkowej; odstępstwo od tej zasady może być stosowane dla pociągu, którego skład po przybyciu na stację i postoju krótszym niż 1 godzina jest wyprawiany w dalszą drogę, bez przeformowania lub naprawy urządzeń hamulcowych oraz w myśl ust. 3,
   na stacjach wyznaczonych w rozkładzie jazdy,
  c)   gdy urządzenia hamulcowe w składzie pociągowym lub w pociągu nie były zasilane sprężonym powietrzem dłużej niż 2 godziny,
  d)   po zmianie zestawienia pociągu - jeśli wagony doczepione stanowią więcej niż 50% masy brutto składu pociągu; nie jest wymagana szczegółowa próba hamulca, jeśli łączone składy pociągu lub ich części mają ważne próby hamulca,
  e)   po zmianie sposobu hamowania pociągu (zmiana nastawienia dźwigni na tablicach przestawczych hamulca) na drodze przebiegu pociągu,
  f)    jeżeli podczas uproszczonej próby hamulców stwierdzono, że hamulec jednego z dwóch ostatnich wagonów nie hamuje lub nie odhamowuje; dotyczy to również dwóch pierwszych wagonów, jeśli przewidywana jest zmiana kierunku jazdy pociągu, a pierwszy wagon nie jest przesyłany na zasadach określonych w § 58 ust. 6,
  g)   jeżeli maszynista stwierdzi nie działanie lub nie jest pewny prawidłowego działania hamulców,
  h) po opróżnieniu komór i zbiorników sterujących za pomocą odluźniaczy,
  Uwaga: jeśli nastąpiło zdarzenie (wypadek, wydarzenie i in.), sprawdzenia hamulca należy dokonać zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi sposób postępowania w takich sytuacjach.
  7.    Próba szczegółowa hamulca zespolonego składu pociągu pozostaje ważna, dopóki nie wystąpi żadna z podanych w ust. 6 okoliczności nakazujących jej wykonanie.
  8.    Przebieg próby szczegółowej hamulca zespolonego obejmuje następujące czynności:
  1) Skontrolowanie połączeń sprzęgów i nastawień hamulca oraz sprawdzenie na końcu pociągu czy w przewodzie głównym znajduje się sprężone powietrze i pomiar ciśnienia tego powietrza:
  a)   napełnienie przewodu głównego pociągu, według § 23, sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5 MPa (według wskazań manometru w pojeździe z napędem lub na stanowisku sterowniczym sieci stałej) na polecenie pracownika przeprowadzającego próbę,
   jeśli w pociągu jest połączony przewód zasilający, otwarcie kurków końcowych przewodu zasilającego między pojazdem z napędem i składem pociągu, na polecenie pracownika przeprowadzającego próbę; ciśnienie sprężonego powietrza w przewodzie zasilającym (zbiorniku głównym) powinno wynosić co najmniej 0,7 MPa; w pociągach z nastawieniem hamulców R+Mg zaleca się stosować ciśnienie nie niższe niż 0,8 MPa, z zastrzeżeniem jak w pkt 10.
  c)   przejście pracownika dokonującego próby wzdłuż składu pociągu i:
  (I) sprawdzenie prawidłowości połączenia sprzęgów hamulcowych (w razie potrzeby również sprzęgów przewodu zasilającego) i otwarcia kurków końcowych,
  (II)sprawdzenie, czy hamulce w wagonach są włączone (oprócz wagonów oznaczonych nalepką "hamulec niezdatny do użycia"),
  (III) sprawdzenie właściwych nastawień hamulca w poszczególnych wagonach; jeśli hamulce w wagonach mają być nastawione na przebieg działania R+Mg (tj. z czynnym magnetycznym hamulcem szynowym), to oprócz właściwego ustawienia dźwigni na tablicach przestawczych należy włączyć hamulec szynowy ustawiając odpowiedni wyłącznik w pozycji "zał" (zgodnie z DTR danego typu wagonu), nacisnąć przycisk kontrolny na kilka sekund znajdujący się z boku wagonu pod ostojnicą- płozy nie powinny opadać na szyny,
  (IV)sprawdzenie hamowania i odhamowania hamulców ręcznych i postojowych (według zasad podanych w § 26 ust. 5); hamulce te należy pozostawić w stanie odhamowanym, za wyjątkiem hamulców potrzebnych do utrzymania pociągu w miejscu, zgodnie z regulaminem technicznym,
  (V) odhamowanie przy pomocy odluźniacza wagonów zahamowanych hamulcem zespolonym,
  (VI)w wagonach pasażerskich wyposażonych w urządzenia przeciwpoślizgowe typu mechanicznego sprawdzenie zamocowania i szczelności elastycznych przewodów powietrza łączących przewody instalacji pod wagonem z regulatorami ciśnienia zainstalowanymi przy maźnicach zestawów kołowych;
  dające się wykryć słuchowo nieszczelności przewodów elastycznych i regulatorów ciśnienia należy usunąć; wyjątkowo, tylko w pociągach pasażerskich kursujących w kraju z prędkością poniżej 120 km/h, jeśli nie ma możliwości natychmiastowego usunięcia nieszczelności, wolno dopuścić dojazdy taki pociąg, w którym nieszczelności występują najwyżej przy 10% zestawów kołowych składu pociągu, pod warunkiem, że w jednym wagonie nieszczelność występuje tylko przy jednym zestawie, a spadek ciśnienia powietrza mierzony podczas próby szczelności nie przekracza wartości dopuszczalnej,
  d)   po dojściu do końca pociągu kilkakrotne otwarcie kurków końcowych przewodu głównego (i zasilającego, jeśli jest połączony) na końcu pociągu w celu sprawdzenia drożności oraz usunięcia skroplin i zanieczyszczeń,
  e)   zmierzenie manometrem ręcznym ciśnienia sprężonego powietrza w przewodzie głównym na końcu pociągu; ciśnienie to powinno wynosić:
  -w pociągu pasażerskim co najmniej 0,48 MPa, -w pociągu towarowym co najmniej 0,45 MPa;
  Jeżeli próba hamulców nie jest przeprowadzana przez rewidenta (rewidentów) taboru, nie ma obowiązku mierzenia ciśnienia powietrza w przewodzie głównym na końcu pociągu.
  2)   Sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego hamulca:
  a)   sprawdzenie i w razie potrzeby wyregulowanie ciśnienia sprężonego powietrza w przewodzie głównym,
   wykonanie hamowania służbowego pociągu przez obniżenie ciśnienia w przewodzie głównym o 0,1 MPa, a następnie przestawienie głównego zaworu maszynisty w położenie odcięcia,
  c)   sprawdzenie ciśnienia sprężonego powietrza w przewodzie głównym według wskazań manometru pojazdu z napędem; największy dopuszczalny spadek ciśnienia w przewodzie głównym w ciągu 5 minut wynosi:
  -w pociągu towarowym 0,1 MPa, 
  -w pociągu pasażerskim 0,05 MPa.
  3)   Sprawdzenie szczelności przewodu zasilającego, jeśli w poddawanym próbie pociągu ten przewód jest połączony i współpracuje z układami hamulcowymi wagonów:
  a)   wyłączenie napędu sprężarek, przy pozostawieniu pociągu zahamowanego i głównego zaworu maszynisty w położeniu odcięcia jak w p. 2b); jeśli nie ma możliwości wyłączenia napędu sprężarek, sprawdzenia należy dokonać po ich przejściu na bieg jałowy,
   obserwowanie manometru wskazującego ciśnienie sprężonego powietrza w zbiorniku głównym; dopuszczalny spadek tego ciśnienia w ciągu 5 minut wynosi 0,07 MPa.
  4)   Sprawdzenie, czy w składzie pociągu hamują wszystkie wagony z czynnym hamulcem zespolonym:
  a)   ustawienie ciśnienia powietrza w przewodzie głównym na wartość 0,5 MPa (jeśli wykonywano próbę w p. 3 należy również włączyć napęd sprężarek),
   wykonanie hamowania służbowego:
  (I)  w pociągu pasażerskim przez obniżenie ciśnienia w przewodzie głównym o 0,05 MPa,
  (II) w pociągu towarowym o długości składu pociągu do 300 m przez obniżenie ciśnienia w przewodzie głównym o 0,05 MPa,
  (III)w pociągu towarowym o długości składu pociągu większej niż 300 m przez obniżenie ciśnienia w przewodzie głównym o 0,1 MPa,
  c)   sprawdzenie w zahamowanym pociągu, czy:
  (I)   w wagonach z hamulcem klockowym wszystkie wstawki hamulcowe zostały dociśnięte do kół,
  (II)  w wagonach z hamulcem tarczowym wskaźniki hamowania wskazują kolor czerwony lub czerwony z czarną kropką albo czarnym paskiem,
  (III)wagony nie luzują samoczynnie w ciągu 5 minut od zahamowania,
  (IV)nie występuje ucieczka powietrza z cylindrów hamulcowych (sprawdzenie słuchowe),
  (V) w wagonach z hamulcem klockowym nastawionym na przebieg działania R prawidłowo działa układ załączania wysokiego stopnia hamowania (sprawdzenie według ust. 11),
  (VI)właściwe są skoki tłoków cylindrów hamulcowych (sprawdzenie według ust. 12).
  5) Sprawdzenie, czy w składzie pociągu luzują hamulce wszystkich wagonów z czynnym hamulcem zespolonym:
  a)   odhamowanie pociągu przez podwyższenie ciśnienia powietrza w przewodzie głównym do 0,5 MPa,
   sprawdzenie, czy odhamowały wszystkie wagony z czynnym hamulcem zespolonym (odsunięcie wstawek od kół lub zielone tarczki wskaźników hamulców tarczowych).
  9.    Hamulec należy wyłączyć w tym wagonie, w którym podczas prób opisanych w ust. 8 stwierdzono, że:
  - po zahamowaniu pociągu hamulec nie zadziałał lub nastąpiło samoczynne luzowanie przed upływem 5 minut lub
  - hamulec nie zadziałał przy odhamowaniu.
  W obu przypadkach po wyłączeniu hamulca należy wagon odhamować przy pomocy odluźniacza i okleić wagon nalepkami Mw 543 (wzór w zał. 11).
  10. Jeśli pociąg pasażerski kursuje z hamulcami nastawionymi na przebieg działania R+Mg, to po zakończeniu poprzednio opisanych czynności należy sprawdzić również magnetyczny hamulec szynowy w poszczególnych wagonach. Podczas sprawdzania tego hamulca ciśnienie sprężonego powietrza w przewodzie zasilającym nie może być wyższe niż minimalne ciśnienie powietrza w zbiornikach głównych lokomotywy przewidzianej do prowadzenia tego pociągu (minimalne ciśnienia podano w załączniku 9).
  Sprawdzenie to przeprowadza się w następujący sposób:
  a)   przeprowadzający próbę informuje maszynistę (lub pracownika obsługującego sieć stałą sprężonego powietrza), że będzie wykonana próba magnetycznych hamulców szynowych,
   przeprowadzający próbę otwiera kurek końcowy przewodu zasilającego na końcu ostatniego wagonu na około 30 s - jeśli w tym okresie nasilenie szumu uchodzącego powietrza nie ulegnie znacznej zmianie, można uznać, że jest zapewniona właściwa drożność przewodu zasilającego i podać sygnał Rh1 "Zahamować" maszyniście (lub pracownikowi obsługującemu sieć stałą), który wykonuje hamowanie nagłe i pozostawia w tym położeniu rękojeść głównego zaworu,
  c)   dokonujący próby, w każdym wagonie składu pociągu naciska na kilka sekund przyciski kontrolne w skrzynkach kontrolnych hamulca szynowego umieszczonych pod ostojnicą; naciśnięcie przycisku powinno spowodować zaświecenie się lampki kontrolnej "Mg" umieszczonej obok przycisku i opuszczenie płóz hamulca magnetycznego na szynę, zaś po zwolnieniu przycisku powinna zgasnąć lampka, a płozy hamulcowe powinny podnieść się do położenia zasadniczego,
  d)   po sprawdzeniu działania dokonujący sprawdzenia daje obsługującemu zawór maszynisty, sygnał Rh2 "Odhamować", a obsługujący zawór maszynisty dokonuje odhamowania pociągu; pracownik dokonujący sprawdzenia obserwuje, czy nastąpiło odhamowanie wagonu, obok którego się znajduje.
  W przypadku jeśli w którymś z wagonów:
  (I) po naciśnięciu przycisku kontrolnego "Mg" nie zapala się lampka kontrolna lub płozy nie opadają na szyny, należy nacisnąć przycisk kontrolny "Mg" po drugiej stronie wagonu, a jeśli i wtedy nie zapala się lampka lub płozy nie opadają, hamulec magnetyczny uważa się za niesprawny,
  (II) płozy hamulca spoczywają na szynach bez naciśnięcia przycisku kontrolnego należy sprawdzić, czy któryś z przycisków kontrolnych nie jest zablokowany w pozycji naciśniętej; jeśli tak nie jest, należy przez wykonanie odhamowania pociągu spowodować podniesienie płóz do położenia zasadniczego, a hamulec szynowy traktować jako niesprawny.
  W wagonach z niesprawnym magnetycznym hamulcem szynowym należy dźwignię nastawczą hamulca przestawić z położenia R+Mg w położenie R. Jeśli jest to konieczne, należy również odłączyć prąd magnesujący w skrzyni sterującej magnetycznego hamulca szynowego.
  Należy wtedy skorygować rzeczywistą masę hamującą i procent rzeczywistej masy hamującej pociągu, sprawdzić, czy procent rzeczywistej masy hamującej jest co najmniej równy procentowi wymaganej masy hamującej i oznaczyć wagon nalepkami Mw 543 podając na niej rodzaj uszkodzenia.
  11. Jeśli w składzie pociągu znajdują się wagony z hamulcem klockowym nastawionym na przebieg działania R, to podczas próby szczegółowej konieczne jest sprawdzenie, czy prawidłowo załącza się wysoki stopień hamowania. Sprawdzenia tego dokonuje się, gdy pociąg jest zahamowany (ust. 8, pkt 4), w następujący sposób:
  1)    Naciśnięcie i zwolnienie przycisku kontrolnego:
  a)     odczytać ciśnienie w cylindrach hamulcowych według wskazań manometrów w wagonach i przycisnąć przycisk kontrolny; ciśnienie w cylindrach powinno wzrosnąć około dwukrotnie (jeśli wagon ma hamulec systemu Oerlikon powinna się również zaświecić lampka kontrolna),
     zwolnić przycisk kontrolny, co powinno spowodować spadek ciśnienia w cylindrze hamulcowym do wartości początkowej (i zgaśniecie lampki kontrolnej).
  2)    Jeśli nie występują zmiany ciśnienia w cylindrach hamulcowych opisane w pkt 1, to:
  a)   jeśli ciśnienie pozostaje cały czas na niskim poziomie, to przy hamulcu systemu Oerlikon sprawdzić na tablicy rozdzielczej oświetlenia, czy jest wciśnięty przycisk bezpiecznika obwodu hamulca R; jeśli przycisk ten nie był wciśnięty, to należy go wcisnąć i powtórzyć próbę jak w pkt 1. Jeśli nie uzyskuje się wyższego ciśnienia w cylindrach hamulcowych, to wagon może być dopuszczony do jazdy na zasadach podanych w § 18 ust. 3. Hamulec należy wówczas przestawić na przebieg działania P, a wagon oznaczyć nalepkami Mw 543 nanosząc na nich adnotację o stwierdzeniu uszkodzenia;
   jeśli bez przyciskania przycisku uzyskuje się wyższy stopień ciśnienia, to hamulec wagonu należy uważać za niesprawny i wagon wyłączyć ze składu pociągu oraz oznaczyć go nalepkami Mw 543 z wpisaniem stwierdzonej usterki;
  c)   w przypadku wątpliwości, czy uzyskujemy niski czy wysoki stopień ciśnienia, należy wykonać hamowanie pełne; na niskim stopniu ciśnienie w cylindrach hamulcowych powinno wówczas wynosić 0,18 - 0,22 MPa, a na wysokim stopniu 0,38 - 0,42 MPa; dalej należy postępować jak podano pod lit. a lub b.
  12. W razie wątpliwości co do skoku tłoka cylindra hamulcowego w którymś z wagonów należy wykonać hamowanie pełne i sprawdzić, czy skok tłoka spełnia podane niżej warunki.
  1) W wagonach z typowym hamulcem klockowym skok tłoka powinien mieścić się w następujących granicach:
  a) w wagonach z cylindrem hamulcowym na ostoi wagonu, bez płynnej regulacji siły hamowania w funkcji ładunku:
  (I) w wagonach osobowych i typu osobowego
  w nastawieniu P - 110 +-5 mm
  w nastawieniu R - max 150 mm
  (II)  w wagonach towarowych z zaworem rozrządczym systemu Oerlikon ESt3d, ESt3e, ESt3f bez ogranicznika najwyższego ciśnienia w cylindrze hamulcowym
  w nastawieniu "próżny" - 110 +- 5 mm
  w nastawieniu "ładowny" - max 150 mm
  (III)  w wagonach towarowych z zaworem rozrządczym KE, SW4, ESt3f/HBG300 lub innym zaworem wyposażonym w organ ograniczający najwyższe ciśnienie w cylindrze hamulcowym
  wagony 2-osiowe w nastawieniu "próżny" 50 - 90 mm
  wagony 4-osiowe w nastawieniu "próżny" 70 - 100 mm 
  wagony 2- i 4-siowe w nastawieniu "ładowny" max. 150 mm
  w wagonach osobowych i typu osobowego oraz towarowych z płynną regulacją siły hamowania w zależności od ładunku:
  (I) wagony 2-osiowe:
  dla minimalnej siły hamowania (stan próżny) - min. 50 mm
  dla maksymalnej siły hamowania (stan ładowny) - max 150 mm
  (II) wagony 4-osiowe:
  dla minimalnej siły hamowania (stan próżny) - min. 70 mm
  dla maksymalnej siły hamowania (stan ładowny) - max 150 mm.
  2) W pojazdach z napędem i w wagonach z nietypowym hamulcem klockowym oraz w pojazdach wyposażonych w hamulce tarczowe skok tłoka powinien być zgodny z dokumentacją pojazdu. Przy hamulcu tarczowym nie obowiązuje sprawdzenie skoku tłoka, jeśli nie ma możliwości dokonania takiego sprawdzenia.
  Po zakończeniu próby szczegółowej:
  a)   pracownik dokonujący próby (jeżeli próbę wykonuje dwóch pracowników - pracownik znajdujący się na końcu pociągu) podaje sygnał Rh3 "Hamulce działają poprawnie" oraz przekazuje bezpośrednio kierownikowi pociągu (pod nazwą "kierownik pociągu" rozumie się też każdego innego pracownika wyznaczonego do wykonania czynności związanych z przygotowaniem pociągu "w drogę") dane dotyczące wartości ciśnienia w przewodzie głównym hamulca ostatniego wagonu, numer ostatniego wagonu, numery wagonów z nieczynnymi i wyłączonymi hamulcami, numery wagonów ze sprawnymi hamulcami ręcznymi (pięć ostatnich cyfr); na podstawie tych danych kierownik pociągu oblicza rzeczywistą masę hamującą pociągu i sporządza kartę prób hamulca,
   pracownik dokonujący próby (obaj, jeśli wykonywało ją dwóch) podpisuje kartę prób sporządzoną przez kierownika pociągu; jeśli próbę wykonywał więcej niż jeden pracownik posterunku rewizji technicznej wagonów dopuszcza się podpisanie karty prób hamulca tylko przez jednego z tych pracowników, lecz w dokumentacji prowadzonej na posterunku rewizji technicznej powinni podpisać się wszyscy pracownicy posterunku, którzy w wykonywaniu próby hamulca uczestniczyli,
  c)   jeśli próbę szczegółową przeprowadzono po dołączeniu do składu pociągu pojazdu z napędem, który będzie prowadził pociąg, pracownik dokonujący próby (ten, który przekazywał dane kierownikowi pociągu) informuje maszynistę o rodzaju hamulców i ich rozmieszczeniu w składzie pociągu.
 17. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Deto. za aktualizację statusu Coś ciekawego na Tym moim profilu żę tyle wyświetlen w ciągu doby?   
  Coś ciekawego na Tym moim profilu żę tyle wyświetlen w ciągu doby?
 18. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Deto. za aktualizację statusu Też macie tak samo na profilu jak ja?   
  Też macie tak samo na profilu jak ja?
 19. Haha
  LoveTherapy dostał reakcję od Reroy za aktualizację statusu, uszanowanko    
  uszanowanko 
 20. Haha
  LoveTherapy dostał reakcję od Reroy za aktualizację statusu, uszanowanko    
  uszanowanko 
 21. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Sielu za aktualizację statusu Therapcia ♥   
  Therapcia ♥
 22. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Deto. za aktualizację statusu Czemu ten forumak tak muli   
  Czemu ten forumak tak muli
 23. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Deto. za aktualizację statusu Olej jeansy nos leginsy!   
  Olej jeansy nos leginsy!
 24. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Deto. za aktualizację statusu Będziesz moją boginią?   
  Będziesz moją boginią?
 25. Lubię
  LoveTherapy dał reakcję użytkownikowi Deto. za aktualizację statusu Jesteś jak Terios, każdy Cię miał.   
  Jesteś jak Terios, każdy Cię miał.

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...