Skocz do zawartości

kostek123456

Members
 • Zawartość

  36
 • Rejestracja

 • Ostatnio

O kostek123456

 • Ranga
  Pijawka II

Ostatnio na profilu byli

187 wyświetleń profilu
 1. A Wiec tak opisac jest troche ciezko lecz postaram sie po pierwsze bot nie chce sie uruchamiac po skompilowaniu lecz uruchomiony w vs uruchamia sie rzecz druga bot korzysta z pliku swf po aktualizacji nie czyta statusu i uwaza ze plik jest nie aktualny po 3 nie mam juz bazy danych i lub oraz nie moge wylaczyc licencji w nim przez co bardziej utrudnia mi to zaktualizowanie
 2. Witam poszukuje kogos kto jest w stanie pomoc ogarnac mojego bota . bot jest napisany w C# po wiecej informacji prosze o wiadomosc prywatna lub tez odpowiem w komentarzu
 3. aktualnie koncze robic jest na zasadzie tinitask ale mysle jak rozwiazac klopot z naprawa zeby naprawial sie x razy i nie ingerowal w kod gry jak chcesz to zglos sie do mnie na tajneo priva to dam ci w aktualnej fazie zbiera boxy i pallke
 4. Witam tak jak w tytule robie bota do gry i mam problem z 1 wazna rzecza kod dziala ale nie chce mi sie wyswietlic przegladarka w oknie bota ;============================================================= ; Author: TheShadow ;============================================================= #include <String.au3> #include <ImageSearch.au3> #include <ButtonConstants.au3> #include <ComboConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <GUIListBox.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> $browser = ObjCreate('shell.explorer.2') ;ieframe.dll COM $Form1 = GUICreate("DarkOrbit boot by TheShadow", 1044, 603, 328, 133) GUISetFont(10, 400, 2, "Muli") ;$Pic1 = GUICtrlCreatePic("", 0, 0, 800, 600, BitOR($SS_NOTIFY,$WS_GROUP,$WS_CLIPSIBLINGS)) $browser_obj = GUICtrlCreateObj($browser, 0, 0, 800, 600, BitOR($ES_AUTOHSCROLL, $ES_AUTOVSCROLL, $ES_WANTRETURN)) $Group1 = GUICtrlCreateGroup("Login", 808, 0, 225, 121) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Username", 816, 24, 67, 20) $Label2 = GUICtrlCreateLabel("Password", 816, 56, 64, 20) $ip_username = GUICtrlCreateInput("", 888, 24, 137, 24) $ip_password = GUICtrlCreateInput("", 888, 56, 137, 24, BitOR($ES_PASSWORD,$ES_AUTOHSCROLL)) $b_login = GUICtrlCreateButton("Login", 888, 88, 139, 25, $WS_GROUP) $Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("Save", 816, 92, 57, 17) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group2 = GUICtrlCreateGroup("General Settings", 808, 128, 225, 121) $Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("Passiv PET", 816, 152, 89, 17) $Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("Guard Mode", 912, 152, 97, 17) $Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("Show FPS", 816, 184, 89, 17) $Checkbox5 = GUICtrlCreateCheckbox("Allow Jump", 912, 184, 97, 17) $Checkbox6 = GUICtrlCreateCheckbox("Change Config (Under Attack)", 816, 216, 209, 17) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group3 = GUICtrlCreateGroup("NPC Settings", 808, 256, 225, 225) $Checkbox7 = GUICtrlCreateCheckbox("Attack NPC", 816, 280, 97, 17) $List1 = GUICtrlCreateList("", 816, 312, 209, 102, BitOR($LBS_SORT,$LBS_MULTIPLESEL,$LBS_STANDARD,$WS_VSCROLL,$WS_BORDER)) GUICtrlSetData(-1, "Devolarium|Kristallin|Kristallon|Lordakia|Lordakium|Mordon|Saimon|Sibelonit|Sibleon|StrueneR|Struener") $Checkbox8 = GUICtrlCreateCheckbox("Circle NPC", 816, 408, 97, 17) $Checkbox9 = GUICtrlCreateCheckbox("Follow NPC", 920, 408, 97, 17) $Ammunition = GUICtrlCreateCombo("", 896, 440, 129, 25, BitOR($ES_READONLY,$CBS_DROPDOWNLIST,$CBS_AUTOHSCROLL)) GUICtrlSetData(-1, "LCB-10|MCB-25|MCB-50|UCB-100") $Label4 = GUICtrlCreateLabel("Ammunition", 816, 442, 80, 20) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group4 = GUICtrlCreateGroup("Flee Settings", 808, 488, 225, 105) $Checkbox10 = GUICtrlCreateCheckbox("Flee On Attack", 816, 512, 113, 17) $Label3 = GUICtrlCreateLabel("HP % Flee", 816, 538, 67, 20) GUICtrlCreateCombo("", 888, 536, 137, 25, BitOR($ES_READONLY,$CBS_DROPDOWNLIST,$CBS_AUTOHSCROLL)) GUICtrlSetData(-1, "90%|80%|70%|60%|50%|40%|30%|20%|10%") $Checkbox11 = GUICtrlCreateCheckbox("Wait For 100% HP", 816, 568, 137, 17) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) GUISetState(@SW_SHOW) While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $b_login $rUsername = GUICtrlRead($ip_username) $rPassword = GUICtrlRead($ip_password) $rSave = GUICtrlRead($Checkbox1) If $rUsername == '' Or $rPassword == '' Then MsgBox(48, 'Login Error', 'No username or password was entered') EndIf If $rSave == 1 Then IniWrite('userdata.ini', 'auth', 'username', $rUsername) IniWrite('userdata.ini', 'auth', 'password', $rPassword) EndIf Local $a = __darkorbit_login($rUsername, $rPassword, 'http://www.darkorbit.com') If $a == 0 Then MsgBox(48, 'Login Failed', 'Chould not login') Else __darkorbit_load_game($a) EndIf EndSwitch WEnd Func __darkorbit_load_game($url) RunWait('RunDLL32.exe InetCpl.cpl, ClearMyTracksByProcess 255') $browser.navigate($url) $browser = 0 EndFunc ;==>__darkorbit_load_game Func __darkorbit_login($u, $p, $l) $http = ObjCreate('winhttp.winhttprequest.5.1') ;open winhttp COM $http.open('GET', $l) ;opens a connection to darkorbit.com $http.send() ;sends request $http.WaitForResponse(5000) ;waits maximum of 5 seconds for return $www_darkorbit_response = $http.ResponseText() ;gets the html source code of darkorbit.com $auth_bpsecure_token = _StringBetween($www_darkorbit_response, 'class="bgcdw_login_form" action="', '">') ;reads the bpsecure token $auth_bpsecure_token = StringTrimLeft($auth_bpsecure_token[0], StringInStr($auth_bpsecure_token[0], '')) ;trims token from array to regular string $auth_bpsecure_token = StringReplace($auth_bpsecure_token, '&amp;', '&') ;replace &amp; with & symbol $http.open('POST', $auth_bpsecure_token) ;opens a POST connection to bpsecure with token url $http.SetRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded') ;set request header $net_post_login = 'username=' & _Encode($u) & '&password=' & $p ;packet format for username and password. username must be encoded to support special char $http.send($net_post_login) ;sends request $http.WaitForResponse(5000) ;waits maximum of 5 seconds for return $auth_session_location = $http.GetResponseHeader('Location') ;gets ProjectApi authorization user and token $http.open('GET', $auth_session_location) ;opens connection with new token url $http.send() ;sends request $http.WaitForResponse(5000) ;waits maximum of 5 seconds for return $http_response_auth = $http.ResponseBody() ;gets html source in binary $bin2string_auth = BinaryToString($http_response_auth) ;converts to string $auth_cookie = $http.GetResponseHeader('Set-Cookie') ;reads cookie headers $auth_bpsecure_sid = _StringBetween($auth_cookie, 'dosid=', '; path=/') ;gets dosid (session id) $auth_bpsecure_sid = StringTrimLeft($auth_bpsecure_sid[0], StringInStr($auth_bpsecure_sid[0], '')) ;trims sid from array to regular string $user_darkorbit_server = _StringBetween($bin2string_auth, 'rel="meta" href="http://', '.darkorbit.bigpoint') ;reads current server. also used to see if login username and/or password are correct/incorrect If @error Then Return 0 EndIf If $user_darkorbit_server[0] == 0 Then ;checks if array is equar to 0 (no server was found) Return 0 EndIf $http = 0 ;closes connection Return 'http://' & $user_darkorbit_server[0] & '.darkorbit.bigpoint.com/indexInternal.es?action=internalMapRevolution&dosid=' & $auth_bpsecure_sid ;complete link EndFunc ;==>__darkorbit_login Func _Encode($string) ;username encoding function $UBinary = StringToBinary($string, 4) $UBinary2 = StringReplace($UBinary, '0x', '', 1) $UBinaryLength = StringLen($UBinary2) Local $encoded For $i = 1 To $UBinaryLength Step 2 $UBinaryChar = StringMid($UBinary2, $i, 2) If StringInStr("", BinaryToString('0x' & $UBinaryChar, 4)) Then $encoded &= BinaryToString('0x' & $UBinaryChar) Else $encoded &= '%' & $UBinaryChar EndIf Next Return $encoded EndFunc ;==>_Encode ImageSearch.au3 img.dll
 5. Witam mam problem z funkcja pixel search a mianowicie po wykonaniu kalibracji sypie sie error $Found = PixelSearch($Screen1[0],$Screen1[1] , $Screen2[0] $Screen2[1], $col1,$ShadeVariant) $Found = PixelSearch($Screen1[0],$Screen1[1] , ^ ERROR kod : HotKeySet("{ESC}", "myExit") ;$Screen1[0] = 423 ;$Screen1[1] = 196 ;$Screen2[0] = 1497 ;$Screen2[1] = 946 MsgBox(0,"Kalibracja: Lewa cześć","Ustaw Myszke w lewym gornym rogu") $Screen1 = MouseGetPos() MsgBox(0,"Kalibracja: Prawa cześć","Ustaw Myszke w prawym dolnym rogu") $Screen2 = MouseGetPos() ;$MiniMapX1 = 1560 ;$MiniMapY1 = 818 ;$MiniMapX2 = 1887 ;$MiniMapY2 = 1015 MsgBox(0,"Kalibracja : Minimapy", "Ustaw Myszke w Lewym górnym rogu minimapy") $MiniMap1 = MouseGetPos() MsgBox(0,"Kalibracja : Minimapy", "Ustaw Myszke w Prawym dolnym rogu minimapy") $MiniMap2 = MouseGetPos() ;surki $Endurium_color_1 = 0x57C1E3 ;jasno niebieski $Endurium_color_2 = 0x378AD8 ;ciemno niebieski ;Boxy $Box1_color_1 = 0xFFFFFF $Box1_color_2 = 0xFFDAAA $ShadeVariant = 20 $ColorSearchCounter = 0 $HuntCounter = 0 MouseClick("left",$MiniMap1[0],$MiniMap1[1],1) Sleep(10000) $CurrentHuntPoint = $MiniMap1 $X_Steps = ($MiniMap2[0] - $MiniMap1[0]) / 5 $Y_Steps = ($MiniMap2[1] - $MiniMap1[1]) / 5 $Hunting = True While(1) WinActivate("DarkOrbit") SearchForColor($Endurium_color_1, $Endurium_color_2) SearchForColor($Box1_color_1,$Box1_color_2) sleep(250) if $Hunting = True Then $HuntCounter = $HuntCounter + 1 if $HuntCounter = 10 Then $HuntCounter = 0 if $CurrentHuntPoint[0] + $X_Steps > $MiniMap2[0] Then if $CurrentHuntPoint[1] + Y_Steps > $MiniMap2[1] Then $CurrentHuntPoint = $MiniMap1 Else $CurrentHuntPoint[0] = $MiniMap1[0] ;ustawieie pozycji x $CurrentHuntPoint[1] = $CurrentHuntPoint[1] + $Y_Steps ;ipmlemetacja osy Y EndIf Else $CurrentHuntPoint[0] = $CurrentHuntPoint[1] + X_Steps EndIf MouseClick("left",$CurrentHuntPoint[0],$CurrentHuntPoint[1],'1') EndIf EndIf WEnd func SearchForColor($col1, $col2) $Found = PixelSearch($Screen1[0],$Screen1[1] , $Screen2[0] $Screen2[1], $col1,$ShadeVariant) If Not @error Then SetError(0) $Found = PixelSearch($Found[0] - 32,Found[1] - 32 , $Found[0] + 32, $Found[1] + 32, $col2, $ShadeVariant) If Not @error Then MouseClick("left",$Found[0],$Found[1],1,1) sleep(3000) SearchForColor($col1, $clol2) EndIf EndIf $Found = PixelSearch($Screen2[0],$Screen2[1], $Sreen1[0], $Screen1[1], $col1,$ShadeVariant) If Not @error Then SetError(0) $Found = PixelSearch($Found[0] - 32,$Found[1] - 32 , $Found[0] + 32, $Found[1] + 32, $col2,$ShadeVariant) If Not @error Then MouseClick("left",$Found[0],$Found[1],1,1) sleep(3000) EndIf EndIf EndFunc Func myExit() Exit EndFunc

×
Okienko zamknie się za 5 sekund...