Skocz do zawartości

Witaj na MultiPlayer Community Forum | Kody, Porady | Gry online
Zarejestruj się aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności forum. Po rejestracji i zalogowaniu będziesz mógł tworzyć tematy, wysyłać odpowiedzi na istniejące wątki, wysyłać wiadomości prywatne, wysyłać aktualizacje statusu, zarządzać swoim profilem i wiele więcej. Jeśli masz konto zaloguj się tutaj - w innym przypadku stwórz konto tutaj.

Zdjęcie

Minecraft Nie Uruchamia Sie!


 • Zamknięty temat Ten temat jest zamknięty
8 odpowiedzi w tym temacie

#1
Fr33 2 Pl4y

Fr33 2 Pl4y

  Pijawka

 • Members
 • Pip
 • 22 postów
 • Lokacja:Hamburg
 • Płeć:Mężczyzna
 • Hobby:Downhill, Informatyka, Programowanie, Gry
A wiec mam taki problem...
Za kazdym razem gdy proboje uruchomic gre minecraft, poprostu sie ona nie wlacza (caly czas mam czarny ekran)
Gdy proboje to wylaczyc na pulpicie pojawai mi sie takie cos:
hs_err_pid2676.log
A w srdoku jest cos takiego:


#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x4f77c059, pid=2676, tid=2984
#
# JRE version: 6.0_23-b05
# Java VM: Java HotSpot™ Client VM (19.0-b09 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [OpenAL32.dll+0xc059]
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#

Zaloguj albo Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść


#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x48d90c00): VMThread [stack: 0x48e20000,0x48e70000] [id=2984]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x4f8def78

Registers:
EAX=0x4f8def78, EBX=0x4f770000, ECX=0x4f8c3e90, EDX=0x00000000
ESP=0x48e6f9f4, EBP=0x48e6fa50, ESI=0x4f8c3e70, EDI=0x4f8c3e40
EIP=0x4f77c059, EFLAGS=0x00010202

Register to memory mapping:

EAX=0x4f8def78

[error occurred during error reporting (printing registers, top of stack, instructions near pc), id 0xc0000005]

Stack: [0x48e20000,0x48e70000], sp=0x48e6f9f4, free space=318k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [OpenAL32.dll+0xc059]
C [OpenAL32.dll+0x103d0]
C [ntdll.dll+0x118a]
C [ntdll.dll+0x23ada]
C [kernel32.dll+0x1caae]
C [kernel32.dll+0x1cb26]
C [msvcr71.dll+0x8d04]
C [msvcr71.dll+0x8d11]
V [jvm.dll+0x203ded]
V [jvm.dll+0x20310e]
V [jvm.dll+0x203430]
V [jvm.dll+0x203832]
V [jvm.dll+0x18843c]
C [msvcr71.dll+0x9565]
C [kernel32.dll+0xb729]

VM_Operation (0x4b6ef560): Exit, mode: safepoint, requested by thread 0x49186400


--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x48df8c00 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=3144, stack(0x4b7d0000,0x4b820000)]
0x48de8800 JavaThread "Thread-12" [_thread_blocked, id=2912, stack(0x4fbc0000,0x4fc10000)]
0x49144400 JavaThread "Thread-10" daemon [_thread_blocked, id=2508, stack(0x4f720000,0x4f770000)]
0x4915bc00 JavaThread "Thread-9" daemon [_thread_blocked, id=1408, stack(0x4f6d0000,0x4f720000)]
0x4915b400 JavaThread "Thread-8" daemon [_thread_in_native, id=3972, stack(0x4f680000,0x4f6d0000)]
0x48e19400 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=1508, stack(0x4b870000,0x4b8c0000)]
0x003a6400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=4040, stack(0x00a90000,0x00ae0000)]
0x49186400 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=4076, stack(0x4b6a0000,0x4b6f0000)]
0x49100000 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=3496, stack(0x49320000,0x49370000)]
0x490f3800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=580, stack(0x492d0000,0x49320000)]
0x48db7800 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=2704, stack(0x49000000,0x49050000)]
0x48da8800 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=2448, stack(0x48fb0000,0x49000000)]
0x48da7000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=4008, stack(0x48f60000,0x48fb0000)]
0x48d98000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3424, stack(0x48ec0000,0x48f10000)]
0x48d93400 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3264, stack(0x48e70000,0x48ec0000)]

Other Threads:
=>0x48d90c00 VMThread [stack: 0x48e20000,0x48e70000] [id=2984]

VM state:at safepoint (shutting down)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: ([mutex/lock_event])
[0x003a5400] Threads_lock - owner thread: 0x48d90c00

Heap
def new generation total 157248K, used 114754K [0x02b60000, 0x0d600000, 0x180b0000)
eden space 139776K, 82% used [0x02b60000, 0x09b708a0, 0x0b3e0000)
from space 17472K, 0% used [0x0b3e0000, 0x0b3e0000, 0x0c4f0000)
to space 17472K, 0% used [0x0c4f0000, 0x0c4f0000, 0x0d600000)
tenured generation total 349568K, used 0K [0x180b0000, 0x2d610000, 0x42b60000)
the space 349568K, 0% used [0x180b0000, 0x180b0000, 0x180b0200, 0x2d610000)
compacting perm gen total 12288K, used 11321K [0x42b60000, 0x43760000, 0x46b60000)
the space 12288K, 92% used [0x42b60000, 0x4366e678, 0x4366e800, 0x43760000)
No shared spaces configured.

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b4000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fd000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x64d00000 - 0x64d31000 C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\snxhk.dll
0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f03000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da9c000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d280000 - 0x6d288000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d14a000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
0x774d0000 - 0x7760e000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\COMCTL32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x746d0000 - 0x7471c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x49400000 - 0x4940f000 C:\Program Files\Logitech\SetPoint\GameHook.dll
0x49430000 - 0x4943e000 C:\Program Files\Logitech\SetPoint\lgscroll.dll
0x78130000 - 0x781cb000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989\MSVCR80.dll
0x77680000 - 0x776a1000 C:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL
0x71ba0000 - 0x71bb3000 C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x769a0000 - 0x76a55000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x6ff40000 - 0x6ff95000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x4b920000 - 0x4b98b000 C:\Documents and Settings\DAMIAN\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x5f190000 - 0x5f25c000 C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll
0x5c8f0000 - 0x5c911000 C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
0x736f0000 - 0x7373b000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
0x73b50000 - 0x73b56000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
0x6d350000 - 0x6d356000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jawt.dll
0x69000000 - 0x69674000 C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll
0x4f3a0000 - 0x4f3b3000 C:\Documents and Settings\DAMIAN\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\jinput-dx8.dll
0x4f3c0000 - 0x4f3f9000 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
0x68df0000 - 0x68df9000 C:\WINDOWS\system32\HID.DLL
0x77910000 - 0x77a06000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.DLL
0x76c20000 - 0x76c4e000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x76c80000 - 0x76ca8000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
0x4f650000 - 0x4f662000 C:\Documents and Settings\DAMIAN\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\jinput-raw.dll
0x4f770000 - 0x4f899000 C:\Documents and Settings\DAMIAN\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\OpenAL32.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1de000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x73ea0000 - 0x73efc000 C:\WINDOWS\system32\dsound.dll
0x72cb0000 - 0x72cb9000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
0x72ca0000 - 0x72ca8000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
0x77bd0000 - 0x77be5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
0x77bc0000 - 0x77bc7000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
0x73e70000 - 0x73e74000 C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m
java_command: C:\Documents and Settings\DAMIAN\Pulpit\Minecraft.exe
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\Java\jre6\bin
USERNAME=DAMIAN
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 10 Stepping 0, AuthenticAMD--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 3

CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 10 stepping 0, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, mmxext, 3dnow, 3dnowext

Memory: 4k page, physical 1048048k(25312k free), swap 2520896k(956832k free)

vm_info: Java HotSpot™ Client VM (19.0-b09) for windows-x86 JRE (1.6.0_23-b05), built on Nov 12 2010 15:00:43 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Fri Feb 04 19:33:49 2011
elapsed time: 21 seconds


Czy moze ktos pomoc? beda leciec pluuusy!!!


Dodany obrazek


Dodany obrazek

NIE BĄDZ HAM, DAJ + !


90% Nastolatków dostałoby załamania nerwowego, gdyby Justin Bieber stał na dachu wieżowca i miał zamiar skoczyć. Jeśli należysz do tych 10%, które wzięłoby krzesełko i popcorn i darło się: "Skacz lamusie!"- wklej to na swoją sygnaturę !

99% debili czyta ten opis z ręką na myszce ... Nie zdejmuj ręki ... Już za późno xD

#2
Qestter1

Qestter1

  Debiutant III

 • Members
 • PipPipPip
 • 226 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Czarny ekran Masz Po wciśnięciu "Login" czy od razu przed? Jeśli po to musisz zaznaczyc "Force Update" czy coś takiego problem powinien zniknąc jeśli przed to sam nie wiem

Prawdopodobnie jest to wina źle wgranego moda.
Dodany obrazek

#3
Fr33 2 Pl4y

Fr33 2 Pl4y

  Pijawka

 • Members
 • Pip
 • 22 postów
 • Lokacja:Hamburg
 • Płeć:Mężczyzna
 • Hobby:Downhill, Informatyka, Programowanie, Gry
Po wcisnieciu "Login".
Tylko ja nie mam czegos takiego jak Force Update... ;p

Dodany obrazek


Dodany obrazek

NIE BĄDZ HAM, DAJ + !


90% Nastolatków dostałoby załamania nerwowego, gdyby Justin Bieber stał na dachu wieżowca i miał zamiar skoczyć. Jeśli należysz do tych 10%, które wzięłoby krzesełko i popcorn i darło się: "Skacz lamusie!"- wklej to na swoją sygnaturę !

99% debili czyta ten opis z ręką na myszce ... Nie zdejmuj ręki ... Już za późno xD

#4
Qestter1

Qestter1

  Debiutant III

 • Members
 • PipPipPip
 • 226 postów
 • Płeć:Mężczyzna
No więc tak:
Pobierasz to :

Zaloguj albo Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść


Skan:

Zaloguj albo Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść

I w tym musisz miec "Force Update" i problem powinien zniknąc.
Dodany obrazek

#5
Fr33 2 Pl4y

Fr33 2 Pl4y

  Pijawka

 • Members
 • Pip
 • 22 postów
 • Lokacja:Hamburg
 • Płeć:Mężczyzna
 • Hobby:Downhill, Informatyka, Programowanie, Gry
Sciagnalem to i mam tam tylko pusty folder z minecraft world oraz Czytaj_to.txt oraz .DS_Store

Dodany obrazek


Dodany obrazek

NIE BĄDZ HAM, DAJ + !


90% Nastolatków dostałoby załamania nerwowego, gdyby Justin Bieber stał na dachu wieżowca i miał zamiar skoczyć. Jeśli należysz do tych 10%, które wzięłoby krzesełko i popcorn i darło się: "Skacz lamusie!"- wklej to na swoją sygnaturę !

99% debili czyta ten opis z ręką na myszce ... Nie zdejmuj ręki ... Już za późno xD

#6
Qestter1

Qestter1

  Debiutant III

 • Members
 • PipPipPip
 • 226 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Tam jest launcher do minecrafta o nazwie MinecraftSP przez to się odpala
Dodany obrazek

#7
Resick

Resick

  Debiutant II

 • Members
 • PipPip
 • 151 postów
 • GG:10940775
 • Lokacja:Jaworzno
 • Płeć:Mężczyzna
 • Hobby:Rozwój osobisty,marketing sieciowy,inwestycje.
mam taki sam problem pobralem to i dalej nie dziala

#8
Kamileek1910

Kamileek1910

  Debiutant III

 • Members
 • PipPipPip
 • 276 postów
 • Lokacja:Pabianice / Łódź / Widzew Wschód.
 • Płeć:Mężczyzna
 • Hobby:Komputerek/Kibol ( tak sądzi Donald Tusk :-D )
macie jave zainstalowaną ? zaktualizowaną ?

Dodany obrazek

Zapraszam na mój profil yt.

www.youtube.com/haaczykk

na którym 'vloguje'

rozmawiam między innymi o sporcie konkretnie o piłce nożnej i nie tylko!!

subskrybujcie !

oraz zapraszam na stronkę fanów Celticu Glasgow:


#9
KryszkaPL

KryszkaPL

  Początkujący II

 • Members
 • PipPipPip
 • 361 postów
 • GG:565275
 • Lokacja:Białystok
 • Płeć:Mężczyzna
 • Hobby:
  • Muzyka
  • Motoryzacja
  • TeamSpeak 3
Mam taki sam problem i nic się nie da zrobić włączam minecrafta biore start i pisze Dane Loading później czarny obraz i się wyłącza i pokazuje się właśnie ten zapis w notatniku...0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników